top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

CESTA K OSVIETENIU: NÁVRAT K SEBE SAMÉMU & PREBUDENIE SKUTOČNÉHO BOŽSKÉHO POTENCIÁLU VO VNÚTRI NÁS

Updated: May 30

Zrejme nie je vhodnejší moment ako tento, v časoch hlbokej transformácie sveta, kedy sa celé ľudstvo potýka zrejme s najväčšou výzvou svojho života, a to opustenie všetkého, čo sme kedy poznali a absolútne odovzdanie sa niečomu úplne novému, ďaleko za hranicami nášho komfortu, pripomenúť, že v každom jednom z nás sa ukrýva Vesmír neobmedzeného potenciálu. Že my, ako jednotlivci, nie sme len súborom kostí a mäsa, ale skutočne božskými bytosťami, ktoré v sebe odjakživa niesli potenciál byť oveľa viac, ako aktuálne prejavujú. Sme vesmírne bytosti aktuálne pripútané k fyzickej rovine, ale náš duch má schopnosť vzostúpiť za hranice pozemského sveta. Je to Cesta osvietenia, ktorá nás volá späť k našej prirodzenej celistvosti, Cesta, ktorá nás vedie k odomknutiu nášho vrodeného potenciálu a k vývoju do najvyššieho vyjadrenia nášho Ja. V priebehu vekov ľudstvo tancovalo po okrajoch tohto konceptu a v určitých momentoch sa stratilo v jeho labyrinte. Odklonili sme sa od skutočných hôdnot, prepadli sme materialistickým perspektívam, zlákal nás fyzický svet a jeho pominuteľné prísľuby, a tak sme sa oddelili od svojej duchovnej podstaty. Zabudli sme na svoju pravú podstatu a dovolili sme, aby sa pocit oddelenia zakorenil hlboko v našom kolektívnom Vedomí. Táto perspektíva zatemnila božskú iskru v nás a vytvorila ilúziu odlúčenosti, toho, že sme akýmisi postrádateľnými zlomkami vo veľkom projekte, než jeho spolutvorcami. Tieto časy veľkej planetárnej transformácie nám však ponúkajú jedinečnú príležitosť. Stojíme nad priepasťou zmeny, svetom sa ozýva volanie po opätovnom spojení s božstvom vo vnútri nás. V čase, keď sa všetci boríme touto globálnou premenou, sa stáva priam kľúčovým oživiť naše spojenie s touto božskou iskrou a prebudiť spiaceho obra nášho duchovného potenciálu...

OSVIETENIE: CESTA NÁVRATU K SEBE SAMÉMU & PREBUDENIE SKUTOČNÉHO BOŽSKÉHO POTENCIÁLU VO VNÚTRI NÁS

Photo Collage Emilia Nora Elina /original art by Danielle Noel/


Osvietenie nie je cieľ, ale proces stávania sa. Je to rozvíjajúca sa cesta rozpomínania sa a sebaktualizácie. Kľúčom k tejto Ceste je introspekcia a neustále hľadanie sebapoznania. Prostredníctvom meditácie, uvedomelého života, súcitu a otvorenosti k učeniu a odnaučeniu môžeme začať odlupovať vrstvy, ktoré našu skutočnú božskú podstatu doteraz skrývali.


Prijatie tohto vnútorného skúmania nás oslobodzuje od vlastných hraníc a odhaľuje neobmedzený priestor nášho potenciálu. Tento objav, táto sebarealizácia, v nás vzbudzuje novú víziu života - takú, v ktorej už nie sme pasívnymi divákmi života, ale jeho aktívnymi účastníkmi, spolutvorcami veľkého kozmického tanca.


Vo svetle tohto prebudenia nadobúdajú naše každodenné činy oveľa hlbší význam. Uvedomujeme si, že naše myšlienky, slová a skutky sa odrážajú vo Vesmíre a ovplyvňujú nielen našu osobnú Cestu, ale aj kolektívnu trajektóriu sveta, v ktorom žijeme. Začíname chápať, aký vplyv môžeme mať svojimi myšlienkami a skutkami na tento svet, a s týmto pochopením prichádza obrovská zodpovednosť.


Keď sa hlbšie zosúladíme so svojím autentickým Ja a božským potenciálom, prirodzene inšpirujeme ostatných, aby sa vydali na vlastnú Cestu sebapoznávania. Toto spoločné prebudenie začína pretvárať svet okolo nás. Začíname vidieť posun smerom k väčšej Jednote, súcitu a hlbšej úcte k celému životu. Spoločne môžeme pestovať harmonickejšiu existenciu a starať sa o našu planétu a všetkých jej obyvateľov.


