top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

NUMEROLÓGIA A TAROT: AKO ZISTIŤ SVOJE ŽIVOTNÉ ČÍSLO & ARCHETYP CESTY ZASVÄTENIA

Updated: Feb 8

Numerológia a tarot boli odjakživa prepojené. Každá karta Veľkej arkány v balíčku tarotu je spojená s konkrétnym číslom. Veľká arkána tarotu predstavuje súbor učení, ktoré môže jednotlivec použiť na pomoc pri osobnom rozvoji a získavaní skúseností. Týchto 22 tarotových kariet predstavuje cyklus, v ktorom jednotlivec rozvíja a zlepšuje svoje zručnosti. Každá hlavná karta je očíslovaná od 1 do 21, s výnimkou karty Blázna, čo je postava bez akýchkoľvek ľudských skúseností. Blázon, ktorého reprezentuje číslo 0, iniciuje Cestu do Sveta (21), Cestu, počas ktorej bude konfrontovaný s učením tarotu. Prechod jednotlivými archetypmi Veľkej arkány predstavuje jeho životnú Cestu. Keď sa vo vašom tarotovom výklade objaví karta Veľkej arkány, nesie v sebe lekciu a oznamuje veľkú zmenu vo vašom živote, ktorú je dôležité naštudovať. Keď sa objaví otočená hore nohami, evokuje istý blok na Ceste a vyzýva vás k tomu, aby ste sa nad ním zamysleli. Aby sme išli hlbšie a pochopili všetky lekcie z učenia Veľkej arkány, je nevyhnutné poznať ich význam...

NUMEROLÓGIA A TAROT: AKO ZISTIŤ SVOJE ŽIVOTNÉ ČÍSLO & ARCHETYP CESTY ZASVÄTENIA

ČO REPREZENTUJÚ ČÍSLA TAROTOVÝCH KARIET

Ak ste v tarote nováčikom, nevadí. Pre pochopenie tohto princípu vám stačí vedieť, že tarot pozostáva z Veľkej a Malej arkány. V prípade hľadania hlavného archetypu vašej cesty Duše, t.z. nájdenie vášho čísla Cesty zasvätenia, ktorá súvisí s dátumom vášho narodenia, budeme pracovať s Veľkou arkánou tarotu. Veľkou (resp. hlavnou) arkánou tarotu je prvých 22 kariet, ktoré väčšina z vás, ktorá je už na ceste Transformácie, zrejme aspoň trocha pozná.


Veľká arkána využíva hlbokú univerzálnu energiu a nesie v sebe veľa symbolického významu. Keď vytiahnete kartu z hlavnej arkány v tarotovom výklade, často to naznačuje, že sa stane niečo veľké a dôležité, či už ide o významnú novú udalosť, osobu alebo ako všeobecný signál zmien na obzore.


ČÍSLA A NUMEROLÓGIA V TAROTOVÝCH VÝKLADOCH

Ako už bolo spomenuté, hlavná arkána tarotu je vytvorená z 22 kariet, ktoré sú v rozpätí čísel 0-21. Takže v prípade tarotových výkladov, ak sa používa aj numerológia, bude pravdepodobne potrebné nejaké sčítavanie a redukovanie čísel. Napríklad tarotová karta VEŽA má číslo 16, takže aby sme s ňou mohli pracovať skrz symboliku numerológie, môžeme ju redukovať sčítaním jednotlivých čísel na 7 (1 + 6 = 7), aby sme dosiahli hlbšiu významovú úroveň. Ak by sme chceli ísť ešte d väčšej hĺbky významu, môžeme si pred redukciou čísla sčítaním pozrieť numerologický význam a symboliku jednotlivých čísel (v tomto prípade čísel 1 a 6).


Napríklad tarotová karta MESIAC má číslo 18, takže jeho opätovné zníženie na 9 (1 + 8 = 9) môže poskytnúť ďalší prehľad o význame tejto karty.


