top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
LETNÝ SLNOVRAT & LITHA (20. JÚN 2024): ČAS OSLAVY VNÚTORNÉHO SVETLA ~ RITUÁLY + PRACOVNÉ HÁRKY VO VNÚTRI
© Copyright

AKTIVAČNÉ RITUÁLY PRE UMOCNENIE MANIFESTAČNEJ & TRANSFORMAČNEJ SILY PORTÁLU LEVEJ BRÁNY 8/8

Updated: Aug 8, 2023

Každý rok 8. augusta máme veľkú príležitosť využiť mocnú manifestačnú silu k transformácii svojho života vďaka otvoreniu portálu Levej brány. Čo je portál Levej Brány? Galaktický portál Levej brány sa otvára každý rok približne medzi 26. júlom a 12. augustom, pričom svoj vrchol dosahuje 8. augusta /aj vďaka mocnej numerológii čísla 88/, keď sa Slnko v Levovi, hviezda Sírius, Orionov pás a Zem zoradia do jednej línie, čím sa vytvára mocný portál energie, ktorý je skvelý na prácu s manifestáciou, alebo liečenie. Jeho názov pochádza z myšlienky, že toto zarovnanie vytvára „portál“ na uskutočnenie prejavov, pričom „Lev“ prichádza zo Slnka v Levovi. Keďže Sírius je najjasnejšia hviezda na našej nočnej oblohe, starobylí mystici verili, že dodáva Zemi dodatočnú energiu a svetlo. Napríklad starí Egypťania uctievali hviezdu Sírius ako Bohyňu Sopdet a oslavovali jej návrat na rannú oblohu ako začiatok farmárskej sezóny a začiatok nového roka. Liečitelia a mystickí učitelia v mnohých spirituálnych komunitách Nového veku veria, že energia pochádzajúca zo Síria obsahuje povznášajúcu, aktivizujúcu a transformačnú energiu, ktorá môže pomôcť Zemi a jej ľuďom posunúť sa do vyššieho stavu Vedomia. Berúc do úvahy hlbší význam čísla osem, ôsmy dom a ôsme znamenie zverokruhu patria Škorpiónovi, takže z astrologického hľadiska má číslo osem spojenie so silou, transformáciou, energiou, vášňou a sexualitou - všetky obľúbené a hlboké témy Škorpióna. V numerológii má osmička tiež veľký význam. Dvojitá energia osmičky 8. augusta (8/8) je známa ako symbol supersily a nekonečna, a funguje ako most medzi hmotnou a duchovnou sférou. Je to tiež číslo moci a bohatstva. Takže teraz už zrejme lepšie rozumiete signifikantnosti tohto Portálu, a prečo je výborným nápadom využiť jeho mocnú silu pre manifestáciu, ďalší rast a posun vo svojom živote. V tomto príspevku nájdete niekoľko tipov a dva rituály, ktorými sa môžete inšpirovať, ak sa rozhodnete vedome pracovať s touto energiou, ktorá nám je aktuálne k dispozícii...

AKTIVAČNÉ RITUÁLY PRE UMOCNENIE MANIFESTAČNEJ & TRANSFORMAČNEJ SILY PORTÁLU LEVEJ BRÁNY 8/8

Art by Emilia Nora Elina


Osmička je úzko spojená s dosahovaním cieľov a akýmsi priesečníkom duchovných a fyzických dimenzií, čo reprezentujú dva prepletené kruhy „8“ alebo symbol nekonečna. Preto napríklad tí, ktorí sa narodili pod životnou cestou čísla osem, sú tu, aby zvládli integráciu ducha do hmoty.


Ako čo najlepšie využiť otvorenie Portálu Levej Brány?

Ako teda môžete realizovať všetku túto silnú energiu k nášmu najvyššiemu prospechu, a v konečnom dôsledku aj prospechu všetkých na Zemi? V nasledujúcej časti nájdete niekoľko odporúčaní, čo môžete urobiť... Ak sa chcete dozvedieť viac o mytológii, astrológii a hlbšom spirituálnom význame Portálu Levej Brány, prečítajte si tiež príspevok PORTÁL LEVEJ BRÁNY 8/8 ~ GALAKTICKÁ BRÁNA VYSOKOFREKVENČNEJ ENERGIE: MOCNÝ ČAS PRE MANIFESTÁCIU.


#1 Ponorte sa do energií svojho vnútorného Leva

Portál Levej Brány sa vyskytuje počas Sezóny Leva a konkrétne okolo vrcholu Sezóny Leva /pri 15 stupňoch Leva, čo predstavuje stred zverokruhu/ a umocňuje témy tohto znamenia zverokruhu. Využite preto energiu svojho vnútorného Leva – či už ste sa narodili v tomto znamení alebo nie!


