top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
LETNÝ SLNOVRAT & LITHA (20. JÚN 2024): ČAS OSLAVY VNÚTORNÉHO SVETLA ~ RITUÁLY + PRACOVNÉ HÁRKY VO VNÚTRI
© Copyright

8 SPÔSOBOV AKO SA NAPOJIŤ NA ZDROJ POSVÄTNEJ ŽENSKEJ ENERGIE VNÚTORNEJ BOHYNE ZA ÚČELOM MANIFESTÁCIE

Updated: May 24

Umenie manifestácie je hlboká a transformačná prax, ktorá nás vyzýva, aby sme svoje najhlbšie túžby zosúladili s kozmickými energiami, čím sa naše sny a túžby nakoniec stanú hmatateľnou realitou. Na tejto ceste zámeru, neochvejnej viery a vesmírneho zosúladenia sa ponoríme do mystickej sféry nekonečného zdroja posvätnej ženskej energie, esencie vnútornej Bohyne, za účelom posilnenia našich manifestačných schopností. Manifestácia je vo svojej podstate nádherný tanec zosúladenia medzi našimi túžbami a energiami Vesmíru, ktoré fungujú na základných princípoch univerzálnych zákonov, ako je zákon rezonancie, resp. zákon príťažlivosti. Láka vás preskúmať túto spletitú sieť prepojení medzi našimi túžbami a bezhraničným Vesmírom, ako aj to, ako na tejto ceste za manifestáciou prijatie posvätného ženstva dodáva našej ceste dôležitú hĺbku a rezonanciu? V jadre tohto skúmania sa nachádza podstata energie Bohyne - archetypu mnohostrannej sily, ktorá zahŕňa vlastnosti ako starostlivosť, tvorivosť, láska, liečenie, súcit, intuícia a múdrosť. Je harmonickou protiváhou často viditeľnejšej a dynamickej posvätnej mužskej energie a zdôrazňuje vzájomné prepojenie všetkého, čo kedy bolo, je a bude, ako aj vnímavosť a hlboké pochopenie cyklickej povahy života. Pripravení dozvedieť sa viac o tom, ako sa napojiť na zdroj posvätnej ženskej energie za účelom manifestácie? Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné. V závere príspevku nájdete aj mocné manifestačné afirmácie využívajúce spojenie a silu posvätnej ženskej sily. Tak poďme na to...

8 SPÔSOBOV AKO SA NAPOJIŤ NA ZDROJ POSVÄTNEJ ŽENSKEJ ENERGIE VNÚTORNEJ BOHYNE ZA ÚČELOM MANIFESTÁCIE

© Art by Emilia Nora Elina


Posvätné ženstvo predstavuje božský aspekt, ktorý existuje vo všetkých bytostiach bez ohľadu na pohlavie. Stelesňuje vlastnosti, ako sú intuícia, vnímavosť, starostlivosť, tvorivosť, súcit a vzájomné prepojenie. Je protiváhou všeobecne uznávanejšej mužskej energie v spoločnosti, ktorá má tendenciu zdôrazňovať akciu, logiku a cieľavedomé správanie.


V tejto časti sa budeme zaoberať konceptom posvätného ženstva a jeho významu na našej duchovnej ceste smerom k rastu a napĺňaniu najvyššieho potenciálu, a zároveň aj jeho vplyvu na ceste k vedomej manifestácii.


Pochopenie konceptu posvätného ženstva

Koncept posvätného ženstva je kľúčovým aspektom duchovnej cesty. Odkazuje na aspekty archetypu, ktoré sú často prehliadané alebo zatienené vo svete, ktorý aktuálne viac, zdá sa, viac oceňuje tie mužské vlastnosti, ako je sila, dominancia a asertivita.


V mnohých kultúrach posvätnú ženskosť reprezentujú rôzne archetypy Bohyne, z ktorých každý má svoju jedinečnú symboliku a vlastnosti. Napríklad v gréckej mytológii predstavuje Afrodita lásku, krásu a zmyselnosť, zatiaľ čo Aténa stelesňuje múdrosť, odvahu a strategické myslenie. V hinduizme je Devi Božská Matka a predstavuje moc a tvorbu, zatiaľ čo Kálí stelesňuje premenu a deštrukciu...


Keď v sebe prijmeme a aktivujeme túto posvätnú ženskú energiu, symbolicky odomykáme prameň nekonečnej sily, ktorý nás zlaďuje s naším pravým Ja. Toto zosúladenie katalyzuje hlboký pocit celistvosti, ktorý vyžaruje z nášho jadra. Je to, akoby sme sa napojili na večnú rieku života, kde sa stávame Tvorcami aj Stvoreniami zároveň, zložito votkanými do spletitého tkaniva samotného Vesmíru...