Táto Cesta k osvieteniu nie je útekom z tohto fyzického sveta, ale skôr hlbším ponorením sa do neho. Ide o rozpoznávanie toho posvätného vo všednom, toho božského v navonok obyčajnom. Ide o to, aby sme prebudili a uctili svoj potenciál nielen ako jednotlivci, ale aj ako neoddeliteľné súčasti nádherne prepojeného celku nazývaného život.


V tomto období planetárnej transformácie sme povolaní prebudiť sa, spomenúť si na svoj božský pôvod a stelesniť neobmedzený potenciál, ktorý je v nás hlboko zakódovaný. Cesta osvietenia nás láka k tejto spomienke a vedie nás späť k našej prirodzenej celistvosti. Keď v sebe znovu zapaľujeme božskú iskru, stávame sa nositeľmi pochodne nového úsvitu, ktorý ohlasuje svet Jednoty, lásky a hlbokého duchovného naplnenia. Stávame sa tým, kým sme vždy mali byť...
CESTA K OSVIETENIU & PREBUDENIU SKUTOČNÉHO BOSKÉHO POTENCIÁLU: AKO NA TO

Na našej Ceste k osvieteniu sa potrebujeme najprv postaviť pred myšlienku, že by sme sa mali stať niečím iným, ako sme. Táto predstava je mylná; v skutočnosti je hlavnou príčinou nášho utrpenia. Túžba byť niekým iným nás núti premietať sa do neistej budúcnosti, odtrhnutej od prítomného okamihu, čo v nás zase podporuje strach a nespokojnosť.


Pravda je však jednoduchá, hlboká a oslobodzujúca: vy už ste osvietená bytosť, už ste dávno prišli k tejto méte. Obývate toto telo, myseľ a vedomie. Vedzte, že váš príchod na toto miesto a do tohto času nie je náhodný, ale je to vzácna a cenná príležitosť na prebudenie. Hoci ho sprevádzajú jedinečné výzvy každodenného života, tieto výzvy už viac nespôsobujú bolesť tomu, kto si uvedomil svoju skutočnú, pravú podstatu. Namiesto toho slúžia na zvýšenie jeho bdelosti a uvedomenia, a poskytujú úrodnú pôdu na pestovanie vnútorného rastu.


Každý z nás je vo svojej podstate čisté Vedomie, nepoškvrnené a nezriedené. Takí sme ešte predtým, než nás začne formovať svet a jeho vplyvy, než nás spoločenské očakávania a rodinný tlak sformujú do predpojatých rolí a identít. Predstava, že sa snažíme niekým stať, je ilúziou, márnou snahou, pretože hlboko vo svojom vnútri už zahŕňame celý svoj potenciál. Neurčujú nás vonkajšie úspechy alebo majetok, ale božská iskra, ktorá prebýva v každej bunke našej bytosti.


Pokusy vyjadriť túto vrodenú božskosť nevhodnými kanálmi slúžia len na potlačenie našej skutočnej prirodzenosti. Ak sa umelec, ktorý rezonuje s rytmom tvorby, núti do dusivého, mechanického prostredia matrixu, nedovolí božskej energii prirodzene prúdiť. Tento nesúlad medzi našou skutočnou prirodzenosťou a úlohami, ktoré na seba častokrát berieme len preto, aby sme boli uznaní vonkajším svetom, prispieva k utrpeniu jednotlivca i sveta.


Hlbokou pravdou je, že vy už ste vo svojej najlbšej podstate dokonalí. Svet okolo vás možno posudzuje inak a vrhá na vás tiene nedokonalosti, ale tento úsudok má moc len vtedy, ak ho prijmete. Táto vonkajšia snaha o dokonalosť je krehká ako hrniec zo zhrdzaveného železa, navonok veľa sľubuje, ale pod náporom sa rozbije. Naproti tomu vnútorná dokonalosť, o ktorej hovorím, sa podobá zlatému prsteňu; hoci je navonok opotrebovaný a oxidovaný, po vyleštení žiarivo žiari a vyžaruje svoje svetlo na všetky strany.


Úzkosť, ktorú mnohí aktuálne prežívajú, si spôsobujú sami. Vytvorili si spôsob myslenia, z ktorého nevedia uniknúť von. Kľúčom k oslobodeniu však leží v ich vnútri. Osvietenie, stav, keď si plne uvedomujeme svoju myseľ, telo a ducha a žijeme v prítomnom okamihu bez odporu a rezistencie, je naším vrodeným stavom. Je to stav, do ktorého sme sa narodili, stav, od ktorého sme sa vzdialili v snahe uprednostniť naše konanie pred bytím.


