top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

AKO LIEČIŤ ZRANENÉ VNÚTORNÉ DIEŤA: CESTA K OSLOBODENIU A MANIFESTÁCII ŽIVOTA V SÚLADE S TÚŽBAMI NAŠEJ DUŠE

Updated: Jun 18

Máte v sebe zranené vnútorné dieťa? Každý z nás čelí rôznym emocionálnym výzvam, ktoré sú kľúčovými bodmi našej osobnosti. Vo veľkom množstve prípadov tieto emocionálne výzvy pochádzajú zo zranení, ktoré sa vyformovali počas nášho detstva a dospievania, a výrazným spôsobom podvedome ovplyvňujú naše konanie a rozhodovanie aj v dospelosti. Označujeme ich ako zranenia vnútorného dieťaťa. Uzdravenie zraneného vnútorného dieťaťa je kľúčovým krokom na ceste k celkovej pohode, sebaúcte, šťastiu a naplneniu v živote. Zranené vnútorné dieťa sa vo všeobecnosti vzťahuje na nevyriešené emocionálne problémy a traumy, ktoré vznikli prevažne v detstve. Tieto zážitky môžu výrazne formovať našu osobnosť, naše správanie a celkový náš prístup k životu. Preto rozpoznanie a liečenie týchto zranení je priam kľúčové pre manifestáciu života, po ktorom túžime a dosiahnutie svojho najvyššieho potenciálu. Ako rozoznať, či máme v sebe zranené vnútorné dieťa a akým spôsobom môžu tieto zranenia sabotovať naše rozhodnutia, či už ide o naplňujúce vzťahy, manifestáciu hojnosti či naše kreatívne sebavyjadrenie? V tomto príspevku si povieme viac o tom, ako sa dostať do priestoru sebareflexie za účelom uvoľnenia starých rán a ich transformácie do múdrosti a poznania, a ako liečiť zranené vnútorné dieťa...

AKO LIEČIŤ ZRANENÉ VNÚTORNÉ DIEŤA: CESTA K OSLOBODENIU A MANIFESTÁCII ŽIVOTA V SÚLADE S TÚŽBAMI NAŠEJ DUŠE

Ako už iste viete, rodičia a rodina hrajú zásadnú rolu pri poskytovaní emocionálnej podpory a pri vytváraní prostredia bezpečia a ochrany. Hoci takmer každý z nás sa potrebuje vo svojom živote vysporiadať s rôznymi emocionálnymi výzvami, ktoré častokrát pochádzajú z nespracovaných emócií v detstve, poniektorí si môžu niesť hlboké vnútorné emocionálne zranenia, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.


Traumy pochádzajúce z detstva majú zásadný vplyv na náš každodenný život, ako aj naše budúce rozhodnutia. Častokrát ich nie je vôbec jednoduché rozpoznať, čo ich robí ešte viac kritickejšími. Napríklad môžeme mať tendenciu vyhýbať sa zmysluplným vzťahom, ak naše domáce prostredie bolo plné bojov, smútku, bolesti a nepochopenia. V extrémnych situáciách môžu tieto emociálne rany z detstva ohroziť niečí život.


SPOJTE SA SO SVOJÍM VNÚTORNÝM DIEŤAŤOM

Začnite premýšľať o svojom detstve, zamyslite sa nad ním. Aké bolo vaše domáce prostredie? Cítili ste sa bezpečne? Mali ste pocit spolupatričnosti s rodičmi? Mohli ste byť sami sebou? Ako sa cítite, keď si spomeniete na seba ako dieťa? Položte si tieto otázky, zapíšte si všetky odpovede, ktoré sa vám objavia v mysli a zamyslite sa nad nimi...


Nezabudnite sa o seba postarať, byť tu pre seba, nájsť si čas pre seba.PRÍZNAKY TOHO, ŽE MÁTE ZRANENÉ VNÚTORNÉ DIEŤA

Existuje niekoľko príznakov, ktorým by ste mali venovať zvýšenú pozornosť. Ak mnohé z nich identifikujete vo svojom súčasnom živote, vedzte, že je priam nevyhnutné vykonať účinnú vnútornú prácu súvisiacu s liečením vášho zraneného vnútorného dieťaťa.


