top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

NUMEROLÓGIA V TAROTE ~ ČO PRINÁŠA KARTA "VEĽKŇAZA" PRE ROK 2021

Updated: Mar 23, 2021

Numerológia je fascinujúcou vetvou spirituálneho sveta, ktorá má korene v mnohých starodávnych kultúrach, od arabských po indickú, a dnes je jednou z najpopulárnejších chaldejských (babylonských) systémov. Numerológia je štúdium čísel a opakujúcich sa vzorcov, ktoré nám pomáhajú vysvetliť a odhaliť tajomstvá Vesmíru a prírodného sveta. Tieto čísla možno nájsť v mnohých aspektoch prírody (napríklad Fibonacciho sekvencia). Milióny ľudí po celom svete nachádza vynikajúce, hlboké vhľady pre život v používaní numerológie založenej či už na dátume narodenia alebo na základe analýzy mena, alebo aj na analytickom rozbore svojho takzvaného „čísla životnej cesty“, „čísla poslania duše“, a ďalších. Numerológiu možno tiež použiť na prehĺbenie svojich vedomostí o astrológii, kabale, ich vzájomnom prepojení a mnoho ďaších.


Tieto odkazy starodávnej mystickej vetvy boli tiež silne späté s Tarotom a Hermetickým rádom Zlatého úsvitu, kde využili svoj vplyv na vytvorenie najslávnejšieho tarotového setu, ktorý sa používa až dodnes, a tým je Smith-Rider-Waite Tarot.


Ako môžeme použiť významy tarotových kariet spolu s numerológiou na prehĺbenie svojich vedomostí a hlbšom porozumení tarotu?NUMEROLÓGIA V TAROTE


Numerológia v tarote a astrológii z veľkej časti vychádza z chaldejského rádu a je vysoko relevantná pre 22 kariet Veľkej arkány a 40 kariet Malej arkány s číselnou hodnotou 1-10. Zvyšných 16 kariet Malej arkány je niekedy zmenšených na jednociferné číslo alebo úplne vynechaných - napríklad kráľovná by technicky mala číslo 12, čo by sa zmenšilo na 3 (1 + 2), a tak ďalej. Esá sú reprezentantom čísla 1 a dvojciferné čísla Veľkej arkány sa tiež zvyčajne redukujú na jednociferné číslo, ale je možné ich pre rošírenie významu rozobrať jednotlivo.

Ja osobne pracujem prevažne s Veľkou arkánou, nakoľko tá v sebe nesie archetypálne vzorce a symboly na našej Ceste zasvätenia.


V nasledovnej časti nájdete stručne opísané všeobecné významy čísel v numerológii a ich vzťah k tarotu:


Význam 0 - Nekonečno

Jedno z najiluzórnych čísel, o ktorom sa predpokladá, že ho pravdepodobne prvýkrát „vymysleli“ Mezopotámčania v roku 3 pred naším letopočtom. Číslo 0 predstavuje celkový súčet všetkého, čo je a vždy bude, zahŕňa v sebe všetko a má plne neobmedzený potenciál.

V rámci Veľkej arkány sa spája s tarotovou kartou Blázna. Ak si túto kartu vytiahnete v rámci tarotového výkladu, je to pozvanie odvážne vykročiť do neznáma, bezpečne s vedomím, že máte k dispozícii nekonečné možnosti.


Význam 1 - Potenciál & Nové začiatky

Číslo 1 v numerológii sa považuje za podstatu všetkých možností, potenciálu pre stvorenie a prejav, ako aj individuality, zamerania a vízie. Takto môžeme prevziať prvok nevyužitých príležitostí z čísla 0 a začať ich transformovať na niečo hmatateľné v skutočnom svete. Toto číslo v tarote trefne reprezentuje archetyp Mága, rovnako ako všetky esá v rámci Malej arkány, ale aj karta Koleso Osudu, ktorá je zredukovaná z 10 na všetko, čo naznačuje nové začiatky, rovnako ako karta Slnko, zredukovaná z čísla 19.


