top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

7 VESMÍRNYCH ZÁKONOV & ZÁKLADNÉ PRINCÍPY HERMETIZMU: CESTA K DUCHOVNEJ MÚDROSTI A HARMÓNII

Updated: May 11

Jedno zo slov, ktoré veľmi často nájdete v okultných, historických i vedeckých textoch všetkých druhov, je hermetizmus. Toto slovo je odvodené od mena grécko-egyptskej mýtickej postavy menom Hermes Trismegistus, ktorého možno považovať za zjednocovateľskú postavu medzi gréckou a egyptskou mytológiou. "Trismegistus" znamená "trikrát veľký" a odkazuje na jeho mimoriadne múdre a všemohúce charakteristiky.

Hermetizmus sa vyvinul po dobytí Egypta Alexandrom Veľkým v roku 332 pred n. l. Tento historický moment znamenal spojenie gréckej a egypt­skej kultúry, čo viedlo k vzniku helenistického obdobia. V tejto ére sa staré náboženské a filozofické názory miešali a transformovali. Hermetizmus ako duchovné a náboženské hnutie sa stal jedným z prejavov tohto kultúrneho zlúčenia. Počas storočí, ktoré nasledovali po Alexandrovom dobytí, sa hermetizmus stal dôležitou súčasťou náboženského a filozofického smeru. Stal sa pohanským variantom gnosticizmu, ktorý kládol dôraz na mystické poznanie a duchovnú realizáciu. V tomto článku budeme spoločne preskúmavať mystiku a históriu hermetického hnutia. Budeme sa zaoberať jeho vplyvom na náboženstvo, filozofiu a duchovnú prax v minulosti a v súčasnosti. Okrem toho sa pozrieme na praktické spirituálne cvičenia, ktoré môžeme aplikovať do nášho každodenného života, aby sme dosiahli hlbšie pochopenie seba samých a sveta okolo nás...

7 VESMÍRNYCH ZÁKONOV & ZÁKLADNÉ PRINCÍPY HERMETIZMU: CESTA K DUCHOVNEJ MÚDROSTI A HARMÓNII

Stručne povedané, hermetické hnutie bolo kultúrne zmiešanou reakciou na synkretizmus vtedajších duchovných systémov, konkrétne starogrécko-rímskeho a egyptského náboženského systému. Filozofia, kozmológia a magické praktiky z týchto systémov a iných systémov sa miešali a miešali, až nakoniec vytvorili zreteľný prúd myslenia a praxe. Hermetizmus nie je podľa všeobecnej definície „náboženstvom“, ale je lepšie ho chápať ako filozofické a duchovné hnutie. „Tri časti filozofie celého sveta“, zapísané na povestnej Smaragdovej doske Hermesa Trismegista, sú alchýmia, astrológia a teurgia, ktoré boli zároveň základnými kameňmi zmiešaného hermetického učenia.


Hermetizmus je teda tradícia, ktorá siaha až do 1. a 2. storočia nášho letopočtu. A ako sme už spomenuli, je to jeden z najstarších duchovných systémov, ktorý sa praktizuje dodnes. Možno ho nájsť v byzantských zbierkach spisov a listov s názvom Corpus Hermetica, v ktorých sú vysvetlené kľúčové princípy tohto svetonázoru. Dokumenty boli preložené do latinčiny v priebehu 15. storočia. Všeobecne sa predpokladá, že počas talianskej renesancie inšpirovali a ovplyvnili množstvo filozofov a umelcov.


Jedným z hlavných dôvodov, prečo hermetizmus pretrval, je to, že vo svojej hlbokej podstate vysvetľuje základnú štruktúru reality nadčasovým a elegantným spôsobom. Odpovedá na otázky, ktoré ľudstvo kladie už od útleho detstva. Načrtáva vzájomné prepojenie každej časti nášho Vesmíru a podčiarkuje našu jedinečnú moc vytvárať pozitívne zmeny. Okrem toho sú doktríny hermetizmu kompatibilné s väčšinou moderných vied. Navyše, tieto vesmírne zákony môžu byť bezproblémovo integrované do širokej škály rôznych náboženstiev (rovnako ako sú kompatibilné s ateistickými perspektívami).


Je v podstate až nemožné študovať expanziu mystiky či mágie v západnom svete bez pochopenia hermetizmu. Preto mágovia, čarodejnice, pohania a okultisti, ale i mystici a filozofovia na duchovnej ceste, môžu mať veľký úžitok z poznania tejto histórie. Koniec koncov, je to súčasť našej vlastnej duchovnej línie!


Štúdium hermetizmu zahŕňa astrológiu, astronómiu, alchýmiu, mystickú filozofiu, prírodnú mágiu, planetárnu mágiu, elementárnu mágiu a metafyzické korešpondencie bylín, kadidiel, drahokamov, dní v týždni, zvierat a častí tela. Početné náboženské a okultné hnutia rástli a naďalej rastú z pôdy hermetizmu, a prakticky všetky magické cesty boli do istej miery ovplyvnené hermetizmom. Hermetický rád Golden Dawn "Zlatý úsvit" bol založený v roku 1888. Vývoj takzvaných „západných mystérijných tradícií“ bol v drvivej väčšine ohromujúci. Hermetizmus výrazne ovplyvnil ľudí zo spoločenstiev ako Wicca, Thelema a nespočetné množstvo ďalších moderných duchovných ciest a ich odnoží.
Hermes Trismegistus

