top of page
© Copyright
MOONOLÓGIA ONLINE PROGRAM

​​MOONOLÓGIA

Cesta k vedomej manifestácii

Online Program

Odhaľte tajomstvá magickej sily Mesiaca & Odomknite svoj skutočný manifestačný potenciál

Cítite sa stratení v zhone každodenného života a NEDARÍ SA VÁM NAPĹŇAŤ SVOJE SNY?

Skúsili ste všetko možné, aby ste zmenili svoju situáciu, ale nič nefunguje?

Zanecháva vás tento rýchlo sa meniaci svet bezradných a túžite po väčšom pokoji a rovnováhe?

Chceli by ste sa vedieť napojiť na prirodzené, vyživujúce rytmy Vesmíru a využiť túto energiu na
ODOMKNUTIE SVOJHO SKUTOČNÉHO POTENCIÁLU?

Ste pripravení manifestovať do svojho života VIAC LÁSKY, HOJNOSTI, POKOJA a HARMÓNIE, a to aj v týchto náročných časoch?

Svet (a obzvlášť sociálne siete) je plný “magických” praktík, kde mnohé tvrdia, že sú "tie najlepšie"... no zdá sa, že mnohým chýba jedna kľúčová zložka...

...
ZLADENIE SVOJEJ ENERGIE S PRIRODZENÝMI CYKLAMI A RYTMAMI VESMÍRU.

A práve tu prichádza na pomoc váš kozmický sprievodca v podobe Online programu "
MOONOLÓGIA: CESTA K VEDOMEJ MANIFESTÁCII".

Čo je to "MOONOLÓGIA"?

MOONOLÓGIA je systém, ktorý integruje ASTROLÓGIU, MESAČNÚ MÁGIU & ZÁKON PRÍŤAŽLIVOSTI do mocnej alchymickej zmesi.

Pomáha nám odhaliť tajomstvá odomknutia plného manifestačného potenciálu a
VYTVORIŤ NAPLŇUJÚCI ŽIVOT, ktorý je v súlade s našou cestou duše.

MOONOLÓGIA však nie je len nejaký ďalší rozmar nejakej New Age spirituality...

Je to súhra starobylej múdrosti a osvedčených techník pre vedomé usmerňovanie energie.

Ako už isto viete, Mesiac bol vždy oveľa viac než len nejaký strieborný disk na nočnej oblohe; bol majákom, ktorý viedol ľudstvo cez neprebádané územia času a priestoru.

Prastaré korene Moonológie siahajú do civilizácií, ktoré si uctievali Mesiac pre svoju božskú múdrosť, kozmický poriadok a duchovný vhľad. Táto prax presahuje rámec obyčajnej astronómie či astrológie.

Učí nás ctiť si vzájomnú prepojenosť všetkého bytia a zosúladiť sa s prírodným svetom okolo nás...

Duchovná múdrosť všetkých starovekých tradícií odhaľuje jednu dôležitú pravdu:
NAPLŇUJÚCI ŽIVOT SA RODÍ ZO ZLADENIA NAŠEJ ENERGIE SO SAMOTNÝM ZDROJOM TVORENIA.

Každý aspekt našej existencie odráža toto zladenie sa alebo jeho rezistenciu.

Ako toto pozitívne spojenie so samotným Zdrojom posilňujeme? Zosúladením sa s posvätným rytmom Mesiaca, nebeským kľúčom k nášmu podvedomiu...


PREČO TÁTO ALCHYMICKÁ ZMES FUNGUJE?

Astrológia nám poskytuje plán, interpretuje rytmy a energie Vesmíru. Mapuje cykly Mesiaca a pomáha nám pochopiť, KEDY ZAČÍNAŤ NOVÉ PROJEKTY PRE MAXIMÁLNY ÚČINOK a kedy sa zasa zamerať na reflexiu a liečenie.

 Zákon príťažlivosti zdôrazňuje našu schopnosť PRITIAHNÚŤ DO ŽIVOTA TO, NA ČO SA SÚSTREDÍME. Vedomým usmerňovaním svojich myšlienok a emócií môžeme zhmotniť svoje najhlbšie túžby.

Kombinácia týchto dvoch faktorov podporená správne načasovanými RITUÁLMI Z OBLASTI MESAČNEJ MÁGIE vytvára silnú synergiu.

