top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

7 ČAKROVÝCH RITUÁLOV PRE PREBUDENIE & HARMONIZÁCIU POSVÄTNÉHO ŽENSTVA (NIELEN PRE ŽENY)

Updated: Feb 27

Mnoho žien prežíva v súčasnosti svoje osobné "prebudenie". Prebudenie posvätného ženstva znamená prebudenie sa do vyššieho stavu Vedomia, svojho skutočného, jedinečného, autentického Ja. Štatisticky vzaté, ženy v súčasnosti tvoria takmer 50% pracovnej sily vo svete, požadujú rovnaké platy a podľa mnohých štúdií (napr. Pew Research Center) majú v súčasnosti vyššiu pravdepodobnosť vysokoškolského vzdelania ako muži. Tieto merania sú hmatateľným dôkazom nárastu ženského "hlasu" pomocou jej energie, odvahy a sily. Viac ako možno kedykoľvek predtým, práve teraz je najvhodnejší čas pre každého človeka, aby sa zopol, zdvojnásobil svoje poznávanie a štúdium samého seba a pripojil sa k tejto vnútornej ženskej energii - inak známej ako posvätné ženstvo. Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako v sebe harmonizovať a aktivovať túto posvätnú tvorivú silu? Čítajte ďalej a dozviete sa všetko potrebné...

7 ČAKROVÝCH RITUÁLOV PRE PREBUDENIE & HARMONIZÁCIU POSVÄTNEJ ŽENSKEJ SILY  www.jove.sk

Art by Indigo Wind


Svet zúfalo potrebuje viac súcitu, empatie a tepla, čo sú prirodzené schopnosti a princípy archetypálneho ženstva. Táto výzva sa netýka samozrejme iba žien. Každý človek má v sebe ženskú aj mužskú energiu / polaritu a s ňou súvisiace vlastnosti, a zatiaľ čo ženy boli kultúrne indoktrinované, aby cítili hlboké a zvnútornené spojenie s ženskosťou, majú k nej prístup všetky pohlavia.


Posvätné ženstvo je liečivá ženská sila, ktorá spája ľudí s Matkou Prírodou, inými ľuďmi a so všetkými zdrojmi Energie. Je to pretkaná esencia, ktorá hovorí o autentickej moci.


Každý z nás sa môže naučiť zvýšiť a umocniť toto spojenie s aspektom posvätného ženstva, a použiť túto energiu ako k hlbokého liečeniu, tak i na úplné vyjadrenie svojho najvyššieho, autentického Ja. Tajomstvo spočíva v porozumení systému čakier. Čakry (čo v sanskrte znamená „kolesá“) sa považujú za energetické spojovacie body / centrá v tele, ktoré nám umožňujú prístup k našim vnútorným energetickým kanálom a hlbšej múdrosti tela.


Keď sa v mysli spojíme s týmito energetickými bodmi, fungujú ako body psychologického tlaku, čo nám umožňuje dozvedieť sa viac o tejto konkrétnej oblasti tela. Keď praktizujeme sebapoznávanie týmto spôsobom, zvyšuje to vibráciu (t.j. urýchľuje našu energiu) spojenia myseľ - telo, a umožňuje nám spojiť sa s našim najvyšším Ja - našim Božským Ja.


V ďalšej časti uvediem rituály a "denníkové" cvičenia špecifické pre každú čakru, ktoré môžu pomôcť ľuďom všetkých pohlaví, ktorí sa snažia hlbšie spojiť so svojim vnútorným posvätným ženstvom, a použiť jeho dary a prínosy v každodennom živote.


Pri prechádzaní každou aktivitou sa sústreďte na jedinečné ženské vlastnosti, ktoré chcete prejaviť navonok. K týmto cvičeniam je veľmi užitočné a vhodné (pokiaľ ste tak ešte neurobili) zaviesť si denník, s ktorým budete pravidelne pracovať. A môžeme začať...


7 ČAKROVÝCH RITUÁLOV PRE PREBUDENIE POSVÄTNÉHO ŽENSTVA


#1 Koreňová čakra - nachádza v spodnej časti chrbtice

Táto čakra je spojená so základnými potrebami každého človeka, podobne ako základ Maslowovej hierarchie potrieb. Toto je náš základ, miesto, kde nájdeme domov v sebe a kde sa cítime bezpečne. Z tohto bezpečného a zabezpečeného miesta sa môžeme pripojiť k božským ženským energiám.


Rituál:

Precvičte si túto meditáciu uvedomovania si a precítenie vedomej prítomnosti v čase a priestore, aby ste zvýšili sebadôveru.


