top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA DUŠE II.: PREBUDENIE & INVOKÁCIA ARCHETYPU "VEĽKŇAŽNÁ"

Updated: Jun 13

V predošlých častiach tejto série sme si hovorili o tom, ako vznikol tarot, a čo sú tarotové archetypy, ale aj o tom, že každá z jednotlivých kariet Veľkej arkány má hlboký spirituálny význam, ktorý vieme efektívne aplikovať na našej vlastnej Ceste zasvätenia. V tejto časti sa budeme podrobnejšie venovať ďalšej karte v poradí, Veľkňažnej. Archetyp Veľkňažnej reprezentuje pokojnú, prijímajúcu a senzitívnu Ženu, ktorá je ukotvená v priestore i čase. Je vládkyňou Vyššieho Vedomia, a je obdarovaná schopnosťou vnímať Život skrze väčšie vzdialenosti a obšírnejšie priestory. Jej vízie sú žiarivé pavučiny Svetla, ktoré sa časom prejavia ako mnohostranné klenoty vo svete formy, fyzickej manifestácie. Spojená so živlom vody, chladnou, temnou, tekutou energiou, silou Mesiaca, Velkňažná je večnou Matkou Života. Čisté svetlo jej Ducha je nekonečné... ste pripravení vstúpiť na Cestu zasvätenia s touto mocnou Silou posvätného ženstva? Samozrejme, že ste. Inak by ste neboli na týchto stránkach. Tak poďme na to...

CESTA ZASVÄTENIA II. ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA ARCHETYPU "VEĽKŇAŽNÁ"

Traduje sa, že tarotové karty sa používali už od ďalekého stredoveku, a možno aj dlhšie. Sú predkami moderných hracích kariet a hoci tvrdenie o ich dávnych koreňoch môže byť spochybnené, nie je pochýb o tom, že symbolika tarotových obrazov je hlboko vnorená do náboženskej mystiky mnohých kultúr: židovských, kresťanských, súfijských, hinduistických, egyptských, budhistických, a pravdepodobne aj mnohých ďalších. Ich synkretická zmes múdrosti je vskutku univerzálna, stačí si naštudovať ich význam, aby ste pochopili hlboký duchovný odkaz, ktorý nám prinášajú. Bez ohľadu na to, k akémukoľvek systému viery sa hlásite, tarotové karty prinášajú úžasný spôsob, ako odhaliť základnú pravdu o akejkoľvek danej situácii, vďaka čomu sú mocnými - a obľúbenými - nástrojmi na spirituálnej ceste.


V tomto príspevku teda pokračujeme v našej sérii o tarotových archetypoch, a spoločne sa vyberieme na Cestu zasvätenia s kartou Veľkňažnej. Napriek tomu, že je to technicky tretia karta v sérii, reprezentuje ju číslo dva /Cesta začína archetypom Blázna (0), po ktorom nasleduje archetyp Mága (1)/.

Už z prvého nahliadnutia na kartu vidíme, že Veľkňažná sedí na jednoduchom tróne medzi dvoma oltármi: čiernym a bielym. Máme tu teda prvé uznanie duality v Tarote. Blázon predstavoval prítomnosť v jedinečnom okamihu, ktorý je teraz, a Mág predstavoval sebarealizáciu v tomto okamihu, aby bol kontinuálny s prírodnými silami, a tým vykonal skutočnú vedomú akciu, aby uskutočnil zmenu vo svete. Veľkňažná však predstavuje prvú praktickú výzvu pri akejkoľvek akcii: rozhodnúť sa, čo robiť.


ARCHETYP VEĽKŇAŽNEJ

Veľkňažná je stelesnením múdrosti ľudstva a čistého dychu "loga" (#Logos je výraz v západnej filozofii, psychológii a náboženstve odvodený z gréckeho slova, ktoré má rôzny význam „dôvod“, „prosba“, „názor“, „očakávanie“, v jungovskej psychológii predstavuje princíp rozumu a úsudku). Podľa mystických učení je to práve Ona, ktorá vyslovila prvé slovo, ktoré bolo kedy povedané.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Yorumlar

5 üzerinden 0 yıldız
Yorumlar Yüklenemedi
Teknik bir sorun oluştu. Yeniden bağlanmayı veya sayfayı yenilemeyi deneyin.
bottom of page