top of page
SHADOW WORK Online kurz

PRÁCA S TIEŇMI

Duchovná prax za účelom rozširovania vedomia, manifestácie a napĺňania Cesty duše

Online Program

Zdá sa vám, že sa stále točíte v kruhu a opakujete tie isté životné lekcie bezohľadu na to, ako veľmi sa snažíte to zmeniť?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo vás brzdí od žitia života, po ktorom skutočne túžite?

Máte pocit, že ste urobili toľko vnútornej práce a stále sa cítite zaseknutí bez väčšieho pokroku?

 

Pravdepodobne ste sa nepozreli na svoj... TIEŇ.

 

Nepozreli ste sa na najdôležitejší vzťah vo svojom živote (zatiaľ):

Vzťah so sebou samým.

Hľadáte cestu, ktorá vám môže zmeniť život a zažiť pocit naplnenia, rastu a napredovania?

Chcete vedieť, ako prelomiť staré obmedzujúce vzorce a posunúť sa ďalej na ceste za šťastím, či už ide o vzťahy, zdravie, peniaze alebo vyšší účel v súlade s vašou cestou duše?

Chceli by ste získať späť plnú kontrolu nad svojím životom, nájsť hlboký pokoj a dosiahnuť jasnosť, ktorú si zaslúžite?

Odpoveď sa ukrýva v odkrytí a integrácii vášho vnútorného tieňa...

ČO JE TO VNÚTORNÝ TIEŇ

Vnútorný tieň, resp. "tieňové Ja" sa vzťahuje na nevedomé časti našej osobnosti, ktoré často popierame, ignorujeme alebo potláčame. Tieto aspekty môžu zahŕňať vlastnosti a emócie, ktoré považujeme za neprijateľné alebo nežiaduce, čo následne vedie k ich potlačeniu v našej psychike.

Ako sa formuje tieňové Ja?


Naše tieňové ja vyrastá z tých našich častí, ktoré vytláčame alebo popierame. Sú to veci o nás samých, o ktorých sme sa z toho či onoho dôvodu rozhodli, že nie je v poriadku ich ukazovať. Možno sú to črty, ktoré sa nepáčili našej rodine alebo priateľom, a tak ich skrývame.

Je to ako skladisko všetkých pocitov a činov, o ktorých nám bolo povedané, že sú zlé...

Ako deti sa rýchlo učíme, čo ľudí u nás teší, a čo nie. Môžu nás pochváliť za to, že sa s niekým podelíme, ale vynadajú nám, ak si chceme niečo nechať pre seba. Tieto pokarhané časti však nikam nezmiznú; skĺznu do tieňa našej mysle.

Práve tam sa začína formovať naše tieňové Ja - vo chvíľach, keď sa to, kým naozaj sme, nezhoduje s tým, kým by sme podľa očakávaní iných mali byť...

 

Každý z nás má svoj tieň, aj keď sme o ňom možno počuli pod iným menom. Nemusí sa zákonite spájať s niečím traumatickým.

Čím viac však dokážeme integrovať svoje tieňové Ja, tým zdravšie a celistvejšie sa budeme cítiť...

ČO JE TO PRÁCA S TIEŇMI

Práca s tieňmi je priam kľúčová pre našu pohodu, zdravie, náš duchovný rozvoj a rozširovanie vedomia, pretože nám pomáha stať sa celistvou verziou seba samých a priblížiť sa tak ku svojmu najvyššiemu potenciálu.

Tieň nie je žiadna temná, nežiadúca či nepriateľská stránka nášho vnútra, ale prirodzená súčasť našej komplexnej osobnosti...

Pomáha nám nájsť tie časti našej osobnosti, ktoré sme skrývali alebo na ktoré sme zabudli. Tento proces je ako posvietiť si na tie najtmavšie zákutia v našom vnútri - zákutia, kde pocity a spomienky zostávajú mimo dohľadu, ale s veľkou intenzitou riadia naše životy.

