top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

KOZMICKÁ LÁSKA & VEDOMÝ VZŤAH: SPRIAZNENÉ DUŠE VS DVOJPLAMENE

Updated: May 30

Ak ste už nejaký čas na duchovnej ceste a pohybujete sa v rôznych spirituálnych skupinách, zrejme ste už zachytili pojmy ako kozmická Láska, vedomý vzťah, spriaznené duše /soul mates/ či tak intenzívne diskutovaná téma dvojplameňov /twinflames/. Informácii k tomu je pomerne veľa, častokrát aj navzájom odporujúcich si, ako sa v tom všetkom vyznať? Nuž, ja osobne si myslím, že v tomto prípade je prospešné, aby ste sa naučili načúvať svojej vlastnej intuícii, múdrosti svojho srdca, ktorá vás privedie k takým informáciám a životným skúsenostiam, ktoré budú reflektovať úroveň vášho Vedomia. Verte tomu, že vaša silná túžba po Poznaní, spolu s otvorenou mysľou i srdcom, do vášho života pritiahne presne takú skúsenosť, ktorú v danom období potrebujete zažiť. Nie je nad vlastnú skúsenosť, pravda? Keď zažijete na vlastnej koži intenzitu niektorého z týchto "kozmických vzťahov", pravdepodobne už nebudete mať potrebu klásť si otázky typu "je to naozaj môj dvojplameň, je to moja spriaznená duša?", niekde vo vnútri to budete jednoducho vedieť. V nasledujúcej časti podrobnejšie rozoberiem túto tému z uhla pohľadu, ktorý so mnou rezonuje, a ktorý zároveň aj najviac odzrkadľuje moju vlastnú skúsenosť...

KOZMICKÁ LÁSKA & VEDOMÝ VZŤAH: SPRIAZNENÉ DUŠE VS DVOJPLAMENE

DVOJPLAMENE VS SPRIAZNENÉ DUŠE

Spriaznené duše: rôzne Duše, s ktorými sa stretávame na našej ceste, sú "vystrihnuté" z rovnakého „energetického plátna“ ako my a sú k nám zoslané na to, aby nás prebudili a vyzívali k tomu, aby sme sa stali najlepšími verziami seba samých.


Dvojplamene: keď sa naše vlastné „energetické plátno“ rozrastie s láskou a v láske natoľko, že sa naša energia rozdelí na dve časti. Táto druhá polovica sa stáva naším dvojplameňom. To nastáva počas mnohých, mnohých životov dozadu.


Vyšším účelom vzťahu spriaznenej Duše je rast a evolúcia vlastného Vedomia, zatiaľ čo vyšší účel pre dvojplamene je vytvárať vyššie vibrácie a Vedomie pre celú planétu spoločným vzostupom.


Vzťahy so spriaznenou Dušou nám v zásade pomáhajú zvýšiť naše vlastné Vedomie, zatiaľ čo vzťahy s dvojplameňom majú vplyv na zvýšenie Vedomia na celej planéte.


Je viac ako pravdepodobné, že v priebehu niekoľkých inkarnácii budete mať do činenia ako s priaznenými Dušami, tak aj dvojplameňmi súčasne.


Každý má svoju spriaznenú Dušu, ale nie každý má dvojplameň.


To neznamená, že sú dvojplamene vyhradené iba pre „špeciálnych ľudí“. Všetci sme Duše vyslané za jedinečným, špeciálnym zážitkom, ktorý môže zahŕňať dvojplameň alebo aj nie.


ČO SÚ SPRIAZNENÉ DUŠE

Spriaznené Duše môžu byť naši príbuzní, priatelia alebo milenci. Účelom spriaznenej Duše je najčastejšie pomôcť vám rásť a vyvíjať sa tak, aby ste dosiahli svoj plný potenciál.


