top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
LETNÝ SLNOVRAT & LITHA (20. JÚN 2024): ČAS OSLAVY VNÚTORNÉHO SVETLA ~ RITUÁLY + PRACOVNÉ HÁRKY VO VNÚTRI
© Copyright

RECEPT NA VEDOMÝ VZŤAH ~ NAPLŇUJÚCA, AUTENTICKÁ & BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA (ILÚZIA ČI MOŽNÁ REALITA?)

Updated: May 30

Pojem "Vedomé vzťahy" si získava svoje čoraz väčšie miesto v skladačke spirituálnych komunít pod názvom „Nová Zem“. Čo je tou správnou ingredienciou, ktorá slúži na vytvorenie vedomého vzťahu a akou cestou je to najbližšie k láske v štýle „šťastne až do smrti“? Dovoľte mi, aby som vás vzala na cestu okolo vedomého vzťahu. Ak už v jednom fungujete, potom dávam klobúk dole pred vami ... pomáhate propagovať novú paradigmu vzťahu pre ďalšie generácie, ktoré chápu význam autentickej lásky. Ak ste vo vzťahu, ale zaujímalo by vás, kam sa to ďalej posúva, pokračujte v čítaní. A ak ste nezadaní, čítaním tohto príspevku možno získate cenné vhľady, v rámci ktorých môžete smerovať svoju vzťahovú métu veľmi vysoko... v rámci svojho budúceho vzťahu!

https://www.jove.sk/post/recept-na-vedomy-vztah

Tak čo je vlastne tou "tajnou ingredienciou" v alchýmii harmonického spojenia ženského a mužského posvätného princípu? Ako by sme definovali vedomý vzťah dvoch ľudí?


Vedomý vzťah dvoch ľudí: Tajné ingrediencie

# 1 Dvaja plne oddaní ľudia, ktorí sú ochotní si navzájom pomáhať, uzdravovať sa a rásť spolu zo skúseností minulosti

Ľudia sú komplexná sada buniek s obrovským rozsahom potrieb a želaní, aj keď to niektorí z nás nehovoria! Od narodenia je pre každého rodiča takmer nemožné splniť nepretržite všetky potreby svojho dieťaťa a zabezpečiť jeho ochranu a bezpečie v živote.


Preto je dosť pravdepodobné, že mnoho z ľudí zažilo v určitej fáze svojho detstva niekoľko negatívnych situácií, ktoré sa mohli zakoreniť hlboko v ich psychike. Spolu s tým prichádzajú aj rôzne zapeklité situácie v rámci intímnych vzťahov v neskoršom veku, ktoré sú živnou pôdou pre liečenie z týchto zakorenených zážitkov.


Ale aby sa rana uzdravila, musí sa ukázať sama, a nie je nič intenzívnejšie ako tento druh vzťahu, čo vyvoláva našu potrebu pozerať sa na tieto miesta ukotvenej bolesti a nechať ju vyplávať, vyčistiť a vyliečiť sa. Toto je kľúčová ingrediencia vo vedomej láske. Chce to čas, obrovskú dávku trpezlivosti, súcitu a ochoty zostať otvorený všetkému, čo každý deň prinesie.


# 2 Dvaja ľudia, ktorí podporujú vzájomné znovuzrodenie úplnej autenticity

Láska a uznanie je ľudským plánom na celý život, ale od narodenia až po súčasnosť mnohí z nás strácajú podstatu svojej pôvodnej identity tým, že robia to, čo cítia, že musia robiť, aby boli milovaní. Láska a bezpečie vytvárajú stabilitu v živote, ktorá nás udržiava čo najďalej od strachu zo straty či opustenia, v opačnom prípade nás emócie držia pripútané v symbiotickom tanci medzi snahou byť milovanou osobou a potrebou byť autentickými.

Naše vzťahy sú živnou pôdou pre náš opätovný vstup do autenticity. Vedomé vzťahy to pozitívne povzbudzujú! Ako? Potrebujeme si navzájom vždy poskytovať bezpečie a pohodlie, aby sme umožnili vznik celistvosti. Niekdy to zaberie veľa času, povzbudenia a odhodlania ... ale výsledok stojí za to.