Ide o to, aby sme sa pozreli na tieto skryté a potlačené časti nás, pochopili ich, akceptovali a naučili sa mať radi vo svojej celistvosti...

Cieľom práce s tieňmi je vyniesť tieto potlačené časti späť na svetlo našej mysle. Vďaka tomu môžeme byť úplnejší a nájsť pokoj s každou časťou toho, kým sme. Nejde len o to, aby sme sa lepšie spoznali, ale aj o to, aby sme sa uzdravili a osobnostne i duchovne rástli...

BENEFITY PRÁCE S VNÚTORNÝMI TIEŇMI

1. JASNOSŤ A ROZŠÍRENIE VEDOMIA: Práca s tieňom prináša do vášho života jasnosť a vedomie tým, že osvetľuje to, čo bolo predtým skryté v tieni vášho nevedomia/podvedomia. Pomáha vám uvedomiť si aspekty seba samých, o ktorých ste ani netušili, že existujú. Prostredníctvom tohto procesu získate hlbšie pochopenie seba a svojej reality.

2. POSILNENIE A SLOBODNÁ VÔĽA: Tým, že práca s tieňmi vrhá svetlo na vaše nevedomé vzorce a presvedčenia, posilňuje vašu schopnosť robiť vedomé rozhodnutia a uplatňovať slobodnú vôľu. Už sa necítite uväznení v starých vzorcoch, ani bezmocní pri zmene vonkajších okolností. Namiesto toho stávate sa architektom svojho vlastného osudu.

3. INTEGRÁCIA A AUTENTICITA: Práca s tieňmi vám umožňuje integrovať všetky aspekty seba samých, svetlé aj temné, čo vedie k väčšiemu pocitu autenticity. Už nemusíte skrývať alebo potláčať  časti seba, aby ste zapadli alebo sa vyhli posudzovaniu či diskomfortu. Prijatie svojho vnútorného tieňa vedie k skutočnejšiemu a plnšiemu životu.

4. LIEČENIE TRÁUM A UVOĽŇOVANIE VZORCOV: Práca s tieňom vám pomôže odhaliť a vyliečiť traumy z minulosti, ktoré vás mohli doteraz v živote brzdiť. Riešením potlačených emocionálnych zranení sa môžete oslobodiť od opakujúcich sa deštruktívnych vzorcov a cyklov správania. Tento proces liečenia je nevyhnutný pre osobný rast a transformáciu.

5. TVORIVOSŤ A MANIFESTÁCIA: Odblokujte svoj tvorivý potenciál a manifestujte svoje túžby s väčšou ľahkosťou prostredníctvom práce s tieňmi. Uvoľnením potlačenej energie a zosúladením sa so svojimi skutočnými túžbami sa stanete silnejším tvorcom vo vlastnom živote. Kreatívna energia môže prúdiť voľnejšie, čo vedie k väčšej originalite, inovácii a hojnosti.

6. ZLEPŠENIE VZŤAHOV: Práca s tieňmi zlepšuje vaše vzťahy tým, že vám pomáha rozpoznať hlavné spúšťače a odhaliť korene "nešťastia" či konfliktov vo vašom živote s väčšou zrelosťou, jasnosťou a sebavedomím. Keď uzdravíte a integrujete potlačené aspekty seba samých, stávate sa menej reaktívnymi a súcitnejšími voči druhým. To vedie k zdravším, radostnejším a vedomejším vzťahom vo všetkých oblastiach vášho života.

7. DUŠEVNÁ, EMOCIONÁLNA A FYZICKÁ POHODA: Zažite zlepšenie duševného, emocionálneho a fyzického zdravia, keď sa zbavíte bremena potlačených emócií a obmedzujúcich presvedčení. Práca s tieňom pomáha znižovať stres, úzkosť a únavu, prináša väčšiu vitalitu a odolnosť. Podporuje pocit stability a sily, čo vedie k hlbšiemu pocitu živosti a celkovej pohody v živote.