Význam 2 - Rovnováha & Dualita

Význam čísla 2 v numerológii predstavuje vzťahy, partnerstvá, spoluprácu, rozkvet nových projektov a umenie rovnováhy.

V Tarote číslo 2 tiež predstavuje nejakú spoluprácu alebo možno nevyhnutnosť pri upevňovaní protichodných síl, všeobecne je to pozitívne číslo. V rámci Veľkej arkány je toto číslo reprezentované archetypálnou kartou Veľkňažky. V rámci Malej arkány sú to všetky 2 (2 palíc, 2 mečov, 2 kalichov a 2 pentaklov) a taktiež všetky Pážatá. Je to tiež karta Spravodlivosti znížená z čísla 11 na 2 (číslo 11 je však v numerológii tiež nazývané „majstrovské číslo“, čo znamená, že obsahuje ďalší, vysoký potenciál a obvykle sa neredukuje na jednociferné číslo), a karta Súdu zredukovaná z čísla 20 .


Význam 3 - Rast & Tvorivosť

Číslo 3 predstavuje stvorenie, narodenie, harmóniu, rozvoj, radosť, optimizmus a spoločenstvo. Význam čísla 3 je o spojení dvoch častí a vytvorení nového, jedinečného celku. Tento bod únie tvorí ovocie Poznania - je to náš prístupový bod k neobmedzenému potenciálu. Nie je náhodou, že všetky mystické učenia zahŕňajú do svojich učení moc troch / trojjedinosti. Tri predstavuje spojenie čísel pred ním (jedna a dve). Numerologicky povedané, ak číslo 1 predstavuje nekonečný potenciál a 2 prejav tohto potenciálu, potom číslo 3 je v tomto ponímaní zrodením skutočnej múdrosti.


Manly Hall povedal: "Trojka je rovnováhou Jednoty." Vidíme to v nespočetných formách:

Telo, myseľ, duch

Matka, otec, dieťa

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Sila, intelekt, láska...


Je to karta Cisárovnej v rámci Veľkej arkány, Matky všetkého Stvorenia, ale všetkých 3 a Rytierov Malej arkány. Číslo 3 sa zároveň spája aj s kartou Viselca, ktorá je zredukovaná z 12, a taktiež karta Svet znížená z čísla 21.


Význam čísla 4 - Stabilita & Štruktúra

Číslo štyri naznačuje silné základy, štruktúru a dôslednosť. V tarote predstavuje tiež bezpečie, spokojnosť, odpočinok a stabilitu. Význam štvorky vo všeobecnosti slúži ako chrbtová kosť pre anatómiu čísel, ktoré zažívame v našich životoch. Keby nebolo čísla štyri, dostali by sme sa do energetických ríš ako balóny s héliom: nespútaní, neuzemnení a beznádejne stratení. Potrebujeme štruktúru, potrebujeme byť uzemnení, a číslo štyri je nevyhnutnou vibráciou potvrdzujúcou túto životne dôležitú potrebu. Na ilustráciu tejto nevyhnutnosti zvážte niekoľko základných kameňov spojených s významom štvorky:


Štyri prvky: voda, zem, oheň, vzduch

Štyri ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima

Štyri smery: sever, juh, východ, západ


V priebehu vekov ľudstvo spoznávalo význam stability predstavovanej číslom štyri a využívalo ju vo svoj najväčší prospech. Rovnako i dnes môžeme aj my, ako duchovní praktizujúci, využiť filozofický význam štvorky na posunutie nášho pokroku na úrovni Duše.

Robíme to rozpoznaním energie uzemnenia čísla štyri. Keď sa ocitneme mimo synchronizáciu a cítime, ako sa nám svet točí mimo kontroly (ako navždy stratený héliový balón bez jasného smeru), koncept čísla 4 nás môže dostať späť na zem.