Rozpoznanie a uznanie, že vaše vnútorné dieťa je zranené, je základným krokom v procese uzdravovania.


Strach z opustenia:

 • Neustály strach z opustenia alebo odmietnutia vo vzťahoch.

 • Ťažkosti s dôverou k druhým alebo s vytváraním hlbokých vzťahov v dôsledku skúseností s opustením v minulosti.


Správanie vyžadujúce schválenie od iných:

 • Neustále hľadanie potvrdenia a schválenia od iných, aby sa vyplnila prázdnota neuspokojených potrieb z detstva.

 • Pocit nedostatočnej vlastnej hodnoty, pokiaľ ho nepotvrdia "vonkajšie zdroje".


Ťažkosti s určovaním hraníc:

 • Ťažkosti s určovaním a udržiavaním zdravých hraníc vo vzťahoch.

 • Strach presadiť sa a sklon k prílišnej ústretovosti, aby sa vyhol konfliktu.


Perfekcionizmus:

 • Nerealisticky vysoké nároky na seba samého s cieľom získať pocit kontroly alebo uznania.

 • Strach zo zlyhania a neschopnosť prijať chyby.


Vyhýbanie sa intimite:

 • Ťažkosti pri nadväzovaní intímnych vzťahov, pretože zraniteľnosť je nebezpečná.

 • Tendencia udržiavať si citový odstup z dôvodu ochrany pred možným zranením.


Sebakritické myšlienky:

 • Tvrdá sebakritika a negatívne sebavedomie, ktoré často pramení zo skúseností z detstva.

 • Ťažkosti s rozpoznávaním a oceňovaním osobných úspechov.


Opakovanie deštruktívnych vzorcov:

 • Nevedomé opakovanie deštruktívnych vzorcov alebo správania naučených v detstve.

 • Ťažkosti vymaniť sa z cyklov dysfunkcie vo vzťahoch alebo životných rozhodnutiach.


Emocionálna reaktivita:

 • Silné emocionálne reakcie na zdanlivo malé podnety.

 • Ťažkosti so zvládaním a reguláciou emócií, ktoré vedú k impulzívnemu správaniu.


Ťažkosti s dôverou voči iným:

 • Pretrvávajúce ťažkosti s dôverou v iných kvôli zradám alebo porušeným sľubom v minulosti.

 • Veľká opatrnosť až skepsa pri nadväzovaní nových vzťahov.


Pocit prázdnoty:

 • Pretrvávajúci pocit prázdnoty alebo nenaplnenia, aj keď sa navonok darí.

 • Snaha vyplniť túto prázdnotu vonkajšími úspechmi alebo vecami.


Problémy s pripútanosťou:

 • Extrémy v oblasti témy pripútania sa vo vzťahoch, buď závislosť na druhom alebo vyhýbanie sa akémukoľvek pripútaniu sa vo vzťahu.

 • Ťažkosti s vytváraním bezpečných, dôverných vzťahov s inými ľuďmi.Nedostatok súcitu so sebou samým:

 • Neschopnosť prejaviť si súcit a láskavosť počas náročných období.

 • Správanie sa k sebe samému s rovnakým odstupom či krutosťou, akú ste zažili v detstve.


Prílišná zodpovednosť alebo potreba uspokojovania iných:

 • Preberanie príliš veľkej zodpovednosti vo vzťahoch alebo situáciách.

 • Správanie, ktoré sa páči ľuďom, s cieľom získať uznanie alebo vyhnúť sa konfliktu.


Ťažkosti s vyjadrovaním emócií:

 • Ťažkosti s efektívnym vyjadrovaním a komunikáciou emócií.

 • Potláčanie emócií alebo používanie mechanizmov zvládania, ako je napríklad otupenie pomocou rôznych omamných látok.


Pocity nehodnosti:

 • Hlboko zakorenené pocity nehodnosti alebo nezaslúženia si lásky a úspechu.

 • Presvedčenie, že človek musí neustále dokazovať svoju hodnotu.


Ak sa stotožňujete s viacerými z týchto ukazovateľov, môže byť prospešné vyhľadať podporu odborníka na duševné zdravie, ktorý vás prevedenie procesom uzdravenia.


Nezabudnite, že samotné uznanie toho, že vaše vnútorné dieťa je zranené je mocným nástrojom na ceste k liečeniu a slobode.


