top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
HVIEZDNE KRVNÉ LÍNIE & VAŠE SPIRITUÁLNE PREBUDENIE: ODHALENIE KOZMICKÝCH TAJOMSTIEV PREPOJENIA VAŠEJ KRVI A DUŠE
© Copyright

MANIFESTÁCIA SNOV DO REALITY: DUCHOVNÁ PERSPEKTÍVA, PRAKTICKÉ KROKY & RITUÁL

Updated: 2 days ago

Manifestovať svoje sny do reality je univerzálnou túžbou takmer každého z nás, ktorá presahuje kultúru, geografiu i samotný čas. Samotná myšlienka manifestácie je pomerne jednoduchá. Ako už mnohí iste viete, pretože to počúvate z rôznych spirituálnych kruhov, podcastov či motivačnej literatúry, manifestácia funguje spolu so Zákonom príťažlivosti, univerzálnym pravidlom, ktoré hovorí o tom, že každá naša myšlienka v sebe nesie ohromný potenciál stať sa fyzickou realitou. Naše myšlienky majú obrovskú silu, to znamená, že priťahujeme do svojho života viac toho, na čo počas celého dňa myslíme. Tak kde je potom problém? Vo všetkých našich vedomých i podvedomých strachoch, negatívnych, úzkostných, neskorých nočných existenciálnych myšlienkách, pretože Vesmír nedokáže rozlíšiť, čo nechceme od toho, čo chceme. Len reaguje na to, kam dávame svoju energiu a umocňuje to. Ak máte problém pritiahnuť do svojho života vytúženú hojnosť, slobodu, zdravie či lásku, môže to byť veľmi často preto, že vaše myšlienky majú tendenciu byť zakorenené v negativite – aj keď si to neuvedomujete. Začnite tým, že si budete viac vedomí toho, za čo ste vo svojom v živote vďační, nech je to čokoľvek malé či veľké. Môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi, či už je to prostredníctvom denníka vďačnosti (je to presne to, ako to znie) alebo tak, že si zrekapitulujete všetky dobré veci z vášho dňa tesne predtým, ako pôjdete spať. Môžete si tiež vybrať jednu konkrétnu vec vo svojom živote, za ktorú ste mimoriadne vďační každý deň /zdravie vašich detí, strecha nad hlavou, dostatok jedla na stole a pod./. V posledných rokoch sa Zákon príťažlivosti stal populárnym duchovným konceptom, ktorý so sebou prináša prísľub toho, že nám pomôže premeniť naše sny na skutočnosť zameraním našich myšlienok a energie smerom k tomu, po čom skutočne túžime. Mnoho ľudí vo svete však zisťuje, že ich snahy o manifestáciu sa záhadným spôsobom míňajú svojmu účinku, takže sa následne cítia veľmi rozčarovaní a frustrovaní. V tomto príspevku podrobnejšie preskúmame duchovné aspekty manifestácie, prečo Zákon príťažlivosti niekedy "zlyháva", nájdete tu aj praktické kroky k manifestácii, ako aj jednoduché rituály, ktoré vám môžu pomôcť prekonať tieto výzvy a následne pomôcť efektívne pretaviť vaše sny do žiadanej reality... pokračujte ďalej v čítaní.

MANIFESTÁCIA SNOV DO REALITY: DUCHOVNÁ PERSPEKTÍVA, PRAKTICKÉ KROKY & RITUÁL

Art by Emilia Nora Elina


Zákon príťažlivosti je založený na princípe, že podobné priťahuje podobné, čo znamená, že naše myšlienky, pocity a energetické vibrácie priťahujú do nášho života zodpovedajúce skúsenosti. Z duchovného hľadiska to znamená, že zosúladením sa s našimi túžbami a udržiavaním vysokovibračného stavu môžeme ľahšie pritiahnuť a manifestovať to, čo chceme.


Zákon príťažlivosti však nie je magickou skratkou k úspechu. Vyžaduje si to dôsledné úsilie, sebauvedomenie a vieru v tento proces. Keď úsilie o prejavenie želaného výsledku zlyhá, je to často spôsobené podvedomými obmedzujúcimi presvedčeniami, nevyriešenými emocionálnymi blokádami alebo nedostatkom jasnosti a sústredenia.


