top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

ODHALENIE BOŽIEHO KÓDU ~ NUMEROLÓGIA & TAROTOVÝ ARCHETYP: DUCHOVNÝ VÝZNAM A VYUŽITIE V PRAXI

Updated: Mar 2

Vitajte na duchovnej ceste zasvätenia duše, kde sa stretáva mystika, čísla a symboly, ktoré spolu tvoria neviditeľný jazyk Vesmíru. V tomto fascinujúcom svete prenikneme hlboko do tajomstiev, ktoré nám našeptáva naša duša. Odhalíme Boží kód, ktorý prepojuje naše životy s nekonečnými vláknami vesmírneho plátna. Ako nám ukazuje samotná numerológia, čísla nie sú len náhodné znaky, ale kľúče k pochopeniu našej existence. Každé číslo nesie svoju vlastnú vibráciu, ovplyvňujúcu rôzne aspekty našej existence. Od dátumu narodenia po telefónne číslo – všetko v nás a okolo nás je prepojené s číslami. Numerológia nám pomáha rozlúštiť tajomstvá našej osobnosti, vzťahov, kariéry a životnej cesty. Ako sa tieto kozmické vibračné energie prelínajú s tarotovými archetypmi, a ako otvoriť bránu k pochopeniu svojho vnútorného Ja a významu nášho putovania na tejto Zemi, sa dozviete v tomto príspevku. Prejdeme spolu históriou numerológie a tarotu, odhalíme ich duchovnú hĺbku a zistíme, ako nám môžu pomôcť rozlúštiť Boží kód, ktorý vedie našu Cestu duše. Na tejto ceste zasvätenia sa čísla stávajú príbehom a tarotové karty kľúčom k pochopeniu našej duchovnej reality...


NUMEROLÓGIA & TAROTOVÝ ARCHETYP ~ ODHALENIE BOŽIEHO KÓDU: DUCHOVNÝ VÝZNAM A VYUŽITIE V PRAXI

Art by Tailored Art


ČO JE NUMEROLÓGIA

Numerológia je nástroj na skúmanie čísel a vplyvu ich vibrácií na náš život. Čísla sú neustále prítomné v našom každodennom živote. Stačí si spomenúť na dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, adresu, telefónne číslo, písmená v mene atď.


Všetko je reprezentované číslami a každé z nich má inú vibráciu, ktorá prináša rôzne vplyvy na našu osobnosť, duchovno, intelekt, osobné vzťahy, profesionálne nadanie atď. Vďaka štúdiu čísel môžeme lepšie pochopiť svoju dušu, svoje výzvy, vzťahy, myšlienky, sklony a svoju osudovú cestu.


Numerológia je mocným nástrojom sebapoznania. Prostredníctvom nej môžeme pochopiť svoju vlastnú povahu a povahu všetkého okolo nás, môžeme porozumieť svojej ceste, životným cyklom, svojim slabým a silným stránkam, a tak prekonávať životné ťažkosti s väčšou gráciou.


V numerológii je každé číslo vlastne inou kozmickou vibráciou, ktorá má ako svoju pozitívnu, tak aj "negatívnu" stránku. Napríklad vaše životné číslo sa určuje podľa dátumu narodenia sčítaním všetkých číslic. Dvojciferný výsledok následne opäť rozložime na dve samostatné číslice, ktoré opäť sčítame, až dostaneme jednociferné číslo.


Z tejto matematickej operácie dostaneme akýsi typ osobnosti, ktoré je reprezentované energiou jedného z kardinálnych čísel 1 až 9, no existujú aj tri "špeciálne" typy osobnosti, určené majstrovskými číslami 11, 22 a 33, ktoré sú neredukovateľné.


