top of page
POKLADY VENUŠE Blog
SEZÓNA RAKA 2024: ASTROLÓGIA, SPIRITUÁLNY VÝZNAM, DENNÍKOVÉ VÝZVY & HOROSKOP
AKO SA OCHRÁNIŤ PRED ENERGETICKÝMI PARAZITMI: VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV & PRAKTICKÉ TIPY NA ICH ODSTRÁNENIE
© Copyright

LETNÝ SLNOVRAT & LITHA (20. JÚN 2024): ČAS OSLAVY VNÚTORNÉHO SVETLA ~ RITUÁLY + PRACOVNÉ HÁRKY VO VNÚTRI

Letný Slnovrat, v keltskej mytológii nazývaný tiež Litha, je už takmer predo dvermi a pripomína nám, aby sme oslávili vyživujúce svetlo Slnka, ale aj svetlo vo vnútri každého z nás. Počas Letného Slnovratu dosahuje Slnko najvyšší bod na oblohe a prináša nám najdlhší deň v roku. Tento bod označuje druhú fázu cesty Zeme okolo Slnka, ktorá začala Jarnou rovnodennosťou. Energeticky je Letný Slnovrat paralelný s prvou štvrtinou Mesiaca, čo znamená čas na výživu semien zasadených v prvej fáze. Litha a Letný Slnovrat nesie so sebou punc ohňa a sily, a všetko, čo teraz potrebujeme urobiť, je spomaliť a pozorovať, čo nám príroda ukazuje. Letný Slnovrat predstavuje prechod od akcie k výžive, čo je presne to, čo nám dáva Slnko počas dlhých letných nocí, a to ako k našej skutočnej úrode, tak aj k nepretržitej Ceste z tmy do svetla. Leto nám pripomína, že na svete stále existuje nádej, a že naše svetlo vo vnútri sa môže šíriť do vzdialených končín zemegule a inšpirovať ostatných. Môžeme svojim svetlom vyživovať druhých, tak ako Slnko vyživuje nás. Leto sa stáva časom práce na sebe a precvičovania schopnosti byť sami sebe svetlom... nájsť zmysel na našej Ceste, aj keď sa častokrát zdá byť mätúca a neistá. Toto je rytmus prírody; prechod od nových začiatkov do obdobia neistoty. Počas tohto obdobia je tiež pomerne ľahké sklznúť do pocitov úzkosti a starostí. Veľké posuny tiež spôsobujú, že staré energie vychádzajú na povrch, vďaka čomu temnota môže ľahšie ovládnuť našu myseľ. Leto je čas na rozvoj dôvery v náš život, rozdrvenie temnoty svetlom a uvedomenie si, že rovnako ako Slnko, aj my povstaneme každý deň bez ohľadu na to, čo nám život hodí pod nohy...

LETNÝ SLNOVRAT & LITHA /20. JÚN 2024: ČAS OSLAVY VNÚTORNÉHO SVETLA ~ RITUÁLY + PRACOVNÉ HÁRKY VO VNÚTRI

PhotoCollage from original art by MidnightMoon Visual


Žiarové Slnko a tmavá noc ovplyvňujú našu epifýzu, ktorá je známa ako sídlo Vedomia alebo ako sídlo našej Duše. Keď svieti slnko, naša epifýza podporuje prúdenie našej životnej sily. Keď padne temná noc, epifýza pomáha prebudiť náš snový stav, podnecuje našu predstavivosť, jasnovidecké dary a mimotelové zážitky.


Uctením si tohto dňa najväčšieho svetla energicky uvádzame do pohybu obdobie prebúdzania v našom Vedomí, ktoré trvá celé leto až do Jesennej rovnodennosti. V nasledujúcej časti nájdete niekoľko mocných a efektívnych spôsobov, ako sa zosúladiť s energiou tohto magického dňa a využiť jeho silu na aktiváciu svetla vo vnútri vás.


RITUÁLY LETNÉHO SLNOVRATU

Naši predkovia, ktorí boli oveľa viac spojení so Zemou, vedeli, že Slnovrat bol veľmi silný a magický čas. Mnoho monumentov po celom svete bolo postavených tak, aby sa v deň Slnovratu zarovnávali so Slnkom. K tomuto špeciálnemu dňu sa konali aj rituály, festivaly a poskytovali rôzne obetiny.


Hovorí sa, že Slnovrat prináša ztenčenie závoja, vďaka čomu sa duchovný svet a hmotný svet navzájom prelínajú, takže je ľahšie prechádzať medzi týmito dvoma svetmi. Podľa výskumu vedeného geobiológom Rory Duffom je deň pred Slnovratom tiež časom, kedy sa energetická mriežka planéty alebo energetické línie Zeme /Dračie žily /Ley lines vyrovnávajú na presne rovnakej frekvencii a vytvárajú vlny harmónie, mieru a uzdravenia po celej planéte. Tieto harmonické frekvencie pretrvávajú niekoľko dní, čo nám pomáha dostať sa do vyšších dimenzií a vyššieho stavu Vedomia, čo nám tiež umožňuje spojiť sa s väčšou ľahkosťou s Duchom a liečivou silou Matky Zeme.

Jedným z najlepších spôsobov, ako posilniť túto energiu a využiť ju v čo najvyšší prospech, je stráviť nejaký čas v prírode v predvečer Slnovratu alebo priamo v deň Slnovratu.


Choďte do svojho obľúbeného parku, urobte si výlet na pláž alebo si sadnite niekde v tichosti do prírody. Bez ohľadu na to, aké vonkajšie útočisko nájdete, stanovte si zámer pracovať v harmónii a prúdiť s energiami Zeme. Synchronizujte svoj tlkot srdca, svoj vlastný osobný rytmus s tlkotom srdca planéty.❣️UŽITOČNÝ TIP: Ak nie ste predplatiteľom NAŠICH ČLENSTIEV, nápady na rituály v prírode za účelom oslavy Letného Slnovratu nájdete tiež beplatne v príspevku LETNÝ SLNOVRAT ~ OSLAVA SVETLA ŽIVOTA, TVORIVEJ SILY, LIEČENIA & SPIRITUÁLNEHO RASTU /+ RITUÁLY.


NALADENIE SA NA TLKOT SRDCA MATKY ZEME

Zatvorte oči a položte ruku na zem. Doprajte si chvíľu, aby ste pocítili energiu planéty stúpajúcu cez každý prst do vašej ruky. Cíťte, ako sa pohybuje smerom hore, k paži a následne do celého tela. Spojte sa s touto energiou, precíťte pocit, ktorý na vás prichádza.


Keď nadviažete spojenie, uvedomte si svoj dych, zistite, či dokážete zosúladiť svoj dych s dychom Zeme. Pozorujte sa, či sa dokážete nadýchnuť, keď sa nadýchne Zem, a vydýchnuť, keď vydýchne. Ak máte na to dostatok trpezlivosti a času, vedzte, že nájdete tento rytmus a prostredníctvom tohto rytmu sa každý váš nádych stane liečivým, obnovujúcim a dobíjajúcim zdrojom energie...

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page