Preto je tak veľmi dôležité začať si pozorne všímať situácie, keď vás prepadnú negatívne myšlienky; uvedomenie si je naozaj prvým krokom k zmene. Negatívnou myšlienkou môže byť čokoľvek, od „nenávidím to“ cez akúkoľvek hyperkritickú samomluvu, na ktorej sa zúčastňujete, až po uvedomenie si, že si v situácii máte tendencie všimnúť prevažne to zlé, skôr než to dobré.


Akonáhle si začnete všímať, kedy máte negatívne myšlienky, začnete ich chápať viac a následne ich transformovať. Verí sa, že už samotným zvedomením našich tieňových strán začína ich transformácia. Následne, skúste sa vo svojom živote zameriavať viac na to, čo máte radi a na to, vďaka čomu sa cítite dobre, šťastne a nažive. A uvidíte, že čoskoro z TOHO pritiahnete viac. Manifestácia je magický spôsob, ako dostať to, čo chcete, a najjednoduchší a najsilnejší spôsob, ako to urobiť, je precítiť to naplno ešte predtým, ako sa to skutočne stane. Na pomoc pri manifestácii môžete použiť aj vizualizáciu.


Áno, niekedy môžeme mať ohromujúci pocit, že v tomto svete, ktorý nás obklopuje, je tak veľa negatívnych vecí, ktoré nemôžeme ignorovať. A niekedy je to jedna vec, jedna situácia alebo osoba, ktorá nám bráni v manifestácii. Ale!!! Tou skutočnou jednou vecou či osobou ste vždy VY. Pretože v konečnom dôsledku jediný človek, ktorý musí z celého srdca veriť vo vašu mágiu, silu a schopnosti, ste VY. Ja sa vo všeobecnosti riadim princípom, že nevenujem veľkú pozornosť tomu, čo neviem ovplyvniť, ale radšej venujem svoju pozornosť a energiu tomu, čo ovplyvniť viem.


Manifestačná mágia je proces, ktorý môžeme prirovnať ku svalu; ku svojmu udržateľnému objemu a rastu potrebuje pravidelné cvičenie, každodennú prax... a tá začína s duchovnou sebaláskou. Áno, zaberie to čas. Veď tak dlhé roky negatívneho programovania mysle spoločnosťou zrejme nevymažeme jedným rituálom /a vedzte, že to nevyrieša ani akékoľvek "zázračné" magické sviečky hojnosti či "magický dotyk osvieteného gurua", aj s tým sa bohužial bežne stretávam na ezoterických portáloch/. Existuje však niekoľko praktických tipov a efektívnych inšpirácii, ktoré vám môžu pomôcť. Veď predsa preto sme sem prišli na Zem, učiť sa, rozvíjať a popritom si užívať život.


V nasledujúcej časti si rozoberieme, ako efektívne pracovať s negatívnymi a obmedzujcimi programami našej mysle za účelom efektívnej manifestácie našich snov. Nebude chýbať ani jednoduchý rituál a ďalšie praktické kroky k úspešnej manifestačnej práci...
MANIFESTÁCIA SNOV DO REALITY: PRÁCA S DENNÍKOM

Zapisovanie do denníka je účinný spôsob, ako odhaliť podvedomé obmedzujúce programovanie a negatívne bloky, ktoré môžu brániť nášmu pokroku smerom k dosiahnutiu našich cieľov a prejaveniu našich snov. Skúmaním našich myšlienok a pocitov prostredníctvom písania môžeme získať prehľad o vzorcoch a presvedčeniach, ktoré nás môžu brzdiť. Nasledujúce denníkové výzvy vám môžu pomôcť ponoriť sa hlbšie do vášho podvedomia a identifikovať prípadné prekážky vašej manifestácie. Položte pero či ceruzu na papier a začnite automaticky písať vaše odpovede, čo vám prvé napadne /neanalyzujte to/:


S akými presvedčeniami alebo myšlienkami o sebe neustále bojujem? Ako tieto myšlienky ovplyvňujú moje činy a rozhodnutia v živote?


Aké obavy alebo neistoty mi bránia v napĺňaní mojich cieľov a snov? Ako sa môžem cez tieto strachy preniesť a premeniť ich na pozitívnu motiváciu?