Numerologické asociácie sa dajú taktiež týmto jednoduchým spôsobom spracovať pre malú arkánu zarovnaním s frekvenciou 1, karty v každom deku sú očíslované 2 - 10 (10 sa zníži na 1). V tarotovom výklade tieto čísla označujú vzorce a podtémy, ktoré je potrebné brať do úvahy, spolu s hlavným významom kariet.AKO NÁJSŤ SVOJU HLAVNÚ TAROTOVÚ KARTU Z ČÍSLA ŽIVOTNEJ CESTY

Okrem tarotových výkladov je hľadanie čísla našej životnej cesty / cesty zasvätenia Duše zábavným a dôvtipným spôsobom, ako sa dozvedieť viac o tom, ako energie hlavných tarotových kariet Veľkej arkány /tzv. archetypov/ ovplyvňujú vašu osobnosť a život.


VÝPOČET ČÍSLA ŽIVOTNEJ CESTY

Najprv potrebujeme číslo svojej životnej cesty. Ak to chceme vypočítať, jednoducho spočítame všetky číslice celého dátumu nášho narodenia.


Ak sú napríklad vaše narodeniny 22. januára 1982 alebo v číslach: 22.01.1982.

Súčet by teda bol: 2 + 2 + 0 + 1 + 1 + 9 + 8 + 2 = 25.


Zameriavame sa na jednociferné číslo, takže ak je vaše číslo nad 9, potom toto číslo znížite ich sčítaním. Stále znižujeme, až kým nezískame jednu číslicu. V tomto prípade 2 + 5 = 7. Takže sedem je číslo životnej cesty človeka s vyššie uvedeným dátumom narodenia!


NUMEROLÓGIA A TAROT: ČO ZNAMENÁ ČÍSLO TAROTOVEJ KARTY

Keď poznáte svoje číslo životnej cesty, budete môcť nájsť príslušnú kartu z Veľkej arkány tarotu; je to jednoducho karta s rovnakým číslom! Vďaka tomu, že si naštudujete hlbší význam svojej životnej tarotovej karty, môžete lepšie porozumieť energii, ktorú priťahujete do svojho života, a spôsobu, akým reagujete a komunikujete s ostatnými, svojim silným stránkam, ale aj najväčším výzvam vo vašom živote... a ešte oveľa viac!


Späť k príkladu zhora, keďže sme vyrátali, že číslo životnej cesty dotyčnej osoby je 7, jej zodpovedajúca karta v tarote je VOZ. Význam jednotlivých tarotových kariet nájdete v priloženom letáku či príbalovej knihe tarotu, prípadne online na internete.


Na margo tejto témy by som vás rada informovala, že v našej ponuke služieb nájdete ONLINE PROGRAM: NUMEROLÓGIA & TAROTOVÉ ARCHETYPY, kde sa naučíte ako efektívne vypracovať personalizované numerologické rozbory, či už pre vás, vašich najbližších či klientov, ako porozumieť jej hlbokým symbolom, ako určiť tarotový archetyp vychádzajúc zo životného čísla a čo daný archetyp prináša do života jednotlivca, aké dary a výzvy na ceste zasvätenia duše...


Ak chcete teda zistiť svoj dominantný archetyp, ktorý vás bude zrejme sprevádzať svojimi darmi i výzvami po celý život, môžete tak urobiť za pomoci tarotu.


ČÍSLO ŽIVOTNEJ CESTY A JEJ ZODPOVEDAJÚCA TAROTOVÁ KARTA

Tento zoznam popisuje 9 životných ciest a príslušné tarotové karty. Ak je vaša Životná cesta hlavné číslo - buď 11, 22 alebo 33 - v takom prípade sčítajte a znižujte číslice až do jednociferného čísla.


Každé číslo v rámci tarotovej kartu z Veľkej arkány v sebe nesie kvantum informácií o univerzálnej archetypálnej energii karty, jej silných stránkach, výzvach, kompatibilite a dokonca aj ideálnom pracovnom alebo kariérnom potenciáli!Spirituálny význam pre ostatné archetypy nájdete v rámci cyklu príspevkov určených exkluzívne pre STRIEBORNÉ A ZLATÉ ČLENSTVO.