Ak máte pocit, že tento proces liečenia vnútorného dieťaťa chcete vyskúsať zvládnuť sami, v nasledovnej časti nájdete niekoľko spôsobov ako s tým začať...


TIP: 💡❣️ Chcete sa ponoriť hlbšie do témy PRÁCE S TIEŇMI A LIEČENIA VNÚTORNÉHO DIEŤAŤA a byť následne aj svetlom a sprievodcom ostatných na ich ceste transformácie? Pozrite si môj najnovší ONLINE PROGRAM >> ❣️

PRÁCA S TIEŇMI A LIEČENIE VNÚTORNÉHO DIEŤAŤA Online program

AKO LIEČIŤ ZRANENÉ VNÚTORNÉ DIEŤA

#1 OPAKUJTE SI PODPORNÉ AFIRMÁCIE

Afirmácie môžu byť mocným nástrojom na uzdravenie zraneného vnútorného dieťaťa tým, že podporujú sebalásku, prijatie a pozitívnu transformáciu. Pri používaní afirmácií je dôležité opakovať ich pravidelne a s úprimnou vierou. Tu je niekoľko afirmácií určených špeciálne na liečenie vnútorného dieťaťa:


Som hodný/á lásky:

"Som hodný/á lásky a náklonnosti. Zaslúžim si, aby sa ku mne všetci správali láskavo a s úctou."


Prijímam svoje vnútorné dieťa:

"Prijímam svoje vnútorné dieťa s láskou a súcitom. Uznávam a vyživujem dieťa vo svojom vnútri."


Odpúšťam si:

"Odpúšťam si všetky chyby a nedostatky. Som človek, ktorý je na ceste sebapoznania a rastu, a zaslúžim si odpustenie."


Som v bezpečí a chránený/á:

"Som v bezpečí a chránený/á. Minulosť je preč a ja si teraz vytváram milujúcu a bezpečnú prítomnosť."


Uvoľňujem staré rany:

"Uvoľňujem bolesť z minulosti. Púšťam staré rany a nechávam cez seba prúdiť energiu, svetla, lásky a uzdravenia."


Dôverujem si:

"Dôverujem si, že robím správne rozhodnutia, ktoré sú pre mňa v aktuálnom období najprospešnejšie. Som schopný/á rozoznať, čo je najdôležitejšie v danom momente a nasledovať s dôverou svoje rozhodnutia, pretože dôverujem procesu života."


Zaslúžim si radosť a šťastie:

"Zaslúžim si radosť a šťastie. Dovoľujem si prežívať plnosť krásy a radosti života."


Som dostatočný/á:

"Som dostatočný/á taký, aký/á som. Nepotrebujem nikomu dokazovať svoju hodnotu. Zaslúžim si lásku a prijatie."


Vyživujem svoje vnútorné dieťa:

"Svoje vnútorné dieťa si pestujem s láskou a starostlivosťou. Som tu pre seba a ponúkam si podporu, ktorú som potreboval/a ako dieťa."


Vyberám si pozitívne vzťahy:

"Vyberám si vzťahy, ktoré ma povznášajú a podporujú. Priťahujem do svojho života pozitívne a láskyplné vzťahy."


Uvoľňujem strach a prijímam dôveru:

"Uvoľňujem všetok strach a prijímam dôveru. Dôverujem procesu života a verím vo svoju schopnosť zvládnuť akékoľvek výzvy života."


Oslavujem svoje úspechy:

"Oslavujem svoje úspechy, veľké aj malé. Každý krok vpred je víťazstvom na mojej ceste sebapoznávania a rastu."


Oslobodzujem sa od minulosti:

"Oslobodzujem sa od reťazí minulosti. Oslobodzujem sa od všetkého, čo mi už neslúži, a s milosťou, dôverou a odhodlaním kráčam vpred."


Som tvorca svojho príbehu:

"Mám silu vytvoriť si život plný lásky, radosti a zmyslu. Som autorom, režisérom i aktérom svojho vlastného príbehu."


Získavam späť svoju nevinnosť:

"Získavam späť svoju nevinnosť a zmysel pre zázraky. Dovoľujem si zažívať svet s otvorenou zvedavosťou, radosťou a nadšením dieťaťa."


