top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
🕯SVIEČKOVÝ RITUÁL PRE SPLN MESIACA V STRELCOVI: MAGICKÝ ČAS UVOĽNENIA & SPOJENIA SA SO SRDCOM🕯
© Copyright

POSVÄTNÉ MUŽSTVO & PREČO BOLO DOTERAZ IGNOROVANÉ: 9 SPÔSOBOV AKO HO ZNOVA PREBUDIŤ (AJ PRE ŽENY)

Updated: Feb 12

V posledných rokoch veľa počúvame o divokých ženách, ženskom duchovnom vzostupe a prebudení posvätnej ženskosti. Choďte na akúkoľvek platformu sociálnych médií a určite tam nájdete diskusiu o sesterstve, ženskom mysticizme, mágii maternice a kontaktovaní/uctievaní vnútornej Bohyne. Aj keď je nesmierne dôležité, aby sme si v sebe uctili posvätnú ženskosť, nesmieme zabúdať na to, že aj posvätné mužstvo je živé a rovnako v každom z nás. Bezohľadu na to, či ste muž alebo žena. Zdá sa, že jediný spôsob, ako môžeme skutočne vyvážiť naše duchovné prebudenie, je integrovať obe stránky našej prirodzenosti ako mužov a žien – nie uprednostňovať a vyzdvihovať dôležitosť jednej nad druhou. A to platí rovnako pre obe strany... Možno pre niekoho veľmi citlivá téma, ale nemožno ju viac ignorovať. Pretože práve odmietanie či potlačovanie jednej z dvoch najdôležitejších síl / aspektov v nás vedie k zablokovaniu a nerovnováhe v našich životoch.


POSVÄTNÉ MUŽSTVO & PREČO BOLO DOTERAZ IGNOROVANÉ: 9 SPÔSOBOV AKO HO ZNOVA PREBUDIŤ (AJ PRE ŽENY)

"

Ak má niektorá ľudská Bytosť dosiahnuť plnú zrelosť, musí sa dostať do Vedomia ako mužskej, tak aj ženskej stránky osobnosti." ~ M. Esther Harding


Čo je posvätná mužská energia?

Posvätná božská mužská energia je niečo, čo "vlastníme" všetci, bez ohľadu na to, aké sme pohlavie. Tiež známa ako energia jang, Shiva alebo slnečná energia, posvätné mužstvo je ovládané prvkami Slnka (oheň) a Neba (vzduch).


Ako posvätný náprotivok Božskej ženskosti je Božské mužstvo dynamickou, aktívnou silou, ktorá je zodpovedná za poriadok, štruktúru, vášeň, silu vôle a odvahu.


Prečo bolo posvätné mužstvo ignorované?


Ako často ste videli niekde na verejnosti či sociálnych platformách diskutovať alebo uctievať Božské mužstvo (na rozdiel od Božského ženstva)?


Buďme k sebe úprimní... nie až tak veľa.


Možno sa kde tam zopár ľudí dotklo tejto záležitosti... ale celkovo vo všeobecnosti ľudia ľudia téme nevenujú toľko pozornosti.


Priznajme si to. Ak sa obzrieme okolo seba, nenachádzame veľké ​​množstvo pozitívnych vzorov posvätného mužského archetypu. V skutočnosti všade navôkol počúvam, že natrafiť na skutočne zrelého, integrovaného a zároveň vnímavého muža je, zdá sa, ako naraziť na mýtického jednorožca. Samozrejme, česť mnohým výnimkám... skutočne existujú, potvrdzujem z "pravej" ruky:).


Prečo je to tak?


Nešťastnou realitou je, že až do tohto bodu v histórii nám bola väčšinou prezentovaná tá deštruktívna, tieňová stránka mužského rodu.


Za posledné roky až stáročia sme mali možnosť vidieť a pozorovať, aká krvilačná, arogantná, panovačná a deštruktívna môže byť mužská energia. A pravdepodobne aj preto veľká časť /prevažne zo strany ženského pohlavia/ stratila záujem, a dovolím si povedať, že aj rešpekt, o tento základný aspekt existencie.


Je smutné, že väčšina utrpenia veľkého rozsahu v histórii bola podnecovaná, spôsobená a/alebo vykonaná práve mužmi alebo mužskou marsovskou energiou.


