top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

ELDER FUTHARK: SEVERSKÁ RUNOVÁ MÁGIA & AKO VYKLADAŤ A INTERPRETOVAŤ VÝZNAM RÚN

Updated: Oct 27, 2023

Vedeli ste, že runová abeceda je považovaná za proto-nórsky jazyk, ktorý sa používal ešte pred rozsiahlym prijatím latinčiny v celej Európe zhruba v 1. storočí nášho letopočtu?Runová abeceda Elder Futhark je podskupinou 24 písmen. Tieto runové nápisy sa našli na kameňoch, dreve, kostiach a iných predmetoch označujúcich obchodné transakcie, politické a právne záležitosti, v mágii, veštení a kúzlach, na náhrobných kameňoch, ako ochranné talizmany a amulety (podobne ako dnes používame vlastnú abecedu). Z toho sa potom neskôr vyvinuli ďalšie runové abecedy, napríklad abeceda mladšieho Futharku / Younger #Futhark, údajne pochádzajúca z obdobia Vikingov (okolo cca 9. storočia), v ktorej sa používalo iba 16 rún. V tomto príspevku si podrobne rozoberieme jednotlivý význam rún a ako interpretovať ich význam pri výklade...

ELDER FUTHARK: SEVERSKÁ RUNOVÁ MÁGIA & AKO VYKLADAŤ A INTERPRETOVAŤ VÝZNAM RÚN

Samotné slovo #runa znamená šepot, mystériu a tajomstvo a dnes používame runové kamene ako metódu veštenia, podobnú tarotovým kartám, na spojenie s našou vnútornou múdrosťou a intuíciou, ako aj s kolektívnym nevedomím, Vyšším Ja a duchovnými Sprievodcami. Keďže každá runa nie je len písmeno, má za sebou aj význam, podobný hieroglyfom.


24 písmen runovej abecedy Elder #Futhark je rozdelených do 3 sád po 8 písmenách, známych ako „Aetty“. Každý Aett patrí k inému božstvu severskej mytológie a podrobne popisuje cestu životom od narodenia a hmotných statokov, cez boje, ťažkosti, rast a dozrievanie, až po zavŕšenie a koniec cyklu, duchovný vzostup a odkaz potomkom.


Tento príspevok obsahuje prehľad písmen runovej abecedy Elder Futhark a doslovný preklad. Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o ich významoch, pozrite si aj môj predošlý príspevok k rozsiahlej téme rún >> prejsť na článok.VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH RÚN


Freyrov Aett

Toto je prvý Aett venovaný severskému Bohu mieru, Freyrovi. Prvých šesť rún tohto Aettu hláskuje slovo „futhark“ a odtiaľ pochádza aj jeho meno, podobne ako sa hovorí „QWERTY“ klávesnici.


 • FEHU ᚠ - táto prvá runa zodpovedá písmenu F a je v doslovnom preklade „dobytok“

 • URUZ ᚢ - Toto je písmeno U a predstavuje zubra, starodávneho býka

 • THURISAZ ᚦ - Toto je ekvivalent zvuku TH a prekladá sa ako „kladivo“, tŕň alebo „gigant“

 • ANSUZ ᚫ - Toto je písmeno A a je preložené ako „Boh“ alebo „správa“

 • RAIDHO ᚱ - Toto je písmeno R a znamená „cesta“ alebo „jazda“

 • KENAZ ᚲ - Toto je známe ako K alebo C a znamená „pochodeň“

 • GEBO ᚷ - písmeno G, preložené ako „darček“

 • WUNJO ᚹ - Toto je písmeno W a je preložené ako „radosť“, jeho symbol predstavuje vlajku klanu


Heimdallov Aett

Druhý Aett je venovaný Heimdallovi, strážcovi Bohov.

 • HAGALAZ - Toto je písmeno H a v preklade znamená „buď pozdravený“.