Keď sledujete cykly Mesiaca pomocou astrológie, ste usmerňovaní k tomu, aby ste presne vedeli,
KEDY NAJÚČINNEJŠIE VYUŽÍVAŤ ZÁKON PRÍŤAŽLIVOSTI, čím zosulaďuejete svoj osobný zámer so samotným kozmom. Toto zosúladenie dláždi cestu k tomu, aby sa naše sny stali skutočnosťou...

Ste pripravení osvojiť si túto techniku, ktorá vám moôže pomôcť odomknúť cestu k životu, po ktorom ste túžili?

Pamätajte...

 

SYNCHRONIZÁCIA JE KĽÚČOM K ZHMOTNENIU VÁŠHO VYSNÍVANÉHO ŽIVOTA.

Tento kozmický sprievodca vám môže poslúžiť ako nebeský súbor NÁSTROJOV K VEDOMÉMU PREBUDENIU VÁŠHO NAJVYŠŠIEHO POTENCIÁLU a ŽIŤ NAPLŇUJÚCI ŽIVOT v súlade s dušou...

Tento Online kurz vám poskytne potrebné duchovné poznatky, astrologický význam jednotlivých tranzitov Mesiaca, význam vášho Mesačného znamenia, ako aj rituály, riadené meditácie a pokročilé manifestačné praktiky na katalyzovanie zmien vo vašom živote.


Zosúlaďte sa s Vesmírom vo svojom vnútri...

 

Vydajte sa spolu so mnou na dobrodružnú cestu sebarealizácie a naplnenia ešte dnes.

Pochopením a naladením sa na magické sily Mesiaca, ktoré majú prístup k nášmu podvedomiu získate cenné kľúče k odomknutiu nášho najvyššieho potenciálu...

Emócie & Manifestácia

Dôležitým hráčom pri manifestácii života, po ktorom túžime, sú naše emócie. Emócie sú jazykom, ktorému rozumie srdce aj vesmír. Pridávajú "elektrický náboj" do "magnetického plánu" v kvantovom poli, ktorý je nevyhnutný pri zhmotnení myšlienok do hmatateľných výsledkov.

Emócie majú merateľné frekvencie, ktoré interagujú s elektromagnetickým poľom srdca. Mnohé vedecké štúdie poukazujú na to, že pozitívne emócie, ako je láska a vďačnosť, vytvárajú súdržnejší srdcový rytmus, ktorý následne priaznivo ovplyvňuje aj vonkajšie udalosti.

 

Koncept manifestácie v tomto kontexte teda závisí od dosiahnutia stavu súdržnosti medzi našimi myšlienkami a pozitívnymi emóciami. Tento proces zahŕňa zosúladenie našich vedomých myšlienok (elektrických signálov v mozgu) a podvedomých emócií (magnetických signálov zo srdca), čím sa vytvára jednotné /tzv. koherentné/ pole energie a zámeru. Toto zjednotené pole následne interaguje s väčším kvantovým poľom okolo nás a pomáha tak rýchlejšie manifestovať našu želanú realitu.

A ako najlepšie zistiť, čo ovplyvňuje naše emócie?

 

Spoznaním a pochopením svojho natálneho Mesiaca, t.z. Mesačného znamenia...

Mesačné znamenie je predzvesťou našej inštinktívnej a emocionálnej povahy. Vytvára príbeh, ktorý určuje našu jedinečnú osobnosť. Zatiaľ čo naše Slnečné znamenie osvetľuje naše vedomé Ja, ukazuje naše hlavné motívy a poháňa našu cestu k osobnému rastu, Mesačné znamenie odhaľuje zložitú a často skrytú emocionálnu krajinu, ktorá formuje náš hlboký vnútorný svet.

 

Mesačné znamenie odhaľuje, čo nám prináša pohodlie a istotu, a obsahuje kompas našich základných potrieb, pocitov a reakcií. Vykresľuje živý obraz našej citovej konštitúcie a pôsobí ako vodiace svetlo v labyrinte nášho najvnútornejšieho Ja.


Tento Online program som vytvorila so zámerom poskytnúť vám praktické nástroje k manifestácii naplňujúceho života v súlade s cestou vašej duše. Moonológia tak môže byť vašim verným, praktickým sprievodcom, ktorý poslúži na vašej ceste ako kozmický časovač počas celého roka k prebudeniu vášho najvyššieho potenciálu.