To znamená, že ak sa tieto čísla objavia na konci nášho výpočtu, nedôjde k redukcii na jednu číslicu. Zistite svoje životné číslo, vyrátajte si životné čísla ľudí, ktorí sú vám najbližší... oveľa lepšie pochopíte jednotlivé osobnostné črty, ako aj mocný spirituálny význam numerológie.HISTÓRIA A DUCHOVNÝ VÝZNAM NUMEROLÓGIE: ODHALENIE BOŽIEHO KÓDU

Numerológia, starobylá metafyzická veda, dešifruje mystický význam čísel a ich vplyv na ľudský život a udalosti. Jej korene sú hlboko späté s najstaršou snahou ľudstva pochopiť základné pravdy Vesmíru. Skúmanie histórie a duchovného významu numerológie odhaľuje hlbokú cestu, ktorá premosťuje priepasť medzi hmotným a nadpozemským, smrteľným a božským.


Historické korene numerológie

Pôvod numerológie je taký rozmanitý ako kultúry, ktoré ju praktizovali. Staroveké civilizácie vrátane Egypťanov, Číňanov a Grékov rozoznávali určitý kozmický vzťah medzi číslami a samotným životom. S rozvojom numerológie v západnom svete sa často spája filozofia Pytagora, gréckeho matematika a filozofa zo 6. storočia pred naším letopočtom. Pytagoras veril, že svet a jeho univerzálne princípy možno vysvetliť prostredníctvom čísel.


Na Východe starovekí indickí mudrci používali numerológiu, často prepojenú s astrológiou, na stavbu chrámov a miest. Čínska filozofia feng-šuej využíva čísla na harmonizáciu jednotlivcov s ich okolím.


Kabbalisti, stúpenci mystickej tradície judaizmu, využívali numerológiu (gematriu) na hľadanie skrytých významov v Tóre /svätá kniha/. Raní kresťanskí učenci ako svätý Augustín taktiež uznávali duchovný význam čísel, zmienky o tom nájdeme aj v starobylých biblických textoch.Duchovný význam numerológie

Podstata numerológie spočíva v koncepcii, že Vesmír je systém, a keď ho rozložíme, zostanú nám základné prvky, ktorými sú čísla. Každé číslo nesie jedinečnú vibráciu a kozmickú energiu, ktorá ovplyvňuje samotný život.


Duchovnou podstatou numerológie je teda pochopenie vibračnej podstaty čísel ako cesty k sebaporozumeniu a osvieteniu. Analýzou čísel, ktoré sa objavujú v našom živote, môžeme odhaliť zámer našej duše, osobné vlastnosti, životné výzvy a dary.


Napr. známy vynálezca a renomovaný fyzik Nikola Tesla si veľmi vážil význam čísel, čo vyjadruje aj jeden z jeho slávnych citátov: "Keby ste spoznali nádheru číslic 3, 6 a 9, mali by ste kľúč k samotnému Vesmíru."


Teslova hlboká fascinácia číslami, najmä číslami 3, 6 a 9, viedla mnohých k špekuláciám o jeho chápaní vibračných vlastností týchto čísel. Jeho výrok možno chápať ako uznanie potenciálnej sily a múdrosti, ktorú možno nájsť v číselných vzorcoch Vesmíru. Takýto pohľad je zásadne spojený s numerologickou praxou, kde sa každé číslo považuje za kľúč, ktorý môže odomknúť hlbšie pochopenie Vesmíru a nášho jedinečného miesta v ňom.


V oblasti numerológie nesie každé číslo jedinečnú vibračnú frekvenciu a význam. Teslov dôraz na čísla 3, 6 a 9 môže poukazovať na ich osobitný význam, čo je poznatok, ktorý naďalej inšpiruje numerológov aj duchovných hľadačov.


Pri skúmaní sveta numerológie sa teda nechajte v srdci niesť týmto poznaním, že každé číslo má potenciál odhaliť kúsok hlbokej nádhery a tajomstvá Vesmíru...


Číslo Životnej Cesty & Numerológia

Jedným z najvýznamnejších čísel v numerológii je číslo životnej cesty, ktoré sa vypočítava sčítaním všetkých čísel z nášho dátumu narodenia. Toto číslo predstavuje trajektóriu nášho života, príležitosti a výzvy, s ktorými sa stretávame, a lekcie, ktoré sa tu máme naučiť. Slúži ako akýsi božský plán, resp. božský kód, ktorý nás vedie k nášmu konečnému osudu.