 • NAUTHIZ - písmeno N, znamená „potreby“ alebo „ťažkosti“

 • ISA - Toto je písmeno I a znamená „ľad“

 • JERA - Toto je písmeno J a prekladá sa ako „rok“ alebo „úroda“

 • EIHWAZ - Toto je ekvivalent písmena ï (æ) a symbolizuje tis.

 • PERTHRO - Písmeno P má neznámy význam, ale možno ho preložiť ako „hruška“ alebo „šťastie“

 • ALGIZ - Toto je Z a prekladá sa ako „los“, čo znamená „ochrana“ alebo „obrana“.

 • SOWILO - Písmeno S, symbolizuje Slnko


Tyrov Aett

Posledný Aett je venovaný Tyrovi, Bohu vojny.

 • TIWAZ - Toto je písmeno T a týka sa Boha Tyra / Tiwaza

 • BERKANA - Písmeno B, znamená „breza“ a predstavuje narodenie

 • EHWAZ - Písmeno E predstavuje „koňa“

 • MANNAZ - Toto je písmeno M a znamená „muž“

 • LAGUZ - Písmeno L, ktoré sa prekladá ako „jazero“ alebo „voda“

 • INGWAZ - Toto je ŋ ekvivalent zvuku -ng na konci slova. Týka sa Boha Plodnosti, Ing / Inguz / Yngi / Ingwaz

 • OTHALA - To zodpovedá písmenu O. Predstavuje dedičstvo a odkaz. Niekedy sa tieto posledné dve runy vymenia v poradí.

 • DAGAZ - Toto je písmeno D a je preložené ako „deň“

 • K dispozícii je tiež voliteľná prázdna runa, ktorá je niekedy pridaná, ale nie je súčasťou pôvodného postupu.

TIP: Ak by ste chceli získať nejaké nápady, ako používať runové kamene, prečítajte si tiež môj príspevok AKO SI VYROBIŤ SIGILY A VIAZANÉ RUNY PRE PRITIAHNITE KÚSKA MÁGIE DO ŽIVOTA.


ELDER FUTHARK: SEVERSKÁ RUNOVÁ MÁGIA & AKO VYKLADAŤ A INTERPRETOVAŤ VÝZNAM RÚN

AKO VYKLADAŤ RUNY

Aj keď sa historicky #runy tradičnejšie používali ako bežná abeceda, a ak sa používali v akomkoľvek „magickom“ zmysle, napríklad pri vytváraní amuletov, nebolo o nič zvláštnejšie alebo pravdepodobnejšie, že budú uprednostnené pred latinským alebo gréckym písmom. Napriek tomu sa hovorí, že starodávny spôsob vykladania (čítania) rún bol robený tak, že boli hodené na bielu hodvábnu látku s očami otočenými k oblohe a k bohom, aby neovplyvňovali čítanie prostredníctvom akejkoľvek zaujatosti. Následne boli interpretované iba obrátené runy. Dnes sa preferovaná metóda čítania / veštenia rún zvyčajne vykonáva skôr ako čítanie tarotových alebo vešteckých kariet intuitívnym výberom každého runového kameňa a jeho rozložením do rôzneho štýlu „usporiadania“ podľa toho, akú záležitosť daný človek rieši.


Pri výbere rún môžete zvoliť tradičné runy z kameňa alebo vytepané do dreva, alebo rôzne druhy rún vyrobených z pravých krištálov a vzácnych kameňov (tie mám ja osobne najradšej) alebo v podobe runových kariet. Alebo si môžete vytvoriť svoj vlastný st rún! Stačí zhromaždiť 24 kusov predmetov podobnej veľkosti a na každý z nich vyryť, napísať / namaľovať runové písmeno, môžete ich tiež vyrobiť z hliny, ak nenájdete dostatočný počet rovnakých predmetov. Ak ich chcete použiť samostatne, napríklad v prípade sviečkovej mágie, môžete ich ostrým predmetom /athamé alebo obyčajný špendlík/ vyryť do sviečky. Ja osobne na sviečky vyrývam viazané runy, t.j. kombinácia niekoľkých rún súčasne, ktoré zodpovedajú konkrétnemu cieľu. O viazaní rún a vytváraní sigílií som písala v článku >> TU.AKO UROBIŤ ČÍTANIE Z RÚN

