top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

PLAVBA PO MORI SEBALÁSKY: CESTA K RADOSTI, HOJNOSTI & CELISTVOSTI /+ RITUÁL SEBALÁSKY VO VNÚTRI

Updated: May 24

Sebaláska je jedinečná Cesta, ktorá sa líši od človeka k človeku. Nie je to statický cieľ, ale živá Cesta objavovania. Vaša cesta sa môže líšiť od iných; to neznamená, že je nesprávna - jednoducho putujete po svojej osobitnej stope. Pokiaľ vás vaša výprava vedie k hlavnému mestu menom Sebahodnota, bežné malichernosti života by vám nemali zakaliť váš jedinečný obzor. Sebaláska je o bezpodmienečnom prijatí seba samého, so všetkými svojimi darmi, ale i tieňmi. Áno, na tejto Ceste budete aj naďalej zakopávať, budete sa strachovať či trápiť a možno sa vaša loď parkrát poriadne zakolíše v búrke nečakaných zvratov a udalostí vo vašom živote. No rozdiel je v tom, že ak už máte vypestovanú a pevne ukotvený pocit sebahodnoty, tieto skúsenosti neodvolávajú váš pocit "zaslúženia si" vašej lásky. Vaša existencia sama o sebe zaručuje vašu lásku k sebe bez akýchkoľvek podmienečných predpokladov... Zneje to tak jednoducho, pravda? Skutočnosť je však taká, že mnohí z nás sa už od útleho detstva potýkajú s negatívnymi a častokrát až deštruktívnymi vzorcami myslenia smerom voči svojej osobe, svojej hodnote, ktoré sú uložené tak hlboko v podvedomí, že si ich častokrát ani neuvedomujeme. Program "obete" je zrejme najbežnejší podvedomý program, s ktorým sa ľudia za celé stáročia podvedomej manipulácie spoločnosti najviac stotožnili... a i keď "postihuje" obe pohlavia, častejšie je ho vidieť práve u žien. Zrejme je to tým, že sme boli dlho pod vplyvom patriarchálnych štruktúr a systémov fungovania sveta založeného na neustálom súperení, odstraňovaní "konkurencie" a presadzovania sa dynamickou silou, či už ide o pracovné prostredie alebo rodinu, ktorá nás obklopuje... odchýlili sme sa ako spoločnosť od svojho stredu až do momentu, kedy to nie je viac únosné. Preto je tak kľúčové začať pracovať na liečení a vyživovaní našej posvätnej ženskej stránky. Je to kľúčové nielen pre naše individuálne a kolektívne blaho, ale aj pre uzdravenie a transformáciu nášho sveta. A táto ozdravná Cesta začína Sebaláskou... pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné, na konci vás čaká aj jednoduchý rituál sebalásky.


PLAVBA PO MORI SEBALÁSKY: CESTA K RADOSTI, HOJNOSTI & CELISTVOSTI /+ RITUÁL SEBALÁSKY VO VNÚTRI

© Art by Emilia Nora Elina


Prijatie posvätnej ženskej energie je v prvom rade o znovuzískaní a uctení si vlastností, ktoré boli tradične spájané s esenciou posvätného ženstva /pripomínam ešte raz, táto esencia je prítomná v každom z nás, ako v mužoch, tak i ženách/: vlastnosti ako intuícia, empatia, výživa, výchova, kreativita a spolupráca. Toto sú vlastnosti, ktoré sú častokrát veľmi podceňované vo svete, ktorý kladie dôraz na súťaživosť, racionalitu a produktivitu, no nie sú o nič menej dôležité pre naše individuálne a kolektívne prosperovanie...


Na hlbšej úrovni je prijatie posvätnej ženskej energie o pestovaní pocitu celistvosti a rovnováhy v nás samých. Keď zanedbávame ženské aspekty našej bytosti, môžeme zistiť, že sa cítime odpojení, neuzemnení a mimo dotyku s našou vnútornou múdrosťou a intuíciou. Objatím esencie posvätného ženstva vo vnútri nás, môžeme využiť mocný Zdroj sily a odolnosti, ktorý nám umožňuje zvládať životné výzvy s väčšou gráciou a ľahkosťou.