Aby sme skutočne odomkli transformačnú silu posvätnej ženskosti, potrebujeme do svojho života aktívne začleniť aspoň jednoduché rituály a praktiky, ako je napríklad jednoduchá práca s archetypmi posvätného ženstva, či už ide o Venušu alebo Lunu /Mesiac/, resp. akékoľvek iné Bohyne. Vďaka ním sa vydávame na hlbokú liečivú a posilňujúcu cestu sebapoznania a sebalásky...


Tieto rituály slúžia ako silné memento našej prirodzenej božskosti. Vyzývajú nás, aby sme vyživovali svoj vzťah k sebe samým, podporovali sebaprijatie a pestovali sebalásku. Týmto spôsobom odlupujeme vrstvy podmieňovania a spoločenských očakávaní a umožňujeme svojmu autentickému Ja zažiariť s väčším jasom a sebadôverou.
Toto sebaprijatie tvorí základ, na ktorom naša manifestačné prax získava na sile a rezonancii, pretože vstupujeme do svojej skutočnej sily ako Tvorcovia svojho osudu. Nie ako niekto, kto len žiada vyššie sily o pomoc a je odkázaný na dary a požehnania "zhora"...


Koncept rituálov spojených s posvätnou ženskou energiou vo vnútri nás, hoci sa pre niekoho môže zdať príliš tajomný alebo dokonca až odstrašujúci, je v podstate o spojení sa s posvätnou ženskou esenciou v nás a okolo nás. Rituály Bohyne zahŕňajú širokú škálu praktík, od jednoduchých každodenných úkonov až po zložité obrady.


Rituály a obrady môžu prehĺbiť naše spojenie s posvätným ženstvom a posilniť naš manifestačnú prax. Vytvorte si posvätný priestor, zapáľte sviečky, používajte kadidlo alebo esenciálne oleje a venujte sa praktikám, ktoré s vami rezonujú.


Vykonávajte rituály, ktoré symbolizujú energiu, ktorú chcete stelesniť, a túžby, ktoré chcete manifestovať. Tento posvätný akt uctenia si posvätného ženstva vo vás a okolo vás posilňuje vašu manifestačnú silu.


Uctením si svojej vnútornej Bohyne prostredníctvom vedomej práce, rituálov či obradov v sebe prebúdzame vlastnosti tohto archetypu a využívame svoju vnútornú silu a múdrosť smerom k hlbšiemu, zmysluplnejšiemu a bohatšiemu životu...


Rituály nám pomáhajú pestovať hlbšie spojenie so sebou samými, so Zemou a so všetkým okolo nás. Poskytujú posvätný priestor na premýšľanie, liečenie a transformáciu. Či už sa snažíme manifestovať svoje túžby, uvoľniť staré vzorce a presvedčenia, alebo jednoducho nájsť pokoj a rovnováhu v našom živote, rituály slúžia ako mocný nástroj osobného rastu a duchovného prebudenia.V našom modernom svete sa často stretávame s tým, že ľudia sú odpojení od prirodzených rytmov Zeme či cyklov Mesiaca. A práve rituály nám pomáhajú znovu sa spojiť s týmito cyklami a zosúladiť sa s energiami Prírody a prirodzenými cyklami Vesmíru.


Napríklad uctenie si fáz Mesiaca prostredníctvom rituálu nám umožňuje využiť jeho silu na manifestáciu našich zámerov a uvoľnenie toho, čo nám už neslúži. Vytvorením posvätného priestoru, stanovením zámerov či vedomou prácou s denníkom môžeme uvoľniť staré vzorce a presvedčenia, ktoré nás brzdia, a pozvať do nášho života novú energiu a nové príležitosti. Tieto rituály môžu byť obzvlášť prospešné pre tých, ktorí prechádzajú ťažkými situáciami alebo sa cítia zaseknutí vo svojom živote.Prijatie posvätnej ženskosti je nevyhnutné ako pre ženy, tak aj mužov, pretože podporuje rovnováhu a celistvosť. Umožňuje nám spojiť sa s našou intuíciou, tvorivosťou a emóciami, ktoré sú vo svete, ktorý si cení predovšetkým logiku a rozum, často potláčané. Vďaka napojeniu sa na posvätnú ženskosť môžeme nájsť pocit posilnenia a vnútornej sily, čo nám následne pomáha lepšie zvládnuť životné výzvy a nájsť naplnenie...