Znamenie Leva predstavuje lásku, štedrosť, vodcovstvo, radosť a kreativitu. Keď je Slnko v Levovi, celý svet profituje z infúzie týchto energií. Najlepší spôsob, ako vyťažiť maximum z Portálu Levej Brány je robiť veci ako Lev a snažiť sa čo najviac zintenzívniť prirodzenú energiu okamihu.


#2 Sústreďte sa na lásku

Okrem povzbudzovania vášho vnútorného Leva je toto je skvelý čas sústrediť sa na lásku. Láska je kľúčovou súčasťou Leva a potenciálu Levej Brány. Levia brána, ktorá je považovaná za energetický portál /Vortex/, vás môže spojiť s portálom vo vašom vlastnom srdci.


Robte veci, ktoré vám prinášajú najväčšiu radosť počas a tesne pred Levou bránou, aby ste čo najviac otvorili a rozšírili svoje srdce. Venujte zvýšenú pozornosť meditáciám, obzvlášť tým, ktoré prepájajú vaše srdce s mysľou, pretože práve koherencia srdca a mysle je kľúčovou ingredienciou pri prejavovaní vašich najväčších túžob a magickým kľúčom k ničím neobmedzenej manifestácii. O týchto meditáciách som sa už viackrát zmienila v predošlých rituáloch. Mnoho inšpirácii nájdete aj na YouTube.


Ak sa cítite komfortne s AJ, vyskúšajte napríklad túto výbornú meditáciu, ktoré je navrhnutá za účelom manifestácie a obsahuje všetky elementy manifestačnej práce s Vortexom:#3 Pripravte sa na masívne zmeny

Portál Levej Brány je tiež vhodným časom na to, aby ste preskúmali, akým spôsobom momentálne pracujete so svojou osobnou silou. Dôverujete jej a viete sa presadiť medzi ostatnými? Alebo pri sebamenšom otrase či zaváhaní sa sľahujete do úzadia? Je to tiež výborný čas, ay ste zvážili, aký typom osobnej sily by ste chceli v budúcnosti disponovať, a prečo? Ako by sa zmenil váš život, keby ste v sebe dokázali aktivovať plný potenciál svojej vnútornej sily, dôvery a odhodlania? Venujte týmto pozitívnym obrazom a pocitom, ktoré ich sprevádzajú, dostatočný čas a priestor.


Je to taktiež príležitosť začať manifestovať to, čo chcete privolať do svojho života. Len nekonajte unáhlene, ani sa nezameriavajte na krátkodobé zisky, pretože číslo osem predstavuje číslo nekonečna. Je čas sústrediť sa na veľké ciele a plány. Namiesto toho použite túto energiu múdro a uvážene s Vedomím, že rýchly rast a kvantový posun je pripravený na explóziu vo vašom živote.


#4 Dotknite sa svojej duchovnej stránky

Tento portál je silným duchovným časom a presunutie pozornosti do vášho vlastného duchovného sveta túto energiu ešte viac zosilní. Teraz máte šancu praktizovať svoje obľúbené duchovné aktivity s vyšším účinkom – buď osamote alebo v skupine, čo môže zvýšiť pozitívnu energiu a zámery.


Stretnutie pri obradoch, meditáciách, spievaní, jóge, tanci, umení, pobyte v prírode atď. môže zosilniť mocnú transformačnú energiu Levej Brány.


#5 Precvičujte vďačnosť

A v neposlednom rade, v tomto čase nezabúdajte praktizovať veľa vďačnosti a posielať svoju lásku Vesmíru. Môžete to urobiť v meditácii, v modlitbe, v tanci, s rituálom, s denníkom - akokoľvek to budete cítiť.


Keď pošlete svoju vďačnosť a lásku do Vesmíru, s najväčšou pravdepodobnosťou sa vám dvojnásobne či trojnásobne vráti. Pozerajte sa na Leviu Bránu (a všeobecne na Sezónu Leva) ako na čas pre vybudovanie zásoby lásky, radosti a vďačnosti. Je to čas a obdobie na objavovanie toho, čo vaše autentické Ja skutočne dokáže, ak mu to to dovolíte.


Viac o spirituálnom význame a lekciách Sezóny Leva sa dozviete v príspevku SEZÓNA LEVA 2023: ASTROLÓGIA, SPIRITUÁLNY VÝZNAM + HOROSKOP.


MOCNÉ AKTIVAČNÉ RITUÁLY PRE PRÁCU S TRANSFORMAČNOU ENERGIOU LEVEJ BRÁNY 8/8

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page