Práca s tieňmi je v podstate mocným nástrojom osobnej transformácie a oslobodenia. Prijatím svojho tieňa a jeho vynesením na svetlo vedomia si vydláždite cestu k väčšiemu sebauvedomeniu, posilneniu a naplneniu vo všetkých oblastiach svojho života...

Stiahnite si Zoznam jednotlivých modulov Online kurzu >>

PRÁCA S TIEŇMI & MANIFESTÁCIA

Práca s tieňmi je pre proces manifestácie nevyhnutná, pretože vám dáva vedomú kontrolu nad tým, čo vytvárate a priťahujete do svojho života. Hoci sa mnohé učenia Zákona príťažlivosti zameriavajú výlučne na pozitívne myslenie a zámery, často prehliadajú dôležitú úlohu podvedomej mysle.

Vo vašom podvedomí sú hlboko zakorenené presvedčenia, strachy a traumy, ktoré formujú vašu celkovú osobnú vibráciu. Táto vibrácia v konečnom dôsledku priťahuje do vášho života skúsenosti a príležitosti, ktoré rezonujú s touto vibráciou. Takže aj keď sa vedome snažíte manifestovať pozitívne výsledky, vaše podvedomé presvedčenia môžu bez vášho vedomia sabotovať vaše úsilie.

Zapojením sa do práce s tieňmi sa ponoríte do svojho podvedomia a odhalíte tieto svoje skryté aspekty. Vynášate na povrch a liečite traumy z minulosti, uvoľňujete obmedzujúce presvedčenia a čelíte podvedomých strachom, ktoré vás môžu brzdiť či blokovať na vašej ceste za úspechom.

 

Tento proces vám umožní získať väčšie povedomie a kontrolu nad svojím podvedomím, čo vám umožní ľahšie zosúladiť svoje vibrácie s požadovanými prejavmi.

Bez toho, aby ste sa zaoberali vnútornými tieňmi, môžete uviaznuť vo vzorcoch sebadeštrukcie alebo opakovane priťahovať neželané výsledky. Práca s tieňmi vám pomôže oslobodiť sa od týchto vzorcov tým, že ich vynesiete na svetlo vedomia a transformujete ich.

Okrem toho práca s tieňmi posilňuje vašu kreativitu a autenticitu, vďaka čomu vaše prejavy plynú bez väčšej námahy. Keď vyčistíte zablokovanú energiu a zosúladíte sa so svojimi skutočnými túžbami, stanete sa silnejším tvorcom vo svojom živote.

Práca s tieňmi je v podstate kľúčom k odomknutiu vášho plného manifestačného potenciálu. Tým, že sa budete zaoberať vnútornými tieňmi, môžete vedome formovať svoju realitu a priťahovať zážitky, po ktorých skutočne túžite.

ČO NÁJDETE VO VNÚTRI PROGRAMU

Vo vnútri tohto programu nebudete len pasívne prijímať informácie, ale aktívne sa zapájať do procesu prehlbovania sebapoznania a osobnostného rastu. Tu je stručný prehľad toho, čo nájdete vo vnútri:

#1 Ozrejmenie najdôležitejších pojmov v rámci psychológie:

Ponoríme sa do Jungovho modelu psyché a psychologického vývoja. Spoznáte silu mysle a získate pochopenie toho, ako sme všetci odmala programovaní, nájdete tu aj dôležité techniky na preprogramovanie mysle. Tento modul vás pripraví na hlbší pohľad do vašej vlastnej psychiky a spôsobu, ako sa vaše myslenie formuje od raného detstva a ako zmeniť to, čo sa vám na tom nepáči.