Majstrovské Čísla

V numerológii existujú aj tri tzv. Majstrovské čísla (11, 22, 33), ktoré nesú vyšší duchovný zámer. Tieto čísla rezonujú s vyššou vibráciou a väčším potenciálom, ale predstavujú aj významnejšie výzvy na Ceste duše človeka.Číslo Osobného roka / Osobná vibrácia roka

Osobné číslo roka, ktoré sa každoročne mení, poskytuje prehľad o tom, aké skúsenosti možno v danom roku očakávať. Pôsobí ako vodiace svetlo, ktoré pomáha jednotlivcom pripraviť sa na príležitosti a prekonávať výzvy.


Numerológia je vo svojej podstate nástrojom na introspekciu a sebazdokonaľovanie. Je to duchovná prax, ktorá nám pripomína našu prepojenosť s Vesmírom. Čísla slúžia ako božské kódy, ktoré odomykajú našu duchovnú DNA, odhaľujú naše najvnútornejšie túžby, nevyužitý potenciál a plán našej existencie.


Pochopením histórie a duchovného významu numerológie získame nielen hlboké uznanie múdrosti našich dávnych predkov, ale aj neoceniteľný nástroj na orientáciu v živote. Naladením sa na kozmické vibrácie čísel sa spojíme s univerzálnou múdrosťou, ktorá vedie našu cestu k sebarealizácii.HISTÓRIA A DUCHOVNÝ VÝZNAM TAROTU: CESTA ZRKADLENIA

Tarot so svojimi zložitými obrazmi a hlbokou symbolikou je už po stáročia zdrojom fascinácie a diskusií v rôznych mystických rádoch a spirituálnych komunitách. Tarot sa stal akýmsi duchovným nástrojom, zrkadlo odrážajúce naše najhlbšie Ja a našu cestu životom.


Pôvod tarotu však zostáva zahalený rúškom tajomstva, čo ešte viac zvyšuje jeho pôvab. Niektorí ho pripisujú starovekému Egyptu alebo kabale, iní ho spájajú s Rímanmi. Faktom však je, že prvé zdokumentované tarotové balíčky sa objavili v polovici 15. storočia v rôznych častiach Talianska. Pôvodne bol tarot kartovou hrou medzi talianskymi šľachticmi, podobne ako moderný bridž.


Až koncom 18. storočia sa tarot začal používať na veštecké a ezoterické účely, čo spopularizovali okultisti ako Antoine Court de Gébelin a Eliphas Levi. Tarotový balíček Rider-Waite-Smith, vydaný v roku 1910, upevnil úlohu tarotu ako hlbokého duchovného nástroja na introspekciu a spirituálny rozvoj.


Duchovný význam tarotu

Tarot je vo svojej podstate symbolickou mapou Vedomia, ktorá zahŕňa našu Cestu životom, a to tak z duchovného, ako aj praktického hľadiska.


Balíček tarotových kariet, ktorý pozostáva zo 78 kariet rozdelených do Veľkej a Malej arkány, znázorňuje ľudskú cestu k duchovnému sebauvedomeniu. Každá karta je symbolickým obrazom životných skúseností a etáp, ktoré nás vedú k ceste sebapoznania a osvietenia.


Veľká arkána zobrazuje Cestu duše životom - duchovné lekcie, karmické vplyvy a rôzne etapy osobného rozvoja. Každá tarotocá karta alebo archetyp predstavuje aspekty ľudskej skúsenosti a úroveň Vedomia. Od Blázna, ktorý označuje začiatok Cesty s potenciálom a neprebádanými skúsenosťami, až po Svet, ktorý znamená zavŕšenie a osvietenie, sú karty Veľkej arkány našim duchovným sprievodcom na hlbokej Ceste životom.