SEBALÁSKA AKO NÁSTROJ LIEČENIA & HARMONIZÁCIE POSVÄTNÉHO ŽENSTVA

Vo veľkolepej tapisérii existencie je každý z nás niťou, ktorá je upradená z božstva a votkaná do zložitého vzoru života. Naším cieľom ako jedinečného vyjadrenia univerzálneho Vedomia nie je len existovať, ale prekvitať, kvitnúť v záhrade života, živenej vodou sebalásky.


Sebaláska je v podstate hlboké uznanie našej vrodenej božskosti a prirodzenej hodnoty. Nie je to transakcia, ocenenie založené na zásluhách alebo vonkajšie potvrdenie našej hodnoty. Je to skôr bezpodmienečné potvrdenie našej vrodenej hodnoty, ktoré vyžaruje zvnútra a vyžaruje von, osvetľujúc našu Cestu životom.


Toto vnútorné svetlo sebalásky nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre náš rast, pre naše postupné rozpoznávania a stávanie sa tým, kým v skutočne vo vnútri sme. Božská energia vtelená do fyzického tela. Je to prameň, z ktorého čerpáme silu, odolnosť a odvahu byť svojím autentickým Ja. Vyživuje nás, napĺňa nádobu nášho Bytia, až kým nepreteká liečivým balzamom súcitu, empatie a láskavosti, a to nielen pre nás samých, ale pre celé Stvorenie.


Keď pestujeme túto sebalásku, premieňame sa na oázu pokoja a radosti uprostred púšte životných výziev. Naše srdcia sa stávajú rozkvitnutými záhradami, naše mysle pokojnými svätyňami a naše duše prameňmi múdrosti. Z tohto miesta celistvosti môžeme s gráciou preplávať rozbúrenými moriami života, zakotviť sa vo svojej Pravde a vyžarovať lásku a pozitivitu.


Okrem toho nám starostlivosť o seba s láskou k sebe samému umožňuje zosúladiť sa s vibráciami hojnosti, ktoré sú prirodzene dostupné všetkým vo Vesmíre. Podobne ako ladička, ktorá rezonuje s určitou frekvenciou, keď vibrujeme láskou k sebe samému, prispôsobujeme sa frekvenciám radosti, hojnosti a prosperity. Vesmír vo svojej nekonečnej múdrosti odpovedá rovnakým spôsobom a tieto vibrácie manifestuje v našej realite. Nie je to transakcia, ale nádherný tanec vzájomnosti, harmonické dávanie a prijímanie, ktoré odráža posvätnú rovnováhu obsiahnutú v celej existencii.


Tým, že sa staráme sami o seba, sa stávame katalyzátormi našej transformácie, architektmi našej reality a pánmi nášho osudu. Vstupuje do svojej moci, znovu získavame svoju suverenitu a vytvárame si život, ktorý je odrazom nášho najvyššieho Ja.


Cesta k sebaláske je napokon duchovnou púťou, návratom k našej božskej podstate. Je to cesta k prebudeniu, k osvieteniu, k realizácii našej Jednoty so všetkým, čo je. V srdci sebalásky totiž nenachádzame len seba, ale aj Vesmír, božstvo a celú existenciu. V hĺbke vlastného bytia objavujeme Vesmír.SEBALÁSKA A ÚLOHA TALIZMANOV

Talizmany, o ktorých sa tradične verí, že prinášajú šťastie, môžu pomerne úspešne slúžiť aj ako naše symboly sebalásky. Môže to byť čokoľvek, od vášho milovaného krištálu, tepaných mincí z nezabudnuteľného výletu alebo náhrdelníka, ktorý vám daroval niekto blízky. Najdôležitejším krokom je vybrať si talizman, ktorý vo vás vyvoláva pocity, že ste milovaní.