 

#2 Čo je to vnútorný tieň a ako nás ovplyvňuje:

V tejto časti podrobne preskúmame čú sú to vlastne vnútorné tiene, ako sa formujú a ako vplývajú na naše životy. Identifikujeme 13 typov tieňového "Ja" a naučíme sa účinné techniky na prácu s nimi. Tento modul vám umožní porozumieť, ako vaše vnútorné konflikty ovplyvňujú vaše podvedomé rozhodnutia a správanie, a tým aj vaše vzťahy, hojnosť a naplnenie v živote.

 

#3 Podstata a spirituálny význam práce s tieňmi + temná noc duše: Odkrývanie najdôležitých faktorov pri práci s vnútorným tieňom. Naučíte sa, ako túto prácu integrovať do svojho každodenného života a zvýšiť svoje vedomie. Modul tiež ponúka rôzne prístupy k práci s tieňmi, čo vám umožní nájsť ten najvhodnejší spôsob pre vašu individuálnu cestu. Bonusom tohto modulu je časť venovaná "temnej noci duše" a ako sa s ňou vysporiadať.

 

#4 Ako začať pracovať s vnútornými tieňmi:

Naučíte sa 7 ciest k práci s vnútornými tieňmi a techniky ako práca so zrkadlom a práca s vnútornými tieňmi vo vzťahu k čakrám. Tento modul vám poskytne praktické nástroje na začatie vašej cesty k sebapoznaniu a osobnostnému rastu.

 

#5 Liečenie vnútorného dieťaťa a práca s tieňmi:

V tomto module budete vedení k hlbokému spojeniu so svojím vnútorným dieťaťom prostredníctvom praktických cvičení, vedených meditácií a použitia afirmácií. Tento modul vám umožní liečiť minulé emocionálne zranenia a prekonať prekážky vo vašom vnútornom svete, ktoré vás môže blokovať na vašej ceste k sebarealizácii a duchovného rastu.

 

#6 Praktické cvičenia pre prácu s tieňmi:

V tomto module nájdete 9 praktických krokov a cvičení, ktoré vám pomôžu prakticky aplikovať a zakotviť vašu prácu s tieňmi do vášho každodenného života. Tieto cvičenia vám poskytnú konkrétne nástroje na hlbokú transformáciu a osobnostný rast.

Súčasťou Online kurzu je aj množstvo pracovných listov pre prácu s tieňmi k stiahnutiu, ako aj afirmačné karty pre identifikáciu tieňov vnútorného dieťaťa, ktoré pomôžu umocniť vašu prácu s tieňmi za účelom hlbokej transformácie a naplňujúceho života v súlade s vašou dušou...

Stiahnite si Zoznam jednotlivých modulov Online kurzu >>

AFIRMAČNÉ KARTY PRE PRÁCU S TIEŇMI

V rámci tohto Online kurzu máte k dispozícii k stiahnutiu aj Afirmačné karty "VNÚTORNÉ DIEŤA" /pdf s vysokým rozlíšením pre kvalitnú tlač/, ktoré som pre vás vytvorila pre umocnenie vašej práce s tieňmi...

KARTY PRÁCA S TIEŇMI online kurz

Aby sme to všetko zhrnuli...

Pojem tieň predstavuje tie časti nás samých, ktoré zostávajú skryté pred naším vedomím. Sú to aspekty nášho bytia, ktoré sa skrývajú v hlbinách našej psychiky, nedotknuté svetlom nášho vedomia.

 

Práca s tieňom je cesta vynášania týchto nevedomých prvkov na svetlo a ich prijímanie ako prirodzenej súčasti toho, kým sme. Zahŕňa postupy, ktoré nám pomáhajú odhaliť tieto skryté aspekty, čo vedie k hlbšiemu pochopeniu seba samých a sveta okolo nás.