Spriaznené Duše môžu podľa potreby prichádzať a odchádzať z našich životov, a zvyčajne sa ich vstup do nášho života môže javiť priam osudovo, akoby sme ich už poznali celý život a cítime, že existuje medzi nami silné puto alebo spojenie.


Vzťahy so spriaznenou Dušou môžu byť aj romantické, ale nemusia.


Aj keď máme veľa spriaznených Duší, môžeme mať iba jeden dvojplameň a často účel tohto vzťahu nie je výlučne "len" romantický.


Aj keď medzi dvojplameňmi častokrát dochádza k intenzívnemu romantickému vzťahu, ich účel je oveľa, oveľa väčší a presahuje túto pozemskú rovinu.
ČO SÚ TO DVOJPLAMENE

Hovorí sa, že ak v jednom živote dosiahnete určitú úroveň Vedomia alebo vyššiu frekvenciu, vaša Duša sa musí rozdeliť na dve, aby sa mohla vrátiť späť do fyzického tela.


To znamená, že sa v podstate po Zemi túlate dvaja, dve telá pochádzajúce z tej istej Duše. Obaja ste svojim spôsobom polovica energie, ktorou ste pôvodne boli.


Táto druhá polovica vašej energie je vašim dvojplameňom, a keď sa vaše cesty /týchto dvoch Duší inkarnovaných na Zemi v tom istom čase/ skrížia alebo stretnú, je to, ako keby ste sa okamžite cítili opäť celiství.


Kde to teda necháva spriaznené duše? Spriaznené duše sú symbolicky povedané ušité z rovnakého plátna. Predstavte si obrovskú prikrývku energie a vaša Duša je z tejto prikrývky vystrihnutá. Ostatné Duše, ktoré pochádzajú z rovnakej prikrývky ako vy, sú vaše spriaznené Duše. Môžu to byť vaši priatelia, rodina, partneri či milenci.


Dvojplameň však vzniká vtedy, keď sa tento jeden "výstrih" alebo táto jediná Duša začne zväčšovať a zväčšovať až do bodu, kedy je potrebné, aby sa rozdelila na dve rôzne energie.


Akonáhle sa tieto dve energie Dvojplameňa konečne znova spoja, bez ohľadu na to, koľko cyklov reinkarnácie to trvá, prikrývka sa zväčší až nakoniec vytvorí nové Duše.


Predstavte si to ako semienko, ktoré sa počas klíčenia neustále rozširuje a vytvára stále viac a viac kvetov. Toto energetické rozdelenie však nenastáva u každého. Stáva sa to iba tým, ktorí dosiahli určitú frekvenciu alebo úroveň Vedomia.


V každom „dvojčati“ je magnet, ktorý vás dvoch k sebe neustále priťahuje (rovnaké priťahuje rovnaké/, môžete sa stretnúť kedykoľvek, v akejkoľvek fáze svojej životnej cesty.


Keď však dôjde k spojeniu dvojplameňov, vzťah je veľmi, veľmi intenzívny. Dôvodom je to, že sa v danom období celou svojou mysľou a telom nielenže zaoberáte svojou vlastnou "batožinou" /staré paradigmy, deštrukčné programy, emocionálne bloky a pod./, ale zrazu sa musíte zaoberať aj svojou „batožinou“ v inom tele.


To znamená, že vy dvaja sa v sebe nielen dokonale vidíte, ale vidíte aj všetky svoje protikladné vlastnosti a "chyby". Vidíte jeden do druhého tak hlboko, že je to akoby ste sa pozerali na seba v zrkadle.Aby ste získali predstavu o tom, aký intenzívny by bol takýto vzťah s vašim dvojplameňom, zamyslite sa nad všetkým tým emocionálnym "nákladom", s ktorým sa musíte vysporiadať vo vlastnej mysli a v kontajneri vlastného tela. Predstavte si, že by ste mali dva takéto kontajnery - je to ako keby sa ten „náklad“ na roztriedenie zdvojnásobil alebo dokonca štvornásobil.