Pohodlne sa usaďte, zatvorte oči a predstavte si zlaté spletené korene vyrastajúce od spodnej časti chrbtice. Vizualizujte si tieto korene ako sa pohybujú smerom nadol, prenikajú cez podlahu, ďalej všetkými vrstvami zeme až sa nakoniec prepoja so samotným horúcim, žiarivým jadrom Zeme. Pomocou tohto vizuálu sa budete cítiť zakorenení v zemi, istejšie a bezpečne.


Otázky na zodpovedanie do vášho denníka (zapíšte všetko, čom vám zíde na um):


Sú uspokojované moje základné potreby?

Cítim sa bezpečne a dostatočne zabezpečená?#2 Sakrálna čakra - umiestnená v oblasti panvy a bokov

Táto čakra je bežne spájaná s tvorením a hrou. Spojenie v tejto oblasti podporuje túžbu posvätného ženstva byť v neustálom stave tvorenia. Posvätná ženská energia prúdiaca z tohto miesta, môže pomôcť všetkým ľuďom zrodiť „dieťa“ - ako projekt alebo myšlienku - a vyniesť ju von do sveta.


Vďaka svojej blízkosti k našim častiam sexuálneho tela je sakrálna čakra tiež miesto, kde prežívame hlbokú túžbu a vášeň.


Rituál: Maľujte, kreslite, tancujte, hrajte sa a precvičujte svoju kreativitu. Fantázii sa medze nekladú. Ste v bezpečnom priestore, kde sa môžte slobodne prejaviť. Zapojte do toho aj svoju sexualitu napr. prostredníctvom predohry, buď sama so sebou alebo s partnerom, pozrite si nejaký vášnivý film alebo si oblečte na seba niečo stimulujúco lákavé a vzrušujúce. Tieto rituály zvyšujú tvorivú energiu, čo posilňuje naše ženské spojenie s touto čakrou hlbokej vášne a tvorivosti.


Otázky na zodpovedanie do vášho denníka (zapíšte všetko, čom vám zíde na um):


Aký projekt / myšlienka sa vo mne rodí tento mesiac, ktorý/-á sa chce prejaviť navonok?

Sú moje sexuálne túžby uspokojené?

Je v mojom živote ľahkosť a hra?


#3 Čakra solar plexus - nachádza sa za pupkom

Táto čakra sa spája s našim jadrom, skutočnou silou a hodnotami. V tom spočíva naša sila a naše ego, ktoré nám pomáha dešifrovať, aké kroky sú v súlade s našimi hodnotami. V tomto priestore sa učíme porozumieť tomu, ako sa naše posvätné ženstvo cíti vo svojom vlastnom tele a ako sa táto energia ukazuje v našich každodenných životoch.


Rituál: Nájdite si čas a definujte svoj osobný kódex správania alebo etiku. Posuňte svoj životný štýl a každodenné rutiny tak, aby podporovali túto etiku. Posvätné ženstvo je podporované, keď je naša etika v súlade s našimi hodnotami - myšlienkou, že praktizujeme / žijeme to, čo kážeme.


Otázky na zodpovedanie do vášho denníka (zapíšte všetko, čom vám zíde na um):


Kto v skutočnosti som vo svojom najhlbšom jadre?

Aká je moja etika a morálka, ktorú prejavujem navonok?#4 Srdcová čakra - umiestnená v oblasti hrudníku

Táto čakra je predovšetkým o láske, o spôsoboch, ktorými prepúšťame lásku do našich životov, a o spôsoboch, ako ju prejavujeme smerom k sebe a ľuďom okolo nás. Milovať a zdieľať lásku je prirodzená ženská cnosť a sila, a posvätnej ženskej energii (ak je vo svojom rovnovážnom harmonickom stave) sa prirodzene darí v tejto nádhernej výmene lásky, vrátane lásky k sebe samej /-mému.


Rituál: Vizualizujte si zlatý lúč svetla, ktorý vychádza z vášho srdca a zväčšuje sa, až kým neobsiahne celé vaše telo, miestnosť, v ktorej bývate, a celú komunitu okolo vás. Tento zlatý lúč svetla je láska, ktorú sa vaše posvätné ženstvo rozhodne aktívne zdieľať. Keď odovzdávame lásku a praktizujeme vrúcnu láskavosť, posilňujeme v sebe božské ženstvo.


Otázky na zodpovedanie do vášho denníka (zapíšte všetko, čom vám zíde na um):


Ako môžem trénovať sebaprijatie, sebalásku a starostlivosť o seba?

Akými spôsobmi prejavujem lásku ľuďom okolo seba?

Aký je môj jazyk lásky?