Keď premýšľam o svojich cieľoch, aké pochybnosti alebo negatívne myšlienky vznikajú? Odkiaľ pochádzajú tieto pochybnosti a ako ich môžem spochybniť?


Aké skúsenosti alebo spomienky z mojej minulosti môžu prispievať k mojim súčasným obmedzeniam alebo negatívnym vzorcom? Ako môžem vyliečiť a uvoľniť tieto minulé skúsenosti?


Ak by som si mal/a predstaviť ideálnu verziu seba, bez akýchkoľvek negatívnych blokov alebo obmedzení, ako by to vyzeralo? Ako sa táto verzia mňa samého/ej líši od toho, kým som teraz?


Existujú v mojom živote ľudia alebo situácie, ktoré prispievajú k mojim negatívnym presvedčeniam alebo vzorcom? Ako môžem stanoviť zdravé hranice alebo urobiť zmeny na väčšiu ochranu mojej energie a pohody?


V ktorých oblastiach svojho života sa cítim zaseknutý/á alebo stagnujúci/a? Aké kroky môžem podniknúť, aby som prekonal/a tieto prekážky a posunul/a sa vpred so svojimi cieľmi?


Ktoré pozitívne afirmácie alebo posilňujúce presvedčenia si môžem osvojiť, aby som nahradil/a svoje negatívne myšlienky a programovanie?


Keď dosiahnem svoje ciele a prejavím svoje sny, v čom bude môj život iný? Ako môžem využiť túto víziu, aby ma motivovala a inšpirovala k prekonaniu svojich negatívnych blokov?


Aké praktiky, návyky alebo rutiny môžem začleniť do svojho každodenného života, aby som podporil/a svoj rast a uvoľnil/a akékoľvek nevedomé programovanie alebo negatívne bloky?


Premýšľaním o týchto výzvach automaticým písaním do denníka môžete získať hlbšie pochopenie svojho nevedomého programovania a negatívnych blokov. Keď identifikujete a prekonáte tieto prekážky, budete lepšie pripravení na to, aby ste si splnili svoje sny a dosiahli svoje ciele. Pamätajte však, že sebauvedomenie a osobný rast sú prebiehajúce procesy, preto sa aj naďalej zapájajte do týchto podnetov a iných nástrojov sebaobjavovania, keď napredujete na svojej ceste vpred.
MANIFESTÁCIA SNOV DO REALITY: PRAKTICKÉ KROKY

✔️ Ujasnite si svoje túžby: Jasne definujte svoje ciele a podrobne si ich vizualizujte. Čím konkrétnejší budete, tým ľahšie bude pre Vesmír doručiť to, čo chcete. Alebo ak uprednostňujete viac ženskejší prístup, vizualizujte si emóciu, ktorú chcete pri danej túžbe zhmotniť. Napríklad ak túžite po väčšej hojnosti, nemusíte si predstavovať konkrétnu sumu, aby ste sa náhodou neobmedzovali, ale predstavte si, ako vyzerá váš život, čo vás obklopuje, kde sa nachádzate, ako vyzeráte, čo z vás vyžaruje, keď ste vo svojej žiadanej hojnosti.


✔️ Pestujte pozitívne emócie: Aktívne vyhľadávajte skúsenosti a myšlienky, vďaka ktorým sa cítite dobre a zvyšujú vaše vibrácie. Ako už bolo spoemnuté vyššie, Vesmír funguje na základ princípu Zákona rezonancie a príťažlivost. To znamená rovnaké priťahuje rovnaké. Ak sa celý deň cítite úboho, sklamaní či neschopní, rezonancia úspechu a hojnosti k vám jednoducho neprenikne.


✔️ Praktizujte vďačnosť: Zamerajte sa na to, za čo ste vo svojom živote vďační, pretože vám to pomôže udržať si vysokovibračný stav a prilákať viac hojnosti. Nezáleží na tom, či sú to "malé" alebo "veľké" veci, energia vďačnosti funguje zakaždým rovnako.