To však v žiadnom prípade neznamená, že vzťahy s dvojplameňom nemôžu fungovať. Rozhodne môžu fungovať a vy dvaja určite môžete žiť spolu v harmónii, to však závisí najmä od toho, či ste sa obaja naučili skutočne milovať najskôr samého seba. Pretože v podstate ste svojim dvojplameňom vy sami.


Vzťahy s dvojplameňom sú zvyčajne romantické, nakoľko medzi nimi existuje veľmi silná až magnetická príťažlivosť na všetkých úrovniach, vrátane sexuálnej.


Keď stretnete svoj dvojplameň, okamžite cítite silný pocit spojenia, akoby ste sa vrátili "domov", pocit, že toho druhého poznáte odjakživa, aj keď ste ho možno stretli prvýkrát len predchvíľou. Ľudia vám môžu často hovorievať, že sa podobáte alebo že sa spolu k sebe veľmi hodíte. Pravdepodobne budete mať veľmi podobné povahy a budete si navzájom dokonale reflektovať ako svoje svetlé, tak aj svoje najtemnejšie stránky.


No môže sa stať aj to, že nebudete vedieť rozpoznať svoj dvojplameň, pretože ste sa nedokázali priblížiť k úrovni Vedomia, akú ste získali predtým, než ste sa rozdelili na dve.


Môžete si to predstaviť aj takto - žijete si život s pochopením vyššej frekvencie a vyšších vibrácií, ale zrazu stratíte polovicu z toho a dostanete sa do fyzickej podoby s polovicou energie alebo Vedomia, ktoré ste kedysi mali.
To sa môže vo vašich raných detských rokoch prejaviť napríklad aj tak, že sa cítite akoby "mimo", ako keby ste sem nepatrili, frustrovaní zo sveta okolo, ale zároveň veľmi zvedaví.

Možno ste v mladosti mali vysoko osvietené vízie, myšlienky alebo spirituálne zážitky, aj keď ste tomu neboli vystavení.


Byť na nižšej frekvencii alebo vibráciách a získať späť svoje „Vedomie“ je výzva, ktorú musíte tentoraz prekonať a niekedy môže trvať niekoľko životov, kým sa dostanete do fázy, v ktorej ste kedysi boli.


Hneď ako sa vytvorí váš dvojplameň, vstúpite na Zem súčasne alebo v priebehu niekoľkých rokov od seba. Jedinou výnimkou by bolo, keby ste sa museli viackrát reinkarnovať, aby ste sa navzájom správne spojili.


Hovorí sa, že ak máte svoj dvojplameň, stretnete sa v každom živote, bez ohľadu na úroveň vášho Vedomia. Ale to, či to dvaja zvládnete, bude závisieť od vašej frekvencie a v podstate od toho, ako veľmi ste sa naučili bezpodmienečne milovať samého seba.


V podstate sa to vždy všetko vracia k sebaláske...


Keď sa spoja dva dvojplamene, často je to za účelom dosiahnuť niečo na energetickej úrovni, čo pomôže rozšíriť Vedomie samotnej planéty. Zvyčajne ich spája spoločná túžba vytvoriť niečo spoločné, čo by pomohlo pozdvihnúť úroveň Vedomia planéty.

Niekedy to vyžaduje prejsť mnoho životov k dosiahnutiu tohto účelu, takže je možné, že síce stretnete svoj dvojplameň, ale zatiaľ nedokážete spoločne dokončiť svoju misiu.


Akonáhle sa obaja naučíte ovládnuť svoj vzťah, obaja spoločne vzostúpite a dokončíte svoju misiu už mimo fyzického rozmeru Zeme.


Na rozdiel od vzťahov so spriaznenou Dušou sa vzťahy s dvojplameňom často príliš nesústredia na „výzvy“ a namiesto toho sa viac zameriavajú na rast.


Aj keď vzťahy so spriaznenou Dušou vás môžu "prebúdzať" a môžu vám pomôcť odhaliť, kým skutočne ste, vzťahy s dvojplameňom znamenajú spájanie sa v službe druhým.