Aby ste tento predmet posvätili, môžete ho očistiť pod Mesačným svetlom alebo dymom zo šalvie, palo santo alebo cédra. Po očistení na chvíľu podržte predmet vo vašich rukách na úrovni srdca. Vizualizujte si zlatú šnúru spájajúcu základňu vašej chrbtice so zemským jadrom. Precíťte pocit uzemnenia.


Potom si predstavte svetlo srdca, teplé a žiarivé, ktoré sa vo vás rozširuje a nakoniec vás zabalí do svojej žiarivej gule vubrujúcej okolo celého vášho tela. Spomeňte si na chvíle, keď vás pohltila láska a starostlivosť, a preneste tento pocit do svojho talizmanu. Tento proces môžete ukončiť opätovným spojením so Zemou a vizualizovať si, ako sa zvyšková energia vracia späť do vášho jadra alebo prostredníctvom uzemňovacej šnúry.


Objímte svoj talizman v časoch, keď hľadáte teplo lásky. Vytvorte si každodenný rituál alebo si nastavte pripomienky a vracajte sa k svojmu talizmanu, keď si potrebujete pripomenúť podstatu skutočnej lásky. Uchopte ho a nechajte vibrujúce energie z predchádzajúceho rituálu prúdiť z talizmanu do vašich rúk. Zhlboka sa nadýchnite, uzemnite si nohy a pravidelne svoj talizman čistite. Kúpte ho pod žiarivým Splnom mesiaca, očistite ho dymom a šepkajte mu afirmácie lásky.
SEBALÁSKA & PRIJATIE TRANSFORMAČNEJ SILY MANTIER

Hoci sa na prvý pohľad môžu zdať banálne, mantry môžu byť mocným nástrojom na posilnenie vašej sebaúcty a sebalásky. Vaša mantra by s vami mala hlboko rezonovať, či už je to "Zaslúžim si všetky formy lásky", "Som emanáciou Bohyne/Boha", "Som milovaná/ý" alebo "Nachádzam silu vo svojom súcite". Nech vaša mantra odráža podstatu vašej individuality.


Svoju mantru/y opakujte tak často, ako je to možné, prešpikujte ju svojou vierou a láskou. Keď ste pred zrkadlom alebo si umývate ruky, predstavujte si prítomnosť milovanej osoby. Cíťte, ako k vám vyžaruje ich láska, ktorá zmäkčuje a otvára vaše srdce. Otvorte oči a afirmujte v sebe tento pocit so svojou obľúbenou mantrou. Zapojte sa do rozhovorov so sebou samým ako by ste komunikovali so svojim milovaným domácim miláčikom alebo rastlinou, a pestujte v sebe pocit súcitu a lásky.


RITUÁL PRE AKTIVÁCIU & POSILNENIE SEBALÁSKY

Vybavte sa zrkadlom, najlepšie vo veľkosti vašej celej postavy. Medzi ďalšie predmety, ktoré sa vás počas tohto rotuálu zídu, môže patriť ružová alebo biela sviečka /resp. použite hotové rituálne sviece, ktoré sú už nabité a programované danou energiou a krištálmi/, palo santo alebo šalvia, masážny olej, ruženín alebo krištáľový kremeň a váš talizman. Nájdite si priestor, kde nebudete nikým rušení...


Ak máte chuť, zapáľte sviečku a umiestnite ju na jednu stranu zrkadla. Očistite zrkadlo a "vykúpte sa" v posvätnom dyme šalvie alebo palo santa, pričom venujte osobitnú pozornosť chodidlám a temenu hlavy. Ak sa už cítite dostatočne očistení, postavte sa pred zrkadlo, uzemnite sa a sústreďte svoj pohľad na seba v pohodlnej a otvorenej polohe.


Potom zatvorte oči a vnímajte, ako od spodku vašej chrbtice prúdi vyživujúce objatie lásky Matky Zeme, ktoré vrcholí vo vašom srdci. Vizualizujte si túto lásku ako žiarivé ružové svetlo, ktorého pulzujúce teplo sa usadzuje vo vašom srdci a vyžaruje von z vašich rúk.