Neváhajte si tieto afirmácie prispôsobiť tak, aby čo najviac rezonovali s vašimi osobnými skúsenosťami a potrebami. Pravidelné zaraďovanie pozitívnych afirmácií do každodennej rutiny môže byť transformačným postupom pri starostlivosti o vaše vnútorné dieťa a jeho uzdravení.


Prípadne sa inšpirujte nasledovnými afirmáciami, ktoré vám môžu pomôcť v procese liečenia vnútorného dieťaťa:


 • "Milujem ťa": Niektorí z nás si zvykli myslieť, že musíme najprv niečo veľké dosiahnuť, aby sme sa cítili hodní pozornosti či uznania. Povedzte svojmu vnútornému dieťaťu, že je milované bez ohľadu na všetko, čo sa práve deje vo vašom živote.

 • "Počujem ťa": Niektorí dospelí nevenujú pozornosť tomu, čo hovoria deti, čo môže hlboko zraniť niečie city a následne nemajú pocit, že by sa s ostatnými mali podeliť o niečo zmysluplné. To isté platí aj v súvislosti s vašim vnútorným dieťaťom. Nepotláčajte svoj vnútorný hlas!

 • "Zaslúžiš si uznanie": Je ľahké presvedčiť samých seba, že by sme mali trpieť za to, ak sme urobili niečo "zlé", a preto sa nám dejú "zlé veci". Zmeňte svoje myslenie pomocou tejto afirmácie.

 • "Ospravedlňujem sa ti": Dovoľte si cítiť sa v poriadku s vecami, ktoré ste urobili či neurobili v minulosti, ospravedlňte sa sami sebe za všetky prípady, keď ste príliš "tlačili na pílu".

 • "Ďakujem": Poďakujte svojmu vnútornému dieťaťu za všetky veci, ktoré ste urobili, čo ste dosiahli bezohľadu na to, aké veľké či malé sa zdajú byť, prejavte vďačnosť.

 • "Urobil/a si, čo bolo v tvojich silách": Prijmite svoje zlyhania a uznajte, že ste vždy robili to najlepšie, čo ste dokázali zo seba "vytlačiť".


Môžete si vytvoriť ďalšie afirmácie, ktoré sú pre vás dôležité, konkrétnejšie pre pocity, ktoré potrebujete liečiť so svojím vnútorným dieťaťom. Buďte kreatívni, slobodní a vždy pozitívni!

#2 NAPÍŠTE LIST SVOJMU VNÚTORNÉMU DIEŤAŤU

Napísanie listu svojmu vnútornému dieťaťu vám pomôže usporiadať si myšlienky, ale zároveň posilní uvoľnenie všetkých veci, ktoré zostali nevypovedané. Neexistuje na to žiadny vzorec; môžete napísať čokoľvek, čo cítite, že ste ešte nepovedali, a čo pomôže tomuto vzťahu.


Môžete napísať aj list od svojho vnútorného dieťaťa. Hlboko sa s ním spojte, nechajte ho prejaviť sa a zapíšte všetky veci, ktoré ste kedysi chceli povedať, ale nedokázali ste to. Môže to byť jeden z najsilnejších a najuvoľňujúcejších zážitkov vášho života.


Ak je to potrebné, môžete si obidva texty zopakovať mnohokrát, tie, ktoré sú potrebné, až kým nebudete mať pocit, že váš hlas bol konečne vypočutý, ten váš aj ten od vášho vnútorného dieťaťa.


Ako podporiť intuitívne písanie, aby sa naše vnútorné dieťa autenticky vyjadrilo?

Intuitívne písanie, často označované ako voľné písanie alebo písanie prúdu vedomia, je mocný nástroj, ktorý umožňuje vášmu vnútornému dieťaťu slobodne sa vyjadriť. Tu je niekoľko krokov, ako podporiť intuitívne písanie a povzbudiť svoje vnútorné dieťa, aby sa autenticky vyjadrilo:


Vytvorte si bezpečný a pohodlný priestor:

 • Nájdite si tiché a pohodlné miesto, kde vás nikto nebude rušiť.

 • Vytvorte si prostredie, v ktorom sa budete cítiť bezpečne a pohodlne, čo umožní následne aj vášmu vnútornému dieťaťu cítiť sa bezpečne.


