top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

ÚVOD DO TAROTU: CESTA ZASVÄTENIA DUŠE ~ ARCHETYP "BLÁZON " + PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Updated: Jun 13

Traduje sa, že tarotové karty sa používali už od ďalekého stredoveku, a možno aj dlhšie. Sú predkami moderných hracích kariet a hoci tvrdenie o ich dávnych koreňoch môže byť spochybnené, nie je pochýb o tom, že symbolika tarotových obrazov je hlboko vnorená do náboženskej mystiky mnohých kultúr: židovských, kresťanských, súfijských, hinduistických, egyptských, budhistických, a pravdepodobne aj mnohých ďalších. Ich synkretická zmes múdrosti je vskutku univerzálna, stačí si naštudovať ich význam, aby ste pochopili hlboký duchovný odkaz, ktorý nám prinášajú. Bez ohľadu na to, k akémukoľvek systému viery sa hlásite, tarotové karty prinášajú úžasný spôsob, ako odhaliť základnú pravdu o akejkoľvek danej situácii, vďaka čomu sú mocnými - a obľúbenými - nástrojmi na spirituálnej ceste. Pre účely lepšieho pochopenia našej Cesty Duše budeme v tejto sérii článkov rozoberať do väčšej hĺbky spirituálny význam jednotlivých kariet Veľkej arkány, ktoré zároveň reprezentujú isté archetypy, nie len ich klasický význam v rámci veštenia /k tomuto je už k dispozícii pomerne veľké množstvo literatúry a článkov/.

ÚVOD DO TAROTU: CESTA ZASVÄTENIA DUŠE "O": ARCHETYP "BLÁZON"~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Tarot je rozdelený na Veľkú arkánu (22 kariet) a Malú arkánu (56), spolu 78 kariet. Veľká arkána obsahuje karty číslované od nuly po dvadsaťjeden, nazývané aj ako "tromfy", a reprezentujú duchovnú cestu hľadača od nevedomosti k osvieteniu, pričom zdôrazňuje všetky fázy, výzvy a prekážky, s ktorými sa stretávame pri hľadaní vyššej múdrosti, ako aj" "tajných znalostí". Karty Veľkej arkány odkazujú na širšie zmeny a vzorce vo vašom živote, najmä pokiaľ ide o vaše duchovné prebudenie a sebarealizáciu.


Malá arkána, podobne ako moderné hracie karty, je rozdelená do štyroch farieb /reprezentujúce 4 živly/, z ktorých každá obsahuje očíslované karty, tri figurálne karty a eso. Štyri farby / živly v tomto prípade predstavujú štyri rôzne aspekty seba - fyzický, emocionálny, mentálny a duchovný. Každá z kariet v danej farbe predstavuje rôzne denné fázy, výzvy a prekážky, s ktorými sa stretávame v súvislosti s dosahovaním majstrovstva nad telom, srdcom, mysľou a dušou.


TAROTOVÉ ARCHETYPY & VEĽKÁ ARKÁNA

Dvadsaťdva kariet Veľkej arkány sú majstrovskými tarotovými archetypmi a obsahujú v sebe jeho základné učenie. Tieto archetypy sa však líšia od zložitých psychologických archetypov navrhnutých Carlom Jungom, pravdepodobne preto sú tak univerzálne a účinné.


Hovorím im "moji tarotoví sprievodcovia", pretože, rovnako ako moji "ľudskí" priatelia, každý z nich je jedinečný a fantastický, má svoju vlastnú neuveriteľnú osobnosť a je tu pre to, aby nám poskytol úprimné rady a nestranné, hlbšie vhľady, keď ich najviac potrebujeme.


Ja osobne som sa k Tarotu prvýkrát dostala cca 15 rokov dozadu. Od prvého čítania ma Tarot fascinoval tým, ako dokáže odzrkadľovať moje vlastné myšlienky a pocity. Od tohto momentu "zasvätenia" do mystiky a mágie Tarotu som sa vo svojom dennodennom živote na nich často odvolávala, aj keď som občas mávala pocit, že v ich správach je toho toľko, čomu som úplne nerozumela. Vystriedala som niekoľko typov balíčkov kariet /pozor, je potrebné rozlišovať medzi Tarotom a vešteckými kartami nazývanými aj ako "Oracle"/, a pozorovala som ako na mňa pôsobia.


Moje dlhoročné pôsobenie v Avalone /Glastonbury, UK/ mi umožnilo do väčšej hĺbky prebádať miestne antiquariáty a čarodejnícke obchody, ktoré ponúkali nebádané množstvo kariet, od nových vydaní až po unikátne originálne kúsky z minulého storočia. Pochopila som, že na to, aby ste vedeli efektívne pracovať s Tarotom, potrebujete si vybrať taký, ktorý s vami od začiatku "komunikuje". To znamená, že si pritiahne vašu pozornosť, častokrát akoby úplnou "náhodou"... inými slovami, vyberie si vás on sám.


Ak si nie ste istí svojim výberom, podržte ich chvíľu pri srdci a poproste ich, či majú pre vás nejaký odkaz. Možno sa vám v mysli zjaví nejaká náhla myšlienka alebo pocítite "mrnčanie" v rukách. Každopádne máte pri nich pocit, že intuitívne rozumiete ich obrázkom, akoby k vám prehovárali. Vtedy je to ten "správny" Tarot pre vás, minimálne pre toto aktuálne odobie, keďže to sa môže časom meniť a vy plynule prejdete k inej sade Tarotu, ktorá bude viac odzrkadľovať váš stav Vedomia.


U mňa veľký zlom nastal, keď som dosiahla štyridsiatku a cítila som sa rozčarovaná /veľmi jemné slovo s ohľadom na mentálny stav, v ktorom som sa nachádzala:))... ale tento strhujúci, priam až neuveriteľný príbeh mojej Cesty veľkej transformácie je zrejme na samostatnú knihu/ zo života, dostala som nevysvetliteľnú potrebu porozumieť tarotovým kartám viac a začala som ich do hĺbky študovať. Najskôr individuálne cez množstvo kníh /"Speaking Tree" je skvelé kníhkupectvo v Glastonbury spolu s antiquariátom, kde zoženiete aj "nemožné"... ak by ste šli náhodou okolo:)/. Čo ma neskôr viedlo k učeniu Theresy Bullard, ktoré jednoducho zmenilo v tejto oblasti porozumenia hĺbky Tarotu môj život.

ÚVOD DO TAROTU: CESTA ZASVÄTENIA DUŠE "O": ARCHETYP "BLÁZON"~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page