7 VESMÍRNYCH ZÁKONOV & ZÁKLADNÉ PRINCÍPY HERMETIZMU www.jove.sk

Hermes Trismegistus je považovaný za otca hermetizmu. Je tiež považovaný za autora Corpus Hermeticum (rovnako ako aj autora Smaragdovej dosky). Nepovažuje sa však za jediného jednotlivca. Je skôr podozrenie, že ide o zmes niekoľkých odlišných mytologických postáv; medzi nimi helenistický boh Hermes a egyptský boh Thoth. Niektorí historici dokonca tvrdia, že existovali dve odlišné postavy známe ako Hermes Trismegistus. Týmto spôsobom obe tieto postavy hrali úlohu pri vytváraní hermetickej filozofie. Mnoho ľudí, ktorí žijú podľa hermetických princípov, považuje skutočnú identitu Hermesa Trismegista za nedôležitú, namiesto toho sa zameriavajú na samotné hermetické učenie a na jeho prekvapujúcu použiteľnosť pre modernú dobu. Bez ohľadu na svoju presnú identitu prišiel symbolizovať mágiu, mystiku, ich vzájomné prepojenie a alchýmiu. Dielo Corpus Hermeticum bolo pre starodávne kultúry neuveriteľne vplyvné a hlboko cenné dielo, a tak je tomu aj naďalej....Magické vplyvy a princípy hermetizmu

Dá sa jednoducho povedať, že hermetizmus je najjednotnejším, najobsiahlejším a najvplyvnejším duchovným hnutím, ktoré vychádza zo západného staroveku! Je známe, že moderné tradície čarodejníctva boli ovplyvnené "Zlatým úsvitom" a jeho rôznymi hermetickými aspektami. Dokonca aj sám Gerald Gardner, spolutvorca modernej wiccy, raz naznačil pravdepodobnosť, že množstvo tradičných wiccanských rituálov bolo aspoň sčasti vytvorených alebo ovplyvnených členmi rádu "Zlatého úsvitu", ako aj skoršími bratskými tradíciami lóží, vrátane Slobodomurárstva.


Wicca a ďalšie čarodejnícke tradície využívajú vytváranie magických kruhov: posvätného priestoru medzi svetmi. Čarodejnice taktiež invokujú elementálne strážne veže, často k tomu používajú pentagramy. Tieto aspekty, ako aj množstvo ďalších posvätných nástrojov alebo „zbraní“, ako sa im v niektorých tradíciách hovorí, boli vypožičané alebo upravené z materiálov "Zlatého úsvitu". Toto je naše dedičstvo.Hermetické vlákna

Kozmické vajce

Existuje veľa zvláštnych križovatiek a podobností medzi staroegyptskou kultúrou, grécko-rímskou kultúrou a dokonca aj tradičnou židovskou kabbalou. Symbolika kozmického vajca je tiež prítomná v gréckej mytológii ako orfické vajce /orfizmus = stoicizmu blízke učenie o blaženosti na onon svete, odvolávajúce sa na Orfea, syna gréckeho boha Apollóna a Múzy Kalioppy/. Grécka legenda hovorí, že celý Vesmír sa zrodil zo strieborného vajíčka.


Toto vajce je často zobrazené s hadom, ktorý je okolo neho dokonale stočený. Kvôli obrovskému vplyvu Egypta na západný svet je dosť možné, že Gréci prijali tieto snímky z egyptskej bájky o stvorení. Ak je žĺtok Kozmického vajíčka všetko pozitívne (zjavné), čo existuje, jeho albumín alebo biela farba je porovnateľná s oblasťami negatívnej existencie v kabbalistickom pohľade...


7 VESMÍRNYCH ZÁKONOV & ZÁKLADNÉ PRINCÍPY HERMETIZMU www.jove.sk

Ein Soph, resp. Ain Soph/Sof (žiarivý: "bez konca") je dôležitým pojmom v kabbalistickom učení. Všeobecne sa prekladá ako „nekonečno“ alebo „nekonečné“, Ein Sof predstavuje beztvarý stav Vesmíru pred sebarealizáciou Boha. Inými slovami, Ein Sof je Boh predtým, ako sa rozhodol stať sa Bohom, ako ho teraz poznáme. Kabbalistický popis Ein Soph pochádza z textu Sepher Yetzirah.


Ríša Ein Soph existuje nad Stromom života a hovorí sa o ňom, že je to Veľká ničota, z ktorej sa zrodil Strom života (a teda celá existencia). Ein Soph je niekedy rozdelený na tri odlišné "Závoje negatívnej existencie" - sú zahrnuté v štúdiách v rámci Hermetického rádu "Zlatého úsvitu" ako Ein, Ein Soph a Ein Soph Aur. V tradičnej kabbale je Ein Soph nihil; to znamená, že nemá žiadne asociácie, je to neprístupná prvotná ničota, z ktorej všetko vzniklo.


Uplatnenie v praxi:

Nájdite si útulné zákutie v prírode, v ktorom môžete meditovať. V ideálnom prípade by vám toto miesto malo umožniť, aby ste boli mimo dohľadu ostatných, kde môžete byť dôverne obklopení krásou Matky prírody. Prineste si so sebou vajíčko; je dôležité, aby vajce nebolo od sliepok chovaných v klietke, ale obstarané od miestneho poľnohospodára alebo od sliepok vo voľnom výbehu.