Karty Malej arkány, rozdelené do štyroch "farieb" (Poháre, Pentakle, Meče a Palice), odrážajú náš každodenný život a problémy, s ktorými sa stretávame. Každá "farba" zodpovedá jednému živlu (Voda, Zem, Vzduch a Oheň) a pokrýva aspekty našich skúseností, ako sú emócie, materiálny svet, naše myšlienky a činy.
Tarot ako nástroj sebareflexie

Skutočná sila tarotu nespočíva vo veštení, ale v jeho schopnosti pomôcť nám preskúmať naše vnútorné krajiny. Tarotové karty / archetypy slúžia ako akési zrkadlá, ktoré odrážajú naše podvedomie. Vedomá práca s tarotom nám môže pomôcť vniesť jasno do mätúcich situácií, odhaliť skryté pravdy a poskytnúť návod na vedomejšie rozhodovanie.


Pri vykladaní tarotových kariet nejde o predpovedanie budúcnosti, ale o odhalenie energií a vzorcov prítomných v našom živote. Je to istá forma autoterapie, duchovný nástroj, ktorý nám pomáha pochopiť naše vnútro a orientovať sa na našich cestách.


Tarot ako Cesta k osvieteniu

Tarot svojou symbolickou múdrosťou poskytuje vhľad do zložitosti našich životov a Vesmíru. Pripomína nám našu vzájomnú prepojenosť so svetom a cyklickú povahu života a ľudských skúseností.


Od svojich tajomných počiatkov až po súčasnú úlohu zostal tarot hlbokým duchovným nástrojom. Poskytuje plán na navigáciu v labyrinte našej psychiky, odráža naše radosti, obavy, túžby a všetko, čo nás robí ľuďmi.


Prostredníctvom tarotu nastavujeme našej duši zrkadlo, ktoré nám osvetľuje cestu k sebaporozumeniu a osvieteniu. Keď pracujeme s tarotom, spolupracujeme so samotným Vesmírom a tancujeme s božskou energiou, ktorá tká náš osud...


Tarotový Archetyp & Numerológia

V rámci výkladu tarotových archetypov sa štandardne pracuje s 22 kartami Veľkej arkány, ktoré sa v tarote považujú za srdce balíčka. Každý z nich predstavuje určitý aspekt ľudskej skúsenosti. Keď spojíme numerológiu a tarot, zistíme, že každé číslo životnej cesty sa spája s jednou z týchto kariet Veľkej arkány, známou ako váš osobný tarotový archetyp.


Váš osobný tarotový archetyp ponúka hlbší pohľad na váš charakter, Cestu duše, životné lekcie a možnosti osobného rastu. Každá karta Veľkej arkány symbolizuje krok na ceste k sebauvedomeniu a osvieteniu.


Ak je napríklad vaše číslo životnej cesty 1 (Mág v tarote), vaša cesta sa týka vytvárania svojej reality pomocou zdrojov, ktoré máte k dispozícii, aplikovania kreativity a prejavovania vodcovstva. Ak je vaše číslo životnej cesty 9 (Pustovník v tarote), vaša životná cesta je skôr o introspekcii, hľadaní hlbokej múdrosti a pravdy, a poskytovaní poradenstva druhým.


Pochopenie tohto osobného tarotového archetypu vám umožňuje hlbšie duchovné spojenie a pochopenie vašej jedinečnej životnej cesty. Umožňuje taktiež objasniť váš životný cieľ a duchovnú cestu, pomáha pri prekonávaní výziev a odhaľuje možnosti vašej transformácie a spirituálneho rastu.


Prijať svoj osobný tarotový archetyp znamená prijať príbeh svojho života - kde ste boli, kde ste teraz a kam smerujete. Ide o uznanie a oslavu jedinečnej zmesi vašich silných stránok, životných výziev a potenciálu, ktoré vás robia tým, kým ste. A vďaka tomuto pochopeniu môžete svoju životnú cestu prekonávať s väčším vedomím, prijatím, zacielením a nadhľadom...
MYSTICKÉ SPOJENIE MEDZI NUMEROLÓGIOU A TAROTOM

Číslo životnej cesty v numerológii a tarotový archetyp predstavujú dve odlišné, ale zároveň hlboko prepojené duchovné cesty. Obe slúžia ako vodiace svetlá do nášho vnútorného sveta a ponúkajú pohľad na naše najhlbšie Ja, naše dary, výzvy a napokon aj na náš životný cieľ.


