top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

HĽADANIE DUŠE: 7 SPÔSOBOV K ODHALENIU SVOJEJ PRAVEJ CESTY + AKO ROZOZNAŤ STRATENÚ DUŠU

Updated: Jun 28

Hľadanie duše je posvätná výprava do hĺbky vlastného bytia, cesta, ktorá presahuje každodennú rutinu a preniká do podstaty samotnej existencie. Je to hľadanie pravdy, hlbšieho zmyslu a účelu života - púť duše labyrintom chodieb vedomia. V samotnom jadre je hľadanie duše aktom hlbokej introspekcie, odvážnym prieskumom vnútornej krajiny, kde sa dvíhajú závoje ilúzií a odhaľuje sa surová, neprikrášlená pravda. Je to posvätná komunikácia s božskou iskrou, ktorá prebýva v každom z nás, posvätný dialóg medzi našim individuálnym Ja a univerzálnym Ja. V hĺbke hľadania duše sa človek konfrontuje s nespočetnými aspektmi svojho bytia - so svetlom a tieňom, radosťou a smútkom, krásou a bolesťou. Je to cesta zmierenia, na ktorej sa roztrieštené časti Ja s láskou zbierajú a integrujú do harmonického celku. Hľadanie duše nie je len snahou o sebazdokonaľovanie alebo osobný rast; je to posvätná alchýmia transformácie. Je to proces zbavovania sa vrstiev podmienenosti a spoločenských očakávaní, aby sa odhalila žiarivá podstata, ktorá sa nachádza v jadre nášho bytia - podstata, ktorá je nadčasová, bezhraničná a nekonečne múdra. Možno sa cítite v živote stratení. Možno vás nebaví práca, vaše vzťahy sú prinajlepšom priemerné, priateľstvá nudné a prázdne, vo vnútri sa cítite mŕtvi a stratili ste chuť do života... Stotožňujete sa s niektorým z týchto pocitov alebo skúseností? Ak áno, možno prechádzate čoraz častejšou skúsenosťou známou ako existenciálna kríza. Inými slovami, ste na životnej križovatke: cítite sa zaseknutí a začínate túžiť po zmysluplnejšej existencii. Aké je teda riešenie tejto ťaživej úzkosti? Hľadanie duše. Možno ste tento pojem už počuli, ale zrejme ste mu neprikladali veľkú pozornosť ani dôležitosť. Mám pravdu? Nuž, dnes ste tu, aby ste sa dozvedeli, že (1) na túto stránku ste prišli z nejakého dôvodu a (2) hľadanie duše je dôležitou súčasťou každej životnej cesty na tomto svete. V tomto príspevku bude mojím zámerom ukázať vám, prečo a ako. Pripravení? Poďme na to...

HĽADANIE DUŠE: 7 CIEST K ODHALENIU SVOJEJ PRAVEJ CESTY + AKO ROZOZNAŤ STRATENÚ DUŠU

Čo znamená hľadanie duše?

Jednoducho povedané, hľadanie duše je hľadanie odpovedí na životné problémy a otázky.

Keď väčšina ľudí hovorí o "hľadaní duše", často majú na mysli odhaľovanie pravdy a šťastia prostredníctvom spochybňovania našich myšlienok, zvykov a motivácií. Hľadanie duše má však aj hlbší význam.


Vo svojej podstate je hľadanie duše túžbou vrátiť sa do stredu svojho bytia. Doslova je to cesta za nájdením svojej duše a opätovným spojením so svojou pravou podstatou. Inými slovami, je to duchovná cesta. A zvyčajne znamená začiatok cesty duchovného prebudenia...


V posvätnom priestore hľadania duše akoby čas strácal svoju moc a lineárne ohraničenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti sa rozpúšťa vo večnom teraz. Je to priestor čistej prítomnosti, kde sa myseľ upokojí a srdce sa otvorí doširoka, aby obsiahlo celé spektrum ľudskej skúsenosti.


Hľadanie duše je cestou spomínania - spomínania na to, kým skutočne vo svojej najhlbšej podstate sme, za pominuteľnými rolami, ktoré hráme, a maskami, ktoré nosíme. Je to návrat Domov, do svätyne duše, kde jasne horí večný plameň lásky a v tichu srdca počuť božský šepot.