Prijatie posvätného ženstva môže tiež pomôcť vytvoriť vyváženejšiu a harmonickejšiu spoločnosť. Môže pomôcť odbúrať rodové stereotypy a podporiť oceňovanie vlastností tradične spájaných s týmto archetypom, ako sú súcit, empatia, liečenie a starostlivosť.


Keď sa ponoríme do ríše posvätného ženstva, vydáme sa na hlbokú cestu sebapoznania a posilnenia. Je to cesta, ktorá nám umožňuje znovu získať a integrovať často zanedbávané aspekty nášho vnútra. Tým sa nielenže zosúladíme so svojou autentickou prirodzenosťou, ale zároveň uvoľníme plný potenciál svojich schopností manifestovať život, po ktorom zo srdca túžime...👉🏼 PRIDAJTE SA DO NOVÉHO ONLINE PROGRAMU "PREBUDENIE VNÚTORNEJ BOHYNE" >> BLIŽŠIE INFO

PREBUDENIE VNÚTORNEJ BOHYNE online kurz

8 SPÔSOBOV AKO SA NAPOJIŤ NA ZDROJ POSVÄTNEJ ŽENSKEJ ENERGIE VNÚTORNEJ BOHYNE ZA ÚČELOM MANIFESTÁCIE

Manifestácia, proces uvádzania túžob a zámerov do hmatateľnej reality, je posilnená a zosilnená, keď je naplnená energiou posvätného ženstva.


Posvätné ženstvo vyjadrené prostredníctvom vnútornej Bohyne ponúka vyživujúci a tvorivý prístup k manifestácii, ktorý je v súlade s cyklickými rytmami prírody a zdôrazňuje vnímavosť, intuíciu a plynutie.


Keď sme v súlade so svojou dušou, s radosťou a sebavyjadrením, priťahujeme do nášho života viac hojnosti. Ak chcete manifestovať pomocou posvätnej ženskej energie, začnite tým, že stelesníte vlastnosti tohto archetypu:


#1 Prijímanie a pestovanie intuície: Posvätné ženstvo je úzko spojené s intuíciou, vnútorným poznaním, ktoré nás vedie na našej ceste. Aby sme zlepšili svoju schopnosť manifestácie, musíme sa naučiť dôverovať svojim intuitívnym vhľadom. Ak budeme venovať pozornosť svojim vnútorným pocitom, predtuchám a vnútornému vedeniu, môžeme robiť rozhodnutia, ktoré sú viac v súlade s našimi skutočnými túžbami.


#2 Pestovanie vnímavosti: Posvätné ženstvo v podobe vnútornej Bohyne nás nabáda k tomu, aby sme boli otvorení a vnímaví voči darom Vesmíru. Namiesto toho, aby sme si silou vôle vynucovali výsledky, učíme sa vytvárať priestor pre rozvíjanie mágie života. Tým, že si dovolíme prijímať, pozývame nečakané príležitosti a synchronicity do nášho života, ktoré podporujú našu manifestačnú prax.


#3 Starostlivosť o seba a svoje túžby: Vyživujúci aspekt posvätnej ženskosti nám pripomína, aby sme nezabúdali v tom zhone dynamického sveta na seba, aby sme sa starali aj o seba a vyživovali svoje sny. Praktiky starostlivosti o seba, sebalásky a súcitu so sebou samým sú nevyhnutné na udržanie zdravej a živej energie, ktorá priťahuje pozitívne prejavy. Tak ako záhrada rozkvitá, keď sa o ňu staráme, aj naše túžby prekvitajú, keď sa o ne staráme s patričnou pozornosťou a láskou.


#4 Podpora tvorivosti: Tvorivosť je mocným nástrojom manifestácie. Vnútorná Bohyňa nás povzbudzuje, aby sme sa venovali svojmu tvorivému prejavu a predstavivosti. Keď svoje zámery naplníme tvorivosťou, ktorú navyše oživíme svojimi emóciami, naše prejavy budú živšie a emocionálnejšie. Účinnými nástrojmi môžu byť kreatívna vizualizácia, nástenky vízií /vision board/, ako aj akékoľvek iné umelecké snahy a prejavy, ktoré v nás vyvolávajú radosť a nadšenie z procesu tvorenia...


#5 Praktizovanie súcitu a prepojenia: Súcit je charakteristickým znakom archetypu posvätného ženstva. Rozvíjaním empatie a porozumenia pre seba a ostatných vytvárame prostredie lásky a Jednoty. Toto súcitné myslenie nielenže podporuje náš osobný rast, ale zvyšuje aj našu schopnosť manifestovať harmonické a prospešné výsledky, nielen pre nás samotných, ale aj pre všetkých zúčastnených.