Sadnite si do zákutia s vajíčkom v lone a niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite. Vizualizujte si vajce, ako sa svojou eneriou rozpína, až kým neobsiahne celé vaše telo, pomocou striebornej ochrannej škrupiny. Pri nádychu si predstavte, že prijímate podstatu výživného žĺtka. Cítite, ako výživná a ochranná podstata prírody a Vesmíru vstupuje do vášho tela, mysle a ducha. Keď cítite pocit zavŕšenia, poďakujte vlastnými slovami bohom a Vesmíru, meditáciu zakončite pobozkaním vajíčka a zanechaním ho v prírode.


Tarot

Mnoho okultistov verí, že tarot sa dostal do Európy z Indie cez Egypt. Odborníci sa zhodujú v tom, že tarot vytvoril v Taliansku na začiatku pätnásteho storočia Marziano da Tortona, tajomník Filippa Maria Viscontiho (milánsky vojvoda). Hovorí sa však aj o možnom ranom egyptskom prototype kariet alebo aspoň niektorého z ich konceptov. Ak má tarot svoj pôvod v starovekom Egypte, bolo by vhodné naznačiť, že rôzne koncepcie kabalistického stromu majú pôvod aj v ranoegyptských a hermetických tradíciách, pravda?


Štandardné tarotové karty sa dokonale zhodujú s kabbalistickým stromom života. Dvadsaťdva kariet veľkej arkány má asociáciu s cestou v rámci kabbalistického Stromu Života (ktorých je dvadsaťdva) a desať kariet v rámci jednej skupiny / jedného živlu/ je v súlade s desiatimi sefirami alebo plodmi stromu (považujú sa za Božie vyžarovanie / emanácie). Tarot taktiež obsahuje prvky štyroch živlov, ktoré zodpovedajú kabbalistickému poňatiu štyroch svetov, ktoré tvoria Strom života.


Tuto sú názvy jednotlivých úrovní existencie (Božskej emanácie) a niektoré prirovnania podľa hermetického rádu "Zlatého úsvitu":


Atziluth: archetypálny svet; Yod, prútiky/palice, sefira 1(Kether)

Briah: Kreatívny svet; Heh, poháre/kalichy, sefiry 2 a 3

Yetzirah: Svet formácie; Vau, meče, sefiry 4 až 9

Assiah: Hmotný svet; Heh, pentagramy, sefira 10 (Malkuth)


Praktické cvičenie:

Vezmite si svoj obľúbený balíček tarotových alebo vešteckých kariet a oddeľte ich podľa čísel. Napríklad umiestnite všetky desiatky dokopy, všetky deviatky dokopy a podobne. Hlavnú arkánu umiestnite do samostatného číselne usporiadaného radu. S perom a poznámkovým blokom v ruke zapáľte sviečku a kadidlo, a usaďte sa tak ako je vám pohodlne. Meditujte nad každým balíkom kariet začínajúcim esami.


Bez ohľadu na svoje kabbalistické alebo tarotové vedomosti si robte poznámky o tom, čo pre vás znamená každá kôpka. Aké sú symbolické a energetické podobnosti, ktoré vidíte alebo cítite medzi kartami každej kôpky? Ktorá symbolika u vás vyniká najviac? Ako sa vďaka týmto kartám cítite duchovne? Nebojte sa urobiť to isté s každou jednou kartou veľkej arkány, ak máte pocit, že ste k tomu vyzvaní. Pomocou poznámok, ktoré ste si napísali, pomôžete prehĺbiť svoje vlastné tarotové archetypy na svojej Ceste Zasvätenia.Caduceus

Hermes či Hermes Trismegistus sú znázornení ako držia palicu nazývanú "caduceus". Caduceus je symbol, ktorý sa používal v klasickej grécko-rímskej civilizácii. Je zobrazený ako palica s ketherickým svetlom a krídlami na vrchole, a okolo nej sú dokonale zvinuté dva hady. Zobrazenie hadov možno porovnať s védskym konceptom kundaliní, sily ľudského energetického systému symbolizovanej ako hady stúpajúce okolo chrbtice od základnej čakry po (opäť kéterickú) korunnú čakru; duchovné učenie spojené s kundaliní je najrozšírenejšie v tantrických školách hinduizmu zameraných na Shakti (Bohyňu).


7 VESMÍRNYCH ZÁKONOV & ZÁKLADNÉ PRINCÍPY HERMETIZMU www.jove.sk

Niektoré rané verzie kabbalistického stromu zobrazujú strom v oválnom tvare, čo ďalej demonštruje koncept kozmického vajíčka. Had stočený okolo orfického vajíčka z gréckeho pohľadu je analogický s "Cestou Hada". Mnoho kabbalistických mágov sa nalaďuje na energetický tok caduceusa cez "Hadiu cestu", čo v procese teurgickej mágie znamená otvorenie každej sefiry na Strome života, počnúc Malkuthom a končiac Ketherom. Je tiež zaujímavé poznamenať, že had bol považovaný za falický symbol po dlhé veky naprieč pohanskými tradíciami a v modernom ponímaní predstavuje špirálovité DNA. Je to jednoducho vesmírna synchronicita, alebo mali starí ľudia o niečo viac múdrosti, ako sa im zvyčajne uznáva?


