top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA IX.: TAROTOVÝ ARCHETYP "PUSTOVNÍK" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Updated: May 2, 2023

Pustovník (IX) je desiatym tromfom alebo kartou Veľkej arkány vo väčšine tradičných tarotových balíčkov (Cesta zasvätenia duše začína kartou Blázna s číslom O). Táto karta označuje aspekty liečenia/zotavenia, najmä takého druhu, ktorý sa deje v priebehu času. V tomto ohľade je Pustovník považovaný za zrelšiu a múdrejšiu verziu archetypu Mága. Obe karty ako také predstavujú astrologické znamenie Panny. Pustovník reprezentuje „stiahnutie sa od udalostí života a vzťahov k introspekcii a zbieraniu sily“. Hľadanie vnútorného hlasu alebo volanie po vízii zvnútra. Predstavuje potrebu porozumenia a rady, alebo múdreho človeka, ktorý ponúkne vedomé vedenie. Je to karta osobnej skúsenosti a premyslenej umiernenosti. Tarotová karta zobrazuje staršieho muža, ktorý stojí na vrchole hory, v jednej ruke nesie palicu a v druhej zapálený lampáš so šesťcípou hviezdou (Šalamúnova pečať). V pozadí je zasnežené pohorie. Jeho lampáš je symbolikou Lampáša Pravdy, ktorá sa používa na vedenie nevedomých, jeho patriarchálna palica mu pomáha orientovať sa po úzkych cestičkách, keď hľadá osvietenie a jeho plášť je istou formou diskrétnosti. Nechce byť videný. Pustovník stojí sám na vrchole hory. Zasnežené pohorie v pozadí symbolizuje jeho duchovné majstrovstvo, rast a úspech. Vybral si túto cestu sebaobjavovania a v dôsledku toho dosiahol zvýšený stav Vedomia. Či už ste v tarote nováčik alebo skúsený čitateľ, tento príspevok je vytvorený tak, aby vám poskytol hlbší vhľad do spirituálneho významu tarotového archetypu Pustovníka, ktorý vám môže pomôcť posunúť na ďalšiu úroveň Cesty zasvätenia duše. V tomto exkluzívnom príspevku /v celom rozsahu k dispozícii len pre predplatiteľov ZLATÉHO ČLENSTVA/ preskúmame do detailov jeho symboliku, ako aj to, čo tento archetyp pre nás znamená v našom každodennom živote a ako ho za pomoci mocnej starobylej formuly aktivovať pre spojenie sa so svojim vyšším Ja a dosiahnutie najvyšších cieľov i poslania vo svojom živote...

CESTA ZASVÄTENIA IX.: TAROTOVÝ ARCHETYP "PUSTOVNÍK" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA www.jove.sk

Pustovník zobrazuje starého muža, ktorý stojí sám na vrchole hory, pričom v jednej ruke drží lampáš a v druhej palicu. Hora znamená úspech, rozvoj a úspech. Tarotová karta pustovníka odkazuje na úroveň duchovného poznania, ktoré dosiahol, a je pripravený odovzdať toto poznanie ďalej. Je tu tiež hlboká oddanosť svojmu cieľu a pevné vedomie cesty, ktorou sa uberá. Vo vnútri lampáša si môžeme všimnúť šesťcípu hviezdu, ktorá je známa aj ako Šalamúnova pečať. Tento symbol predstavuje múdrosť. Palica, ktorú drží vľavej ruke, zobrazuje autoritu a moc. Ako Pustovník kráča vpred, na cestu si svieti svojim lampášom – lampáš však osvetľuje len niekoľko nasledujúcich krokov vpred, nie celú cestu. Musí vykročiť vpred, aby videl, kam jeho cesta vedie ďalej, s vedomím, že nie všetko sa hneď odhalí. Vo svojej ľavej ruke, na strane podvedomia, drží Pustovník dlhú palicu (znamenie jeho sily a autority), ktorú používa na sprevádzanie a rovnováhu.


Pustovník je neúnavným hľadačom vedomostí, ktoré však prichádzajú zvnútra. Osamelý tulák na ceste noci hľadá to, čo možno získať len dlhými obdobiami samoty - vnútorný hlas. Aby ho započul, musí sa odpojiť od hluku davov, ktorých hlasy a túžby hrozia tým, že prekonajú tie jeho. Kráča temnou nocou svojho nevedomia, vedený len slabým svetlom severnej hviezdy, pričom jeho cieľom je jeho Domov, jeho najvyššie Ja.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page