 

Vďaka nemu môžete získať prístup k sile, láske, hojnosti a múdrosti, ktorá je ukrytá vo vnútri vás.

 

Zahrnuté sú aj rituály, meditácie, denníkové výzvy, afirmácie, rôzne odporúčania či najvhodnejšie krištály pre prácu s najpotentnejšími fázami Mesiaca pre jednotlivé znamenia zverokruhu.

Nalaďte sa na nepretržitý tok hojnosti, zdravia, lásky a čohokoľvek, po čom vaše srdce túži, a nechajte ho prirodzene prúdiť do vášho života...

Nahliadnúť do vnútra ONLINE PROGRAMU >>

Takže ste pripravení napojiť sa na posvätný Zdroj sily a nekonečného manifestačného potenciálu?

Online Program MOONOLÓGIA www.jove.sk

Predstavte si, aké by to bolo, keby ste mohli žiť v dokonalej harmónii s prirodzenými rytmami Vesmíru.

 

Objavte, ako Mesiac môže výrazne ovplyvniť vaše manifestačné úsilie a ako využiť svoju mocnú duchovnú silu na vytvorenie skutočnej a trvalej zmeny vo svojom živote.

Vďaka tomuto jednoduchému, ale hlbokému a pútavému nástroju sa naučíte efektívne pracovať s lunárnou mágiou, astrológiou a vesmírnymi zákonmi. Naladíte sa na prirodzený tok hojnosti vesmíru a pritiahnete do svojho života viac radosti, naplnenia a harmónie...

Ponorte sa do tajomného mystického sveta, kde sa Astrológia, Mesačná mágia a Zákon príťažlivosti stretávajú v jedinečnej alchymickej kozmickej zmesi.

 

Začnite žiť život, pre ktorý ste boli stvorení!

Či už ste úplný začiatočník na ceste manifestácie alebo skúsený cestovateľ na tejto kozmickej púti, Online program MOONOLÓGIA: CESTA K VEDOMEJ MANIFESTÁCII vám môže výrazne pomôcť posunúť ďalej...

Začnite ešte dnes a zažite transformáciu, o akej ste doteraz len snívali!

Nahliadnúť do vnútra ONLINE PROGRAMU >>

Moonology Digital Course.jpg

Mystérijné spojenie medzi Mesiacom& Podvedomím

 

Hoci Mesiac iba odráža svetlo Slnka, jeho energia má moc ovplyvňovať nielen masívne vodné plochy Zeme, ale aj naše vnútorné svety, našu myseľ a podvedomie. Toto mystické spojenie medzi Mesiacom a ľudskou mysľou fascinuje filozofov, mystikov a vedcov už celé stáročia.

 

Pochopenie tejto hlbokej súhry nám odhaľuje tajomstvá našej psychiky a umenia manifestácie...

 

Mesiac, so svojimi neustále sa meniacimi fázami, slúži ako kozmické hodiny, ktoré odbíjajú rytmus nášho bytia. Jeho cyklus pribúdania a ubúdania odráža večný tanec rastu a úpadku, charakterizujúci všetky aspekty existencie.

Tak ako Mesiac prechádza svojimi fázami, aj naše emócie a myšlienky prežívajú svoje vlastné cykly. Pochopenie týchto súvzťažností nám umožňuje využiť silu Mesiaca na našu psychiku, otvárajúc brány k hlbšiemu porozumeniu a vedomej manifestácii.

 

Energia mysle je sústredená v oblasti epifýzy, z ktorej sa vylučujú životne dôležité hormóny. Mesiac svojou jemnou mocou ovplyvňuje túto epifýzu, čím reguluje naše vnútorné rytmy a preberá kontrolu nad našimi aktivitami od noci až do prebudenia.

Lúče Mesiaca neovplyvňujú len ľudí, ale aj zvieratá, rastliny a vodu, ktorá tvorí približne 70 % nášho tela. Vedomá práca s energiou Mesiaca prostredníctvom meditácie, rituálov či afirmácií nám umožňuje vstúpiť do hlbín svojho vnútra, prekračovať obmedzujúce hranice logickej mysle a precítiť samotné božstvo, ktoré prebýva v nás.

Týmto spôsobom môžeme harmonizovať svoje bytie s prirodzenými rytmami vesmíru.