V hlbokých hĺbkach hľadania duše zisťujeme, že nie sme oddelení, ale vzájomne prepojení - sme súčasťou obrovskej tapisérie existencie utkanej z vlákien univerzálneho vedomia. A v tomto uvedomení nachádzame svoj skutočný cieľ - stelesňovať lásku, prebúdzať svoj najvyšší potenciál a jasne žiariť svojím svetlom v službe vyššiemu dobru...


Prečo je strata duše základnou príčinou hľadania duše

Prečo majú niektorí z nás takú intenzívnu, vnútornú túžbu hľadať dušu? Aby sme našli to, čo je zmysluplné, pravdivé, autentické a hlboké?


Odpoveďou je strata duše...


Keď sme odpojení od svojej duše, cítime úzkosť, depresiu, osamelosť, izoláciu a chronickú nespokojnosť so životom. Aby sme túto bolesť prekonali, musíme sa znovu spojiť s najhlbšou, najrýdzejšou, najživšou a najzákladnejšou časťou seba samých.


Domorodé a šamanské kultúry už tisíce rokov poznajú fenomén straty duše a v našej spoločnosti je to čoraz častejšia "epidémia". V našom veku technológií, v spoločnosti riadenej materialistickými ideálmi a egoizmom sa čoraz viac odpájame od divokého, surového a prvotného centra našej bytosti.


Ako píše známy spirituálny učiteľ a autor Gary Zukav /autor knihy "The Seat of the Soul"/:

"Neobrátili sme svoju pozornosť na potreby duše. Nebrali sme do úvahy, čo duša potrebuje, aby bola zdravá. Neštudovali sme dušu a nesnažili sme sa jej pomôcť dosiahnuť to, čo je potrebné pre jej vývoj a zdravie. Keďže sme obdarení piatimi zmyslami, zamerali sme sa na telo a osobnosť. Vypracovali sme si rozsiahle poznatky o fyzickom aparáte, ktorý na seba duša berie, keď sa vtelí. Vieme o aminokyselinách, neurotransmiteroch, chromozómoch a enzýmoch, ale nevieme nič o duši..."Čo teda presne znamená strata duše?

Keď zažívame stratu duše, časť našej duše - alebo živej podstaty - sa "schováva" alebo uzatvára, čo nám bráni vyjadriť a zažiť náš skutočný potenciál a celistvosť ako ľudskej bytosti. Častokrát sú celé aspekty našej psychiky úplne zablokované alebo potlačené.


Existuje mnoho príčin straty duše. Niektoré z bežných príčin sú uvedené nižšie:

 • Trauma z detstva (fyzické, emocionálne, mentálne alebo sexuálne zneužívanie, rozvod, imigrácia, smrť v rodine, opustenie, šikanovanie atď.)

 • Trauma v dospelosti (strata zamestnania, chudoba, znásilnenie, násilie, rozvod, problémy s duševným zdravím, izolácia, nehody, smrť blízkych, diskriminácia atď.)

 • Sociálna podmienenosť

 • Náboženské či ideologické "vymývanie mozgov"

 • Nadmerné používanie technológií/zábavy (t. j. forma otupenia a úniku)

 • Zdedená trauma predkov

 • Prílišné sústredenie sa na materializmus

 • Vedecké/redukcionistické hodnoty a štruktúra spoločnosti

... a zoznam pokračuje ďalej.


V podstate všetko, čo ohrozuje naše fyzické, mentálne alebo emocionálne prežitie - a každá návyková, jednostranná, potláčajúca ideológia alebo zvyk - spôsobuje stratu duše.


V dôsledku toho väčšina z nás pociťuje neodbytný, hrozivý pocit, že niečo nie je v poriadku ...

Niečo nám chýba. Nie sme spokojní sami so sebou ani so svojím životom, bez ohľadu na to, akí sme populárni, úspešní alebo atraktívni.


Niekde v hĺbke nášho bytia cítime, že niečo podstatné v našom živote chýba... A to, čo chýba, je spojenie s našou dušou, ktorá je bránou k našej pravej prirodzenosti.
19 znamení, že ste stratená duša

Pravdou je, že väčšina ľudí v spoločnosti sú stratené duše...