Vo Veľkej arkáne je to karta Cisára, ale aj všetkých štvoriek a kráľovien Malej arkány. Môže tiež predstavovať kartu Smrti, ktoré je zredukovaná z čísla 13.


Význam 5 - Zmena & Konflikt

Číslo 5 v numerológii odráža vzťah medzi stvorením a zánikom. Niekedy musíme veci rozbiť, aby sme sa cez ne dostali ("Sometimes we have to breakdown to breakthrough."). Keď sa toto číslo objaví vo výklade tarotu, zvyčajne to znamená zmätok, konflikt, narušenie a chaos, no môže to tiež viesť k zmenám, ktoré vedú k niečomu novému a lepšieho, k odstráneniu závoja hmly a veľkému posunu a rastu mimo našu zónu komfortu. Je to karta Veľkňaza, všetkých 5 a Kráľov v rámci Malej Arkány, a karta Miernosť znížená zo 14.


Význam 6 - Harmónia & Spolupráca

Číslo 6 je číslo spolupráce, komunikácie, výchovy, nostalgie, pozitivity, spolupatričnosti a bezpodmienečnej lásky. V rámci výkladu tarotu nám 6 pripomína, že sa máme sústrediť na prítomnosť a najvyššie dobro, keď prechádzame transitom, nejakými životnými lekciami. Ak sa táto karta objaví vo výklade, môžme očakávať harmonický výsledok. Je to karta Milencov, všetkých šestiek Malej arkány, ale aj redukovaná karta Diabla.


Význam 7 - Reflexia & Poznanie

Číslo 7 sa často považuje za číslo rastu, hodnotenia, pravdy a vedomostí. Význam čísla 7 zároveň pojednáva o dokonalosti, pretože vidíme konkrétny progres v jeho vývoji. Traduje sa, každé nasledujúce číslo zdedí o niečo väčšiu hĺbku ako jeho predchodca. Sedmička je teda stelesnením všetkých atribútov predošlých čísel, ktoré existujú pred ním. Jeho spojenie so 7 planétami našej slnečnej sústavy identifikovanými ľudskými zmyslami naznačuje, aké rozsiahle sú jeho vibrácie. Reprezentuje koncept dokonalosti, evolúcie, štruktúry a prejavu. Dúha má taktiež sedem farieb, ktoré sú alchymisticky povedané mostom, ktorý preklenuje priepasť medzi svetským a osvieteným. Existuje sedem hudobných tónov, ktoré korelujú s každou z týchto farieb. Spirituálna múdrosť nám v tomto prípade naznačuje, že práca so symbolom čísla 7, využitie symboliky nôt a farieb, bude slúžiť ako progresívna cesta k vývoju Vedomia. V rámci Veľkej arkány je to karta Voz, všetky sedmičky Malej arkány, a redukovaná karta Veže.


Význam 8 - Expanzia

Číslo osem je vskutku jedinečné, v čínskej kultúre sa vníma ako mimoriadne pozitívne a šťastné, v chaldejskej numerológii a mnohých ďalších je tiež číslom hojnosti a úspechu. No v tarote to môže naznačovať aj ťažkosti, výzvy alebo náhle zmeny. Vďaka tomu však môžeme vyjsť z lekcie transformovaní, dokážeme ovládnuť lepšie svoje zručnosti, emócie, lepšie si uvedomiť svoje "spúšťače" atď. - ide o zlúčenie týchto dvoch interpretácií. Aj keď osmičky v tarote môžu predstavovať určitý druh utrpenia, vždy sa im darí nakoniec priniesť osobný triumf a rast, alebo prinajmenšom akýsi druh oddychu a uspokojenia, s vedomím o našom úspechu. Je to karta Sily a všetkých 8, ale aj karta Hviezdy, ktorá je zredukovaná z čísla 17.