Ponorte sa do tajomného sveta, kde sa spája mystérium Mesiaca s vašou vnútornou silou. Začnite ešte dnes a odhaľte, ako vám tento Online program MOONOLÓGIA: CESTA K VEDOMEJ MANIFESTÁCII môže pomôcť žiť v súlade s prirodzenými rytmami vesmíru.

 

Otvorte dvere k hlbšiemu porozumeniu a vedomej manifestácii. Vaša cesta k harmónii a naplneniu začína práve teraz!

ONLINE KURZ MOONOLÓGIA

Keď sa učíte, ako efektívne manifestovať svoje sny a túžby do vášho života, je nesmierne dôležité zvážiť, aký vplyv majú jednotlivé fázy a tranzity Mesiaca na posilnenie vašej manifestačnej praxe.

 

Tieto lunárne cykly sú kľúčové pri zhmotňovaní vašich cieľov, pretože každý z nich prináša jedinečnú energiu, ktorá môže podporiť vaše úsilie.

Majte na pamäti, že aby ste zhmotnili veci, po ktorých v živote túžite, potrebujete byť POSILNENÍ VEDOMÍM SPOLUVYTVÁRANIA ŽIVOTA S VESMÍROM a potom NECHAŤ PRIESTOR PRE TO NEZNÁME, pretože tam sídli skutočná mágia.

 

Vedomé spoluvytváranie s vesmírom vám umožňuje otvoriť sa novým možnostiam a nechať sa viesť vyššími silami, ktoré vedia, čo je pre vás najlepšie.

A vedzte, že nie ste v tom sami, ak sa cítite unavení a demotivovaní z toho, ako dlho sa už snažíte naplniť svoje želania.

 

Je ľahké uviaznuť v nekonečnom poli informácií alebo zhonu každodenného života a stratiť zo zreteľa to, na čom skutočne záleží. Práve vtedy je dôležité znovu sa spojiť s prirodzenými rytmami vesmíru a načerpať z nich silu a inšpiráciu.

Tento praktický Online program vám pomôže ZNOVU SA SPOJIŤ S PRIRODZENÝMI RYTMAMI VESMÍRU pre nepretržitý tok hojnosti, naplnenia a šťastia v živote.

 

Ponorte sa do tejto transformačnej cesty a objavte, ako môžete využiť silu Mesiaca a vesmírne zákony na podporu svojej manifestačnej praxe a dosiahnuť skutočné a trvalé zmeny vo vašom živote.

 

Začnite ešte dnes a premeňte svoje sny na realitu...

Nahliadnúť do vnútra ONLINE PROGRAMU >>

Odomknite svoj najvyšší potenciál >>

Pochádza naše Vedomie z Mesiaca?

Mesiac nie je len nejaký vzdialený objekt vo vesmíre; aktívne ovplyvňuje naše denné rytmy. Prví ľudia používali cykly Mesiaca na meranie a vytváranie kalendárov. Slovo „Mesiac“ je spojené s „metrom“, „meraním“ a „pamäťou“, ktoré súvisia s opakovanými ľudskými činnosťami. Rituály opakovania, náš vrodený prístup pre učenie a zapamätanie si, boli pravdepodobne taktiež inšpirované Mesiacom.

No vplyv Mesiaca siaha oveľa hlbšie. Vedci naznačujú, že vplyv Mesiaca zasahuje všetky živé bytosti, vo vode aj na súši. Niektoré štúdie uvádzajú, že prvé formy života sa prispôsobili rytmom Mesiaca. Zdá sa, že živé telá, tvorené prevažne tekutinami, majú v sebe základné Mesačné štruktúry. Naše biologické korene sú teda výrazným spôsobom viazané na Mesiac.


Pulz Mesiaca je evidentný aj v štruktúre chlopní najranejšieho morského života a skutočnosť, že bunky pulzujú a dýchajú, môže byť taktiež úzko spojená s Mesiacom.

Aj v našom tele sa hormóny, neurologické signály a vedomé myšlienky riadia lunárnym rytmom. Toto spojenie Mesiaca s našim vedomím ovplyvňuje takmer všetko. Od toho, ako organizujeme svoj život prostredníctvom rituálov, až po to, ako riadime svoje myšlienky a pocity...