Dokonca až do dnešného dňa „ľudstvo“ / v angl. "mankind" (fráza, ktorá sa vzťahuje aj na vlády/orgány) naďalej spôsobuje útlak a šíri chamtivosť, predsudky a korupciu.


Nájdite si chvíľku a zamyslite sa nad silami stojacimi v pozadí krížových výprav a honov na čarodejnice, dvoch veľkých svetových vojen, genocíd, kmeňových rasových vojen, diktátorov, teroristických skupín, fundamentalistických náboženstiev/kultov a masového znásilňovania a vrážd páchaných na celom svete...


Poháňanie týchto zverstiev a zločinov proti ľudskosti bolo podľa všetkého nezrelá mužská energia.


Niet divu, že mnohým ľuďom zostala zlá pachuť v ústach a Božské mužstvo bolo ignorované.


POSVÄTNÉ MUŽSTVO & PREČO BOLO DOTERAZ IGNOROVANÉ: 9 SPÔSOBOV AKO HO ZNOVA PREBUDIŤ (AJ PRE ŽENY)

POSVÄTNÉ MUŽSTVO A PROCES DUCHOVNÉHO PREBUDENIA

Keď sa v každom z nás spojí posvätné mužstvo s posvätným ženstvom, vytvoríme v sebe „posvätné manželstvo“ súcitu a vášne. ~ Matthew Fox


Ľudia sú často prekvapení, keď počujú, že práve sila, ktorá je zodpovedná za toľko bolesti vo svete, je tiež zodpovedná za podnietenie ich duchovného prebudenia.


Áno, počuli ste dobre. Ak ste zažili nejaký druh krízy, ktorá zmenila život, prebudenie alebo smäd po väčšej hĺbke a zmysle, môžete poďakovať svojmu vnútornému Božskému mužstvu!


Božské mužstvo je aktívna sila, ktorá je oddaná hľadaniu pravdy, slobody a zvrchovanosti. Na rozdiel od Božskej ženskosti, ktorá je pasívnejšou a vnímavejšou silou, Božská mužská energia prináša vôľu – miluje dynamiku a aktivitu, a urobí všetko pre to, aby našla duchovné vedenie a svoju pravú životnú Cestu!


Aby sme sa na našich duchovných cestách cítili splnomocnení, potrebujeme zdokonaľovať, využívať a oslavovať naše vnútorné Božské mužstvo, pretože práve ono je tým ohňom v nás, ktorý horí pre dosiahnutie Sebarealizácie, Jednoty a Oslobodenia.


Takže okrem obohacovania našich duchovných ciest, aký má zmysel prebúdzať v nás posvätné mužstvo?


Tu je to, čo môžete očakávať, keď začnete s týmto typom práce na sebe:

 • Viac sebavedomia

 • Viac uzemnenia

 • Zvýšená schopnosť byť objektívny

 • Zlepšené kritické myslenie/analytické schopnosti

 • Emocionálna rovnováha

 • Spojenie s bojovníkom vo vnútri každého z nás

 • Zvýšená schopnosť nastaviť silné osobné hranice

 • Viac sebapresadzovania

 • Vylepšená sila vôle

 • Zlepšená sebadisciplína

 • Mentálna jasnosť


Tieto silné vlastnosti sa rozvíjajú prostredníctvom otvorenosti a záväzku dodržiavať nasledujúce postupy opísané v ďalšej časti.9 SPÔSOBOV AKO V SEBE PREBUDIŤ POSVÄTNÉ MUŽSTVO

Ako už bolo vyššie zmienené, duchovná zrelosť je o zdokonaľovaní, ctení si a vyrovnávaní oboch strán našej polaritnej povahy.


VŠETCI, t.z. muži, ženy, ale aj nebinárni ľudia, majú v sebe posvätné mužské aj ženské aspekty.


Ignorovanie, potláčanie, démonizovanie alebo zaobchádzanie s jedným typom energie ako s „menejcenným“ je nezrelé a v konečnom dôsledku vytvára utrpenie.


Nepridávajte palivo svojmu tieňovému Ja. Neudržiavajte ďalšie rozdelenie v tomto svete.