V Tore / biblickej knihe čísel Boh (Jahve) dáva Mojžišovi pokyn, aby vytvoril bronzového hada (Nehustan) pripevneného na tyči, aby uzdravil hadom pohryzených Izraelitov z ich jedovatých rán. Zo židovského a kabbalistického hľadiska je symbol hada spájaný aj s príbehmi hada - pokušiteľa v rajskej záhrade. Môžme hádať, že prvky týchto biblických príbehov boli vypožičané z egyptskej symboliky... alebo možno dokonca naopak. Táto myšlienka a symbolika sa počas vzostupu hermetizmu zdieľala v takom rozsahu, že sa nakoniec obe možnosti ujali ako prijateľné.


Uplatnenie v praxi:

Vyskúšajte v praxi fenomén, ktorý sa nazýva „frekvenčná ilúzia“ (alebo „Baader-Meinhofov fenomén“), ktorý popisuje, že keď niečo očakávame alebo sa snažíme niečo vidieť, uvidíme to. Napríklad, ak neustále myslíme na jeleňa ako na duchovné zviera, jeleňa zrejme uvidíme všade, či už v médiách, alebo v každodennom živote. Skúste to so symbolom caduceus: venujte pozornosť tomuto symbolu, študujte ho, vyhľadávajte tento symbol, a následne začnite pozorne sledovať, keď kráčate, šoférujete, pozeráte televíziu atď.


Zakaždým, keď uvidíte tento symbol, nezabudnite na jeho symboliku ako starodávneho metafyzického symbolu liečenia a osvietenia. Využite jeho globálny astrálny odtlačok a zhlboka sa nadýchnite, zatiaľ čo sa dívate na symbol. Predstavte si, ako jeho nadčasové liečivé svetlo vstupuje do vášho tela a posilňuje vaše holistické (celostné) zdravie.7 Princípov Hermetizmu: Zákony Vesmíru podľa Kybalionu

Možno ste sa príliš nezamýšľali nad tým, čo zahŕňajú Hermetické princípy. Prekvapivo je však možné tieto starodávne princípy použiť vo vašom dnešnom živote. Ako sa ukázalo, starodávne princípy hermetizmu pre sebaovládanie môžu byť použité každým, kto sa usiluje o ďalší osobný rast. Je to obzvlášť účinné, ak už pracujete so zákonom príťažlivosti (The Law of Attraction). Ako sami čoskoro uvidíte, dochádza k významnému prekrývaniu týchto zákonov.


Existuje tiež niekoľko dôležitých spôsobov, ako vám pochopenie hermetizmu môže pomôcť prekonať niektoré z najčastejšie sa vyskytujúcich blokov k účinnejšej manifestácii. Preskúmame základné zákony Vesmíru a súvisiace hermetické princípy. Týmto spôsobom sa pozrieme na to, ako sú tieto zákony Vesmíru spojené so zákonom príťažlivosti. Vďaka týmto 7 hermetickým princípom ich budete môcť aplikovať na svoju existujúcu duchovnú prax a postupy, a použiť ich ako inšpiráciu či katalyzátor nových zmien vo vašom myslení.


Sedem princípov hermetizmu, ktoré sú uznané v modernom hermetickom myslení, má pre duchovne praktizujúceho mimoriadny význam z dôvodu ich dôrazu na spojenie myseľ - telo - duch. Okultný text s názvom Kybalion, ktorý v roku 1912 publikovali Paul Foster Case, Michael Witty a William Walker Atkinson (Yogi Ramacharaka) pod kolektívnym pseudonymom Traja zasvätení, si získal reputáciu významnej knihy o modernom hermetickom učení. Názov knihy odkazuje teda na tri úrovne našej existencie: fyzickú, duševnú a duchovnú. Súvisí to tiež s Hermesovým ovládnutím všetkých týchto troch základných sfér (odtiaľto pochádza jeho meno Hermes Trismegistus - „trikrát veľký Hermes“).


Podľa Kybalionu by malo naše chápanie vesmíru riadiť 7 hermetických princípov.

Každá kapitola knihy je venovaná vysvetleniu a ilustrácii jedného z princípov. Tieto princípy si môžete predstaviť ako univerzálne zákony alebo doktríny. Pri prvom prečítaní sa môže zdať, že Kybalion je založený na fantázii a má malý význam pre každodenný život alebo súčasných ľudí. Akonáhle si však nájdete čas na interpretáciu a zváženie základného významu každého princípu, je zrejmé, že majú široké a silné uplatnenie.


Text, ktorý je krátky, ale hlboký, vrhá svetlo na sedem vybraných princípov starovekého hermetického myslenia. Či už pracujete so zákonmi príťažlivosti alebo s moderným čarodejníctvom či inými duchovnými systémami, pravdepodobne rozpoznáte duchovné prelínania v rámci svojho vlastného filozofického rámca.Roviny existencie a Zákon príťažlivosti

Ako bolo uvedené vyššie, v hermetických tradíciách sú tromi rovinami existencie duševná, fyzická a duchovná. Hermetizmus predstavuje hlboké spojenie medzi všetkými tromi týmito rovinami a zdôrazňuje, že každá z nich neustále ovplyvňuje ostatné. Tento aspekt hermetickej filozofie je v súlade s tým, čo nás učí Zákon príťažlivosti; a síce, že naše myšlienky (ktoré sú v mentálnej rovine) môžu mať priamy vplyv na svet okolo nás (fyzická rovina).