Osvietenie spočíva v rozpoznaní a oslave majstrovského diela, ktorým už dávno sme, v pochopení, že každý aspekt potrebný pre naše šťastie sa nachádza vo vnútri nás. Kľúč ku šťastiu spočíva v živote v prítomnosti, ďaleko od výčitiek z minulosti a obáv z budúcnosti.


Pri tomto prebudení sa stávame nielen bohatými dušami, v ktorých sa nachádza palác čistého vedomia, ale aj fyzickými bytosťami, ktorí v sebe držia celú symfóniu hudby, poézie a tanca. Keď si to plne uvedomíme a prijmeme, nezostáva nám nič iné, čo by sme mali v tomto živote hľadať či "naháňať". Zostáva len hlboký pocit vďačnosti a oslava života v jeho najplnšej, najživšej podobe.
Takže prebúdzanie Vedomia aka osvietenie nie je o stávaním sa niekým iným ako sme, ale odnaučením sa a zbavovaním sa všetkého, kým nie sme... začnite hľadať skutočného Majstra vo svojom vnútri, pretože nikto za vás túto prácu, túto cestu transformácie neurobí.


Áno, je skvelé nechať sa inšpirovať inými, možno v danej oblasti aktuálne viac skúsenými. Ale nevzdávajte sa pritom svojej vlastnej božskosti, jedinečnej dokonalosti v prospech falošných sľubov a vízii iných. Cesta transformácie nie je vôbec jednoduchá, ale vedzte, že vo vnútri seba vy už dávno máte všetky potrebné nástroje i riešenia k tomu, aby ste nečakané situácie, ktoré prinášajú veľké výzvy do vášho života, vyriešili s gráciou...PRAKTICKÉ KROKY K ZVYŠOVANIU VEDOMIA & PREBÚDZANIU SVOJHO NAJVYŠŠIEHO POTENCIÁLU

Vydanie sa na Cestu duchovného osvietenia sa môže zdať ako náročná úloha. Vyžaduje si neustálu snahu o sebapoznanie a odhodlanie podporovať hlbšie spojenia so sebou samým aj s Vesmírom. Hoci neexistuje univerzálny prístup, existuje niekoľko univerzálnych krokov, ktoré vás môžu na tejto Ceste viesť.


Pestovanie aktívneho žitia v prítomnosti: Začnite s cvičením všímavosti, vedomým úsilím o plné prežívanie prítomného okamihu. Znamená to pozorovať všetky svoje myšlienky, pocity a vnemy bez akéhokoľvek posudzovania. Postupom času vám toto uvedomovanie pomôže lepšie pochopiť vaše podvedomé vzorce myslenia a správania, a ich vplyv na váš život.


Pravidelná meditácia: Meditácia je osvedčená metóda na pestovanie vnútorného pokoja a väčšej jasnosti. Dokonca sú už k tomu vedecké štúdie, že pravidelná meditácia predlžuje náš život a pomáha aktivovať "geniálne" časti nášho mozgu. Dôsledné a pravidelné praktizovanie meditácie pomáha upokojiť myseľ a zladiť sa s naším vyšším Ja, ktoré funguje mimo priestor a čas našej fyzickej reality, takže nám vie priniesť veľmi prospešné vhľady k aktuálnej situácii, v ktorej sa ocitáme. Snažte sa každý deň venovať meditácii aspoň niekoľko minút, optimálne ihneď po prebudení, predtým ako sa ponoríte do hektiky každodenného života a jeho výziev, a postupne ju predlžujte podľa toho, ako sa budete cítiť.


Osobná reflexia a sebaspytovanie: Dajte si zámer hlbšie sa ponoriť do pochopenia svojho autentického Ja. Položte si hlboké otázky o svojich hodnotách, presvedčeniach, túžbach, obavách a skutočnom zdroji vášho šťastia. Pomáha práca s denníkom /s denníkovými výzvami pre aktuálnu sezónu či špecifickú vesmírnu udalosť pracujeme aj v rámci mojich príspevkov na Blogu/. Toto nepretržité sebaspytovanie vám môže pomôcť odhaliť skutočnú povahu vašich problémov v živote a spojiť sa s vašim neobmedzeným potenciálom.