✔️ Podniknite inšpiratívne kroky: Počúvajte svoju intuíciu a podniknite kroky smerom k svojim cieľom, verte, že Vesmír vás povedie na vašej ceste. Nerozhodujte sa však z miesta sresu či nedostatku, ale z miesta naladenia /napríklad po meditácii, jóge či úžasnom podporujúcom rozhovore s vašimi blízkymi.../


✔️ Buďte trpezliví a vytrvalí: Prejavenie vašich snov si vyžaduje čas, úsilie a neochvejnú vieru v tento proces. Zostaňte oddaní svojim cieľom a verte, že sa prejavia v tom najdokonalejšom božskom načasovaní. Ale netlačte na pílu... A možno to bude oveľa lepšie ako ste si kedy dokázali predstaviť...MANIFESTAČNÝ RITUÁL #1

  • Vyčleňte si pokojný priestor, kde môžete byť aspoň 20 minút nerušenÍ.

  • Zapáľte sviečku a/alebo nejaké kadidlo, aby ste vytvorili posvätnú atmosféru /nie že by to bolo nevyhnutné, ale vytvorí to pozitívny impulz pre vašu myseľ/.

  • Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite, až kým cítite, že vaša myseľ je očistená. Ak sa objavia myšlienky, nebojujte s nimi, len ich nechajte cez seba prejsť. Nevenujet im žiadnu pozornosť...

  • Teraz si napíšte svoje túžby na kúsok papiera a buďte čo najkonkrétnejší.

  • Zatvorte oči a predstavte si svoje túžby, ako keby sa už prejavili. Precíťte čo najviac emócie spojené so splnením vašich snov.

  • Zložte papier a vložte ho do špeciálnej škatule alebo nádoby, ktorá symbolizuje vašu dôveru vo Vesmír, aby sa vaše túžby naplnili. Môžete vložiť aj tyčinku škorice, zlaté trblietky a citrín, žltý karneol, pyrit a/alebo smaragd pre podporu mágie hojnosti. TIP: V rámci pozitívneho programovania sa v spirituálnych komunitách bežne používajú aj bankové šeky vypísané vo vysokej sume na vaše meno (hoďte očkom na môj Etsy účet, ako to vyzerá... ak budete túžiť po takomto "nástroji", napíšte mi cez chat alebo do mailu... pošlem link k stiahnutiu a editácii osobných šekov výrazne lacnejšie ako je uvedené na Etsy... môžete použiť aj pri vytváraní svojich vision boards)

  • Vyjadrite vďaku za prejavenie svojich túžob s vedomím, že sú už na Ceste k vám.


TIP: Pre umocnenie manifestačnej práce môžete pracovať s mágiou jednotlivých fáz Mesiaca, ktorá ešte viac podporí a umocní váš manifestačný potenciál. Stiahnite si môj praktický eBook⤵️Ak sa cítite v živote zaseknutí alebo sa potrebujete pustiť toho starého, aby ste uvoľnili priestor tomu novému, použite nasledovný rituál.MANIFESTAČNÝ RITUÁL #2


Čo budete potrebovať:


Kedy by ste mali vykonať rituál:

  • Noc Novu a noc po ňom (môžete to vykonať aj tri dni pred alebo po Nove Mesiaca)

  • Počas dorastajúceho Mesiaca (tento rituál je napísaný tak, aby sa konal počas dvoch dní)

  • Na Zimný slnovrat, 21. decembra a nasledujúci deň

Môžete si vybrať, či urobíte iba jeden, v závislosti od toho, čo chcete pustiť alebo prijať, ale odporúča sa, aby ste pre plný účinok urobili oboje. Tento rituál je navrhnutý pre VÁS. Robte to, čo uznáte za vhodné. Vždy dôverujte svojej intuícii. Ak ste povolaní to vyladiť, urobte to.