#6 Uctievanie cyklov prírody: Posvätné ženstvo prejavené skrze aspekt vnútornej Bohyne je úzko späté s prírodnými životnými cyklami. Svoje schopnosti manifestácie môžeme posilniť tým, že svoje zámery zosúladíme s cyklickými rytmami Vesmíru. To zahŕňa napr. stanovenie zámerov v súlade s lunárnymi fázami, uvedomenie si meniacich sa ročných období a rozpoznanie "prílivu a odlivu" našej vlastnej životnej cesty.


#7 Dôvera v božské načasovanie: Manifestácia prostrednictvom naladenia sa na sily posvätného ženstva nás vyzýva, aby sme dôverovali vesmírnemu načasovaniu. Vzdajte sa potreby kontrolovať každý aspekt procesu manifestácie a verte, že to, čo je pre vás určené, príde v pravý čas. Osvojte si trpezlivosť a pestujte si pocit dôvery, že Vesmír vždy pracuje vo váš prospech /nazývané ako ako pronoja, čo je opakom paranoje, t.z že očakávame, len to najlepšie/.


#8 Vyrovnávanie mužských a ženských energií: Účinná manifestácia si často vyžaduje rovnováhu medzi mužskými a ženskými energiami. Hoci je posvätná ženská energia v tomto prípade kľúčovým aspektom, netreba ju vnímať izolovane. Integráciou kvalít oboch energií vytvárame harmonický prístup k manifestácii našich túžob. To znamená, že podnikáme inšpiratívne kroky (mužské) a zároveň zostávame otvorení prijímaniu a intuícii (ženské).


Alchýmia manifestácie prostredníctvom sily posvätného ženstva

Aktivácia a naladenie sa na silu posvätného ženstva prostredníctvom prebudenia vnútornej Bohyne v nás sa podobá odomknutiu hlbokého alchymistického procesu. Je to proces, ktorý zahŕňa prijatie celého spektra našej ľudskosti, uctenie našich emócií a hlboké spojenie s našou vnútornou múdrosťou. Keď tieto vlastnosti začleníme do svojej cesty manifestácie, rozvinie sa niekoľko transformačných účinkov:


Zosúladenie s autentickými túžbami: Posvätná ženskosť nám pomáha rozlíšiť naše skutočné túžby od vonkajších tlakov alebo spoločenských očakávaní. Táto jasnosť nám umožňuje stanoviť si zámery, ktoré skutočne rezonujú s našou dušou, čím sa zvyšuje sila našich prejavov.


Zvýšená plynulosť a ľahkosť: Manifestácia sa stáva plynulejším a ľahším procesom, keď sa naučíme dôverovať vývoju udalostí a prijať božské načasovanie. Vnímavosť posvätnej ženskosti nám umožňuje zbaviť sa kontroly a odovzdať sa múdrosti Vesmíru.


Emocionálna rezonancia: Manifestácia, ktorá je v súlade s aspektami posvätného ženstva, má hlbokú emocionálnu rezonanciu. Keď sú naše zámery preniknuté láskou, súcitom a tvorivosťou, vibrujú na vyššej frekvencii, vďaka čomu sú magnetickejšie a príťažlivejšie pre energie Vesmíru.


Jednota a harmónia: Vyváženie posvätnej ženskosti podporuje pocit Jednoty a prepojenia s celou existenciou. Tento harmonický prístup k manifestácii zabezpečuje, že naše túžby prospievajú nielen nám, ale pozitívne prispievajú aj ku kolektívnemu Vedomiu.
Manifestačné afirmácie prostredníctvom channelingu posvätnej ženskej sily

Manifestačné afirmácie, ktoré zahŕňajú channeling posvätnej ženskej sily, sa často zameriavajú na využitie vlastností spojených so ženskou energiou, ako sú intuícia, vnímavosť, starostlivosť a tvorivosť. Tu je niekoľko mocných afirmácií, ktoré môžete použiť na spojenie s touto božskou ženskou silou a manifestáciu prostredníctvom nej:


** Som nádobou posvätnou ženskej energie, ktorá je naplnená božskou intuíciou a múdrosťou. Dôverujem vedeniu, ktoré vychádza z môjho vnútra, a odovzdávam sa prirodzenému toku života.


**Moja tvorivá energia je bezhraničná a bez námahy uskutočňujem svoje sny. Som spolutvorcom Vesmíru a moje vízie sa manifestujú s pôvabom a ľahkosťou.


**Prijímam vyživujúcu silu božskej ženskosti vo svojom vnútri. Priťahujem lásku, súcit a podporujúce vzťahy, ktoré ma povznášajú a posilňujú.