Skúmanie lunárnej mágie a mýtov odhaľuje, že vedomie nie je len izolovanou funkciou jednotlivých tiel; je to univerzálna dohoda naprieč časom a priestorom, ktorá trvá už zrejme miliardy rokov...


Nahliadnúť do vnútra ONLINE PROGRAMU >>

MOONOLÓGIA ONLINE KURZ

 Ako súvisí Mesiac s manifestáciou?

 

Váš natálny Mesiac, lunárne fázy, ako aj tranzit Mesiaca skrz Koleso zverokruhu prináša mystickú lunárnu mágiu do procesu manifestácie. Každý cyklus Mesiaca a každé znamenie zverokruhu v sebe obsahuje špecifickú energiu, ktorá vás odmení, ak pochopíte jej jemné nuánsy. 

Ignorujte alebo odolajte mágii Mesiaca a môžete prehliadnuť jemný tok sladkej hojnosti. Život vo vedomí prírodných cyklov vám umožňuje byť Veľkňažnou (alebo Mágom) vášho tvorivého sveta..

Ste pripravení zmeniť svoj život a začať priťahovať do svojho života viac šťastia, bohatstva a radosti, ktoré sú pre vás prirodzené?

Je čas získať späť svoje "mojo", moji milovaní, žiť svoju najvyššiu pravdu a prijať tú najlepšiu (a najjasnejšiu!) verziu seba samého...​ Vedzte, že už dnes môžete začať manifestovať svoj nový životný príbeh!

Pripravte sa využiť magickú silu Mesiaca vo svoj najvyšší prospech. Urobte ďalší krok k dosiahnutiu vytúženého života a manifestujte finančný úspech, duchovný rast či pokoj mysle aplikovaním tých jednoduchých metód, ktoré sa používali po tisícročia.

 

Mesiac je živé Vedomie, naša kozmická Matka a vesmírny Učiteľ, ktorý nám ponúka veľkú múdrosť, keď vieme, ako načúvať...


Takže...

Ak ste duchovným hľadačom, ktorý chce manifestovať viac hojnosti, radosti alebo slobody ~ alebo ste duchovným učiteľom či spirituálnym koučom, ktorý hľadá efektívny spôsob, ako sa naladiť na prirodzené rytmy Vesmíru, aby priniesol viac pokoja, naplnenia a rovnováhy do každodenného života, či už pre seba alebo ostatných ~ potom je tento Online program pre vás ako stvorený.

V tomto Online kurze vám ukážem, ako využiť silu Astrológie, Mesačnej mágie & Zákona príťažlivosti, aby ste odomkli svoj manifestačný potenciál, aby ste do svojho života vniesli viac hojnosti, pokoja a harmónie.

A čo je na tom najlepšie? Nie sú k tomu potrebné žiadne predošlé znalosti, zložité rituály či techniky!

 

S týmto praktickým online sprievodcom sa budete môcť bez väčšej námahy naladiť na prirodzený tok vesmíru a začať žiť svoj život v súlade s cestou svojej duše...

Tak prečo nezačať už TERAZ?

Odomknite magickú silu Mesiaca a uveďte Zákon príťažlivosti do plného prúdu. Zistite, kde sa nachádza váš natálny Mesiac a čo to pre vás znamená v oblasti manifestácie, aký je duchovný význam jednotlivých lunárnych cyklov a ako využiť tranzit Mesiaca cez Koleso zverokruhu, aby ste mohli maximalizovať svoj manifestačný potenciál...

Prijmite všetko, čo vám život ponúka. Zaslúžite si to, vzácne duše!

Odomknite svoj najvyšší potenciál >>

MOONOLÓGIA ONLINE KURZ

Ovládnutie toku energie Mesiaca vám umožňuje prechádzať cez vrcholy a nížiny života bez toho, aby ste pri tom stratili kúsok seba. Nech ste kdekoľvek na svojej ceste, Mesiac vám môže ponúknuť cenný pohľad na to, ako efektívnejšie manifestovať, vyliečiť sa, uvoľniť a zažiť viac radosti vo svojom živote.

 

Mesiac predstavuje energiu, ktorá napája vašu dušu potešením z potenciálu. Toto magnetické silové pole a gravitačná sila privádzajú vaše túžby do vášho vnútorného poznania. Pripomína vám vaše spojenie so všetkým, čo je.