Praktizujte súcit a láskavosť: Sú to neoddeliteľné aspekty duchovného osvietenia. Rozvíjajte si postoj porozumenia a empatie voči druhým, praktizujte odpúšťanie a zbavujte sa akejkoľvek zášti či zlosti voči iným. Praktizujte "náhodné skutky láskavosti" a nezištne pomáhajte druhým, ak vidíte, že to potrebujú... nemusia to byť veľké veci, častokrát stačí váš milý úsmev na neznámeho, okoloidúceho človeka, či úprimné vypočutie si človeka v núdzi. Má to neuveriteľný dosah, uvidíte sami...Čítanie a vzdelávanie sa v oblasti spirituality: V duchovných textoch, učeniach a filozofiách rôznych tradícií je k dispozícii množstvo múdrosti. Pravidelné čítanie spirituálnej literatúry neustále učenie sa vám môže poskytnúť cenné poznatky a usmernenie na vašej ceste. Vyskúšajte overených autorov ako sú Wayne Dyer, Eckhart Tolle, Dr. Joe Dispenza a pod. Rovnako vám veľmi odporúčam spirituálne streamovacie kanály napr. ako Gaia.com, kde za mesačný poplatok cca 12 eur máte neskutočné množstvo materiálov /mnohé z nich už majú k dispozícii titulky v českom jazyku, ak neovládate AJ/ na vzdelávanie, zaujímavé rozhovory, kurzy, podcasty či channelingy, z ktorých môžete neobmedzene čerpať inšpirácie a informácie pre váš ďalší spirituálny rozvoj. Majte vždy otvorenú a zvedavú myseľ, Vesmír vám pošle do Cesty tie najlepšie inšpirácie pre váš aktuálny rast...


Komunikácia s prírodou: Príroda v sebe skrýva hlboké duchovné lekcie. Trávte čo najviac času vonku na slnku a čerstvom vzduchu, pozorujte a oceňujte v tichosti dokonalý svet prírody okolo vás. Toto spojenie v nás môže vypestovať hlbší pocit Jednoty s celou existenciou.


Pestovanie pozitívnych vzťahov: Obklopujte sa ľuďmi, ktorí vás inšpirujú a podporujú vašu duchovnú cestu. Podporujte a udržiavajte vzťahy, ktoré vyživujú vašu dušu a pomáhajú vám rásť a vyvíjať sa. Pamätáta sa na staré dobré porekadlo: "Povedz mi, s kým sa stretávaš, a ja ti poviem kto si."


Prijímanie ticha: Nájdite si počas dňa na prijatie ticha. V tomto tichom, ničím nerušenom priestore môžete načúvať múdrosti svojho vnútra a celého Vesmíru.


Praktizujte dychové cvičenia: Hlboké, uvedomelé dýchanie môže mať okamžitý upokojujúci účinok na vaše telo i myseľ, keďže vám pomáha udržať sa v prítomnom okamihu. V jóge môže byť obzvlášť prospešné cvičenie pránajámy.


Veďte zdravý život: Vyvážená strava, pravidelný pohyb a dostatok odpočinku sú základom. Vedzte, že vaša fyzická pohoda je úzko prepojená s vaším duševným a duchovným zdravím.


Pestovanie vďačnosti: Praktizujte každodennú vďačnosť. Ja osobne to robím v preibehu ďňa, keď sa objaví nejaká výzva, s ktorou sa potrebujem vysporiadať, a vždy večer pred spaním, aby som vyladila svoju energiu, pretože je to presne tá energia, s ktorou sa následne zobudíte do nového dňa. Rozpoznávanie a oceňovanie požehnaní vo vašom živote podporuje taktiež pozitívne myslenie a udržuje vás otvorených voči životnej hojnosti.


Precvičovanie nepripútanosti: Naučte sa zbaviť sa pripútanosti k výsledkom, materiálnym statkom a dokonca aj k svojim myšlienkam. Nepripútanosť vám umožní zostať absolútne sústredení a pokojní uprostred životných vzostupov a pádov.


Nájdite si svoju duchovnú prax: Začnite sa venovať jóge, tai-či, čchi-kungu alebo akejkoľvek inej praktike, ktorá zosúladí vaše telo, myseľ a ducha a pomôže vám na Ceste k osvieteniu.


Pamätajte, že duchovné osvietenie je prudko osobná Cesta, takže to čo môže fungovať pre jedného, nemusí v danom momente zafungovať aj pre ostatných. Vedzte však, že tu vôbec nejde o dosiahnutie cieľa, ale o múdrosť a poznanie získané na tejto Ceste. Buďte k sebe láskaví a trpezliví, a dôverujte tomuto procesu. Už teraz ste dokonalou duchovnou bytosťou; osvietenie je len procesom uvedomenia si tejto Pravdy.JEDNODUCHÁ KRÁTKA MEDITÁCIA PRE SPOJENIE SA SO SVOJIM NAJVYŠŠÍM JA & ZVÝŠENIE VEDOMIA /PROSPEŠNÉ AJ V ČASOCH ÚZKOSTI ČI STRACHU Z NEZNÁMA/


Krok 1: Usaďte sa

Pohodlne sa usaďte, buď na stoličku s nohami rovno na zemi, alebo so skríženými nohami na vankúši. Narovnajte si chrbát, uvoľnite ramená a jemne zatvorte oči.