Podobne má emocionálny a duchovný svet veľmi skutočné dôsledky na to, ako sa náš život vyvíja. Roviny existencie úzko súvisia s vibračnou frekvenciou. Rozhodujúce je, že vaše prostredie (fyzická rovina) posunie svoju vibráciu tak, aby bolo v súlade s duševnou vibráciou vašich myšlienok. Medzitým je vibrácia mentálnej roviny čiastočne určená vašou duchovnou vibráciou. Ako nám hovorí Zákon príťažlivosti, zvýšenie našej duchovnej vibrácie je cestou k vytvoreniu lepšieho a plnšieho hmotného života.


Diskutované zásady a princípy fungovania Vesmíru sú obzvlášť dôležité pre ďalší rozvoj "spirituálnych duší" a pre každého, kto sa riadi emocionálnym duchovným systémom.

Teraz, keď už máme základné vedomosti o podstate a pôvode hermetizmu, sa môžeme obrátiť k hlbšiemu skúmaniu samotných hermetických princípov. Každý zo 7 hermetických zákonov vám môže pomôcť porozumieť Vesmíru. Navyše vám môže pomôcť pri prijímaní praktických rozhodnutí, ktoré vás dovedú k skutočnému cieľu. Ako je uvedené vyššie, medzi novodobým učením Zákona príťažlivosti a múdrosťou obsiahnutou v hermetických zásadách existujú hlboké a významné väzby.


1. Princíp Mentalizmu

"Všetko je myseľ; vesmír je mentálny.“


Princíp mentalizmu po prvé zdôrazňuje, že na najzákladnejšej úrovni je všetko vo Vesmíre mentálne. V určitom zmysle je Vesmír sám živou mysľou; ten, ktorý je spojený so všetkými ostatnými mysľami. Preto každá vaša akcia a každá myšlienka, ktorú urobíte, je interakciou medzi rôznymi aspektmi mentálneho stavu. Tento dôležitý hermetický princíp nám hovorí, že sme všetci jedno a že naše okolie je našou neodmysliteľnou súčasťou.


Keď pochopíte pravdu o mentalizme, začnete chápať napr. aj to, že sme schopní formovať našu realitu iba pomocou našich myšlienok. Ďalším dôležitým ponaučením z princípu mentalizmu je, že ak myslíme na "správne" (pozitívne) myšlienky, budú nasledovať správne činy. Je to aj dôležitou pripomienkou, že je nevyhnutné starostlivo plánovať, tráviť čas premýšľaním o svojich skutočných vášňiach a určení účelu svojho života.


Akonáhle to urobíte, vaše myšlienky budú zosúladené s Vesmírom tak, aby vytvorili realitu, po ktorej túžite. Aj keď je tu dôležité miesto pre intuíciu (ako uvidíme ďalej), hermetické učenie zdôrazňuje moc rozumu a inteligencie, a varuje nás pred impulzívnymi voľbami.

Všetky existujúce veci a celá fyzická realita, ktorú vnímame našimi zmyslami teda pramení z mentálnej roviny. Myseľ ľudstva je odrazom Nekonečnej mysle a je zdrojom všetkej vnímavej a psychickej sily.


Uplatnenie v praxi:

Ako vidíme, tento princíp je podobný Zákonu príťažlivosti, ktorý vyrastal v popredí populárnej kultúry New Age. Ako starodávny princíp sa však už dávno pochopilo, že my ľudia spoluvytvárame svoju vlastnu realitu. Zamyslite sa nad svojim predošlým týždňom, porozmýšľajte nad tým, ako vaše zážitky a skúsenosti z týždňa manifestované v každodennej realite zodpovedali vášmu predošlému psychickému stavu. Ako čas napreduje, skúste aktívne posunúť svoj stav mysle, aby ste videli, ako veľmi sa v dôsledku toho zmení vaša vlastná skúsenosť. Toto existenciálne cvičenie si vyžaduje veľa trpezlivosti a veľa cviku, ale môže nám skutočne pomôcť pochopiť silu myšlienky.


2. Princíp Korešpondencie

„Ako hore, tak dole; ako dole, tak aj hore.

Ako vo vnútri, tak i navonok; ako navonok, tak vo vnútri. “


Jadrom princípu korešpondencie je myšlienka, že existujú neustále spojenia medzi mentálnou, fyzickou a duchovnou rovinou. Ak teda chceme porozumieť vzorcom, ktoré vidíme v našich životoch, musíme sa pozrieť na všetky tieto aspekty. V tomto princípe je implicitné prijatie, že nemôžeme vstúpiť do všetkých rovín existencie. Hermetickí odborníci však majú tendenciu veriť, že bystro vycibrený zmysel pre intuíciu nám môže pomôcť preniknúť do aspektov vyššej a nižšej roviny. Venovanie pozornosti vnútorným nutkavým pocitom (napríklad zdanlivo nevysvetliteľnému „priťahovaniu“ k človeku alebo udalosti) vám môže pomôcť lepšie pochopiť väzby medzi vašimi každodennými skúsenosťami a vyššou duchovnou úrovňou.