TIP: Odporúčam k tejto téme knihu "5 JAZYKOV LÁSKY" od Garyho Chapmana, ktorá vám pomôže pochopiť, ktorý je ten váš konrétny JAZYK LÁSKY, cez ktorý dokážete naplno preciťovať a prejavovať lásku smerom navonok i dovnútra. Je to kniha TAJOMSTVA LÁSKY, ktorá pretrvá. Vďaka tejto knihe môžte porozumieť tomu, akým spôsobom prejaviť Lásku konkrétne vášmu partnerovi, aby sa cítil naplnený a milovaný. Pretože práve Láska a pochopenie samého seba i toho druhého je základom pre šťastný a plnohodnotný život.#5 Krčná čakra - umiestnená v oblasti krku, premosťuje telo a hlavu

Táto čakra hovorí o komunikácii a o tom, ako sa každý človek rozhodne vyjadrovať. Hrdlo je spojené s jazykom a so zvukmi, ktoré umožňujú nášmu hlasu prejaviť sa. Vôľa nášho božského ženstva sa dá úplne navonok prejaviť, keď posilníme spojenie v tejto oblasti.


Rituál: Pravidelne sa venujte spevu, pohmkávaniu a rozprávaniu, vrátane slov pozitívnych afirmácii nasmerovaných smerom k sebe. Naučte sa prejaviť autentický zvuk vášho hlasu a prirodzené zvuky, ktorými sa chce vaše posvätné ženstvo vo vnútri vyjadrovať.


Otázky na zodpovedanie do vášho denníka (zapíšte všetko, čom vám zíde na um):


Ako hovorím a vyjadrujem sa o sebe a ostatných?

Aký si vyberám spôsob pri vyjadrení svojho jedinečného hlasu?

Kde v živote sa potrebujem naučiť prejaviť svoj hlas a ozvať sa?


#6 Čakra tretieho oka, umiestnená na čele medzi obočím

Táto čakra je predovšetkým o vnútornom poznaní, intuícii a prejavení. Tento priestor pomáha nevedomiu pri vedomí. Posilnením božskej ženskej sily v tejto oblasti je možné zvýšiť dar jasnovidectva, ísť hlbšie do meditácie a vidieť nad rámec fyzického - preniknúť do hlbokého spojenia ženy s empatiou a Matkou Prírodou.


Rituál: Vnútorne otočte svok zrak do bodu medzi obočím a precvičte si vizualizovaný dych, pri ktorom máte pocit, akoby ste inhalovali a vydychovali cez samotný stred tretieho oka. Tento dych pracuje s pohybom energie do a z tretieho oka, a pomáha zvyšovať intuíciu.


Otázky na zodpovedanie do vášho denníka (zapíšte všetko, čom vám zíde na um):


Prejavujem to, po čom najviac túžim?

Zažívam chvíle, keď sa cítim intuitívne?

Čo sa deje v mojich snoch?


#7 Korunná čakra - nachádza sa v hornej časti hlavy, na temene

Táto čakra je obdobou vrcholu Maslowovej hierarchie potrieb, keď hovorí o sebarealizácii a najvyššej a najautentickejšej verzii nás. Toto je priestor, v ktorom sa spájame s osobou, ktorou sa chceme stať, prostredníctvom ktorej môžeme vibrovať na vyššej frekvencii. V tomto priestore si ctíme ľudí, ktorí stelesňovali posvätné ženstvo, ktorí prišli pred nami.


Rituál: Vizualizujte si svoju vnútornú kráľovnú a božskú ženskú energiu, ktorá sa bežne spája s najláskavejšou a najautentickejšou verziou vás. Predstavte si seba. Predstavujte si, ako sa pohybujete vo svojom dni a živote z tejto vyššej vibrácie. Prineste bližšie túto posvätnú ženskú energiu do vášho každodenného života (tejto téme sa budem podrobnejšie venovať v niektorom z nasledujúcich príspevkov na Blogu).


Otázky na zodpovedanie do vášho denníka (zapíšte všetko, čom vám zíde na um):


Kedy som najlepšou verziou samého seba?

Ako dokážem vyťažiť z ostatných ľudí to najlepšie?

Rozhodujem sa a konám z pozície spojenia sa s najvyšším zdrojom?Budovanie rytmu

Toto sú nástroje na posilnenie spojenia a porozumenia vašej vlastnej jedinečnej božskej ženskej energie. Ak vo vás tento príspevok rezonuje, cvičte vyššie uvedené rituály každý deň alebo postupujte podľa týždenného rozvrhu, kde nedeľa je prvou čakrou, pondelok je druhá atď. Tieto nástroje môžte tiež použiť, keď hľadáte vo svojom živote viac tepla, pochopenia, súcitu a empatie. Pravidelné prenikanie do posvätnej ženskej energie podporí zdravý a plnohodnotný život.S Láskou,

7 ČAKROVÝCH RITUÁLOV PRE PREBUDENIE & HARMONIZÁCIU POSVÄTNÉHO ŽENSTVA (NIELEN PRE ŽENY)

תגובות

דירוג של 0 מתוך 5 כוכבים
אין עדיין דירוגים

הוספת דירוג
bottom of page