# 3 Dvaja ľudia, ktorí sú si vedomí seba samého a sú ochotní prevziať zodpovednosť za každú situáciu a svoj "vklad" do vzťahu

Je smutné, že veľa ľudí má podvedomý názor, že všetko, čo robí ich partner, je buď správne, alebo nesprávne, a zameranie je mimo nich. Jednosmerným spôsobom prenášajú pocity a emócie bez náležitej starostlivosti o vzťah. Keď všetko ide skvele, je to jednoduché, ale keď dôjde ku konfliktu, peklo sa často rozpúta, pretože archetypy obete a páchateľa hrajú svoju ďalšiu rolu. Pri vedomom vzťahu sa preto vždy potrebujeme opýtať „Aký je môj posiel vo vytvorení tejto situácie a čo môžem urobiť, aby sa situácia zlepšila?“.


Sebavedomenie JE vedomie. Neustále sme si vedomí sveta okolo nás, ale v skutočnosti len náhodne vyberáme, čo robíme, a nevenujeme tomu prílišnú pozornosť. Poznám mnoho ľudí vo svojich najlepších rokoch, ktorí si nevybrali cestu sebauvedomenia, a všetci okolo sú buď príliš vystrašení, aby im to povedali, na čo by sa mali v živote zamerať, alebo sú už jednoducho vyčerpaní skúšaním. Smutná situácia, ktorá pôsobí ako chorá bunka v ľudskom tele! Buďte si vedomí samého seba... Cesta spoznávania a uznania seba samého je tou najvďačnejšou cestou, ktorú kedy absolvujete, tak prečo tráviť celý čas pozeraním sa z okna?
# 4 Dvaja ľudia ochotní zmeniť neužitočné správanie

Všetky naše vzťahy sú našimi zrkadlami. To, ako na nás ľudia reagujú, je obrovská smerová šípka k miestu, kde sme svojim správaním. Vo vzťahu potrebujeme pochopiť a uchopiť negatívne vzorce správania. Zmena je nevyhnutná. Je to naozaj o zdravom rozume, inak váš vzťah môže trpieť neustálou eróziou.


# 5 Dvaja ľudia, ktorí používajú láskavú komunikáciu verbálne a fyzicky, a ktorí môžu ľahko prechádzať kalnými vodami konfliktu

Komunikácia je základom každého úspešného vzťahu. Je absolútne reálne stať sa autentickým a povedať to, čo skutočne cítime alebo potrebujeme, láskavými slovami a nežnou rečou tela.


# 6 Dvaja ľudia, ktorí sú poučení o dynamike vzťahov

Ste si vedomí, že si vyberáte partnerov, ktorí sú "nastavení" tak, aby vyniesli vaše najhlbšie a najtemnejšie stránky na povrch, aby ste sa na ne mohli pozrieť? Aký druh konfliktu často pozorujete vo svojom vzťahu a ako to ovplyvňuje vášho partnera? Ste si vedomí svojho vzťahového priestoru? Tieto a mnoho ďalších vecí sú dôležitými zdrojmi informácií, ktoré si musíte "prečítať a stráviť" vo svojej knižnici vedomých vzťahov.


# 7 Dvaja ľudia, ktorí sa usilujú udržiavať spojenie cez každé vzťahové počasie

Všetci vieme nadviazať na začiatku vynikajúce vzťahy, keď to ide hladko a dobre. No je potrebné rátať s tým, že upršané emočné počasie občas zasiahne v živote každého človeka, pretože je to nekonečný cyklus života vzťahov, keď kráčame cestou spoločne. Život je ako odliv a príliv, navrhnutý na plynutie s cyklami Vesmíru, a vedomý vzťah vie, že keď je odliv, spojenie vo vzťahu je kľúčovým faktorom. Je ľahké nechať sa strhnúť životom a byť príliš zaneprázdnený rozhovormi alebo trávením kvalitného spoločného času, ale zamatová povaha spojenia je elixír na dlhotrvajúci a naplňujúci vzťah.