Princíp korešpondencie súvisí aj s myšlienkou opakovania sa malých i veľkých vzorov. Je to pripomienka, aby ste zvážili opakujúce sa témy vo vašom vlastnom živote a zamysleli sa nad vzájomnou povahou vašich mentálnych, fyzických a duchovných aspektov. Napríklad nízka energia vo vašom duchovnom živote sa môže prejaviť fyzickou letargiou vo vašom tele. Pozitívne je, že praktizovanie denných vďačných rituálov môže omladiť vašu duchovnú stránku a viesť k znateľnému zlepšeniu vašej fyzickej pohody. Princípy jednej veci zodpovedajú zásadám druhej veci; realita funguje ako zrkadlo.


Uplatnite to v praxi:

Zaskočte na YouTube a sledujte niekoľko videí o Vesmíre. Uvoľnite sa a skúste sa cítiť dobre pri štúdiu Vesmíru, a dovoľte si vštepiť ten skromný pocit údivu, ktorý sme tak často cítili ako deti. Neskôr preskúmajte videá o atómoch a kvantovej mechanike. Zamyslite sa nad tým, ako "Veľké hore" zodpovedá "Veľkému dole"; tie následné podivné realizácie vás možno prekvapia!
3. Princíp Vibrácií

"Nič neodpočíva; Všetko sa hýbe; Všetko vibruje.“


Tí, ktorí majú skúsenosti s prácou so Zákonom príťažlivosti, už budú pravdepodobne veľmi dobre oboznámení s niečím ako Princíp vibrácií. Zjednodušene povedané, všetky veci nesú svoju vlastnú jedinečnú energiu vo všetkých rovinách existencie. V skutočnosti aj najmenšia častica vo Vesmíre má vibračnú frekvenciu, ktorá ovplyvňuje veci okolo nej. Podstatné je, že tento princíp nám hovorí, že veci s vysokou energiou sú magneticky priťahované k sebe navzájom a sú naladené na základnej úrovni. Nízkoenergetické častice medzitým gravitujú k iným zdrojom nízkej energie.


Aby ste mali šťastný a plnohodnotný život, budete mať prospech z toho, že sa budete usilovať stať sa zdrojom vysokej energie. Práve toto chápanie vibrácií je základom myšlienky Zákona príťažlivosti, ktorá hovorí, že „ rovnaké priťahuje rovnaké“. Ak môžete zvýšiť svoju vlastnú vibračnú frekvenciu, môžete do svojho života prilákať viac pozitívnych udalostí s vysokou energiou, ľudí a majetku. Na druhej strane, ak sa dostanete do negativity, bude ťažké prilákať to, po čom túžite. Odborníci aj hermetici sa domnievajú, že všetky naše myšlienky je možné vyladiť. Týmto spôsobom môžeme našu vibračnú frekvenciu postupne zvyšovať spôsobom, ktorý mení naše životy.


Nič v skutočnosti nie je fyzicky nemenné; všetko je vibrácia alebo vzorec energie. Pretože nič nie je statické alebo pevné, jedinou konštantou je teda zmena samotná.


Praktická realizácia:

Nájdite starý, naštiepený pohár, tanier alebo vázu, ktorú už nepoužívate. Pomocou permanentnej fixky alebo farby nakreslite na predmet nejaké magické symboly, s ktorými pracujete alebo máte k nim blízky vzťah... riaďte sa svojou intuíciou. Keď budete pripravení, choďte niekam von, kde môžete predmet odhodiť, aby sa rozbil. Len čo sa rozbije, prezrite si jednotlivé kúsky, aby ste zistili, či tie úlomky spolu vytvoria nejaké symboly, ktoré sú pre vás osobne psychologicky významné. Reflektujte v sebe realitu zmeny ako jedinej konštanty v realite.

7 VESMÍRNYCH ZÁKONOV & ZÁKLADNÉ PRINCÍPY HERMETIZMU www.jove.sk

4. Princíp Polarity

„Všetko je duálne, všetko má póly a všetko má svoju dvojicu protikladov; Podobné a nepodobné sú rovnaké; Protiklady sú svojou povahou identické, ale líšia sa stupňom; Stretávajú sa extrémy; Všetky pravdy sú iba polopravdy; Všetky paradoxy môžu byť zmierené. “


Hermetický princíp polarity nám hovorí, že všetky veci v našom živote majú svoj presný opak, a že výsledný kontrast je súčasťou toho, čo dáva našim opisom zmysel. Napríklad bez toho, aby ste vedeli, aký je to pocit nedostatku, je ťažké sústrediť sa a oceniť hojnosť; polarita životných skúseností nám pomáha vyhnúť sa tomu, aby sme veci brali ako samozrejmosť.


Tento princíp tiež často znamená, že všetko má dvojakú povahu. Všetci teda v sebe obsahujeme lásku a nenávisť, pozitivitu a negativitu, smútok a radosť. Je na nás, aby sme tieto kontrasty rozpoznali a zamysleli sa nad tým, čo pre nás znamenajú. Mali by sme použiť svoju vôľu na vyrovnanie sa s pólom, ktorý je v našej situácii užitočnejší.


Jedným zo spôsobov, ako využiť zásadu polarity vo svojom každodennom živote, je nabádať, aby ste sa zamysleli nad kontrastmi, ktoré zvyšujú vaše vibrácie. Napríklad pri každej zlej alebo ťažkej veci, ktorú prežijete, si urobte výzvu, aby ste si spomenuli aspoň na jednu dobrú vec. Potom si všimnite, ako je vaše ocenenie toho druhého silnejšie, keď ste čelili predchádzajúcim výzvam. Okrem toho si uvedomte, že všetko, čo vám nefunguje dobre, pomáha nasmerovať cestu k opačnému; vec, ktorá bude pracovať pre vás.