KROK 1: Predtým, ako začnete používať runy, rovnako ako pri všetkých metódach #veštenia, odporúčam vám očistiť ich od všetkých pretrvávajúcich energií, napríklad umiestnením na slnko alebo mesačné svetlo, zahrabaním do soli alebo očistením dymom (výborne sa na to hodí biela šalvia alebo Palo Santo). Môžete si tiež nastaviť atmosféru zapálením sviečky, zapálením kadidla alebo rozptyľovaním éterických olejov v aroma lampe, atď. Držte vrecúško s runami v nedominantnej ruke a niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite, upokojte a vycentrujte svoju myseľ. Ak chcete, môžete si predstaviť šnúru alebo korene, ktoré vás uzemnia k stredu Zeme a / alebo jasné biele svetlo, ktoré očistí runy a vašu auru. Môžete tiež zavolať božstvá, svojich strážnych anjelov, duchovných sprievodcov, vyššie Ja alebo čokoľvek iné, čo s vami rezonuje.


KROK 2: Keď budete pripravení, zamyslite sa nad otázkou, na ktorú by ste chceli prijať odpoveď, alebo nad konkretnou záležitosťou, a vytiahnite runy z vrecúška dominantnou rukou jednu po druhej a pričom opakujte svoju konkrétnu otázku alebo problém, buď nahlas, alebo v hlave. Vyložte svoje #runy do vopred určeného rozpoloženia (najbežnejšie sa používa výklad 3 rún, ktoré sa vyložia vedľa seba, a ktoré reprezentujú minulosť - prítomnosť - predpokladaná budúcnosť, resp. súčasná sitácia - odporúčanie - možný výsledok... alebo jednoducho vytiahnite jednu runu ako odpoveď.) Dôležité je zadefinovať si vopred pred vykladaním rún ako budete rozkladať runy a čo bude daná pozícia runy reprezentovať, podobne ako pri výklade tarotu. Môžete sa inšpirovať typmi výkladov z tarotu (napr. vykladanie do tvaru keltského kríža, vzťahový výklad a pod.), k tomuto sa nebudem teraz rozpisovať, keďže je to téma na samostatný článok (možno niekedy v budúcnosti:).RUNOVÝ VÝKLAD TRI NORNY

Ide o jednoduchý proces vykladania troch rún a ich rozmiestnenia v horizontálnej línii:


✓Prvá runa osvetľuje, aké činy z minulosti vás priviedli do súčasnej situácie.


✓Druhá runa charakterizuje váš aktuálny problém a môže vám pomôcť lepšie ho pochopiť.


✓Tretia runa odkazuje na najpravdepodobnejší budúci výsledok založený na tom, kde sa veci momentálne nachádzajú.


RUNOVÝ VÝKLAD ŠTYRIA TRPASLÍCI

Výklad rún "Štyria trpaslíci" funguje veľmi podobným spôsobom, až na to, že umiestnite štyri runy do kruhu, začínajúc zhora a pokračujete v smere hodinových ručičiek.


Vrchná runa opäť odkazuje na veci, ktoré sa už stali a ktoré vás priviedli tam, kde ste. Dá sa považovať za runu primárnej „príčiny“.


Runa napravo charakterizuje veci, ktoré robíte a ktoré ovplyvňujú situáciu, zatiaľ čo runa naľavo osvetľuje vplyv, ktorý majú ostatní.


Nakoniec runa na spodku odhaľuje pravdu o situácii, ktorá je momentálne skrytá. Často poukazuje na motiváciu, ktorú si neuvedomujeme alebo si ju nepripúšťame, no má obrovský vplyv na aktuálnu situáciu.