Význam 9 - Naplnenie

Číslo 9 sa často považuje za mimoriadne silné a mystické číslo (napríklad v rámci severských kultúr a rún, ako aj v chaldejskom ráde). Považuje sa to za veľmi pozitívne a hojné číslo, ktoré predstavuje odovzdanie, osvietenie a dosiahnutie. S číslom 9 prichádzame do úplného kruhu.

Dokonca aj vizuálne zobrazenie arabského čísla „9“ v podobe špirály v sebe naznačuje, že je cyklus dokončený. Číslo deväť teda drží energiu dosiahnutia a dokončenia, ale s týmto uzavretím chápeme, že čelíme aj obnove.

Neexistuje koniec bez začiatku (latinské slovo pre deväť je novem, ktoré má spoločný koreň so slovom novus, čo znamená „nový“). Pri význame čísla 9 by som rada použila symboliku starobylého symbolu Ouroboros (had, ktorý si pojedá vlastný chvost), kvôli jeho vzťahu k uvedenému konceptu zavŕšenia a zasvätenia.

Alchymistov už v minulosti fascinoval cyklický pohyb a chovanie sa Prírody, a Ourobora považovali za symbol znovuzrodenia a regenerácie. Najdôležitejšie je, že tento mocný symbol predstavuje princíp „Jeden je všetkým“.


Ouroboros a číslo deväť určujú zámer duše pri uskutočňovaní myšlienky stretnúť sa, vytvoriť spojenie a urobiť kroky pre prijatie (zavŕšenie) nekonečných cyklov života. Vo Veľkej arkáne je to karta Pustovník, všetkých 9 Malej arkány, a karta Mesiaca zredukované z čísla 18.


Význam 10 - Dokončenie cyklu & Obnova

V tarote sú 10 číslom úspechov, koncov a začiatkov súčasne, obnovy, cyklov. Aj keď sa všeobecne v numerológii číslo 10 zredukuje na číslo 1 (1 + 0), a nie je zahrnuté v chaldejskom ráde, pri výklade tarotu znamená, že sme dokončili nejaký druh cyklu. Je to karta Kolesa šťastia a všetkých 10 Malej arkány.NUMEROLÓGIA & TAROT PRE ROK 2021 ~ KARTA ARCHETYPU "VEĽKŇAZA"

V rámci numerológie pre rok 2021 sme vstúpili do ročnej vibrácie čísla 5 (2 + 0 + 2 + 1 = 5), čo z hľadiska archetypálneho významu v tarote predstavuje karta VEĽKŇAZ (V).


Univerzálna ročná vibrácia čísla 5 znamená, že nás čakajú náhle a neočakávané zmeny, ktoré však zároveň povedú k niečomu úplne novému a lepšiemu, k odstráneniu závoja hmly, a veľkému posunu a rastu mimo našu zónu komfortu. Znamená to, že tento rok dôjde k nečakaným zásadným prielomom, a že z popola budeme mať príležitosť postaviť pravdivejšie a odolnejšie základy v našich životoch, ktoré nás budú viac podporovať.

Vo všeobecnosti ročná vibrácia 5 v sebe obsahuje progresívnu, dobrodružnú a slobodomyseľnú energiu, ktorá nás vyzýva, aby sme si začali klásť otázky, kde je potrebné urobiť zmeny v našich životoch. Číslo 5 sa v numerológii vo všeobecnosti považuje za bod stredu v 9-ročnom cykle, a tiež ho možno chápať ako dôležitý a rozhodujúci bod obratu.

V tarote je číslo 5 reprezentované archetypom Veľkňaza, kartou tradície, náboženstva, duchovnosti, ako aj nachádzania zhôd a rovnováhy, či hierarchie.


Všeobecný význam karty Veľkňaza sa spája s učením a štúdiom, so získavaním praktických poznatkov vychádzajúcich zo štúdia prírodných zákonov. Energia tejto karty poukazuje na nejakú "autoritu" alebo Zdroj (môže byť reprezentovaný vlastným spojením s našim najvyšším Ja), ktorý nám môže pomôcť odhaliť tajomstvá života, cyklickosť prírody, prílivy a odlivy v našom živote, prepojenie medzi svetským a nebeským.