Nevedia o svojom hlbšom Ja, nezaujímajú sa oň a nikdy sa neponorili do obrovských vôd svojej pravej prirodzenosti. Namiesto toho fungujú výlučne na základe ega, falošného Ja, ktoré bolo od detstva budované na obranu pred ohromujúcou veľkosťou života.


Aj keď takíto ľudia začujú túžbu duše oslobodiť sa a byť videný, potláčajú ju. Vracajú sa k starým presvedčeniam, zvykom a štruktúram v spoločnosti, ktoré v nich naďalej posilňujú bezmyšlienkovitosť a bezduchosť - pretože je to jednoduchšie, menej zastrašujúce a menej konfrontujúce.


Nakoniec sa však túžba stane takou intenzívnou, že nemajú inú možnosť, ako načúvať jej. To je začiatok procesu duchovného prebudenia: odbúravanie ega a rozkvet našej duše, ktorá túži po opätovnom spojení s našou pravou prirodzenosťou ako duchom alebo vedomím.


Existuje však medzipriestor: Limbo. Je to priestor, v ktorom prebývajú stratené duše.

V tomto limbe je hlboko cítiť tanec medzi tým starým rozpúšťajúcim sa a novým, ešte nie prichádzajúcim bytím.


Práve v tomto bode máme tendenciu cítiť sa zaseknutí, stratení, prázdni, osamelí a vystrašení. Číha tu na nás pokušenie vrátiť sa k starým spôsobom bytia, ale zároveň je tu hlboký pocit nespokojnosti so všetkým.


Ak ste uviazli v tomto limbe, môžete pociťovať nasledujúce príznaky:

 • Cítite sa neustále letargickí a unavení

 • Nemáte žiadnu motiváciu a cítite sa nepokojne

 • Cítite sa osamelí

 • Cítite sa nespokojní so svojím životom

 • Túžite po niečom "viac"

 • Stali ste sa outsiderom alebo čiernou ovcou rodiny

 • Ste často podráždení a náladoví

 • Prechádzate krízou stredného veku

 • Ste náchylnejší k závislostiam

 • Bojujete s nenávisťou voči sebe samému

 • Stále sa snažíte otupiť bolesť, ale nič nezaberá

 • Cítite sa "zlomení"

 • Bojujete s existenciálnou depresiou a úzkosťou

 • Máte pocit, že vám niečo podstatné chýba

 • Nudíte sa a ste nespokojní s ostatnými, ako aj samotným životom

 • Cítite sa zaseknutí a uviaznutí

 • Bojujete s pocitom vnútornej prázdnoty

 • Už neviete, kto ste

 • Chcete vedieť, aký je zmysel všetkého


Stotožňujete sa s viacerými bodmi tohto zoznamu? Ak áno, nezúfajte, nie ste v tom sami. Vitajte v Klube stratených duší....Ako praktizovať hľadanie duše (7 ciest)

"Práve preto, že sa cítime oddelení od Jednoty, začíname hľadať, hľadať naplnenie, hľadať návrat Domov." ~ Jeff Foster


Je ľahké hľadať dušu v modernom sekularizovanom zmysle slova. Stačí, ak sa trochu zahľadíme do seba a položíme si niekoľko pálčivých otázok. Cestovanie sa často propaguje ako skvelý spôsob hľadania duše pre mladých, jasnozrivých hľadačov.


Ale hľadanie duše v duchovnom zmysle slova je oveľa hlbšie ako len nasadnutie do lietadla na Bali. Napriek tomu je to podľa môjho vedomia najhodnotnejšie a najdôležitejšie hľadanie, aké existuje.


Čo môže byť dôležitejšie ako spojenie s vašou vrodenou, základnou, duchovnou podstatou?

Ak hľadáte odpovede na otázky týkajúce sa svetských záležitostí (napríklad aká práca mi bude vyhovovať, či sa mám vydať/oženiť atď.), potom vás možno neuspokoja nižšie uvedené odporúčania.


Na druhej strane, ak sa chcete ponoriť do hĺbky, naučiť sa, ako nájsť samých seba, ako byť verný sám sebe a otvoriť si dvere k svojej pravej podstate, pokračujte ďalej v čítaní:
1. Spriateľte sa so samotou

Samota bude vaším najväčším spojencom, pokiaľ ide o hľadanie duše...