V ďalšej fáze, ktorú som nazvala "Vtieranie lásky a svetla", vás povzbudzujum k fyzickému stelesneniu súcitu so sebou samým. Ak sa cítite komfortne, buďte pri tomto rituáli nahí. Ak tam ešte nie ste, zostaňte oblečení /namiesto masažného oleja použite svoje ruky a krištál/.


Pomocou masážneho oleja, a/alebo ruženínu alebo krištáľového kremeňa začnite prechádzať od chodidiel smerom hore, a masírujte sa, pričom si predstavujte, ako ružové svetlo z vašich rúk /umocnené o silu vášho krištálu/ napĺňa vaše telo láskou. Preskúmajte kontúry a textúry svojho tela a kochajte sa ich jedinečnou krásou.


Ako postupujete nahor, nechajte tento lúč lásky preniknúť do každej bunky vašej bytosti. Odrecitujte si mantru ako pieseň lásky k sebe samému a pripomeňte si hrejivé objatie, milovanú spomienku alebo úprimné potvrdenie vašej prirodzenej životaschopnosti.


Keď vaše telo spieva láskou k sebe samému, otvorte oči. Pozrite sa na seba očami lásky a uznania. Podeľte sa so sebou o niečo, čo na sebe zbožňujete. Môže to byť fyzická črta, úspech alebo vlastnosť. Vyzvite sa, aby ste prijali aspekty seba samého, ktoré ste možno predtým považovali za nemilované. Zmeňte tento pohľad a zasypte tieto svoje časti láskou.


Pozrite sa do zrkadla a nahlas afirmujte: ste dostatoční, ste krásni a ste hodní lásky. Pri trojnásobnom hlbokom nádychu môžete v ľavej ruke držať svoj talizman alebo krištál a pri výdychu hlasne vyjadrite akýkoľvek zvuk, ktorý vo vás prirodzene vznikne. Opakujte tak dlho, ako budete potrebovať. Nakoniec vzdajte vďačnosť sami sebe.


Posledným krokom rituálu je "ukotvenie sebalásky". Vizualizujte si lásku, ktorú ste si vytvorili, ako vás obklopuje a vytvára ochranný kokón. Spomínate si na zlatý povraz, ktorý vás spája so Zemou? Akúkoľvek dodatočnú energiu nasmerujte pozdĺž tohto povrazu a vráťte ju do jadra Zeme. Prípadne môžete skloniť čelo k zemi a predstaviť si čakru tretieho oka na čele, ktoré vracia prebytočnú energiu a lásku späť na Zem. Váš rituál je dokončený...


Zhrnutie na záver...

Vyberte si rituál, ktorý s vami hlboko rezonuje, a venujte sa mu tak často, ako je to možné. Či už je to podržanie ruženínu každé ráno v rukách na úrovni srdca, uvoľnený či divoký tanec na vašu obľúbenú melódiu alebo precvičenie vedomého dýchania, dôverujte svojej intuícii. Je to kompas, ktorý vás vedie na tejto ceste sebalásky.


A vždy pamätajte...


Načúvajte pozorne svojej intuícii - je to váš najväčší sprievodca na tejto Ceste k sebaláske.Online kurz PREBUDENIE VNÚTORNEJ BOHYNE PROSTREDNÍCTVOM AKTIVÁCIE ARCHETYPU VENUŠE

S láskou,

PLAVBA PO MORI SEBALÁSKY: CESTA K RADOSTI, HOJNOSTI & CELISTVOSTI /+ RITUÁL SEBALÁSKY VO VNÚTRIPrechádzate náročným obdobím a radi by ste získali svoju osobnú mapu na Ceste duše a získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE, a ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše? Objednajte si svoj osobný výklad KARMICKEJ ASTROLÓGIE & CESTY DUŠE >> Bližšie info v časti ONLINE


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page