**Keď sa spájam s energiou Mesiaca, zosúlalaďujem sa s cyklami samotného Stvorenia. Verím, že moje túžby dozrievajú a rozvíjajú sa v dokonalom načasovaní.


**Moje telo je posvätným chrámom božskej ženskej energie. Ctím a vážim si svoju fyzickú podobu a viem, že je mocným nástrojom na zhmotnenie mojich túžob.


**Uvoľňujem potrebu kontroly a nechávam sa viesť silou posvätného ženstva. Otváram sa prijímaniu hojnosti, požehnania a zázrakov z nečakaných zdrojov.


**V tichu svojho bytia počujem šepot svojej vnútornej Bohyne. Dôverujem posolstvám, ktoré ku mne prichádzajú, a nasledujem cestu lásky, milosti a pokoja.


** Som magnetom na pozitívne a vyživujúce zážitky. Môj život je odrazom lásky a hojnosti, ktorými ma moja vnútorná Bohyňa zasypáva.


**Oslavujem cykly zmien a transformácie vo svojom živote. Viem, že každá fáza prináša nové príležitosti na rast a ja dôverujem procesu stávania sa najvyššou verziou seba samej.


**Uctievam posvätné spojenie medzi mojím srdcom a srdcami ostatných. Láskou a súcitom prispievam ku kolektívnemu uzdraveniu a prebudeniu ľudstva.


Nezabudnite tieto afirmácie vyslovovať s úprimnosťou, láskou a vierou v srdci, čím umožníte posvätnej ženskej energii, aby cez vás prúdila. Tieto afirmácie kombinujte s vizualizáciou a meditáciou, aby ste dosiahli hlbší vplyv na svoju cestu manifestácie.


Zrhnutie na záver...


Manifestácia prostredníctvom napojenia sa na zdroj magickej sily posvätného ženstva nás povzbudzuje k inšpiratívnemu a intuitívnemu konaniu. Načúvajte vedeniu svojej vnútornej múdrosti a dôverujte svojim intuitívnym podnetom.


Nasledujte cestu zladenia sa s prirodzenými rytmami Vesmíru a podniknite kroky smerom k svojim túžbam, aj keď sa zdajú byť netradičné alebo mimo tradičného lineárneho prístupu. Verte, že Vesmír podporuje vašu cestu a vedie vás neustále k naplneniu vašich túžob.


Pestujte v sebe každodennú vďačnosť a odovzdanosť počas celej svojej cesty manifestácie. Vyjadrite vďačnosť za všetko, čo ste už zhmotnili, ako aj za všetky požehnania vo svojom živote, bezohľadu na to, aké veľké či malé sa zdajú byť...


Vzdajte sa pripútanosti ku konkrétnym výsledkom s vedomím, že vaša vnútorná Bohyňa má pre vás väčší plán. Prijmite pocit odovzdanosti a vedzte, že to, čo skutočne potrebujete a po čom túžite, vám bude poskytnuté dokonalým spôsobom a v správnom čase.


Využívaním energie posvätného ženstva skrze archetyp vnútornej Bohyne využívame vrodenú silu, ktorá je v nás, aby sme sa mohli manifestovať svoje zámery a túžby ešte hojnejšie a autentickejšie. Pestujte vnímavosť, intuíciu a lásku k sebe samému a zároveň zapojte vizualizáciu a dôveru v božské načasovanie.


Prijmite vyživujúce, tvorivé a transformačné aspekty posvätného ženstva, aby ste mohli svoje túžby uviesť do reality. Keď sa zosúladíte s touto posvätnou energiou, vaše prejavy sa budú rozvíjať s pôvabom a plynulosťou, čo vám umožní vytvoriť si život, po akom túžite.


Prijmite Bohyňu vo svojom vnútri a sledujte, ako sa vaše sny prejavujú nádherným a zázračným spôsobom...


S Láskou,

8 SPÔSOBOV AKO SA NAPOJIŤ NA ZDROJ POSVÄTNEJ ŽENSKEJ ENERGIE VNÚTORNEJ BOHYNE ZA ÚČELOM MANIFESTÁCIE
Prechádzate náročným obdobím a radi by ste získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE, a ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše a objavili svoj povestný BOD ŠŤASTIA? Objednajte si svoj osobný výklad KARMICKEJ ASTROLÓGIE & CESTY DUŠE >> Bližšie info v časti ONLINE SLUŽBY1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Oct 04, 2023
Rated 4 out of 5 stars.

ecinmjafkepwP

Like
bottom of page