Potrebujete sa naučiť byť vlkom samotárom. Ako inak môžete načúvať šepotu svojej duše v chaotickom, hlučnom svete? Je nesmierne ťažké ísť do svojho vnútra, ak ste neprešli rokmi prísneho meditačného výcviku (čo, pozor, väčšina ľudí neprešla).


Preto si pravidelne nájdite čas a priestor na to, aby ste strávili čas v samote sami so sebou, ďaleko od ostatných - ani žiadne technologické vyrušovanie (digitálni ľudia sú stále ľudia)!

Premýšľajte o tom, že by ste každý deň venovali desať minút až pol hodiny (alebo viac) osamelej činnosti podľa vlastného výberu. Môžete si vybrať niečo pasívne, napríklad meditáciu, alebo aktívne, napríklad prechádzku lesom. Rešpektujte svoju úroveň energie a choďte s ňou.


2. Preskúmajte povahu svojho ega

Ak je naša duša našou skutočnou individualizovanou podstatou, naše ego je naše falošné Ja: je to maska, ktorú prezentujeme svetu.


Naše ego je veľmi podobné oblaku. Zdá sa, že má formu, ale neustále sa mení a morfuje.

Otázka: Všimli ste si niekedy, že sa pri rôznych ľuďoch staviate do rôznych rolí? Áno. To je vaše ego v akcii - nie je pevné a v podstate je to skreslená predstava o tom, kým v skutočnosti ste.


Nanešťastie naše ego skutočne verí, že je tým, kým skutočne sme. Pretože je tak presvedčené, že je skutočné, odmietne akýkoľvek pokus o jeho rozbitie, pretože to vníma ako smrteľnú hrozbu. A tak je akýkoľvek rast nesmierne ťažký, pretože ego sa vždy snaží chrániť samo seba.


Ako vidíme, skúmanie podstaty nášho ega (a učenie sa jemne ho prehliadať) je kľúčovým krokom na našej ceste hľadania duše. V skutočnosti je to jediná a najväčšia prekážka na ceste k stelesneniu toho, kým skutočne sme.


Na preskúmanie povahy ega potrebujeme kombináciu vnútornej práce /napr. práca s tieňmi a liečenie vnútorného dieťaťaa/ a práce s dušou. Vnútorná práca sa zaoberá rozpúšťaním blokád v našej psychike, zatiaľ čo práca s dušou je prax odovzdávania sa vyšším silám.


Medzi niektoré osvedčené spôsoby skúmania svojho ega, ktoré spájajú vnútornú prácu a prácu s dušou, patrí napr.:

 • Písanie denníka - zapisovanie svojich myšlienok, presvedčení o sebe samom, zvykov, záľub, nezáľub a pod.

 • Sebapozorovanie - pohľad do svojho vnútra a otázka "Kto som?" a sledovanie toho, čo sa mení, mizne alebo odumiera (to sú prvky vášho ega); paradoxne, to, kým sme, objavujeme tým, že uvidíme, kým nie sme.

 • Rôzne formy duchovnej meditácie - existuje veľa spôsobov, ako sa naučiť byť svedkom svojich myšlienok a príbehov, ktoré si myseľ vytvára - jedným z najbežnejších typov je vipassana meditácia*


*Vipassana meditácia je starobylá buddhistická meditačná technika, ktorá sa zameriava na pozorovanie reality takej, aká je, s úplnou jasnosťou a bez predsudkov. Slovo "Vipassana" pochádza z pálijskeho jazyka, kde "vi" znamená "špeciálny" a "passana" znamená "videnie", takže doslovne preložené ako "špeciálne videnie" alebo "priehľadné videnie".


Cieľom vipassana meditácie je uvoľniť sa od utrpenia a dosiahnuť osvietenie alebo probudenie. Táto technika sa zameriava na pozorovanie a uvedomovanie si rôznych aspektov vlastnej mysle a tela, vrátane fyzických pocitov, emocíí a myšlienok. Centrálnym bodom je uvedomovanie si pominuteľnosti všetkého, čo existuje...


Počas vipassana meditácie sa praktikant sústredí na pozorovanie rôznych aspektov svojho prežívania a postupne rozvíja schopnosť pozorovať ich s odstupom a vnútorným pokojom. Týmto pozorovaním postupne odhaľuje hlbšie pravdy o povahe reality a o sebe samom.