 

Mesiac vám ukáže, ako tancovať so sladkosťou života a ako sa preniesť cez akýkoľvek strach či smútok. Podporí váš priebeh osobného objavovania a rastu v každom cykle života...

 

Keď využijete silu Mesiaca, budete predurčení stretnúť sa tvárou v tvár s touto magnetickou energiou a viesť rozhovory, ktorým rozumie iba duša. Toto vedenie prebieha na najhlbšej úrovni každou bunkou každého života.

 

Siahnite po poznaní a zažite hlbšie pochopenie seba samého. Nechajte sa vtiahnuť do mocného prúdu energie, ktorá sa hromadí, aby bola ďalšou vlnou Stvorenia...

Prejdite mystickým portálom starodávnej múdrosti Mesiaca a zažite úžasnú transformáciu, ktoru vám prináša >>

Sneak Peak at the Manual

ODOMKNITE SVOJ MANIFESTAČNÝ POTENCIÁL

Odomknite svoj plný potenciál a manifestujte všetko, po čom túžite, so silou Mesiaca. Zistite, ako môže byť naladenie na posvätné rytmy vesmíru vašou mocnou silou pri manifestovaní radosti, prosperity a naplnenia v živote. Prijmite všetko, čo vám život ponúka. Zaslúžite si to! ZAČNITE DNES!!!

NALAĎTE SA NA POSVÄTNÉ RYTMY VESMÍRU

Prijmite život meniaci obsah, múdrosť a postrehy, ktoré vám pomôžu holisticky pochopiť, ako sa bez väčšej námahy naladiť na manifestačnú silu vesmíru. Toto je vaša šanca dostať sa do prúdu prirodzených rytmov Mesiaca a umožniť tak, aby vám priniesol viac hojnosti, bohatstva a finančnej slobody.

NAUČTE SA AKO VYŤAŽIŤ MAXIMUM Z MÁGIE MESIACA

Naučte sa, ako využiť magickú silu Mesiaca, aby ste prilákali úspech do svojho života a naplno rozbehli Zákon príťažlivosti. Zistite, s ktorými znameniami zverokruhu by ste mali pracovať, aby ste prilákali viac peňazí, lásky či šťastia. Nalaďte s na tajomné rytmy vesmíru a prirodzený tok hojnosti pomocou Moonológie.

ČO ZÍSKATE VSTUPOM DO TOHTO ONLINE PROGRAMU

Prijmite transformačnú silu Online programu MOONOLÓGIA: CESTA K VEDOMEJ MANIFESTÁCII ~ vášho spirituálneho sprievodcu a kozmického plánovača k dosiahnutiu svojho plného manifestačného a transformačného potenciálu.

Synchronizujte sa s posvätným rytmom Mesiaca a jeho tranzitom cez Koleso zverokruhu, pochopte a prijmite dary svojho osobného Mesačného znamenia a za pomoci pokročilých manifestačnýh techník sa nalaďte na prirodzený tok hojnosti, radosti, naplnenia a lásky...

Či už ste duchovný hľadač, ktorého cieľom je manifestovať viac hojnosti, radosti alebo slobody, alebo ste životný kouč, ktorý hľadá inovatívne spôsoby, ako inšpirovať a viesť svojich klientov smerom k naplneniu ich jedinečnej cesty duše, alebo ste sprievodca posvätných ženských kruhov, ktorý sa snaží posilniť mágiu v rámci svojich kruhov, tento kozmický sprievodca sa pre vás hodí perfektne...

Vstúpte do mystického portálu starodávnej múdrosti Mesiaca a staňte sa svedkom transformačnej sily, ktorú môžete preniesť do všetkých aspektov vášho života...


Tento kozmický sprievodca vás zavedie na posilňujúcu cestu sebaobjavovania, sebaprijatia, aktivácie vnútorného potenciálu a manifestácie vytúženého života.

 

VÝHODY & PRÍNOSY ONLINE PROGRAMU:

٭ Hlbšie pochopenie hlbín svojej duše: Skúmaním svojho Mesačného znamenia a pochopením vplyvu lunárnych cyklov a tranzitov skrz Koleso zverokruhu na váš život získate hlboký pohľad do emocionálnych krajín svojej osobnosti, ponoríte sa do hlbín svojho podvedomia, kde odhalíte svoj blueprint duše a odomknete neobmedzený potenciál.