Ako som už spomenula vyššie, pochopenie nášho osobného tarotového archetypu, spojeného s naším životným číslom v numerológii, je cestou sebapoznania a duchovného prebudenia, nakoľko zvyšuje hĺbku a presnosť výkladov tým, že poskytuje ďalšie vrstvy informácií.


Číslo životnej cesty v numerológii sa vypočítava z nášho dátumu narodenia. Toto číslo odhaľuje cestu, po ktorej sme predurčení kráčať v tomto živote. Je to plán našich potenciálnych skúseností, životných lekcií, ktoré sa máme naučiť, a vrodených schopností, ktorými sme obdarení, aby sme sa mohli orientovať na našej ceste.


Každé číslo životnej cesty nesie jedinečnú vibračnú energiu, ktorá rezonuje so špecifickými vlastnosťami a sklonmi každého jednotlivca. Od ambicióznej a priekopníckej energie čísla 1 až po milujúcu a harmonickú povahu čísla 6 alebo múdru a chápavú vibráciu čísla 9 - každé číslo rozpráva hlboký príbeh o našom charaktere, schopnostiach a výzvach.


Ak je napríklad vaše číslo životnej dráhy 1, spojené s tarotovým archetypom Mága, ste presiaknutí duchom vodcovstva, inovácie a sebaistoty. Váš cieľ môže zahŕňať zhmotňovanie nápadov do reality a inšpirovanie ostatných prostredníctvom vašej vízie a iniciatívy. Vašou živonou výzvou by však mohlo byť naučiť sa využívať svoju moc s múdrosťou a nestať sa príliš egocentrickým alebo manipulatívnym voči ostatným...


Tarotové archetypy, t.z. karty Veľkej arkány, odrážajú tieto poznatky na svojej symbolickej ceste. Samotný tarotový balíček je rozprávaním o Ceste duše k osvieteniu, zobrazuje rôzne etapy života a skúsenosti, s ktorými sa môžeme stretnúť.


Takže ako vidíte, numerológia a tarot sú hlboko prepojené. Obe sú nástrojmi, ktoré nám umožňujú interpretovať skryté posolstvá z Vesmíru, lepšie porozumieť sebe samým a navigovať svoj život s väčším vedomím a zmyslom.


Toto spojenie poskytuje diferencovanú optiku, cez ktorú sa môžeme pozerať na svoj životný cieľ, odhaľuje hlboké, duchovné pravdy a vedie nás na Ceste k naplneniu poslania duše.


Funguje ako duchovný kompas, ktorý nám pomáha orientovať sa v životných výzvach a využívať naše vrodené dary na naplnenie cieľa našej duše. Je to ako mať osobnú mapu našej duchovnej DNA, tzv. blueprint duše, ktorý osvetľuje našu Cestu vpred a pomáha nám pochopiť samých seba na veľmi hlbokej úrovni...


Tento príspevok je je výňatkom z teoretickej časti môjho online kurzu NUMEROLÓGIA & TAROTOVÝ ARCHETYP. Ak vás táto téma zaujíma a radi by ste sa dozvedeli o tom viac, spolu s návodom ako vytvárať sofistikovaný personalizované numerologické výklady, prejdite na ponuku >> ONLINE KURZY.


S Láskou,

NUMEROLÓGIA & TAROTOVÝ ARCHETYP ~ ODHALENIE BOŽIEHO KÓDU: DUCHOVNÝ VÝZNAM A VYUŽITIE V PRAXI
Ak túžite zistiť viac o vašom dominantnom životnom archetype na vašej Ceste zasvätenia duše v kombinácii s podrobnejším numerologickým rozborom vášho dátumu narodenia, aké dary ste si priniesli vo svojom batôžku Poznania, a s akými výzvami sa aktuálne potrebujete vysporiadať, radi vám s tým pomôžeme >> bližšie info v časti ONLINE SLUŽBY.Online kurz NUMEROLÓGIA & TAROTOVÝ ARCHETYP

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page