Tradične sa vipassana meditácia praktizuje v tichom prostredí počas intenzívnej meditačnej praxe v rámci duchovných retreatov, ktorá môže trvať niekoľko dní až niekoľko týždňov. Počas tejto doby sa praktikanti zaväzujú k úplnému mlčaniu a venujú sa iba meditácii a štúdiu buddhistických textov.


V súčasnosti je vipassana meditácia široko praktizovaná po celom svete ako metóda osobného rozvoja a na dosiahnutie vnútorného pokoja a vyrovnanosti. Mnoho meditačných centier ponúka kurz vipassana meditácie pre začiatočníkov aj pokročilých praktikantov.


Tieto tri jednoduché praktiky môžu mať obrovský vplyv na vašu schopnosť jasne vidieť a prežívať pravdu o tom, kým skutočne ste...


3. Znovu sa spojte so svojím vnútorným dieťaťom

Ako píše autor a psychoterapeut Dr. Neal Marshall Goldsmith:

"Duša... je tá časť nás, ktorá je našou najstaršou, najhlbšou a najautentickejšou súčasťou.

Vaše vnútorné dieťa nesie pôvodné vlastnosti vašej duše, s ktorými ste sa narodili. A našťastie nie je až také ťažké znovu sa spojiť so svojím vnútorným dieťaťom..."


O práci s vnútorným dieťaťom sa do väčšej hĺbky venujem v rámci môjho online programu PRÁCA S TIEŇMI a v minulosti som o tom písala v príspevku AKO LIEČIŤ ZRANENÉ VNÚTORNÉ DIEŤA: CESTA K OSLOBODENIU A MANIFESTÁCII ŽIVOTA V SÚLADE S TÚŽBAMI NAŠEJ DUŠE, ale ak to zhrnieme do pár najdôležitejších bodov, tu je niekoľko spôsobov, ako sa napojiť na svoje vnútorné dieťa:


 • Napíšte list svojmu vnútornému dieťaťu

 • Urobte si vizualizáciu alebo meditáciu zameranú na vnútorné dieťaťa

 • Pozrite si fotky seba, keď ste boli dieťaťom

 • Robte niečo, čo vaše vnútorné dieťa rado robilo, keď ste boli malí

 • Každé ráno začnite denníkovou praxou zameranou na vaše vnútorné dieťaťa (pozrite si vyššie uvedený príspevok AKO LIEČIŤ ZRANENÉ VNÚTORNÉ DIEŤA..., kde nájdete podrobný návod!)

K týmto činnostiam pristupujte jemne. Urobte si poznámky o svojom mladšom Ja a o tom, čo od vás chce alebo potrebuje. Tiež sa zamyslite nad tým, akí ste teraz a akí ste boli vtedy. Aké vlastnosti svojho vnútorného dieťaťa môžete viac integrovať do svojho života?
4. Uvažujte, introspektujte a vizualizujte

Hľadanie duše je vnútorné dobrodružstvo. Preto si postupy a kroky, ktoré podniknete na ceste k nájdeniu svojho vnútorného centra, budú často vyžadovať reflexiu a introspekciu.

Okrem toho vizualizácia posilňuje tieto dve vlastnosti a pomáha vám získať vedomosti a vedenie prostredníctvom sily predstavivosti.


Básnik a filozof Mark Nepo sa vo svojej knihe The Book of Awakening delí o nádhernú vizualizáciu:

Zavrite oči a dýchajte pod svojimi problémami tak, ako potápač skĺzne do hĺbky pokoja, ktorý vždy čaká pod rozbúrenými vlnami.

Teraz si uvedomte dve veci, ktoré radi robíte, napríklad beh, kreslenie, spev, pozorovanie vtákov, záhradkárčenie alebo čítanie.

Meditujte o tom, čo vám v každej z nich dáva pocit, že žijete...

Vizualizujte si pred sebou obraz toho, čo majú spoločné, a pomaly dýchajte, cíťte, ako sa vo vás zrkadlí bod milosti týchto vzácnych okamihov.


Tento príklad reflexie, introspekcie a vizualizácie je ideálny na hľadanie duše, pretože vás dostane do kontaktu s vašou základnou živosťou: podstatou vašej duše.