Naučte sa, ako v sebe zdravým spôsobom prebudiť a aktivovať oba druhy posvätnej energie. Tu je návod, ako zdokonaliť a využiť svoje vnútorné posvätné mužstvo:


#1 PRESKÚMAJTE ZRANENIA MUŽSKÉHO POKOLENIA VÁŠHO RODU

Ako muž alebo žena (alebo nebinárna bytosť), aké máte skúsenosti s mužmi?


Mali ste vo svojom živote podporné mužské postavy (napr. váš otec, starý otec a/alebo bratia)?


Zažili ste väčšinou zneužívajúce vzťahy/spojenie s mužmi? Alebo ste zažili trochu z oboch?


Preskúmanie vašich rán vám pomôže odhaliť akékoľvek nevedomé presvedčenia, zaujatosti alebo predsudky, ktoré máte voči mužom.


Tieto mentálne a emocionálne blokády môžu byť veľmi odhaľujúce a pomôžu vám rozvinúť a posilniť zdravé puto s vaším vnútorným Božským mužstvom, čím zažijete hlboko zakorenené duchovné uzdravenie.


Zapíšte si svoje skúsenosti do svojho denníka a zamyslite sa nad témami, ktoré sa objavia, ako je opustenie, priateľstvo, odcudzenie, láska/nenávisť, emocionálne spojenie/vzdialenosť atď.


#2 PREVEZMITE ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA

Postarajte sa o seba. Prijmite zodpovednosť za svoje činy. Prevezmite zodpovednosť za svoje šťastie. Nedovoľte, aby ste sa stali obeťou, ktorú je potrebné „zachrániť“.


Aby ste prebudili v sebe Božské mužstvo, potrebujete sa naučiť byť zodpovední za svoje myšlienky, pocity a rozhodnutia.


Neobviňujte iných ľudí, keď sa veci pokazia; je to zbytočné a ohromné plytvanie energiou. Rešpektujte sa, buďte zrelí a získajte späť svoju energiu Bojovníka.


#3 KONTAKTUJTE SVOJHO VNÚTORNÉHO OTCA

Všetci máme mnohé stránky našej povahy známe ako vnútorné časti alebo podosobnosti. Psychológ Carl Jung nazval rôzne tváre našej psychiky „archetypy“.


Otec je univerzálny archetyp, ktorý v sebe nosíme všetci, bez ohľadu na to, či sme muž alebo žena. Jeden mocný spôsob, ako prebudiť svoje posvätné mužstvo, je kontaktovať tohto vnútorného Otca a rozvinúť s ním vzťah.


Odporúčam praktiky, ako je zapisovanie do denníka, rôzne formy umeleckého vyjadrenia, ako je maľovanie, automatické písanie a dokonca používanie tarotových/vešteckých kariet či prácu s runami ako spôsob kontaktu so svojím vnútorným Otcom.


Preskúmajte, čo s vami chce zdieľať, pomocou techniky dialógu. Môžete sa tiež spojiť s jeho osobnosťou, fyzickým vzhľadom a správaním, aby bol trojrozmernejší.


Pamätajte, že váš vnútorný Otec je svojou povahou láskavý a dobrotivý (jeho úlohou je predsa byť ‚ochrancom‘).


Akými spôsobmi sa môžete byť "otcom", ktorého ste možno v skutočnosti nikdy nemali?


POSVÄTNÉ MUŽSTVO & PREČO BOLO DOTERAZ IGNOROVANÉ: 9 SPÔSOBOV AKO HO ZNOVA PREBUDIŤ (AJ PRE ŽENY)

#4 REDEFINUJTE SVOJE PODMIEŇOVANIE A DEŠTRUKTÍVNE PROGRAMY

Čomu vás prinútili veriť o tom, „čo znamená byť mužom“?


Spoločne i individuálne nesieme toľko batožiny, pokiaľ ide o definovanie mužskosti.