Realita je dualita. Rovnako ako taoistický princíp jin a jang, aj tento princíp hovorí, že všetko má svoj pravý opak, zároveň je však súčasťou tej istej jednoty. Pretože všetka existencia je polarizovaná, tézy aj antitézy (jedna vec a jej úplný opak) sú súčasne pravdivé a nepravdivé - globálny paradox, ktorý vyhladzuje predstavy absolútnosti v ktorejkoľvek oblasti života.


Uplatnite to v praxi:

Informujte sa na miestnej škole alebo vysokej škole o verejných diskusiách, ktorých by ste sa mohli zúčastniť. Ak nemáte túto možnosť, vyhľadajte online diskusie. Je však veľmi dôležité, aby to boli diskusie, pri ktorých cítite osobne neutrálny emocionálny postoj. Či už ide o akademickú, politickú, sociálnu alebo duchovnú diskusiu, pokúste sa vcítiť do kontrastných názorov oboch strán. Je možné, že každá strana môže byť súčasne správna aj nesprávna?


5. Princíp Rytmu

„Všetko prúdi, von a dovnútra; Všetko má svoj príliv a odliv; Všetko povstáva a padá.“


Jednou z hlavných vecí, ktoré sa môžeme naučiť z princípu rytmu, je to, že všetko je v neustálom pohybe. Zmeny, ktoré zažívame, majú určitý vzorec. Všetko prechádza cyklami, ktoré sa pohybujú od narodenia k smrti a následne späť k znovuzrodeniu. Tento princíp platí rovnako pre ročné obdobia Zeme, ako aj pre naše telá. Hlavná myšlienka tu môže byť ilustračná s obrázkom kyvadla. Predstavte si, že sa neustále hýbe sem a tam. S touto myšlienkou sa spája pocit predvídateľnosti a nevyhnutnosti. Nič v živote nikdy nie je stále.


Princíp rytmu vám môže pomôcť naučiť sa pozorovať tieto vesmírne cykly, ktoré následne podporia vašu prácu so Zákona príťažlivosti. Zdôrazňuje najmä, že nič nie je trvalé, či už je to dobré alebo zlé. Všetko, čo máme, je prítomný okamih; úplné ponorenie sa do každej časti vášho cyklu zabezpečí, že sa naučíte a zažijete to najlepšie, čo môžete. Zameranie sa na túto myšlienku v rámci meditačného cvičenia potom pomáha odvrátiť vašu myseľ od úvah o minulosti alebo obáv z budúcnosti.


Suma summarum. Akcia a reakcia, životný cyklus narodenia a smrti, stúpanie a klesanie prílivu a odlivu mora ... Všetky tieto udalosti zodpovedajú tomuto princípu, ktorý potvrdzuje, že nič nikdy neexistuje ako jedna z jeho polarít, ale neustále kolíše. Keď to človek vie, môže sa vedome rozhodnúť, že v žiadnej oblasti života nepodľahne tomu či onému extrému.Uplatnite to v praxi:

Vyskúšajte prácu s elementárnymi prvkami. Ako vedomé duše vtelené do ľudského rámca sme v neustálej interakcii so živlami okolo nás. Potrebujeme si vždy nájsť rovnováhu, aby sme si udržali ich oporu v živote. Predstavte si, aké by to bolo, prejsť prstom rýchlo cez plameň sviečky, aby ste našli svoj prah mimo bolesti. Zamyslite sa nad tým, ako my ľudia využívame oheň a elektrinu na zlepšenie nášho života, a ako musíme udržiavať rovnováhu predtým, ako sa z nej stane sila, ktorá by nás v opačnom prípade mohla predbehnúť a zničiť. Buďte kreatívni s experimentovaním s prahmi obklopujúcimi živly, oheň, vodu, zem a vzduch - buďte opatrní!


6. Princíp Príčiny a Následku

„Každá príčina má svoj následok; Každý následok má svoju príčinu.“


Princíp príčin a následkov, ktorý sa niekedy nazýva aj ako Princíp kauzality, popisuje spôsob, akým všetky naše činy a skúsenosti súvisia s inými udalosťami. Inými slovami, každá akcia podnecuje reakciu a na nič by sa nemalo pozerať izolovane. Okrem toho neexistuje nič také ako čisté šťastie alebo náhoda; na všetko, čo sa vám stane, je dôvod.


Hermetizmus často povzbudzuje ľudí, aby sa vo svojom živote stali aktívnejšími agentmi. V podstate sa stávate „príčinou“ častejšie ako „následkom“. Rozhodnite sa, čo chcete robiť a buďte tým. Naplánujte si presné kroky, ktoré musíte podniknúť na dosiahnutie týchto cieľov.


Tento princíp vás podnecuje premýšľať o ďalekosiahlych dopadoch vašich rozhodnutí. Navyše vás povzbudzuje, aby ste sa zaoberali vecami, ktoré na vás majú vplyv (v dobrom aj v zlom). Napríklad, keď na svoju manifestačnú prácu použijete princíp kauzality, môžete ho použiť na pochopenie spôsobov, ako môžu duchovné dimenzie vášho života priamo ovplyvniť vaše okolie (ako aj ostatných ľudí).