Môžete si vypočuť alebo vytvoriť akúkoľvek vizualizáciu, ktorá vás osloví; len sa uistite, že je zameraná na dušu.


TIP💡: Získajte hlboké poznatky a osvedčené postupy, ktoré vám pomôžu získať prístup k hlbokým úrovniam lásky a slobody. Ponorte sa do VNÚTORNEJ PRÁCE S TIEŇMI A LIEČENIA VNÚTORNÉHO DIEŤAŤA. Začnite svoju cestu duchovného prebudenia a manifestácie života v súlade s cestou duše už teraz! Bližšie info >>


5. Spojte sa s prírodou a divokosťou vo vnútri vás

Príroda je pre ľudskú dušu nesmierne liečivá a oživujúca...


Často sa považujeme za ľudí oddelených od prírody. Sme predsa ľudia a sme "nad" prírodou, však? Omyl. Sme neoddeliteľnou súčasťou prírody. Naša krv, kosti, vlasy, koža a vnútornosti sú úzko prepojené s elemantami zeme: animálne a telesné.


Napriek stáročiam domestikácie si ľudská duša stále zachováva svoju vrodenú, v podstate divokú povahu. Nie sme divokí v zmysle "nezvládnuteľní" alebo "divokí", ale divokí v tom zmysle, že centrum našej bytosti sa nedá úplne skrotiť: je v podstate slobodné. Vo svojej podstate sme všetci slobodné duše. Vidíme to v okamihoch hrdinstva, v prvotných výkrikoch pri pôrode, v slastných výdychoch pri milovaní či hlasnom smiechu...


Nadviazať kontakt s našou základnou divokosťou, naším vnútorným vlkom/vlčicou, znamená spojiť sa so základnou vlastnosťou duše - a tú možno ľahko znovu objaviť v doméne prírody.


Znovu sa spojiť s prírodou nie je ťažké ani náročné. Stačí len pár minút denne vonku a pozorne sledovať stromy, zvieratá, oblaky a slnečné lúče prenikajúce cez mraky. Ak máte to šťastie, že bývate v blízkosti prírody, môžete si vyskúšať japonské umenie "lesného kúpania" alebo si vziať deku a urobiť si v prírode piknik.


Ak bývate v meste, stále máte možnosť spojiť sa s prírodou. Choďte do miestneho parku, počúvajte zvuky prírody na telefóne alebo si kúpte rastlinu v kvetináči. Keď je vaše srdce otvorené, existuje nekonečné množstvo spôsobov, ako sa príroda môže vkrádať, kopať, preplietať a vkročiť do vášho života.


6. Položte si niekoľko základných otázok na hľadanie duše

Otázky sú jednoduchým a priamym spôsobom, ako nájsť svoju osobnú pravdu. A žiť pravdivo znamená žiť autenticky: je to rešpektovanie prirodzenosti vlastnej duše.


Niektoré otázky, ktoré by ste si mohli položiť počas svojej cesty hľadania duše, by mohli zahŕňať nasledujúce:

Kto som?

Čo chcem v živote?

Aký je zmysel života?

Aký je môj skutočný cieľ?

Čo je vo mne autentické?

Čo je vo mne neautentické?

Čo pre mňa znamená šťastie?

Čo by ma skutočne napĺňalo?

Kde je moje ego prekážkou?

Čo je kvalitou mojej duše?

Aký odkaz chcem zanechať?


Toto je len niekoľko príkladov otázok na hľadanie duše, preto neváhajte vytvoriť a položiť si vlastné...


7. Nájdite priestor a miesto svojej duše

Znie to mätúco? Vysvetlím vám to...


Miesto duše je fyzické miesto, ktoré vás hlboko volá: hovorí k vašej duši. Môžete pociťovať nostalgickú túžbu po nejakom konkrétnom mieste alebo pocit hlbokej rezonancie až takmer mystického významu.


Miesta duše môžu byť všedné oblasti (napríklad váš dvor), nedotknuté oblasti (napríklad miesto v divočine) alebo sväté miesta (napríklad Glastonbury, Stonehenge, Uluru, katedrála Notre Dame atď.).


Na týchto miestach pocítite rozšírenie, hlboký pokoj a pocit, že ste konečne "našli Domov". Keď sa takto cítite, stane sa to, že ste našli vonkajšiu reprezentáciu vnútorného neba vo vás. Preto sa nás miesta duše tak hlboko dotýkajú.