Vycentrujte sa:

Nájdite si čas na nastavenie svojho posvätného priestoru. Ak vaša prax vyžaduje vytvorenie posvätného kruhu (pre energetickú ochranu), urobte to. Môžete pri tom páliť bielu šalviu, šalviu púštnu, palinu, céder alebo kadidlo, ak si chcete pred rituálom vyčistiť priestor dymom a bylinkami. Nájdite si čas na to, aby ste sa usadili a našli cestu k všetkým zásobám, ktoré máte. /TIP: POSVÄTNÝ RITUÁL VYDYMOVANIA PRIESTORU A AURY BIELOU ŠALVIOU/


Keď budete pripravení, päťkrát sa zhlboka nadýchnite v stoji, uzemnite sa, predstavte si svoje nohy na podlahe a predstavte si korene, ktoré sa formujú z vašich chodidiel do jadra Matky Zeme. Dýchajte do tohto priestoru uzemnenia, doprajte si dostatok času, nájdite si to svoje miesto, kedykoľvek budete pripravení. Predstavte si bublinu bieleho svetla okolo vás, ktorá vás chráni a pohltí vás teplým pocitom bezpečia a pohodlia. Preciťujte to tak dlho, ako potrebujete.


Napíšte to:

Prvým krokom k manifestácii je nechať ísť všetko, čo vám už viac neslúži. Zamyslite sa teda nad tým, čo vám bráni v tom, čo chcete /môžete k tomu použiť denníkové výzvy uvedené vyššie/. Či už je to nezdravý vzťah, pochybnosti o sebe alebo problémy s peniazmi, zamerajte sa na to, čo chcete uvoľniť. Napíšte si na papier, čoho sa chcete zbaviť, pričom sa zamerajte na energiu a pocity, ktoré pri písaní máte. Môžete napísať niečo ako „Uvoľňujem strach a nedôveru v seba zo svojho života." alebo „Zbavujem sa akýchkoľvek pochybností, ktoré môžem mať v súvislosti s manifestáciou hojnosti vo svojom živote.“ Napíšte to tak, ako to cítite vy sami.


Spáľte to:

Toto je tá zábavná časť. Keď napíšete jednu zo svojich negatívnych afirmácií, spáľte ju! Roztrhajte prúžok papiera, zložte ho a spáľte v ohňovzdornej miske alebo krbe. Predstavte si, že všetka energia toho, čo ste napísali, sa uvoľní do Vesmíru v nádhernom jasnom plameni. Urobte to toľkokrát, s toľkými sebaobedzujúcimi programami, koľko potrebujete. Viac ako čokoľvek iné potrebujete VEDIEŤ, že to funguje. Toto je životne dôležité. Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať čudné či neuveriteľné, verte, že túto energiu naozaj uvoľňujete!


Uzemnite sa:

Keď budete mať pocit, že ste skončili, nájdite si chvíľku, aby ste si v tichosti sami so sebou posedeli a uzemnili sa. Následne sa znova postavte a predstavte si svoje nohy ako sa zabárajú do zeme a predstavujte si, že všetka vaša energia prúdi do Matky Zeme. Je to úžasný spôsob uzemnenia sa. Ak ste vytvárali magický kruh, uzatvorte ho. V tú noc venujte pozornosť svojim snom. Všimnite si, či niečo cítite inak.
Nasledujúci deň je formát rituálu rovnaký, ale pri písaní sa budete sústrediť na to, čo chcete prejaviť, namiesto toho, čo chcete uvoľniť. Tak sa vycentrujte a potom sa pustite do práce!


Napíšte to (ešte raz):

Keď sa vycentrujete, premýšľajte o tom, čo chcete. S vesmírom neexistujú žiadne pravidlá; nič nie je príliš veľké alebo príliš malé. Niekedy je však jednoduchšie začať v malom, aby sme videli, ako fungujeme. Osobne naozaj pomáha zamerať sa na to, čo chcem cítiť vo všetkom, čo sa snažím prejaviť. Hľadáte skvelú prácu, kde sa cítite ocenení a podporovaní? Vzťah, ktorý je posilňujúci a plný rastu? Bezpečný priestor pre vašu komunitu?


Manifestácia sa nemusí sústreďovať okolo vás, hoci na tom nie je nič zlé! Tentoraz, keď píšete, formulujte afirmáciu tak, ako by ste ju už mali. "Som tak vďačný/á za prácu, ktorú mám, že..." Ak chcete niečo konkrétne, napíšte to. Je tu však jedno varovanie: Nesnažte sa ovplyvňovať slobodnú vôľu niekoho iného! Tým chcem povedať, nezapisujte si meno osoby, s ktorou chcete byť, alebo vzťah, v ktorom chcete byť. Namiesto toho sa zamerajte na vlastnosti, ktoré chcete s niekým zažiť.