To je jeden prístup k nájdeniu príslušného archetypu k vašej životnej ceste /Ceste zasvätenia Duše, ktorý korešponduje s princípom výkladu pomocou numerológie.Ďaľším spôsobom, s ktorým osobne pracujem aj ja, je princíp práce so všetkými archetypmi Veľkej arkány, ktoré su v tarote reprezentované číslami O-21 (spolu teda 22). Postup je podobný ako v horeuvedenom prípade, no čísla, ktorých numerologický súčet vyjde do čísla 21 ďalej nesčítavam, až čísla, ktorých súčet vyjde 22 a viac.


Pri čísle 22, ktoré spolu s číslom 11 považuje za majsterské čísla, odporúčam naštudovať aj význam archetypu 2 (Veľkňažná), nakoľko môže byť v tomto prípade jej vplyv na cestu zasvätenia daného človeka v jeho živote umocnený. Takisto aj v prípade, ak vám sčítaním čísel v dátume vášho narodenia vyjde číslo 10-21, pozrite si najprv význam tohto konkrétneho čísla, a následne aj význam ich súčtu do jednociferného čísla, ktoré taktiež korešponduje s vašou životnou Cestou.


Jediné číslo, ktoré vám nikdy nemože vyjsť žiadnym súčtom čísel, je prvá karta v tarote s číslom 0. Číslo O je Počiatok a reprezentuje v tarote archetyp Blázna. Je to archetyp, do ktorého sa všetci rodíme, a ktorý predstavuje úplný začiatok našej životnej púte v tejto inkarnácii. Popisuje naše čisté spojenie s nekonečnými možnosti a láskou Vesmíru, bezstarostné Bytie v prítomnosti, v úplnej čistote, bez akýkoľvek skúseností prichádzame na tento svet len s "batôžkom" poznania, ktoré je v tomto v období ešte zakryté závojom zabudnutia, ktoré si prinášame z inkarnácii v minulých životoch.


SAMOZREJME, NEMÔŽEME PREDPOKLADAŤ, ŽE ZÍSKATE ÚPLNE KOMPLETNÝ OBRAZ NIEKOHO LEN NA ZÁKLADE JEHO ČÍSLA ŽIVOTNEJ CESTY.


My nie sme reprezentovaní len svojou životnou kartou, číslom svojej životnej cesty, dominantným archetypom alebo čímkoľvek iným, na čo môžeme prísť spočítaním čísel vo svojom živote. Sme komplexnými a krásnymi stvoreniami formovanými z nespočetných rôznych vplyvov. Jedná sa o archetypy alebo univerzálne typy energie, ktoré sa v nás menia a pohybujú rôznymi spôsobmi.


Niekedy však môže byť neuveriteľné prospešné poznať svoje symboly, čísla, kľúčové slová, dominantné archetypy - vôbec čokoľvek - o čo sa môžeme v živote oprieť, čoho sa držať, čo nám môže pomôcť pochopiť kým v skutočnosti sme, čo robíme a prečo to robíme!


Ak túžite zistiť viac o dominantnom životnom archetype na vašej Ceste zasvätenia duše v kombinácii s podrobnejším numerologickým rozborom vášho dátumu narodenia, aké dary ste si prieniesli vo svojom batôžku Poznania, a s akými výzvami sa aktuálne potrebujete vysporiadať, radi Vám s tým pomôžeme >> Bližšie info v časti ONLINE SLUŽBY.S Láskou,

VYTVORTE SI ZDROJ NEZÁVISLÉHO FINANČNÉHO PRÍJMU, ZAPOJTE SA DO NÁŠHO NOVÉHO ONLINE PROGRAMUתגובות

דירוג של 0 מתוך 5 כוכבים
אין עדיין דירוגים

הוספת דירוג
bottom of page