top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA DUŠE IV.: TAROTOVÝ ARCHETYP "CISÁR" ~ PREBUDENIE & AKTIVÁCIA

Updated: Jun 13

Cisár je piatou kartou Veľkej arkány v Tarote. Prvá karta je Blázon s číslom 0, druhá karta je Mág (I.), tretia karta je Veľkňažná (II.) a štvrtá karta je Cisárovná (III.). Cisár je archetyp Veľkého Otca, racionálny, intelektuálny a vodca. Predstavuje ho muž v zrelšom veku, sediaci na tróne, odkiaľ pozoruje svoje kráľovstvo v pozícii, z ktorej vyžaruje bezpečie, odvaha, múdrosť a majstrovstvo, no nepotrebuje sa chváliť svojou silou alebo hodnosťou. V Tarote Cisár predstavuje posvätný mužský princíp, archetyp autority, otcovstva a vodcovstva. Keď je Cisár v našom živote aktivovaný, človek má energiu a schopnosť prevziať kontrolu nad svojím životom a urobiť to, čo musí urobiť, aby dosiahol svoje životné ciele. V tarotovom výklade môže táto karta znamenať potrebu mať všetko pod kontrolou alebo to, že nejaká otcovská postava bráni danej osobe napredovať podľa svojich plánov. Môže to tiež naznačovať, že vás priťahuje niekto, kto je dominantný, podnikavý, pracovitý a úspešný. Objavte význam tarotového Archetypu Cisára, jeho náznaky a posolstvá, ktoré nám prináša, a jeho možnú aplikáciu na rôzne aspekty nášho života v rámci každodenných výziev.


Čísla tarotových kariet Veľkej arkány vám napovedia, v akom štádiu sa aktuálne nachádzate v rámci konkrétnej situácie alebo problému, ktorému v živote čelíte. Opýtajte sa Tarotu svoju otázku a interpretujte jeho význam podľa čísla karty a umiestnenia v tarotovom čítaní. Ak začnete študovať Tarot, a obzvlášť význam tarotových archetypov Veľkej arkány zistíte, že tieto karty sledujú konkrétny dej, ktorý hovorí o duchovnej ceste od nevinného úžasu Blázna k Jednote a naplneniu Sveta.


Inými slovami, tieto karty rozprávajú príbeh o duchovnej evolúcii ľudstva smerom k osvieteniu a individuácii - keď sú jeho životné skúsenosti úplné, vráti sa späť do bodu nula, k archetypu Blázna. To znamená, že napriek vešteckému významu kariet sa Tarot považuje zároveň za Cestu nášho duchovného osvietenia. Ak sa pozriete na karty týmto spôsobom, s každou otázkou, ktorú položíte, bude pre vás jednoduchšie intuitívne interpretovať karty a vidieť ich posolstvá ako životný príbeh.


POPIS TAROTOVEJ KARTY CISÁRA

Veľká arkána IV.

Zodiakálna afinita ~ Baran

Kľúčové slová: mentálna kontrola emocionálnych procesov, rozumu, logiky, poriadku, vedenia, autority, štruktúry a zákonov. Stabilita, štruktúra, zodpovednosť a ochrana. Moc, prirodzená autorita, otcovská postava, spravodlivosť, minulosť, rodina, dôvera. Bezpečnosť, dominancia, vodcovstvo, sila rozumu.

Kľúčové prejavy: sila vôle a sebaovládanie prostredníctvom skúseností a lekcií v živote, asertívne myslenie, úspech prostredníctvom sebadisciplíny a aplikácie poznatkov a skúseností, potreba stanoviť si pravidlá alebo hlavné princípy, zvládnutie danej situácie, štruktúrované myslenie, dodržiavanie pravidiel a konanie podľa nich, dôležitosť postavenia, okrem materiálneho zabezpečenia a stability, prípadná necitlivosť k pocitom a vášňam druhých

Rada: Urobiť si poriadok vo svojom dome; organizovať sa; dať do dopredia praktické veci.

Obrátený význam: pocit ovládania a manipulácie archaickými postojmi, ovládanie autoritárskou, ale neúčinnou osobou, pretláčanie sily nad rozumom, agresivita a despotizmus


V numerológii sa číslo 4 považuje za číslo šťastia, spoľahlivosti a stability. 4 je akcia, úspech, stabilita, bezpečnosť, pevnosť, spravodlivosť, čestnosť a organizácia.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Impossibile caricare i commenti
Si è verificato un problema tecnico. Prova a riconnetterti o ad aggiornare la pagina.
bottom of page