top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

DUCHOVNÝ VÝZNAM ZRADY & POSTUP NA ODSTRIHNUTIE ENERGETICKÝCH POVRAZOV

Updated: Feb 8

Väčšina z nás už bola niekedy v živote zradená, či už sa to týkalo milostných, romantických vzťahov, alebo pracovných či priateľských vzťahov... ale čo skutočne znamená byť zradený? .

Nech sa na tom pozrieme z akéhokoľvek uhla pohľadu, jedno je priam isté. Zrada takmer vždy spôsobuje obrovskú a takmer až neznesiteľnú bolesť. Pocit, že ste boli oklamaní a opustení, môže spôsobiť také zúfalstvo, že mnohé veľké príbehy lásky sa končia tragédiou a pomstou. Zrada - hoci môže byť neuveriteľne bolestivá - je však plná príležitostí na nový duchovný vhľad, osobnostný rast a transformáciu. Pozýva nás na hlbokú cestu dovnútra, na stretnutie s naším tieňom, na prehodnotenie karmických dlhov a možno aj na naplnenie zmluvy našej duše. Ako každá významná životná udalosť, aj jej konečný vplyv na našu duchovnú cestu závisí najmä od toho, ako sa na ňu rozhodneme reagovať. Karmické dôsledky zrady ďaleko presahujú emócie a porušenie sľubov medzi dvoma ľuďmi. Milostná zaangažovanosť totiž prekonáva aj fyzické bariéry a citová náklonnosť sa prejavuje aj v astrálnej a duchovnej dimenzii. Koniec koncov, zrada nám môže poslúžiť ako užitočná výzva na pozdvihnutie nášho vedomia. V návale bolesti a zmätku, ktoré zrada prináša, si môžeme vybrať, či sa ponoríme do nižších vibrácií, ako je pomsta, nenávisť a sebaľútosť, alebo sa pozdvihneme na frekvenciu odpustenia, pochopenia a vnútorného pokoja. Ak sa rozhodnete pre druhú možnosť, vedzte, že to neospravedlní samotný čin, ale urýchli to váš osobný a duchovný rast. V tomto príspevku si rozoberieme duchovný význam zrady vo vzťahoch. Ide o hlboké skúmanie spirituálno-spoločenských rozmerov zrady, s ktorými sa potrebujeme naučiť konfrontovať, aj keď to môže byť veľmi nepríjemé, no každopádne stoja za hlbšie preskúmanie. Na konci príspevku nájdete aj užitočný návod na to, ako vykonať rituálne odpojenie sa od povrazov minulosti, ktoré už neprospievajú vášmu najvyššiemu dobru...

DUCHOVNÝ VÝZNAM ZRADY & POSTUP NA ODSTRIHNUTIE ENERGETICKÝCH POVRAZOV

Ak chceme hlbšie preniknúť do duchovných aspektov zrady, bolo by užitočné zamyslieť sa nad tým, ako sa na tento pojem pozerajú rôzne duchovné tradície a filozofie. Tieto perspektívy ponúkajú bohatý pohľad na vrstvy zrady, ktoré presahujú materiálnu rovinu a vlnia sa v duchovných dimenziách.


Zrada ako narušenie duchovnej harmónie

V samotnom jadre možno zradu vnímať ako čin, ktorý narúša našu duchovnú harmóniu. Vo východných filozofiách, ako je taoizmus, je život o rovnováhe a plynutí, ktoré sa často opisujú pojmom "jin a jang". Keď dôjde k činu zrady, naruší to túto prirodzenú rovnováhu a vytvorí nerovnováhu nielen v emocionálnej oblasti, ale aj v duchovných energiách všetkcýh zúčastnených.


Zrada ako karmická udalosť

V hinduizme a budhizme môže zrada vytvárať karmu alebo byť jej dôsledkom. Akt zrady môže byť dôsledkom karmy z minulého života alebo môže vytvoriť nové karmické dlhy, ktoré je potrebné vyriešiť v budúcnosti. Dalo by sa povedať, že zrada ponúka obom stranám príležitosť na duchovný rast, pretože im umožňuje konfrontovať sa so svojimi temnými stránkami, naučiť sa odpúšťať a praktizovať súcit. Je však veľmi dôležité pochopiť, že karma nie je forma trestu, ale skôr kozmický princíp príčiny a následku, ktorého cieľom je priviesť duše do stavu rovnováhy a osvietenia v priebehu času.