 

Mnohí ľudia si prácu s tieňmi spájajú s negativitou a temnotou, pričom predpokladajú, že zahŕňa len ponorenie sa do nepríjemných alebo zlovestných častí nás samých. To však zďaleka nie je pravda. Práca s tieňmi je nástroj - prostriedok, ktorý umožňuje nahliadnuť do svetlých aj temných stránok našej psychiky. Ide o to, aby sme si uvedomili svoje nevedomé vzorce a presvedčenia, čo nám umožňuje robiť informované rozhodnutia a cieľavedome tvoriť svoj život.

 

Zapojením sa do práce s tieňmi si uvedomíme to, o čom sme nevedeli, že to nevieme - skryté vrstvy našej psychiky, ktoré ovplyvňujú naše myšlienky, správanie a skúsenosti. Toto uvedomenie je kľúčové na to, aby sme sa oslobodili od starých vzorcov, vedome sa rozhodovali a našli skutočné posilnenie a naplnenie v živote v súlade s cestou naše duše.

 

Na rozdiel od bežných mylných predstáv práca s tieňmi nie je o prežívaní utrpenia alebo bezmocnosti. Naopak, ponúka príležitosť odhaliť v sebe skryté poklady - skryté talenty, túžby a životné ciele, ktoré boli dlho potláčané alebo prehliadané. Je to cesta sebapoznania a autenticity, ktorá vedie k väčšiemu naplneniu a spokojnosti v živote...

 

Okrem toho práca s tieňom nie je len o osobnom raste - je to spoločenská a globálna transformácia. Tým, že sa zaoberáme svojimi individuálnymi tieňmi, prispievame k integrácii a harmónii kolektívneho vedomia, čím podporujeme mier a porozumenie v našich vzťahoch a vo svete ako takom.

 

Prostredníctvom práce s tieňmi získavame späť svoju autenticitu a osobnú silu, prekonávame fragmentované aspekty našej osobnosti, ktoré sa formovali pod vplyvom spoločenských podmienok a minulých tráum. Je to proces sebaoslobodenia, ktorý nám umožňuje žiť v súlade s našimi najhlbšími túžbami a hodnotami.

 

V konečnom dôsledku nám práca s tieňmi umožňuje oslobodiť sa z reťazí nevedomia a prevziať vedomú kontrolu nad svojím životom. Je to cesta sebapoznania a osvietenia, ktorá vedie k väčšiemu uvedomovaniu, tvorivosti a pohode na všetkých úrovniach - duševnej, emocionálnej aj fyzickej.

 

Práca s tieňmi je v podstate kľúčom k odomknutiu nášho skutočného potenciálu a k plnému prežívaniu života. Je to transformačný nástroj pre tých, ktorí sú pripravení vydať sa na cestu sebapoznania a oslobodenia.

 

V súčasnej dobe, keď sa svet neustále mení a transformuje, je pre nás priam kľúčové hľadať cesty, ako sa posúvať vpred a neustále nachádzať riešenia pre novovzniknuté situácie, ktoré sa objavujú pred nami, keďže svet, ako sme ho poznali, už viac neexistuje, a to, čo platilo kedysi, dnes už zjavne neplatí...

 

To znamená hľadať odpovede vo vnútri seba, tam, kde sa skrývajú naše najhlbšie presvedčenia, túžby a obavy. Preto vás pozývam, moji drahí, aby ste sa so mnou vydali na túto transformačnú Cestu...

 

Či už ste začiatočník alebo skúsený jednotlivec na duchovnej ceste, resp. ste spirituálny kouč, ktorý hľadá jedinečné spôsoby, ako posilniť svojich klientov v oblasti sebahodnoty a sebavyjadrenia smerom k naplneniu ich jedinečnej cesty duše, tento Online kurz sa pre vás hodí perfektne...

práca s tieňmi online kurz

FAQ
NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Čo je to práca s tieňmi?
Práca s tieňom je psychologická a duchovná prax skúmania našej temnej stránky alebo "tienistej" časti nášho psyché. Všetci v sebe máme miesto, ktoré obsahuje naše tajomstvá, potlačené pocity, zahanbujúce spomienky, impulzy a časti, ktoré sú považované za "neprijateľné" a "škaredé". Toto je naša temná stránka alebo tieňové Ja. Často nás naše tieňové stránky držia v zajatí strachu, hanby alebo iných negatívnych emócií, ktoré nás brzdia vo vzostupe. Práca s tieňmi nám dáva príležitosť konfrontovať sa s týmito obmedzeniami a oslobodiť sa od nich, čím otvárame cestu pre väčšiu slobodu a autenticitu.