Stanovte si zámer:

 • Skôr ako začnete, stanovte si zámer spojiť sa so svojím vnútorným dieťaťom a umožniť mu vyjadriť sa.

 • Ujasnite si, že cieľom je poskytnúť neodsudzujúci priestor na slobodné vyjadrenie.


Uvoľnite sa a sústreďte sa:

 • Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a sústreďte sa.

 • Nechajte rozptýliť akékoľvek napätie alebo stres a vytvorte pokojný a otvorený duševný priestor.


Začnite podnetom alebo otázkou:

 • Začnite podnetom alebo otázkou, ktorá vyzýva vaše vnútorné dieťa, aby prehovorilo. Napríklad: "Čo mi chce moje vnútorné dieťa dnes povedať?" alebo "Aké spomienky alebo emócie sa vynárajú na povrch?".


Píšte plynulo bez úprav:

 • Začnite písať bez toho, aby ste sa starali o gramatiku, štruktúru alebo súvislosť.

 • Nechajte slová voľne plynúť bez autocenzúry. Ak sa cítite zaseknutí, napíšte všetko, čo vám napadne, aj keď sa to zdá nesúvisiace.


Využite silu emócií:

 • Venujte pozornosť emóciám, ktoré sa pri písaní objavujú. Vaše vnútorné dieťa často komunikuje prostredníctvom pocitov.

 • Dovoľte si cítiť a vyjadrovať akékoľvek emócie sa objavia bez posudzovania.


Vizualizujte a predstavujte si:

 • Použite svoju predstavivosť, aby ste sa spojili so svojím vnútorným dieťaťom. Predstavte si seba ako s nehou a láskou objímate svoje vnútorné dieťa.

 • Do procesu vizualizácie zapojte všetky svoje zmysly, aby bola živšia. Vyjadrite mu podporu, vďačnosť za jeho prítomnosť. Vytvorte v ňom pocit uznania, lásky a bezpečia, keď ho držíte v náručí.


Dialóg s vnútorným dieťaťom:

 • Začnite písať dialóg medzi svojím súčasným Ja a svojím vnútorným dieťaťom. Klaďte otázky a nechajte odpovede prirodzene plynúť. Môžete začať tým, že sa ho pýtate, čoho sa aktuálne vaše vnútorné dieťa najviac obáva, čo ho najviac trápi...

 • Môže to pomôcť podporiť hlbšie spojenie a porozumenie.


Vyjadrite vďačnosť:

 • Na záver písania vyjadrite vďačnosť svojmu vnútornému dieťaťu za jeho úprimné zdieľanie.

 • Uznajte odvahu, ktorú vaše vnútorné dieťa potrebovalo na to, aby mohlo tieto témy úprimne a otvorene komunikovať.


Premýšľajte a prehodnocujte:

 • Nájdite si čas na premýšľanie o tom, čo ste napísali. Všimnite si všetky opakujúce sa témy, emócie alebo posolstvá.

 • Pravidelne sa k písaniu vracajte, aby ste sledovali svoj pokrok a pozorovali prípadné posuny vo vyjadrení vášho vnútorného dieťaťa.


Nezabudnite, že kľúčom k úspešnej komunikácii je vytvoriť neodsudzujúci a súcitný priestor pre vaše vnútorné dieťa, aby sa mohlo autenticky vyjadriť. Časom sa intuitívne písanie môže stať vašim cenným cvičením na spojenie a liečenie vášho vnútorného dieťaťa, ktoré mu umožní vyjadriť si a byť vypočuté.
#3 VYKONAJTE RIADENÚ MEDITÁCIU

Vyhľadajte si na Youtube alebo Spotify meditáciu, ktorá je zameraná na spojenie sa so svojim vnútorným dieťaťom. Môžete to urobiť s pomocou blízkeho priateľa alebo terapeuta. Ďalšou možnosťou je, že si nahráte jednotlivé kroky svojím hlasom a potom ich budete počúvať.


Spojenie s vnútorným dieťaťom prostredníctvom riadenej meditácie môže byť jemným a účinným spôsobom, ako preskúmať a vyliečiť minulé emócie a zážitky. Tu je jednoduchý scenár riadenej meditácie na spojenie s vnútorným dieťaťom:


Príprava:

 • Nájdite si tiché a pohodlné miesto, kde vás nikto nebude rušiť.