Zrada a Cesta duše

Z pohľadu západného New Age prístupu mnohí veria, že duše pred inkarnáciou súhlasia s určitými "zmluvami" alebo "plánmi duše", ktoré stanovujú určité skúsenosti a výzvy, ktorým budú musieť čeliť v rámci svojho rastu. Podľa tohto názoru môže byť skúsenosť zrady niečím, s čím vaša duša súhlasila ešte pred narodením ako s katalyzátorom svojho rastu, sebapoznania a osvietenia. Je to ťažká pilulka na prehltnutie, ale tento pohľad ponúka hlboko transformujúci spôsob nazerania na zradu - ako na akýmsi spôsobom predurčenú udalosť určenú pre váš duchovný pokrok.Zrada a tieňové Ja

Z jungovskej perspektívy vás zrada môže priviesť tvárou v tvár vášmu najhlbšiemu "tieňu" - aspektom seba samého, ktoré nechcete priznať, ale premietate ich na iných. Skúsenosť so zradou môže byť zrkadlom, ktoré odráža časti vášho vlastného vnútorného sveta, s ktorými sa ešte musíte konfrontovať. Táto sebakonfrontácia môže viesť k integrovanejšiemu Ja, v ktorom si uvedomíte svoje svetlé aj tieňové aspekty, čo je kľúčový krok k individualizácii - termín, ktorý používal Carl Jung na označenie celoživotného procesu stávania sa tým, kým skutočne ste.


Zrada ako duchovná iniciácia

V mnohých mystických tradíciách, vrátane gnostického kresťanstva a súfizmu, sa zrada niekedy považuje za formu duchovnej iniciácie. Slúži ako skúška charakteru, odolnosti a schopnosti odpúšťať. Akt odpustenia zrady by sa dal považovať za niečo podobné alchýmii - premene základných emócií hnevu, odporu a nenávisti na zlato súcitu, múdrosti a bezpodmienečnej lásky.
Zrada a energetické šnúry

Z metafyzického hľadiska silné vzťahy vytvárajú medzi jednotlivcami energetické šnúry. Zradu možno vnímať ako pretrhnutie alebo poškodenie týchto šnúr, čo spôsobuje energetickú a duchovnú nerovnováhu. Liečenie potom zahŕňa nielen odpustenie, ale aj určitú formu duchovnej alebo energetickej "operácie", ktorá tieto šnúry opraví alebo úplne preruší a umožní nový rast a priestor pre nové spojenia.


Zrada ako výzva k vyššiemu Vedomiu

Napokon, zrada môže slúžiť ako pozvánka na pozdvihnutie vášho Vedomia. V návale bolesti a zmätku, ktoré zrada prináša, má človek na výber, či sa ponorí do nižších vibračných emócií, ako je pomsta, nenávisť a sebaľútosť, alebo sa pozdvihne na frekvenciu odpustenia, pochopenia a vnútorného pokoja. Ak sa rozhodnete pre druhú možnosť, vedzte, že to za žiadnych okolností neospravedlňuje samotný čin, ale urýchľuje to osobný a duchovný rast.


Ak to teda zhrnieme, zrada - hoci je neuveriteľne bolestivá - je plná príležitostí na duchovné poznanie, rast a transformáciu. Pozýva nás na cestu dovnútra, na stretnutie s naším tieňom, na prehodnotenie karmických dlhov a možno aj na naplnenie zmluvy našej duše. Ako každá významná životná udalosť, aj jej konečný vplyv na našu duchovnú cestu závisí najmä od toho, ako sa na ňu rozhodneme reagovať...Aby sme vošli ešte hlbšie do tejto témy, poďme sa teraz trochu zamyslieť nad tým, čo je zrada a čo je kultúrne vnucovanie.


Definovaní ako západná spoločnosť sme pri nadväzovaní vzťahov uzavreli určitú dohodu založenú na monogamii a vernosti. Naše dominantné náboženstvo hovorí, že manželstvo musí byť monogamné, čo znamená, že akýkoľvek vzťah mimo tejto koncepcie je hriechom proti božským princípom. Keď zdieľame tento názor, zrada je neprijateľná a má veľmi silné energetické dôsledky.


Nie všetky kultúry však zdieľajú rovnakú hodnotu. V islamskom svete je napríklad mužská polygamia chránená zákonom. Pokiaľ má manžel finančné prostriedky na to, aby uživil pár, dokonca aj tri manželky s rovnakým komfortom, tento jedinec môže mať viac ako jednu rodinu.