Pretože kláštory a chrámy boli v stredoveku jediným miestom, kde sa človek mohol naučiť čítať a písať, bol Kňaz / Veľkňaz často ten, ktorého študenti žiadal o prijatie do učenia. Bol to on, kto disponoval múdrosťou a poznaním, a pripravoval učebné osnovy pre nováčikov.

Veľkňaz je často zobrazený s pravou rukou zdvihnutou v geste požehnania, a je spojený so starodávnou líniou Melchizedeka, iniciátora hebrejskej kňazskej tradície, ktorý odovzdáva učenie. Všetci šamani akejkoľvek tradície čerpajú z tohto archetypu. Toto gesto dvoch spojených zdvihnutých prstov symbolizuje aj nabádanie k "utíchnutiu", nakoľko všetci majstri starobylých kultúr vedeli, že práve "ticho" je zdrojom spojenia sa s múdrosťou.

V obrátenom význame/nerovnovážnom stave môže však prechádzať do poučovania a dogiem.


Táto karta nás nabádza, aby sme sa tento rok zamýšľali nad nasledovnámi otázkami:


Kde sme v našom živote vložili príliš veľa moci do rúk našich takzvaných učiteľov?

Ako môžeme vložiť náš duchovný vývoj znova do vlastných rúk?

Ako sa môžeme byť svojimi vlastnými učiteľmi?

Ako môžeme dať dokopy a pospájať svoju vlastnú múdrosť, poznanie so zvyškom sveta nedogmatickým spôsobom?


Karta Veľkňaza nás zároveň povzbudzuje, aby sme začali využívať svoje vlastné vnútorné Svetlo, svoj jedinečný zdroj Poznania, ktorý pochádza zo spojenia sa so svojim najvyšším Ja, svojou skutočnou podstatou, a aby sme sa nebáli vymániť sa z obmedzenej formy, do ktorej nás dostali očakávania a požiadavky iných.

Univerzálne číslo 5 v spojení s tarotovou kartou Veľkňaza naznačuje, že by sme tieto otázky mali tento rok premietnuť aj smerom do spoločnosti ako takej, a rovnako aj tým, ktorí ju majú na starosti, ktorí ju riadia - pracujú pre náš najlepší záujem a slúžia nášmu najvyššiemu dobru?


Aby sme tieto energie mohli čo najlepšie využiť v osobnom živote, je nevyhnutné, aby sme sa naučili byť flexibilní, mali oči otvorené pre príležitosti, naučili sa kontrolovať svoju impulzívnosť, začali stavať základy postavené na disciplíne, a otvorene prijímali zmeny. Energia tohto roku môže tiež slúžiť ako pozvánka na budovanie našej vlastnej duchovnej praxe a prehĺbenie poznávania nášho vnútorného sveta.


Takto teda nejako vyzerá naša úloha v archetype Veľkňaza pre rok 2021!


Už ste sa už niekedy zaoberali numerológiou, ak áno, aká bola vaša skúsenosť a cesta s ňou? Dajte mi vedieť v sekcii komentárov nižšie... :)


Ak máte záujem o prehĺbenie svojho vesmírneho vhľadu do archetypov vašej Cesty Duše, pozrite si naše projekty v rámci Online služieb >>>


S Láskou,
UPOZORNENIE: Tento článok podlieha autorských právam, preto kopírovanie celého obsahu článku, resp. jeho častí, bez predošlého súhlasu nie je dovolené.

Članok je možné zdielať prostredníctvom sociálnych sietí len v celom rozsahu aj s uvedeným linkom tejto webstránky. Ďakujem♥תגובות

דירוג של 0 מתוך 5 כוכבים
אין עדיין דירוגים

הוספת דירוג
bottom of page