 • Posaďte sa alebo si ľahnite do uvoľnenej polohy.

 • Zavrite oči a zhlboka sa niekoľkokrát nadýchnite, aby ste sa uvoľnili svoju myseľ.


Úvod:

Začnite tým, že upriamite svoju pozornosť na prítomný okamih.


"V nasledujúcich minútach sa vydáme do hĺbky tvojho vedomia, aby sme sa stretli a spojili s tvojim vnútorným dieťaťom. Dovoľ si byť prítomný/á, otvorený/á a vnímavý/á voči akýmkoľvek emóciám či spomienkam, ktoré sa môžu počas tejto meditácie objaviť."


Uvoľnenie tela:

Upozornite na rôzne časti svojho tela a nechajte ich uvoľniť.


"Kým začneme, prenes svoje vedomie na svoj dych. Zhlboka sa nadýchni a vnímaj, ako sa rozširuje tvoj hrudník a brucho. Pomaly vydychuj a postupne uvoľňi akékoľvek napätie vo svojom tele. Pokračuj v tom niekoľkokrát za sebou. Hloký nádych a výdych..."


"Teraz si predstav teplé, upokojujúce svetlo, ktoré obklopuje celé tvoje telo. Precíť, ako sa toto svetlo jemne dotýka každej časti tvojho tela, každej bunky tvjho tela a prináša uvoľnenie a pokoj. Počnúc vrcholom hlavy nechaj toto svetlo kaskádovito klesať smerom dolu. Vizualizuj si, ako toto liečivé žiarivé svetlo postupne uvoľnuje tvoju tvár, tvoj krk, tvoje ramená a prechádza celý tvojim telom, až po prsty na nohách."


Vytvorenie bezpečného priestoru:

Vizualizujte si bezpečný a vyživujúci priestor, v ktorom sa môžete stretnúť so svojím vnútorným dieťaťom.


"Ako pokračuješ v hlbokom dýchaní, predstav si seba na pokojnom a bezpečnom mieste. Môže to byť lúka, pláž, les alebo akékoľvek miesto, kde sa cítiš bezpečne. Všímaj si farby, zvuky a pocity okolo seba. Toto je tvoj posvätný priestor, kde si v úplnom bezpečí."


Stretnutie s vnútorným dieťaťom:

Pozvite svoje vnútorné dieťa, aby sa k vám pripojilo v tomto bezpečnom priestore.


"Pri skúmaní tohto pokojného prostredia buď otvorený/á prítomnosti svojho mladšieho Ja. Vizualizuj si dvere alebo cestu pred sebou. Keď otvoríš dvere alebo pôjdeš po tejto ceste, dovoľ svojmu vnútornému dieťaťu, aby sa objavilo. Pozoruj jeho vzhľad, jeho emócie a akékoľvek odkazy, ktoré pre teba môže mať."


Dialóg a liečenie:

Vstúpte do dialógu so svojím vnútorným dieťaťom a venujte sa jeho potrebám a emóciám.


"Venuj chvíľu pozdravu svojmu vnútornému dieťaťu. Spýtaj sa ho, ako sa cíti, čo potrebuje a či sa chce o niečo podeliť. Počúvaj s otvoreným srdcom a ponúkni mu lásku a porozumenie. Ak existujú nejaké zranenia alebo emócie, ktoré potrebujú uzdravenie, uisti svoje vnútorné dieťa, že si tu, aby si mu poskytol/la pochopenie, útechu a podporu."


Integrácia:

Pred ukončením meditácie spojte energiu svojho súčasného Ja so svojím vnútorným dieťaťom.


"V rámci ukončenia tejto meditácie si vizualizuj, ako tvoje dospelé Ja a tvoje vnútorné dieťa splývajú v Jedno. Precíť toto spojenie, ako medzi vami prúdi láska, prijatie a liečivá energia. Prijmi nádhernú silu a celistvosť, ktorá pochádza z integrácie tvojho minulého a súčasného Ja."


Záver:

Vyjadrite vďačnosť a pomaly vráťte svoje vedomie do prítomného okamihu.