So vzťahmi dvojplameňov bude magnetická priťažlivosť vždy na silnej úrovni. V prípade spriaznených Duší sa magnetický ťah môže meniť v závislosti od toho, kde sa vo svojom vývoji obaja nachádzate.
Ako teda môžete rozoznať, či ste vo vzťahu so spriaznenou Dušou alebo dvojplameňom?


Vzťahy so spriaznenou Dušou:

 • Cítite ich nejakým spôsobom "osudovo"

 • Vzťah nemusí byť romantický, aj keď môže byť

 • Existuje silné spojenie, ktoré sa môže časom meniť alebo môže mať rôznu intenzitu

 • Často sú kladené výzvy, aby sa veci vo vašom živote zmenili alebo posunuli vpred

 • Tento vzťah prináša silnú životnú lekciu alebo zmenu na vašej životnej ceste

 • Vzťah môže odhaliť a uvoľniť minulé bolesti, bolesti a traumy, aby mohlo dôjsť k uzdraveniu

 • Môže existovať silné spojenie s minulými životmi

 • Keď sa lekcia dokončí, vzťah nemusí pokračovať alebo sa môže zmeniť v niečo iné

 • Vzťah vám pomôže prebudiť sa na vyššiu úroveň Vedomia alebo duchovna


Vzťahy s dvojplameňom:

 • Cítite ho nejakým spôsobom „osudovo“

 • Vzťah nemusí byť romantický, ale často je cítiť intenzívne spojenie na všetkých úrovniach

 • Existuje silné spojenie, ktoré neustále trvá a je stabilné

 • Existujú výzvy, ale sú viac o našom vlastnom „ja“ ako o tom druhom

 • Vzťah prináša túžbu spájať sa a vytvárať niečo väčšie ako sme my sami

 • Vzťah vás takmer núti reagovať viac s láskou ako spôsob spoločného prežitia

 • Môže existovať silné spojenie z minulých životov, a ak je veľmi pokročilé, môže sa zdať, že je to váš posledný život na Zemi

 • Bez ohľadu na to, či je váš vzťah romanticky založený, alebo nie, k tejto osobe budete vždy cítiť silné spojenie, a na to, aby ste toto spojenie zažili, nemusíte byť blízko seba.

 • Vzťah vám pomôže pripraviť sa na vzostup do inej dimenzie a pomôže vštiepiť planéte vyššie Vedomie


Vzťahy so spriaznenými Dušami sa často prežívajú na úrovni mysle, tela a duše, zatiaľ čo vzťahy s dvojplameňom sa prežívajú na úrovni mysle, tela, duše a na nebeskej/univerzálnej úrovni.


Na záver by som rada zdôraznila, že pri tejto téme neexistujú nejaké skutočné pravidlá, takže najlepším spôsobom, ako zistiť rozdiel medzi spriaznenými Dušami a dvojplameňmi, je riadiť sa vlastnou intuíciou a tým, čo vám vyhovuje najviac.


Niekedy môže byť naozaj ťažké určiť rozdiel medzi týmito dvoma kozmickými vzťahmi, no koniec koncov na tom až tak nezáleží, v akom type vzťahu sa nachádzate, pokiaľ vás váš vzťah naplňuje a mení vás k lepšiemu...
Navštívte s nami POSVÄTNÉ MIESTA SILY, priamo v srdcovej čakre Matky Zeme, a aktivujte v sebe bezpodmienečnú Lásku, ktorá vás bezpečne prevedie všetkými nástrahami rýchlo sa meniaceho sveta >> Bližšie info v časti MYSTIC TRAVEL

S Láskou,

KOZMICKÁ LÁSKA & VEDOMÝ VZŤAH: SPRIAZNENÉ DUŠE VS DVOJPLAMENE
P.S.: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora! Ďakujem❤️♀🙌🏼!

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page