Dnes sa už otvorenejšie hovorí o polyamorickom hnutí, kde traja alebo aj viac ľudí žijú v jednom vzťahu ako rodina. V týchto prípadoch nemôžeme uvažovať o rovnakých duchovných dôsledkoch tradičnej zrady, pretože medzi jednotlivými časťami tohto vzťahu existuje dohoda, ktorá umožňuje, aby porušenie monogamnej praxe nikoho nezranilo.


Všetci môžeme slobodne viesť svoj život tak, ako sa nám páči, napriek spoločenským požiadavkám a normám, s ktorými sme boli vychovávaní. Všetky vzťahy a kultúry si zaslúžia rešpekt a všetky formy šťastia sú hodné úcty. Preto dôsledky rozhodnutí, ktoré urobíme v rámci jedného vzťahu, a ich vplyv na druhého budú vždy závisieť od dohody uzavretej medzi oboma partnermi./Ja osobne sa v tomto považujem skôr za tradicionalistku, zrejme je to spôsobené aj mojim zemským znamením, ktoré je vyživované tradičnými rodinnými hodnotami... to znamená oddanosť jednému partnerovi, preto pre mňa by polyamorfia zrejme nefungovala./SPIRITUÁLNY VÝZNAM ZRADY: DUCHOVNÝ ZLOM

Najlepšie je nechať veci odísť. V konečnom dôsledku nikto nepatrí nikomu a my ako ľudia sme vybavení všetkými potrebnými nástrojmi tak, aby sme zvládli emočný nápor akejkoľvek straty a narušenia harmónie v živote.


Keď vieme, že si vymieňame energie prostredníctvom aurického spojenia a že naše citové vzťahy majú duchovné dôsledky, je jednoduchšie si predstaviť, aký energetický neporiadok spôsobíme, keď do vzťahu zavedieme tretiu osobu. Nezabúdajte však, že ak skutočne existuje nejaká predchádzajúca dohoda, ktorá umožňuje tretej osobe byť súčasťou tohto vzťahu, dochádza k vedomému a energetickému otvoreniu sa pre prijatie tohto vplyvu.


Keď je niekto zradený, oklamaný, táto priepasť je oveľa hlbšia. V hmotnom svete neexistuje žiadna utajená pravda, ktorá by zostala skrytá v astrále. Môžete si myslieť, že vaša lož je dobre chránená, ale túto informáciu podvedome dostáva aj dotyčná "podvedená osoba". Poznáte ten silný pocit, keď zrazu k vám prihovorí vaša intuícia, aby vás informovala o tom, čo sa deje? Vedzte, že tento vnútorný hlas je skutočný a má svoj duchovný pôvod. Sme mnohými spôsobmi varovaní, keď niekto koná voči nám so zlými úmyslami a klame nás.


V tom momente sa už začína proces energetickej odozvy zrady, pretože pochybnosti a neistota, ktoré sužujú nedôveru k nevere, môžu v človeku spôsobiť hlbokú energetickú nerovnováhu, ktorá ovplyvní aj tých, ktorí podvádzajú. Energia sa zaťaží, všetko ide akoby dolu a život sa môže pozastaviť, až kým sa táto situácia nevyrieši.


Keď sa nedôvera potvrdí, prichádza výbuch hnevu a nenávisti, ktorý tiež ubližuje nielen tým, ktorí ju pociťujú, ale aj tým, ktorí ju prijímajú. Opäť vidíme, ako sa vytvára karma. Bez ohľadu na dôvody, ktoré viedli k nevere, keď niekoho prinútime trpieť, rozhodneme sa v tom druhom zasiať pocit, ktorý budeme v budúcnosti nevyhnutne žať. Aj keď nám táto osoba neželá zlo alebo k vytvoreniu tejto traumy pristupuje veľmi zrelým spôsobom, emócie boli precítené a ich následkom sa nedá vyhnúť.Život človeka sa po zrade môže navždy zmeniť, pretože poznáme silu hustého duchovného spojenia, ktoré má emocionálna nerovnováha, čo otvára dvere vplyvu duchovných prenasledovateľov. Vzorce správania a emocionálna pamäť človeka sa môžu navždy zmeniť a je veľmi nepríjmené niesť túto "duchovnú vinu".


Napríklad niekto, kto nebol žiarlivý, sa po zrade môže stať extrémne majetníckym. Niekto, kto nebol podozrievavý, už jednoducho nemusí byť schopný dôverovať iným.


