top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA VIII.: TAROTOVÝ ARCHETYP "SILA" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Updated: May 2, 2023

Ako pokračujeme na Ceste zasvätenia duše, dostávame sa ku karte číslo VIII., ktorú v mnohých tradičných tarotových balíčkoch reprezentuje tarotový archetyp Sila. Tu je však veľmi dôležité poznamenať, že medzi mystérijnými školami existuje spor o tarotovej karte Sila, pretože v starších tarotových balíčkoch bola ako karta s číslom 8 umiestnená tarotová karta Spravodlivosť, kým Sila bola spojená s číslom 11. Tarotový balíček kariet Rider-Waite-Smith, s ktorým pracujeme v tejto sérii Cesty zasvätenia prostredníctvom tarotových archetypov (v predošlých častiach bolo viackrát vysvetlené prečo), a mnoho ďalších tarotov však túto staršiu metódu nenasledujú. Dôvodom je skutočnosť, že mystici z Golden Dawn (mystérijná skupina, z ktorej vyšli aj tvorcovia tohto tarotu Rider-Waite-Smith) cítili, že tarotová karta Sila je silnejšia na pozícii čísla 8, ako na 11. Koniec-koncov, nie je to až tak super dôležité, pokiaľ zrovna neštudujete kabbalu alebo okultné mystériá. Karta Sily predstavuje archetyp autority, našej vnútornej sily a schopnosti nenechať sa ovládať našimi primitívnymi emóciami. Či už ste v tarote nováčik alebo skúsený čitateľ, tento príspevok je vytvorený tak, aby vám poskytol hlbší vhľad do spirituálneho významu tohto tarotového archetypu, ktorý vás posunie na ďalšiu úroveň na Ceste zasvätenia duše. V tomto exkluzívnom príspevku preskúmame do detailov jeho symboliku, ako aj to, čo tento archetyp pre nás znamená v našom každodennom živote a ako ho za pomoci mocnej starobylej formuly aktivovať pre dosiahnutie najvyšších cieľov vo svojom živote...

TAROTOVÁ KARTA VIII: "SILA" ~ VÝZNAM, PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Aby sme čo najlepšie pochopili kartu SILA, potrebujeme najprv preskúmať jej Cestu na kabbalistickom Strome života. Cesta Sily v kabbale smeruje od Chesedu (Milosrdenstvo) po Geburah (Prísnosť). Názov tejto Cesty je Teth, čo znamená Had. Had je v mnohých kultúrach považovaný za predstaviteľa regenerácie, sexuality a životnej sily. Primitívna životná sila. V Indii sa táto energia nazýva kundalini, v Číne čchi a v kabalistických tradíciách – Shekinah / šekina. Je to explózia energie z Chesedu do Geburah v procese manifestácie, je to primárna Cesta vyššieho Ja, ktorá spája protiklady. Je to Cesta, kde sa oheň stáva svetlom, keďže jeho manifestáciou je Svetlo.


Tarotová karta Sila je o poznaní našich najhlbších túžob a trpezlivej práci na ich dosiahnutí. Zdôrazňuje rovnováhu medzi umožnením prirodzeného vývoja vecí a našou spolutvorbou s Vesmírom.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page