 

Je práca s tieňmi vhodná pre každého?

V práci s tieňmi sa nachádza hlboká príležitosť na osobný a spirituálny rast pre každého z nás. Každý z nás nesie vo svojom vnútri aspekty seba, ktoré sú skryté, nepoznané alebo dokonca potlačené. Tieto tieňové aspekty môžu byť zdrojom nevyliečených rán, obmedzení a nevedomostí, ktoré nás brzdia vo vývoji a spôsobujú ťažkosti či utrpenie v našom živote. Keď sa rozhodneme venovať práci s tieňmi, otvárame dvere pre objavovanie a pochopenie týchto skrytých častí nášho bytia.

Práca s tieňmi je cestou k sebapoznaniu a hlbokému porozumeniu našej vlastnej podstaty. Umožňuje nám objavovať naše temné stránky s láskou a prijatím, čo nás v konečnom dôsledku posilňuje a pomáha nám lepšie pochopiť, kto v skutočnosti sme.

Práca s tieňmi je zároveň spirituálnym procesom, ktorý nás približuje k hlbšiemu porozumeniu univerzálnej pravdy a našej úlohe v nej. Tento proces môže viesť k duchovnému osvieteniu a prebudeniu, čo nám umožňuje žiť naplnenejší a zmysluplnejší život.

Preto každý by mal postupovať v práci s tieňmi, aby objavil svetlo v temnote, uzdravil minulosť a posilnil svoju schopnosť byť autentickým, súcitným a duchovne prebudeným jedincom.

Ako pracovať s tieňmi?
Existuje mnoho spôsobov, ako praktizovať prácu s tieňom. Medzi najsilnejšie a najúčinnejšie techniky patrí písanie denníka, umelecké vyjadrenie svojej temnej stránky (známe aj ako arteterapia), používanie zrkadla na spojenie s touto časťou vás (práca so zrkadlom), riadené meditácie, skúmanie svojich projekcií a skúmanie svojich tieňových archetypov. Všetky tieto a ďalšie cvičenia na prácu s tieňmi rozoberám v tomto svojom Online kurze "PRÁCA S TIEŇMI"

Čo je to duchovný tieň?
Vo všetkých oblastiach života existuje svetlo a tma a duchovno nie je výnimkou. Duchovný tieň vzniká vtedy, keď sa dostaneme do pasce duchovného materializmu - javu, keď duchovno využívame na posilnenie svojho ega a stávame sa arogantnými, do seba zahľadenými a dokonca narcistickými. Duchovný narcizmus vzniká z duchovného materializmu.

Ako dlho trvá Online kurz a akou formou to prebieha?

Online kurz nie je časovo obmedzený, čo znamená, že účastník si môže sám voliť tempo, akým bude postupovať. V praktickej časti kurzu nájdete taktiež 37 cvičení na 37 po sebe idúcich dní, ktoré slúžia na hlbokú prácu s tieňmi. Avšak, je dôležité zdôrazniť, že tento kurz nie je len o dodržiavaní nejakého prísneho harmonogramu, ale skôr o individuálnom objavovaní a transformácii.

Účastníci majú možnosť kombinovať túto prácu s tieňmi so štúdiom a získavaním cenných informácií v rámci jednotlivých modulov. Tieto moduly ponúkajú pohľad na to, ako funguje naša myseľ, ako a prečo sa vytvárajú tiene, a najmä ako s nimi efektívne pracovať.