Je v poriadku zamilovať sa do niekoho iného, zložitosť života a existencie to umožňuje. Ale následky tejto zmeny určia karmu, ktorá sa vytvorí, a energetický ohlas, ktorý bude mať tento rozchod. Ukončenie vzťahu alebo podanie žiadosti o rozvod sú prostriedky, ktoré má k dispozícii každý, a nie je potrebné klamať osobu, ktorá bola kedysi cieľom vašej lásky. Odíďte prednými dverami. Urobte ťažké, ale správne rozhodnutie...


UČIŤ SA ŽIŤ S BOLESŤOU

Jedným z pozitívov, ktoré nám zrada môže priniesť, je neuveriteľná príležitosť na rast, pri ktorom sa naučíme lepšie spoznať jeden druhého a čeliť najhlbším problémom vo vzťahu. Snaha zbaviť sa bolesti znamená snahu čo najrýchlejšie sa zbaviť situácie a jej energetického magnetizmu, to ale znamená, že čím viac hnevu, nenávisti a utrpenia prežívame, tým viac sme spojení s osobou a bolesťou, ktorú nám spôsobila.


Najlepšie je nechať ju odísť. Nikto nikomu nepatrí a my sme v živote takmer neustále konfrontovaní so stratou a narušeniami v živote. Svoju bolesť môžeme vyliečiť bez toho, aby sme potrebovali udržiavať toto "choré" spojenie s tými, ktorí nám ublížili /v podobe hnevu, nenávisti či smútku/.


Každý, kto nám skríži cestu, nás má niečo naučiť alebo od nás niečo prijať. Nič nie je márne a my potrebujem akceptovať, že v živote nie je nič večné. Nič netrvá večne. Aj tá najdlhší, najžiarivejší vzťah sa raz musí skončiť /či už ukončením pomocou rozchodu alebo smrti jedného z partnerov/. Mali by sme to mať vždy na pamäti, keď máme vzťah a najmä keď trpíme zradou v láske.Chvíle bolesti sú skvelými radcami, a keď sa z nich naučíme poučiť, otvárame sa tomu, aby sme na svojej ceste urobili obrovský evolučný skok. Keď príde utrpenie, poučte sa z neho. Spýtajte sa na každý pocit, každú emóciu a myšlienku, ktorú máte, a snažte sa lepšie spoznať sami seba. A vedzte, že vždy keď sa zatvoria jedny dvere, otvoria sa druhé /alebo okno:)/.TRVÁ VÁM PRÍLIŠ DLHO PREKONAŤ BOLESTIVÚ SITUÁCIU? KĽÚČOM K ÚSPECHU JE PRERUŠIŤ ENERGETICKÉ POVRAZY...

Počuli ste niekedy o prestrihovaní energetických šnúr/povrazov? Čo to znamená? Ako už iste vieme, všetko vo Vesmíre je energia. Môžeme sa k nej priblížiť pomocou výskumu kvantickej fyziky - ktorý nám ukazuje, že naše telo má energetické informačné centrá, ktoré neustále vysielajú a prijímajú informácie (alebo energiu), vytvárajú transformáciu a ovplyvňujú hmotu okolo nás...


Máme veľké magnetické pole, ktoré nás chráni pred energiami v našom okolí, ale väčšinou nevieme, ako sa chrániť pred týmito energiami, ktoré pre nás nie sú zdravé, a vytvárajú sa tak energetcké šnúry alebo pripútanosti.


AKO PRERUŠIŤ ENERGETICKÉ POVRAZY

Niekedy nevieme, prečo nám trvá tak dlho, kým niečo dosiahneme; alebo prečo robíme v živote stále tú istú chybu; alebo prečo nám trvá tak dlho, kým prekonáme nejakú situáciu; alebo dôvod, prečo máme chorobu, ktorá nemá konkrétny pôvod; alebo prečo sa cítime zle, keď sme s niekým; alebo dokonca keď sa snažíme ukončiť vzťah, ale nikdy sa nám to nepodarí. Je to preto, že je potrebné prerušiť energetické šnúry.


Šnúry môžu pochádzať zo vzťahov z detstva alebo dospelosti, alebo dokonca z "minulých životov". Môže sa stať, že ste sa v detstve nikdy necítili byť milovaní svojím otcom, a preto sa u vás rozbieha vzorec potreby lásky a pozornosti, ktorý vás núti vytvárať si závislé vzťahy s inými mužmi.