Bežné formy podmieňovania, ktoré mnohí z nás dostali "do vienka" v súvislosti s mužským pokolením, zahŕňajú napríklad:


 • Muži by nemali plakať (pretože to z vás robí „slabocha“)

 • Muži musia byť stoickí a nedávať najavo svoje emócie

 • Muži musia mať úspešnú kariéru

 • Muži musia byť hlavou domácnosti

 • Muži sú predovšetkým logickí a orientovaní na ľavú hemisféru mozgu

 • Muži musia mať záujem o šport

 • Muži sú záchrancami žien a detí

 • Muži musia „ovládať“ ženy fyzicky, sexuálne a kariérne

 • Od mužov sa očakáva agresívne sebavedomie

 • Muži musia vyzerať silne a mať svaly


Keď zistíte, čo vás vaša "kultúra" naučila o mužoch, budete schopnejší vedome predefinovať, čo pre vás znamená posvätná mužskosť. Tento proces redefinície vám umožní rozvinúť zdravý vzťah s vaším vnútorným Božským mužstvom.


Položte si otázku: „Ako podľa mňa vyzerá zrelá a vyvážená mužnosť?


#5 NÁJDITE SI MUŽSKÉHO UČITEĽA / SPRIEVODCU / POSTAVU, KTORÚ OBDIVUJETE

Našťastie existuje niekoľko úžasných príkladov stelesnenej posvätnej mužskej energie. Títo zrelí muži môžu patriť do vášho vnútorného okruhu priateľov alebo rodinných príslušníkov (a ak áno, cíťte sa požehnaní!).


Ak však nepoznáte osobne nikoho, kto odráža božské mužstvo vo vašom živote, nebojte sa. Všade okolo nás existujú manifestácie božského mužského rodu! Napríklad dnes žije mnoho učiteľov ako Adyashanti, Eckhart Tolle, Mooji či Dalajláma, ktorí by pre vás mohli stelesňovať božské mužstvo. Začítajte sa do ich myšlienok a názorov, skúste precítiť ich odkaz.


K dispozícii je aj množsto zosnulých múdrych učiteľov z minulosti ako Krishnamurti, Lao Tzu a Budha, alebo nedávno zosnulý Wayne Dyer, ktorí taktiež vyjadrujú a zosobňujú posvätnú mužskú energiu zrelým a múdrym spôsobom. Nebojte sa použiť ako svojich duchovných sprievodcov ani fiktívnych hrdinov alebo mýtických Bohov. Len sa uistite, že si tieto postavy príliš neidealizujete ani nestaviate "nad seba" – jednoducho ich obdivujte, rešpektujte a učte sa od nich.


V konečnom dôsledku je najdôležitejšie to, aby ste sa od týchto vzorov naučili a odpozorovali, ktoré spirituálne myšlienky či smery vám pomáhajú cítiť väčšiu sebaistotu v stelesňovaní a vyjadrovaní vášho vlastného vnútorného posvätného mužstva.


#6 SPOJTE SA SO SVOJIM VNÚTORNÝM BOJOVNÍKOV

Vnútorný Bojovník je ďalšou tvárou alebo výrazom Božského mužstva. Ale nemýľte si to, čo hovorím, so spôsobom, akým sú bojovníci zobrazovaní v modernej dobe.


Váš vnútorný Bojovník nemá záujem dominovať, zabíjať ostatných alebo „bojovať za mier“. Váš vnútorný Bojovník vás podporuje a chráni. Neberie žiadne "kecy". Bude brániť vaše práva pokojne, ale asertívne. Presekuje všetky klamstvá a vidí situácie s jasnosťou. Cení si pravdu, odvahu a vnútornú silu.


Keď do svojho života vnesiete viac energie posvätného Bojovníka, prebúdzate tým zároveň aj svoje Božské mužstvo. Opätovne sa pripájate k posvätnej Celosti zakorenej hlboko vo vás.


Ak chcete vybudovať silné spojenie s touto energiou, možno by ste chceli preskúmať vzhľad a pocity svojho vlastného vnútorného Bojovníka.


Aká je jeho osobnosť? Čo ho baví? Ako sa už objavuje vo vašom živote? A v ktorých oblastiach by ste z jeho prítomnosti mohli ťažiť viac?