"Ako sa postupne vraciaš do prítomnosti, vyjadri vďačnosť svojmu vnútornému dieťaťu za to, že s tebou zdieľalo tento posvätný priestor. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchni a precíť spojenie medzi svojím dospelým Ja a vnútorným dieťaťom. Keď budeš pripravený/á, pomaly otvor oči a vnes tento pocit celistvosti a uzdravenia do svojho dňa."


Tento scenár riadenej meditácie si pokojne upravte podľa svojich preferencií a potrieb. Dôsledné praktizovanie môže časom prehĺbiť vaše spojenie s vnútorným dieťaťom a podporiť jeho uzdravenie.


Po skončení si zapíšte svoje vhľady do denníka. Opakujte tento postup toľkokrát, koľkokrát chcete, a nechajte tak vyjsť na svetlo rôzne aspekty svojho zraneného vnútorného dieťaťa a vášho vzájomného vzťahu.


Nezabudnite byť tu pre seba, nájsť si čas pre seba. Byť každý deň svojím starostlivým a vyživujúcim ochrancom je dôležitou súčasťou tohto procesu a umožní vášmu zranenému vnútornému dieťaťu cítiť sa bezpečne ako nikdy predtým, pretože už nebude závislé od druhých, ale bude vedieť, že sa môže skutočne spoľahnúť na seba...

Proces manifestácie a naplnenia túžob svojej duše skrz liečenie vnútorného dieťaťa

Posilnenie prostredníctvom uzdravenia:

 • Uzdravenie zraneného vnútorného dieťaťa nám umožňuje prevziať kontrolu nad svojím životom a robiť vedomejšie a pozitívnejšie rozhodnutia, nie rozhodnutia podvedomo urobené na základe sebaobmedzujúcich programov.

 • Vďaka vyliečeniu rán svojho vnútorného dieťaťa získavame možnosť vytvoriť si plnší, radostnejší a autentickejší život.


Prelomenie obmedzujúcich vzorcov:

 • Rozpoznanie a riešenie zranení z detstva nám umožňuje oslobodiť sa od sebadeštruktívnych a obmedzujúcich vzorcov, ktoré nás mohli doteraz brzdiť na našej ceste rastu, hojnosti a naplnenia.

 • Toto oslobodenie posilňuje proces manifestácie tým, že podporuje pozitívnejšie myslenie a otvorenosť pri prijímaní žiadaných výsledkov.


Budovanie odolnosti:

 • Uzdravenie zraneného vnútorného dieťaťa prispieva k emocionálnej odolnosti, čo nám následne umožňuje zvládať životné výzvy s väčšou silou, gráciou a jasnosťou.

 • Myslenie založenie na odolnosti je kľúčové pre účinnú manifestáciu a dosiahnutie dlhodobého naplnenia v živote.


Aby sme to všetko zhrnuli...


Liečenie zraneného vnútorného dieťaťa je transformačná cesta, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, sebareflexiu, súcit a častokrát aj odbornú podporu. Riešením týchto hlboko zakorenených zranení sa môžeme oslobodiť od obmedzujúcich vzorcov, posilniť svoju sebahodnotu, zefektívniť svoju manifestačnú schopnosť a nasledovať cestu k plnšiemu a sebarealizujúcemu životu. Tento proces zohráva kľúčovú úlohu pri prejavovaní pozitívnych výsledkov, celkovej pohody a naplnenia v živote...S Láskou,

AKO LIEČIŤ ZRANENÉ VNÚTORNÉ DIEŤA: CESTA K OSLOBODENIU A MANIFESTÁCII ŽIVOTA V SÚLADE S TÚŽBAMI NAŠEJ DUŠE
Tento môj príspevok je k dispozícii zDARma pre všetkých, preto ak sa vám páčil, prípadne vás inšpiroval a radi by ste prispeli do kolesa Dharmy, môžete ma symbolicky POZVAŤ NA KÁVU⤵️Ak túžite zistiť viac o vašom dominantnom životnom archetype na vašej Ceste zasvätenia duše v kombinácii s podrobnejším numerologickým rozborom vášho dátumu narodenia, aké dary ste si priniesli vo svojom batôžku Poznania, a s akými výzvami sa potrebujete vysporiadať v novom roku 2024, radi vám s tým pomôžeme >> bližšie info v časti ONLINE SLUŽBY. Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page