Krok 2: Uvedomenie si dýchania

Presuňte celú pozornosť na svoj dych. Pozorujte prirodzený rytmus svojho dýchania bez toho, aby ste sa ho snažili zmeniť. Všímajte si pocit, ako dych vchádza do nosných dierok, napĺňa pľúca a potom opúšťa vaše telo.


Krok 3: Skenovanie tela

Pokračujúc v prirodzenom dýchaní začnite skenovať svoje telo od temena hlavy až po prsty na nohách. Všímajte si akékoľvek napätie, nepríjemné pocity alebo nepokoj. Pri výdychu si predstavujte, ako uvoľňujete toto napätie a pozývate do týchto oblastí uvoľnenie.


Krok 4: Spojte sa so svojím vyšším Ja

Teraz si nad sebou predstavte teplé, žiarivé Svetlo. Toto Svetlo predstavuje vaše vyššie Ja, vašu pravú podstatu. Pri nádychu si predstavujte, ako toto Svetlo zostupuje dolu k vám, obklopuje vás a preniká cez temeno hlavy do celej vašej bytosti.


Krok 5: Splynutie so Svetlom

Predstavte si, že s každým nádychom s vami toto žiarivé Svetlo splýva, stáva sa s vami jedným. Cíťte, ako osvetľuje každú bunku, každý atóm vašej bytosti liečivou a harmonizujúcou energiou. Vizualizujte si, ako celí žiarite týmto božským Svetlom, ktoré symbolizuje múdrosť, lásku a nekonečný potenciál. Toto Svetlo presahuje vaše fyzické telo, rozpína sa, až obsiahne celú vašu auru, miestnosť, v ktorej sa nachádzate, budovu, v ktorej ste, mesto, krajinu... až obklopí celú našu planétu.


Krok 6: Dialóg s vaším vyšším Ja

V tomto stave spojenia položte svojmu vyššiemu Ja akékoľvek otázky, na ktoré hľadáte odpovede alebo jednoducho požiadajte o vedenie a vašej ceste. Pozorne načúvajte odpovediam. Môžu prísť ako myšlienky, pocity, obrazy alebo jednoducho ako hlboký pocit poznania vo vnútri vás.


Krok 7: Absorbujte energiu

Venujte niekoľko okamihov absorbovaniu tejto povznášajúcej energie. Vnímajte, ako vám zlepšuje náladu, zvyšuje vaše Vedomie a posilňuje spojenie s vaším vyšším ja.


Krok 8: Vyjadrite vďačnosť

Vyjadrite vďačnosť svojmu vyššiemu Ja za jeho vedenie a múdrosť. Poďakujte tejto božskej podstate za to, že vám pripomína vašu pravú podstatu a váš neobmedzený potenciál.


Krok 9: Návrat do prítomného okamihu

Začnite vracať svoje Vedomie späť k fyzickým pocitom svojho tela, k povrchu pod vami, k miestnosti okolo vás. Pohybujte prstami na rukách a nohách. Keď budete pripravení, pomaly otvorte oči.


Túto meditáciu môžete praktizovať tak často, ako chcete. Môže byť mocným nástrojom na zlepšenie nálady, povznesenie vedomia a posilnenie spojenia s vaším vyšším Ja. Pamätajte, že toto žiarivé Svetlo, tento božský potenciál, v sebe nosíte neustále. Je súčasťou vás, len občas na to zabúdate...


Verím, že vás tento príspevok inšpiroval a pomôže vám priniesť väčšiu ľahkosť a povzbudenie na vašej Ceste, kdekoľvek sa nachádzate...


S Láskou,

OSVIETENIE: CESTA NÁVRATU K SEBE SAMÉMU & PREBUDENIE SKUTOČNÉHO BOŽSKÉHO POTENCIÁLU VO VNÚTRI NÁS
Prechádzate náročným obdobím a radi by ste získali svoju osobnú mapu na Ceste duše a získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE, a ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše a objavili svoj povestný BOD ŠŤASTIA? Objednajte si svoj osobný výklad KARMICKEJ ASTROLÓGIE & CESTY DUŠE >> Bližšie info v časti ONLINEComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page