Na druhej strane, priestor vašej duše (na rozdiel od miesta duše) je vnútorným zážitkom vašej pravej prirodzenosti. Priestory duše často obývame vo chvíľach modlitby, kontemplácie, zmenených stavov vedomia a hlbokej meditácie.


Ako ďalej píše Mark Nepo: "Každý človek sa rodí s nezaťaženým miestom - bez očakávaní a ľútosti, bez ambícií a rozpakov, bez strachu a obáv - s pupočnou šnúrou milosti, kde sa každého z nás prvýkrát dotkol Boh. Práve toto miesto milosti vydáva pokoj. Psychológovia toto miesto nazývajú Psyché, teológovia Duša, Jung ho nazýva Sídlo nevedomia, hinduistickí majstri ho nazývajú Atman, budhisti Dharma, Rilke ho nazýva Vnútornosť, súfisti ho nazývajú Qalb a Ježiš ho nazýva Stred našej Lásky. Poznať toto miesto znamená vedieť, kto sme, nie podľa povrchových znakov identity, nie podľa toho, kde pracujeme, čo nosíme alebo ako nás radi oslovujú, ale podľa toho, že cítime svoje miesto vo vzťahu k Nekonečnému a obývame ho..."


Aby sme mohli obývať tento priestor duše, potrebujeme však najprv prekonať bariéry ega prostredníctvom rôznych metód vnútornej práce - to je tá stránka veci. Druhou stránkou je bytie: potrebujeme prax, ktorá nám pomáha pestovať vnútorný pokoj a ticho (nájdené prostredníctvom praxe práce s dušou). A najlepšou metódou, ktorú poznám na prežívanie tohto stavu, je meditácia.


Preto odporúčam pravidelne praktizovať meditáciu (alebo prebývanie v mieste svojej duše), keď objavujete svoj priestor duše v tomto svete - jedno umocňuje druhé istým elektrickým spôsobom.


Medzi niekoľko hlbokých meditácií, s ktorými môžete experimentovať, patrí používanie mantry, napríklad "Ja som", používanie metódy sebaspytovania "Kto som?" alebo praktizovanie otvoreného uvedomovania, pri ktorom necháte všetky zvuky, pocity a myšlienky stúpať a klesať ako vlny v oceáne.


Hľadať dušu znamená byť plne človekom a vydať sa na najväčšiu cestu, ktorú nám život ponúka: duchovné hľadanie.


Dúfam, že vás tento príspevok inšpiroval k hlbšiemu ponoreniu a opätovnému spojeniu s podstatou vášho hlbšieho Ja.


Tento príspevok ukončíme krásnym citátom básnika a spisovateľa Hermana Hesseho:

"Všetky zrodenia znamenajú odlúčenie od Všetkého, uzavretie v obmedzenosti, odlúčenie od Boha, úzkosť z toho, že sa rodíme stále nanovo. Návrat do Všetkého, rozpustenie bolestnej individualizácie, opätovné spojenie s Bohom znamená rozšírenie duše, až kým nie je schopná opäť obsiahnúť Všetko..."S akými ťažkosťami ste sa stretli vy na svojej ceste hľadania duše? Aké triumfy ste získali? Budeme rada, ak zazdieľate nižšie v komente...


Ak sa vám tento príspevok páčil, prípadne vás inšpiroval a radi by ste prispeli do kolesa Dharmy, môžete ma symbolicky POZVAŤ NA KÁVU ⤵️


S Láskou,

TEMNÁ NOC DUŠE: SPIRITUÁLNY VÝZNAM & POCHOPENIE 6 VÝVOJOVÝCH FÁZ + AKO SA Z TOHO DOSTAŤ VON DO STAVU ROZŠÍRENÉHO VEDOMIA
Ak túžite pomôcť s objavením svojho poslania na Zemi, prečo ste sa rozhodli inkarnovať práve v tomto čase, aké dary si sebou nesiete, aké lekcie ste sa rozhodli v tomto živote riešiť, objednajte si svoju online konzultáciu pod názvom KARMICKÁ ASTROLÓGIA & CESTA DUŠE. Podrobné info nájdete v časti >> ONLINE SLUŽBY.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page