 

٭ Umocnenie manifestačných schopností: Zosúladením svojich zámerov s cyklami Mesiaca, spolu s pochopením svojich najhlbších túžob duše prostredníctvom natálneho Mesiaca a za pomoci efektívnej aplikácie Zákona príťažlivosti dokážete maximalizovať svoje manifestačné schopnosti.

 

Tento Online program ako váš vesmírny sprievodca vás naučí, ako skombinovať astrológiu, lunárnu mágiu a vesmírne zákony v alchymickej zmesi tak, aby ste efektívne manifestovali svoje sny a túžby do svojej fyzickej reality.

 

٭ Osobné posilnenie, rast a transformácia: Používaním rituálov, afirmácii či denníkových výziev pre jednotlivé lunárne cykly a znamenia zverokruhu sa aktívne zapojíte do procesu tvorenia a transformácie, čo vám následne umožní prevziať kontrolu nad svojím životom a osudom.

٭ Redukcia stresu: Vedomá práca s prirodzenými rytmami vesmíru môže priniesť hlboký pocit pokoja a rovnováhy, znížiť stres a podporiť vašu všeobecnú pohodu, čo je obzvlášť prospešné v týchto dynamických a nepredvítateľných časoch.

٭ Zvýšená intuícia: Práca s lunárnymi cyklami a samotnou mágiou Mesiaca zlepšuje vašu prirodzenú intuíciu, čo vplýva na lepšie rozhodovanie a hlbšie spojenie s vašou vnútornou múdrosťou.

 

٭ Zlepšenie vzťahov: Pochopenie vplyvu Mesiaca na vaše emócie vám môže pomôcť zlepšiť vaše sebauvedomenie a emocionálnu inteligenciu, čo následne povedie k zdravším vzťahom, či už so sebou samým i ostatnými.

٭ Pokročilé manifestačné techniky: V tomto Online programe nájdete celý Modul venovaný pokročilým manifestačných technikám, ako je práca s kvantovým poľom, NLP, využívanie vysokofrekvenčných zvukových nahrávok či hypnóza a ďalšie....

٭ Prístup do súkromnej skupiny podobne zmýšľajúcich ľudí: V rámci tohto bezpečného miesta môžete zdieľať svoje postrehy, skúsenosti či klásť doplňujúce otázky k témach manifestácie a Mesačnej mágie.

٭ BONUS v podobe eBooku MOONOLÓGIA: PRÁCA S MÁGIOU LUNÁRNYCH CYKLOV (100 str. pdf).

٭ ✶ ٭ ✶ ٭ ✶ ٭

Tento Online kurz je rozdelený do dvoch častí: TEORETICKEJ a PRAKTICKEJ ČASTI...

 

A) TEORETICKÁ ČASŤ ONLINE KURZU:

V teoretickej časti nájdete všetko potrebné o histórii, mytológii a postupoch pri práci s jednotlivými témami, od základov lunárnej astrológie a mágie až po pokročilé techniky manifestácie.

 

B) PRAKTICKÁ ČASŤ ONLINE KURZU: 

Astrologická kalkulačka: Jeden z prvých dôležitých nástrojov, s ktorým sa stretnete, je astrologická kalkulačka, ktorá vám umožní zistiť znamenie vášho natálneho Mesiaca, resp.  znamenie vašich klientov.

 

 Šablóny pripravené na okamžité použitie: V tejto časti nájdete aj hotové šablóny prispôsobené každému znameniu zverokruhu pre natálne Mesiace, ako aj význam tranzitov Mesiaca skrz jednotlivé znamenia. Sú to skvelé pomôcky pre praktické použitie v rámci vašej spirituálnej praxe.

 

Kalkulačka fáz Mesiaca: Ďalšou dostupnou pomôckou je Online kalkulačka fáz Mesiaca, vďaka ktorej bude vždy informovaní o tom, v akej fáze a v akom znamení sa aktuálne nachádza Mesiac. Pomocou nej môžete lepšie zosúladiť svoje aktivity a zámery s lunárnymi cyklami.

 

✶ Rituály a astrologické aktualizácie: Získajte prístup k aktualizovaným informáciám a pokynom pre rituály pre každé nadchádzajúce lunácie daného mesiaca, či už ide o Novy alebo Splny Mesiaca v rámci konkrétneho znamenia, ktoré vám pomôžu pri plánovaní a realizácii vašich aktivít založených na lunárnom systéme.

