top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA X.: TAROTOVÝ ARCHETYP "KOLESO ŠŤASTIA" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Updated: May 2, 2023

Ako som už viackrát zmienila v rámci tejto série Cesty zasvätenia duše, Cesta Blázna /všetci sa rodíme do tohto sveta ako čisté, nevinné bytosti, viď tarotový archetyp s číslom 0 "Blázon"/ skrze Veľkú arkánu tarotu je metaforou ľudskej skúsenosti sveta. Blázon cestuje cez jednotlivé aspekty Veľkej Arkány, kde sa stretáva s rôznymi archetypmi a vďaka nim sa veľa učí a rastie. V tomto bode svojej Cesty Blázon prichádza ku Kolesu šťastia. Po vedomom rozjímaní a tichej kontemplácii v rámci Pustovníkovho učenia sa Blázon teraz začína stretávať s výzvami, ktoré ho môžu zmiasť. Jeho novoobjavený pocit pokoja je narušený a potrebuje nájsť spôsoby, ako uplatniť to, čo sa naučil, v praxi. Myslel si, že už začal odkladať svoje ego nabok, no teraz cíti, že by mal byť schopný sa s týmito výzvami vysporiadať, a tak sa jeho ego opäť začína ujímať svojej moci. Samozrejme, že ego nie je schopné rozpoznať, že nemôže ovládať všetky veci a zamotáva sa tak do svojich vlastných uzlov, čo spôsobuje veľké trápenie úbohému Bláznovi. Blázon si nakoniec uvedomí, že na pochopenie a vyriešenie tejto situcie môže použiť učenie Pustovníka (z predošlej Cesty zasvätenia IX.). Opäť stišuje svoje ego a stáva sa prítomným a nehybným, tentokrát v strede Kolesa šťastia. Umožňuje udalostiam, aby sa vyvíjali tak, ako potrebujú. Začína chápať, že odpovede, ktoré potrebuje, sa dostavia, ak jednoducho prestane hľadať odpovede, ktoré chce počuť. Znovu si uvedomuje, že všetci sme Jedno a že Vesmír je v skutočnosti jedna veľká entita, navždy sa meniaca, no večne rovnaká. Či už ste v tarote nováčik alebo skúsený čitateľ, tento príspevok je vytvorený tak, aby vám poskytol hlbší vhľad do spirituálneho významu tarotového archetypu Kolesa šťastia, ktorý vám môže pomôcť posunúť na ďalšiu úroveň Cesty zasvätenia duše. V tomto exkluzívnom príspevku /v celom rozsahu k dispozícii len pre predplatiteľov ZLATÉHO ČLENSTVA/ preskúmame do detailov jeho symboliku, ako aj to, čo tento archetyp pre nás znamená v našom každodennom živote a ako ho za pomoci mocnej starobylej formuly aktivovať pre spojenie sa so svojim vyšším Ja a dosiahnutie najvyšších cieľov i poslania vo svojom živote...

CESTA ZASVÄTENIA X.: TAROTOVÝ ARCHETYP "KOLESO ŠŤASTIA" www.jove.sk

V priebehu storočí sa tarotová karta KOLESO ŠŤASTIA vyvinula z myšlienky náhodného šťastia, vďaka vplyvu gréckej a rímskej mytológie, biblických odkazov, stredovekých povier a magických tajných spoločnosti 19. storočia, ako napríklad Zlatý úsvit. Dnes je tarotové Koleso šťastia zmesou symboliky prevzatej z mnohých týchto zdrojov. Je tiež predmetom mnohých odborných diskusií a môže nás inšpirovať k zamysleniu sa nad ľudskou psychikou. Ako pre študenta tarotu, ktorým ste, je Koleso šťastia kartou, o ktorej sa určite budete chcieť dozvedieť čo viac.


KOLESO ŠŤASTIA nám predstavuje niekoľko rébusov. Predstavuje cykly, základnú štruktúru sveta, Vesmíru a naše prepojenie so všetkým. Tiež naznačuje, že niektoré cykly nie sú pre nás prospešné – napríklad tie, v ktorých neustále priťahujeme rovnaké situácie. Ľudia a miesta sa môžu meniť, ale okolnosti sú v podstate úplne rovnaké. Hovorí nám, že podliehame rozmarom osudu, no zároveň nám ukazuje, že máme určitú kontrolu – aj keď je táto kontrola obmedzená na naše vlastné myšlienky. Hovorí nám, že si musíme rozvinúť povedomie o našich vzorcoch správania – tam, kde nám tieto vzorce dobre slúžia alebo kde nás spájajú do nekonečných opakujúcich sa myšlienok a činov. Napríklad sa často snažíme ospravedlniť svoje činy/myšlienky/presvedčenia tými istými starými výhovorkami. Alebo že sa bránime zmenám zo strachu vyskúšať niečo nové. Dostávame sa do zabehnutých koľají a stojí za to si uvedomiť, že svoje „vyjazdené koľaje“ prenášame aj na naše okolie, naše deti, pokiaľ nie sú schopné samé objektívne preskúmať a nakoniec odmietnuť naše vlastné obmedzujúce presvedčenia.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page