Ak pracujete na vytvorení bohatšieho a pozitívnejšieho vnútorného sveta, navodí to navonok pozitívne zmeny. Medzitým, ak uviaznete v negatívnom prostredí, váš vnútorný svet bude trpieť v reakcii. Nič sa nestane len tak samé od seba; všetko je výsledkom niečoho iného. Človek sa vždy môže rozhodnúť, že bude konať ako spoločenská šachová figúrka pre rozmary, túžby, normy a podmienky ostatných, alebo sa môže rozhodnúť individualizovať a prevziať moc nad svojimi vlastným telom, myšlienkami, činmi, emóciami a skúsenosťami.


Uplatnite to v praxi:

Pohodlne sa umiestnite do posvätného priestoru, ktorý ste si vytvorili, alebo niekam, čo pôsobí na vás upokojujúco - napríklad aj vo vani! Popremýšľajte o rôznych obdobiach vo vašom živote, kde ste mohli „zložiť“ svoju energiu a zároveň cítite, že ste stále spojení s týmto obdobím astrálnymi šnúrami, ktoré sa pretínajú v čase a priestore. Tieto šnúry, napojenia s minulými udalosťami, z vás môžu stále odčerpávať energiu až dodnes.


Pomocou akýchkoľvek magických nástrojov, ku ktorým sa cítite byť priťahovaní (môže to byť athame alebo aj symbolický meč Archanjela Michaela), mentálne odseknite, oddeľte od svojho tela všetky nezdravé energetické šnúry. Predstavte si ich, ako sa vracajú do svojho vlastného časopriestoru s veľkým výbuchom svetla, a naplňte svoje telo týmto kozmickým svetlom, po každom každom odpojení jednotlivej šňúry. Buďte so sebou trpezliví, a pamätajte na to, že liečenie je cesta na celý život.7. Princíp Rodu / Pohlavia

„Pohlavie je vo všetkom; Všetko má svoje mužské a ženské princípy.“


Posledný zo 7 hermetických princípov. Princíp rodu nám hovorí, že "mužské" a "ženské" možno nájsť vo všetkom; nielen v ľuďoch, ale vo všetkých aspektoch mentálnej, fyzickej a duchovnej roviny. Je však dôležité poznamenať, že na to, aby ste mohli tieto koncepty využívať, nie je potrebné veriť v nejaké rodové stereotypy alebo veriť v perspektívne pohľady na rodové role.


Tento princíp nemá až tak veľa spoločného s biologickým pohlavím ako skôr s predstavou rôznych mužských a ženských energií. Všeobecne sa predpokladá, že mužský princíp je asertívny, prieskumný a transformačný. Medzitým je ženská reflexná, ochranná a výživná energia. Je veľmi dôležité vediť, ako načerpať obe energie vhodným spôsobom. Stúpenci hermetickej filozofie veria, že my všetci sme zložení zo zmesi týchto druhov energie.


Princíp rodu / pohlavia môžeme brať ako inšpiráciu pre hľadanie spôsobov, ako uplatniť a vyvážiť mužské a ženské aspekty v sebe. Ich prebytok môže znížiť našu vibračnú frekvenciu. Napríklad s príliš veľkým množstvom mužskej energie prichádza ľahkomyseľnosť a strata perspektívy. Na druhej strane môže príliš veľa ženskej energie korelovať s nečinnosťou.


Všetko je v skutočnosti zlúčením ženského a mužského princípu. Obe sily existujú v sebe navzájom a ani jedna z nich neexistuje nezávisle alebo absolútne. Všetko a každý je skôr kombináciou mužskej a ženskej energie, než aby boli jednou alebo druhou, a jeho prejavom na fyzickej rovine je biologické pohlavie človeka, ktoré môže byť mužské, ženské alebo medzi nimi.


Ako platí vo všetkom, platí aj tuto, dôležitá je predovšetkým rovnováha... a o tom si napíšeme niekedy inokedy. Aj o tom, čo vlastne znamená rovnováha, či sa dá nejako vyčísliť, a ak áno, ako by to vyzeralo v číselnom vyjadrení pomerov. Už teraz zrejme tušíte, že rovnováha v tomto kontexte neznamená 50:50... to by znamenalo statickú rovnováhu, čo by predstavovalo nehybnosť... Ale o tom naozaj nabudúce:)


Teším sa, že ste to dočítali až do konca, nakoľko sú to (podľa môjho skromného názoru) už témy pre náročnejších. Ale každopádne, všetci sme na Ceste transformácie, a ten, ktorého by tento článok mohol obohatiť, inšpirovať či možno aj posunúť na jeho vlastnej Ceste Transformácie, ten si ho nájde... a ja som vďačná už len za predstavu, že by to bol čo len jeden, ktorého sa to bude týkať:)


S Láskou,

7 VESMÍRNYCH ZÁKONOV & ZÁKLADNÉ PRINCÍPY HERMETIZMU: CESTA K DUCHOVNEJ MÚDROSTI A HARMÓNII
UPOZORNENIE: Tento príspevok je autorským článkom. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora. Članok je možné zdielať prostredníctvom sociálnych sietí len v celom rozsahu aj s uvedeným linkom tejto webstránky. Ďakujem❤️♀🙌🏼


Prechádzate náročným obdobím a radi by ste získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE, a ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše a objavili svoj povestný BOD ŠŤASTIA? Objednajte si svoj osobný výklad KARMICKEJ ASTROLÓGIE & CESTY DUŠE >> Bližšie info v časti ONLINE
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page