 

✶ Podpora komunity: Nezabudnite,že súčasťou vašej cesty je aj možnosť zapojiť sa do súkromnej skupine, kde môžete klásť otázky, zdieľať svoje skúsenosti a zapájať sa do diskusií. Tento komunitný aspekt môže výrazne obohatiť váš proces manifestácie.

 

ZOZNAM JEDNOTLIVÝCH MODULOV ONLINE PROGRAMU >>

Vaša cesta s kozmickým sprievodcom v podobe Online kurzu MOONOLÓGIA: CESTA K VEDOMEJ MANIFESTÁCII je viac než len spoznávanie mystickej sily Mesiaca; je to o využití samotnej mágie vesmíru, pre obohacujúci a naplňujúci život v súlade s cestou svojej duše.

 

Vkročte do svojej sily a staňte sa najlepšou verziou samého seba...

Uvoľnite svoj najvyšší potenciál a prijmite transformáciu, ktorú vám Mesiac prináša. Ponorte sa do múdrosti vesmíru a manifestujte život, po ktorom ste vždy túžili.

 

Vaša vesmírna cesta sa už rozprestiera pred vami!

MOONOLOGIA ONLINE PROGRAM

Pozdravujem vás, moje meno je Emilia Nora Elina...

Mesačná mágia spolu s astrológiou a zákonom príťažlivosti vstúpili do môjho života, ako veľa vecí, presne vtedy, keď som to potrebovala najviac, a bola som dostatočne vnímavá na to, aby som to prijala. Nie vtedy, keď som si to želala, ale predsalen v ten správny čas. Je to preto, že potrebovala som "dozrieť" na to, aby som bola pripravená a otvorená plne integrovať túto hĺbku, mystiku a mágiu do môjho života. Nielen využiť tento potenciál pre svoj prospech vo svojom každodennom živote, ale premeniť ho na svoje životné dielo a vyšší zmysel /pomáhať ostatným začať žiť svoj život, ktorí sem prišli žiť, a odomknúť ich najvyšší potenciál/.

Vytvorila som tento Online program, aby som sa s vami podelila o túto múdrosť, skúsenosť a poznanie. Možno ste spirituálnym koučom /alebo sa ním jedného dňa stanete/, ktorý si taktiež praje pomôcť ostatným naladiť sa na posvätné rytmy Vesmíru pre vyrovnanejší a naplnenejší život v súlade so svojou cestou duše... alebo možno len chcete naplniť svoj život väčšou radosťou, hojnosťou, hĺbkou, účelom či vyšším poslaním.

MOONOLÓGIA: ASTROLOGICKÉ KĽÚČE K VEDOMEJ MANIFESTÁCII je Online program, ktorý vytvára most medzi prirodzenými cyklami Mesiaca a rituálmi moderného života. Myslím si, že je prospešné pre všetkých nájsť si čas na pochopenie univerzálnych síl, ktoré riadia naše životy, aby sme ich mohli použiť na vytváranie zmysluplnejšieho života. Tento Online program je preto vhodný takmer pre každého, pretože každý človek a situácia na Zemi je v akomkoľvek čase, na akomkoľvek mieste pod vplyvom tohto nebeského telesa...

Mojím želaním je, aby mal každý prístup k nástrojom, ktoré môžu priniesť väčší zmysel pre ich účel, pokoj a celistvosť, a získať obsah, vďaka ktorému sa bez väčšej námahy dokážeme naladiť na prirodzenú hojnosť a manifestačnú silu vesmíru. Toto je vaša šanca dostať sa do harmonického prúdu s posvätnými rytmami Mesiaca a umožniť vesmíru, aby vám priniesol nepretržitý tok hojnosti, naplnenia a radosti...

Je mi cťou predstaviť vám tento praktický spirituálny nástroj, ktorý som pre vás vytvorila a ktorý vás prevedie touto cestou, ak mi to dovolíte...

Pridajte sa do Online programu >>

ONLINE KURZ MOONOLÓGIA
MOONOLOGIA ONLINE PROGRAM
"Mesiac ťa prevedie nocou svojím jasom, ale vždy bude prebývať v tme, aby ho bolo vidieť."
bottom of page