Forma kurzu je založená na online platforme, kde účastníci získavajú prístup k materiálom /garantované min, po dobu 2 rokov/, cvičeniam a podporným zdrojom. Môžu získavať cenné informácie založené na dlhoročných skúsenostiach, aplikovať priložené cvičenia a denníkové podnety v rámci jednotlivých modulov a počúvať nahrávky na základe ich osobných preferencií.

 

K tomuto online programu je vytvorená aj podporná súkromná skupina /výlučne pre účastníkov tohto Online kurzu/, ktorá umožňuje interakciu s ostatnými účastníkmi a poskytuje vyživujúci priestor na zdieľanie skúseností a podporu v procese práce s tieňmi...

Aké zmeny môžem zaznamenať po vykonaní práce s tieňmi?

Po vykonaní práce s tieňmi môžete očakávať niekoľko pozitívnych zmien vo svojom vnútornom aj vonkajšom živote:

  1. ZVÝŠENÁ EMOCIONÁLNA POHODA: Aktívna práca s tieňmi často vedie k uvoľneniu zadržiavaných emocionálnych blokov a negatívnych vzorcov správania. Môžete si všimnúť, že sa cítite šťastnejší, menej nahnevaní alebo úzkostliví, keď sa vyrovnávate s aspektmi seba, ktoré ste predtým potláčali.

  2. HLBŠIE SEBAPOZNANIE: Práca s tieňmi vás zavedie na cestu objavovania svojej vnútornej podstaty a hlbokého sebapoznania. Lebo keď sa otvoríte pochopeniu svojich temnejších stránok, získate hlbší vhľad do svojich hlboko zakorenených motivácií, túžob a obmedzení.

  3. LEPŠIE VZŤAHY: Keď ste si vedomí svojich tieňových aspektov a pracujete na ich transformácii, môžete zažiť zlepšenie vo vašich vzťahoch. Táto práca vám umožní komunikovať autentickejšie a empatičkejšie s ostatnými ľuďmi.

  4. ZMENA VZORCOV SPRÁVANIA: Identifikovanie a konfrontácia so svojimi tieňmi vám poskytne možnosť pozorovať svoje reakcie a správanie z nového pohľadu. Tým sa otvárajú dvere pre zmenu negatívnych vzorcov správania a zvyšovanie vlastnej osobnej slobody.

  5. ZVÝŠENÉ VEDOMIE A OSVIETENIE: Práca s tieňmi je tiež duchovným procesom, ktorý môže viesť k zvýšenému vedomiu a osvieteniu. Keď objavujete a integrujete svoje tieňové aspekty, otvárate sa hlbšiemu porozumeniu univerzálnej pravdy a zmyslu života.

  6. ZVÝŠENÁ SCHOPNOSŤ MANIFESTÁCIE: Jednou z najpozoruhodnejších výhod práce s tieňmi je zvýšená schopnosť manifestovať svoje sny a ciele. Keď sa stanete viac v súlade so svojou autentickou podstatou a odstránite blokády a obmedzenia, stávate sa efektívnejším v prilákaní pozitívnych príležitostí a udalostí do svojho života. Týmto spôsobom môžete ľahšie dosiahnuť svoje ciele, naplniť svoje sny a žiť život, ktorý si skutočne želáte...

 

Tieto pozitívne zmeny sú výsledkom vašej odvahy a oddanosti na ceste osobného rastu a sebapoznania. Je dôležité si uvedomiť, že práca s tieňmi je kontinuálnym procesom a tiež môže priniesť svoje výzvy, no súčasne nesie obrovský potenciál pre váš osobný a duchovný rozvoj...

Máte ďalšie otázky ohľadom tohto Online kurzu? Neváhajte a kontaktujte ma prostredníctvom info@jove.sk alebo live chat-u na webe...

bottom of page