Príklady spôsobov, ako sa spojiť so svojím vnútorným bojovníkom, zahŕňa napríklad praktizovanie bojových umení, box, energické cvičenie, riadené vizualizácie, zapojenie sa do činností aktivistov, precvičovať jang jógu, experimentovať s umeleckým sebavyjadrením... a zoznam by mohol pokračovať do nekonečna. Prejavte posvätnú mužskú energiu už teraz a začnite študovať a bádať o ďalších technikách sami, aby ste našli to, čo najviac vyhovuje vašim možnostiam i potrebám.#7 BUĎTE ASERTÍVNI A DRŽTE SA SVOJHO

Byť asertívny neznamená byť nahnevaný alebo konfrontačný, ani to neznamená vrhnúť sa do tváre inej osoby.


Byť asertívny znamená rešpektovať seba a svoje potreby. Ak ste tichý človek alebo ste introvert, je pravdepodobné, že bojujete s asertivitou.


Jedným z najlepších spôsobov, ako začať asertivitou, je definovať svoje potreby. Aká potreba nie je naplnená? Ako sa cítite, keď sa prekračujú vaše hranice?


Asertivita si vyžaduje odvahu, preto je dôležité robiť malé kroky – najlepší spôsob, ako začať, je podľa mojich skúseností naučiť sa povedať „nie“ (existuje veľa rôznych spôsobov!).


Predovšetkým si vždy pamätajte, že vaše potreby a názory sú rovnako platné ako kohokoľvek iného.


#8 POSTAVTE SA SEBAVEDOME

Naša reč tela má silný vplyv na to, ako sa cítime (a naopak).


Skúste na chvíľu tento experiment: nechajte ramená klesnúť dopredu, zhrbte sa a prekrížte si ruky pred sebou, aby ste boli v tvare písmena „C“. Ako sa cítite? Teraz narovnajte chrbát a ramená, vystrite hrudník, aby vaše telo vytváralo písmeno "I". Ako sa teraz pri tom cítite?


Aj keď to môže byť spočiatku nepríjemné a cudzie, zlepšenie držania tela vám pomôže vyslať biologické signály do vášho mozgu, že ste si istí, pokojní a že ste v bezpečí. Toto je úžasne jednoduchý spôsob, ako sa dostať do kontaktu so svojou posvätnou mužskou stránkou.


#9 PRESTAŇTE BYŤ PASÍVNI, ZAČNITE BYŤ AKTÍVNI

Zvyknite si byť podnecovateľom, iniciátorom a odovzdávateľom vo svojich vzťahoch (a živote všeobecne).


Prevezmite iniciatívu, aby ste si stanovili ciele, plánovali a pracovali na tom, o čom snívate.


Nedovoľte, aby vás pasivita spravila apatickým a lenivým. Nakŕmte svoj vnútorný oheň Kreativity a Tvorenia, a urobte s ním niečo!


(Bonus) SPOJENIE S PRÍRODOU

Trávte čo najviac času v prírode. Sledujte, ako sa správajú samce vtákov, psov a iných zvierat vo vašom okolí. Opätovné spojenie s prvotnou mužskou energiou nás môže veľa naučiť o skutočnej podstate Božského mužského rodu.


Ak pracujete s esenciálnymi olejmi alebo bylinkami, možno by ste chceli preskúmať bylinky, ako je koreň sladkého drievka, damiana, ashwagandha a esenciálne oleje, ako je cyprus, cédrové drevo, santalové drevo a vetiver.


Ak pracujete s krištálmi, možno by ste chceli začleniť do svojho života tieto kamene: shiva lingam, červený jaspis, zelený turmalín, tigrie oko, pyrit, malachit či labradorit.


V konečnom dôsledku neexistuje žiadne rozdelenie v živote ~ je to len ľudská myseľ, ktorá rada označuje, škatuľkuje a oddeľuje veci. "Mužské" a "ženské" sú teda dve strany tej istej mince. Žiadna energia nie je „nadradená“ tej druhej. A to je to, čo by som si priala, aby ste si odniesli ako odkaz z tohto príspevku.S Láskou,

POSVÄTNÉ MUŽSTVO & PREČO BOLO DOTERAZ IGNOROVANÉ: 9 SPÔSOBOV AKO HO ZNOVA PREBUDIŤ (AJ PRE ŽENY)
P.S.: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora. Ďakujem❤️♀🙌🏼

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page