KROK 3: Akonáhle budú vaše runy rozložené pred vami, interpretujte ich jednu po druhej s ich doslovným a obrazovým významom a potom s tým, čo znamenajú, vezmite ich význam a spojte ho dohromady ako jeden celok, a skúste vytvoriť celistvý príbeh. Predtým, ako sa pozriete na ich oficiálny význam, zamerajte sa najskôr na svoju intuíciu a vašu počiatočnú / prvúreakciu. Výklady z runových kameňov sa vďaka svojej starobylosti môžu v niektorých stupňoch veľmi líšiť, takže je najlepšie ísť s tým, čo vo vás najviac rezonuje. Ak chcete, môžete si svoje čítanie zaznamenať a neskôr sa k nemu vrátiť, aby ste videli, ako sa to odohralo, alebo či sa vám naskytnú nejaké ďalšie postrehy. Nebojte sa, ak vám to na začiatku hneď nepôjde. Chce to čas a opakovaný tréning, ako pri všetkom novom. Dôverujte svojej intuícii, nechajte ju slobodne prúdiť vašou mysľou, časom si osvojíte pocit dôvery vo vaše prvotné pocity a impulzy.


Ak chcete, môžete časom začať pracovať aj s obráteným významom rún. Každopádne neodporúčam používať čítanie z rún pre rozhodovanie sa v dôležitých životných situáciách. Tak ako aj tarot či kyvadlo, aj runy by mali byť len sprievodnými nástrojmi na pochopenie vašej situácie s poskytnutím odporúčaní, nie na "predpovedanie" budúcnosti. Nakoľko nám bola daná slobodná vôľa, my sami sme tvorcovia svojho života, a všetky okolnosti v našom živote vytvárame a priťahujeme na základe našich každodenných myšlienok a rozhodnutí... pokiaľ teda naše myšlienky a rozhodnutia neriadia paradigmy uložené hlboko v našom podvedomí... ale to je tiež téma na celý článok.


Ak sa vám nepáči vaša súčasná situácia, nechajte sa pokojne inšpirovať runami, aby vám pomohli ozrejmiť či osvetliť jej pôvod (najčastejšie sú to tie skryté paradigmy, ktoré idú na autopilota), prípadne ich poproste o inšpiráciu či odporúčanie čo s tým, a nasledujte výklad s tým, že nič netrvá večne, a každá situácia môže byť len dočasná, ak sa tak rozhodnete. Nikto vás netrestá, nikto vás neblokuje... je to všetko vo vašej mysli!


A nezabúdajte, že TEN, KTORÝ JE SPOJENÝ S TVORIVOU ENERGIOU VESMÍRU JE MILIÓNKRÁT SILNEJŠÍ AKO MILIÓNY TÝCH, KTORÍ NIE SÚ. Na margo prípadných limitujúcich presvedčení o kliatbách či zarieknutiach inými...


S Láskou,
UPOZORNENIE: Tento článok podlieha autorských právam, preto kopírovanie obsahu článku, resp. jeho častí, bez predošlého súhlasu nie je dovolené. Článok je možné zdielať prostredníctvom sociálnych sietí len v celom rozsahu aj s uvedeným linkom tejto webstránky. Ďakujem❤️♀🙌🏼.


Prechádzate aktuálne náročným transformačným obdobím a radi by ste získali väčšiu jasnosť v tom, KTO V SKUTOČNOSTI STE, PREČO STE SEM PRIŠLI, ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k POSLANIU SVOJEJ DUŠE a objavili svoj povestný BOD ŠŤASTIA? Objednajte si svoj osobný výklad KARMICKEJ ASTROLÓGIE & CESTY DUŠE >> Bližšie info v časti ONLINE SLUŽBY


✫✨♀ SLEDUJTE NÁS AJ NA INSTAGRAME A FACEBOOKU, ABY STE MALI K DISPOZÍCII VŽDY NAJČERSTVEJŠIE PRÍSPEVKY A INŠPIRÁCIE K NAJAKTUÁLNEJŠÍM UDALOSTIAM ODOHRÁVAJÚCIM SA NA NEBESKOM PLÁTNE ♀✨✫


>> FB 👉 https://www.facebook.com/poklady.venuse

>> INSTAGRAM 👉 https://www.instagram.com/j.o.ve_poklady_venuse/Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page