Môže to byť tak, že ste sa nikdy necítili milovaní svojou matkou a aktivujete vzorec potreby iných, aby vyplnili dieru vo vašom vnútri, čím vytvárate vzťahy, ktorým velia vysoké očakávania a ktoré, samozrejme, nikdy neuspejú. Väčšina týchto povrazov vedie náš život podvedome a treba ich prerušiť, aby sme sa prestali cítiť zaseknutí a vytvorili si v živote priestor pre to nové...ROBENIE TÝCH ISTÝCH CHÝB STÁLE DOKOLA

Existuje niekoľko techník na prestrihnutie energetických šnúr. Môžeme použiť napríklad čistenie čakier, špecifické vizualizácie a meditácie na prerezávanie šnúr, čistenie aury či akúkoľvek inú duchovnú metódu, ktorá pracuje s energiou.


Nie je to jednoduchý proces, najmä ak patríte do Vesmíru empatikov. Hoci nám dobrí liečitelia môžu uľahčiť tento proces a prispieť k rýchlejšiemu liečeniu, takmer všetky techniky môžeme aplikovať aj vy sami doma. A ako? Nasledujúce cvičenie je toho príkladom:

  • Nájdite si pokojné miesto, kde môžete meditovať. V tejto chvíli si môžete zapáliť kadidlo, palo santo alebo šalviu a vyčistitť svoju auru i priestor.

  • Zavrite oči a začnite sa sústrediť na svoje dýchanie.

  • Akonáhle sa budete cítiť uvoľnene, predstavte si hrubú červenú šnúru, ktorá vychádza z vašej chvostovej kosti, siaha hlboko do zeme a bezpečne vás viaže k jadru. To má za úlohu uzemniť vás a zároveň chrániť.

  • Myslite na osobu, miesto alebo vec, s ktorou chcete prerušiť energetické šnúry.

  • Vizualizujte si tieto šnúry a potom si predstavte, ako ich prestrihávate, nožnicami, mečom, spaľujete alebo ich jednoducho odstraňujete rukou.

  • Povedzte tejto osobe, miestu alebo veci, že ju máte radi, prajete jej všetko dobré, ale už k nej nebudete viac priviazaní. Potom odstráňte povrazy.

  • Následne si vizualizujte, ako sa šnúra, ktorú ste pripútali k jadru zeme, rozväzuje a vracia sa späť do vašej chvostovej kosti.

  • Vráťte svoje vedomie späť do vedomej reality a poriadne sa natiahnite.

  • Poďakujte svojim duchovným sprievodcom a opustite toto miesto.

  • Toto cvičenie opakujte tak často, ako potrebujete.


ČO SA MÔŽE STAŤ PO PRESTRIHNUTÍ ENERGETICKEJ VÄZBY?

Po prestrihnutí šnúr sa môžete cítiť ľahšie, akoby vám z ramien spadla ťarcha, alebo naopak, unavení a vyčerpaní. Môžete sa tiež cítiť nahnevaní, pretože sa vám do povedomia dostanú niektoré negatívne emócie; alebo budete nostalgickí za týmto spojením, ktoré ste stratili, najmä ak ste s niekým prestrihli tzv. pupočnú šnúru. Pamätajte však, že zo svojho života odstrihneme len toxickú energetickú časť spojenia, nie osobu (pokiaľ v ňom už nemá inú úlohu).


Napriek tomu, čo v danej chvíli cítite, prestrihnutie šnúry vás oslobodí a umožní vám rýchlo a bezbolestne sa posunúť vpred. Akoby zrazu všetko vo vašom živote začalo fungovať a posúvať vás na inú úroveň vývoja v rôznych oblastiach.


Šnúry môžete prerušiť a predchádzať im aj tým, že odpúšťate, vyhýbate sa vnútornému (a vonkajšiemu) prejavu drámy a negativity. Môžete to urobiť aj tým, že sa budete vyhýbať ľuďom a prostrediu, ktoré vám odčerpávajú energiu; prílišným premýšľaním o nezdravých väzbách k ľuďom alebo situáciám a všeobecne tým, že si zvýšime vibrácie a budeme sa snažiť byť v spojení s prírodou, tu a teraz - teda s prítomným okamihom.


Verím, že vás tento príspevok v niečom inšpiroval a pomôže vám dívať sa na veci z vyššieho, spirituálneho nadhľadu...


S Láskou,

DUCHOVNÝ VÝZNAM ZRADY & POSTUP NA ODSTRIHNUTIE ENERGETICKÝCH POVRAZOVNUMEROLÓGIA A TAROTOVÉ ARCHETYPY Online kurz www.jove.skComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page