Zameranie sa na to, ako sa chcete v danej situácii cítiť, je životne dôležité, preto o tom radšej poriadne napíšte. Opakujte proces spaľovania afirmácií a precíťte energiu plameňa prechádzajúcu až do tkaniva samotného Vesmíru. VEĎ každým vláknom svojho Bytia, ste už prepojení s tým, čo chcete.


Opakujte tento rituál toľkokrát, koľkokrát potrebujete. Môžete pri tom meditovať, použiť svoje obľúbené tarotové karty alebo si len zapísať, čo ste opustili alebo prejavili počas tohto mocného okna kozmického času. Ak sa chcete niečoho pustiť, využite čas ubúdajúceho Mesiaca až do Novu; ak chcete niečo pritiahnuť do svojho života, využite čas pribúdajúceho Mesiaca až do Splnu. Spojte tento rituál s prácou v skutočnom živote a pravdepodobne sa udeje niečo magické! Nikdy nepochybujte o svojich schopnostiach a veľa šťastia...Zrhnutie na záver...


Manifestácia snov do reality z duchovnej perspektívy si vyžaduje pochopenie Zákona príťažlivosti, riešenie prekážok a praktické kroky na zosúladenie vašej energie s vašimi túžbami. Začlenením práce s podvedomím v podobe denníkových výziev, praktických krokov a mocných manifestačných rituálov do svojej duchovnej praxe, môžete využiť silu Vesmíru a premeniť svoje sny na skutočnosť.


Pamätajte, že proces manifestácie je cestou sebaobjavovania, rastu a transformácie. Keď sa ponoríte hlbšie do svojej duchovnej praxe a posilníte svoje spojenie so svojím vnútorným vedením, stanete sa stále viac a viac zručnejšími v práci so Zákonom príťažlivosti a v prejavovaní svojich snov.


Zostaňte otvorení vedeniu Vesmíru a udržujte si vysokovibračný stav pestovaním vďačnosti, pozitivity a sebalásky. Tým vytvoríte silnú magnetickú silu, ktorá pritiahne tých správnych ľudí, skúsenosti a príležitosti, po ktorých túžite, do vášho života.


Keď budete pokračovať v práci s týmito duchovnými princípmi a praktikami, čoskoro zistíte, že vaša schopnosť prejaviť svoje sny do reality bude rásť a rozširovať sa. Dôverujte tomuto procesu, zostaňte oddaní svojim cieľom a pamätajte, že ste mocným spolutvorcom Vesmíru. S trpezlivosťou, vytrvalosťou a srdcom plným viery sa vaše sny začnú zhmotňovať pred vašimi očami a vy vkročíte do života, aký ste si vždy predstavovali.


Tento príspevok je k dispozícii zDARma všetkým, preto ak sa vám páčia moje príspevky a chcete podporiť mojú prácu, môžete ma symbolicky POZVAŤ NA KÁVU.


S Láskou,

MANIFESTÁCIA SNOV DO REALITY: DUCHOVNÁ PERSPEKTÍVA, PRAKTICKÉ KROKY & RITUÁL
UPOZORNENIE: Tento článok podlieha autorských právam, preto kopírovanie a verejné šírenie celého obsahu článku, resp. jeho jednotlivých častí bez predošlého súhlasu autora nie je dovolené. Článok je možné zdielať len v celom rozsahu spolu s uvedeným linkom tejto webstránky. Ďakujem❤️♀🙌🏼!


Ak túžite pomôcť s objavením svojho poslania na Zemi, prečo ste sa rozhodli inkarnovať práve v tomto čase, aké dary si sebou nesiete, aké lekcie ste sa rozhodli v tomto živote riešiť a kde sa nachádza váš povestný BOD ŠŤASTIA, objednajte si svoju online konzultáciu pod názvom KARMICKÁ ASTROLÓGIA & CESTA DUŠE. Podrobné info nájdete v časti >> ONLINE SLUŽBY.ความคิดเห็น

ได้รับ 0 เต็ม 5 ดาว
ยังไม่มีการให้คะแนน

ให้คะแนน
bottom of page