Áno, vyžaduje to úsilie, ale nabudúce keď budete mať chuť ignorovať vzťah, pretože ste príliš rozbití alebo unavení na to, aby ste hovorili ... venujte aspoň chvíľu pozornosti uznaniu vášho partnera ... aj keď je to malá poznámka alebo veta „milujem ťa“.


# 8 Dvaja ľudia, ktorí sa venujú tomu, aby si navzájom umožnili inakosť a slobodu rásť oddelene a spolu

Podvedomé vzťahy ovládajú a dominujú. Vedomé vzťahy vedia, že každý človek sa narodil oddelene a „inak“, a ich konečným cieľom je byť prepojený oddelene, nie symbioticky. Potreba bráni slobode. Láska podporuje slobodu. Ale tu sme v tejto fáze nášho vedomého prebudenia odtrhnutí. Umožniť slobodu „byť a stať sa“ je pre mnohých boľavým miestom, pretože existuje toľko strachu zo straty lásky, keď sme zamilovaní.


V našej záhrade vzťahov sadíme semienka so štítkami ako „moja priateľka, môj manžel“ atď., ktoré naznačujú vlastníctvo toho druhého. Začnú sa vytvárať nevedomé pravidlá o tom, čo by mal každý človek vo vzťahu robiť alebo nerobiť, a môže sa začať vyvíjať dusno. Táto časť receptu na vedomé vzťahy je podľa mňa najťažšia, ale s jemnou láskavou starostlivosťou zmiešanou spolu so všetkým vyššie uvedeným sa tam dokážeme dostať... a dostaneme!
# 9 Dvaja ľudia, ktorí pravidelne udržiavajú svoj vzťahový priestor a sú ostražití pri starostlivosti o jeho kvalitu

Rovnako ako murovaná záhrada Eden, kde žijú deti a zvieratá, je pre zdravie vedomého páru rozhodujúci priestor, kvalita a energia. Komunikujeme do veľkej miery s energiou. Už ste niekedy ocitli v situácii, že ste vošli do miestnosti a dokázali ste "nožom krájať" atmosféru? Energia vždy hovorí pravdu, často stojí za slovami a činmi vo vzťahu. Uvedomelý pár sa snaží udržiavať pokojný a šťastný vzťahový priestor, aby sa energetická pravda zhodovala s hovorenými slovami.


# 10 Dvaja ľudia, ktorí vedia, že to, čo vzťahu dávajú, a nie to, čo si z neho berú, im pomáha uzdravovať sa a rásť

Liečenie a rast, ako som už spomínala, je hra pre dvoch. Môžete sa venovať všetkému sebarozvoju, aký sa vám páči, ale váš intímny vzťah vyťahuje všetky vaše nevyliečené obavy, starosti a bolesť z minulosti. Je k tomu navrhnutý!


Vedomé vzťahy vedia, že ich úlohou je pomáhať tomu druhému uzdravovať sa a rásť, aby nebrali zo vťahu len to, čo napĺňa a uspokojuje ich vlastné potreby. Týmto sa nastavuje nádherný cyklus vzájomného darovania a starostlivosti, ktorý rozptýli každú potrebu naplniť očakávania toho druhého. To, čo zažívane so svojou milovanou osobou vo vzťahu každý deň, je úrodnou pôdou pre liečenie a rast.


To je zrejme jediný spôsob, ako milovať a byť milovaný v týchto meniacich sa časoch.

Otvorte oči a pozerajte sa späť na cestu, z ktorej ste prišli, a vedzte, že si každý deň plne zaslúžite vedomý vzťah. Bez ohľadu na to, kto ste a čo ste zažili, máte všetko potrebné k tomu, aby ste jeden taký vedomý vzťah vytvorili vy sami. S trochou sebauvedomenia a lyžicou ochoty zmeniť to, čo treba zmeniť, sa aj vy môžete naučiť autenticky milovať.S Láskou,

https://www.jove.sk/post/recept-na-vedomy-vztah

Chcete sa dozvedieť viac o tom, kde sa aktuálne nachádzate na vašej Ceste Duše a akú vibrácie nesie váš aktuálny rok? Objednajte si online výklad >> Bližšie info TUUPOZORNENIE: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora! Ďakujem❤️♀🙌🏼!


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page