top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

RUNY ~ PÔVOD, HISTÓRIA & ICH VÝZNAM PRI VEŠTENÍ, 1.časť

Updated: Oct 27, 2023

Runy vychádzajú zo starej protogermánskej tradície siahajúcej pravdepodobne až do 1. storočia nášho letopočtu. Skladajú sa z runovej abecedy pozostávajúcej z 24 písmen, zvyčajne vyrobenými z dreva alebo kameňa, ktoré sa používali ako metóda veštenia a ochrany sigílií. Ak sa chcete dozvedieť viac o ich konkrétnom význame a spôsobe využitia v rámci vašej spirituálno-magickej praxe, pokračujte ďalej v čítaní tohto príspevku...

RUNY ~ PÔVOD, HISTÓRIA & ICH VÝZNAM PRI VEŠTENÍ www.jove.sk

Prvým vyústením celej abecedy boli runy "Elder Futhark" cca v 5. storočí nášho letopočtu, ktoré sa najčastejšie používajú až dodnes. Následne vznikol druhý, "Younger Futhark", upravený Vikingami a inými severskými kmeňmi, ktoré pokračovali až do stredoveku.

Hovorí sa o nich, že sú založené na princípe starolatinských nápisov.

Runy sú plné bohatej magickej histórie, a preto boli vysoko uctievané a používané s mimoriadnou opatrnosťou. V severských kultúrach, ako aj v ďalších kultúrach severnej Európy sa verilo, že majú silné veštecké schopnosti, a preto sa k nim pristupovalo veľmi vážne a s patričnou úctou.


Pôvod slova „runa“ vychádza z germánskeho významu slova pre „mystériu“ alebo „tajomstvo“. Podobné nálezy sa vyskytujú v starej írskej gaelčine, welštine a starej angličtine, niekedy tiež znamenajú „zázrak“. Napr. v litovčine predstavuje význam slova „hovoriť“ a vo fínčine vyjadruje „báseň“.

V dnešnej dobe sa runy používajú ako metóda spojenia s vyšším Ja, vnútorného vedenia a využitia intuície ako metódy predpovedania budúcnosti či poskytnutia cenných vhľadov, rád (podobne ako tarotové karty).


Ako sme už spomenuli, runová abeceda má tradične 24 písmen. No niekedy súpravy obsahujú prázdny kameň tzv. "Odinova Runa", ktorá má symbolizovať to, čo ešte nie je známe. Odin bol severský Boh, ktorý obetoval oko, aby videl všetko, čo sa vo svete deje.

Ak ste si pri veštení vybrali túto runu, znamená to, že ešte nie je čas na prezradenie určitých informácií (nám obyčajným smrteľníkom:) a mali by sme jednoducho dôverovať v dokonale božské načasovanie života.Runová abeceda Elder Futhark je rozdelená na 3 rovnaké časti po ôsmich runách: Freyrov Aett, Heimdallov Aett a Haegov Aett („aett“ znamená abeceda).

Tieto tri časti rozprávajú príbeh životných cyklov. Prvá sada run reprezentuje hľadanie našej opory v hmotnej rovine a hromadenia svetských statkov. Ako taká v sebe obsahuje runy symbolizujúce veci ako dobytok (v tých časoch hlavný ukazovateľ bohatstva), ale aj komunikáciu a energiu. Ďalšia sada rún hovorí o našom dospievaní a raste, obsahuje runy ako prekážky, osud a úrodu / hojnosť. Posledná sada rún zobrazuje našu rozvíjajúcu sa duchovnosť a odkaz svetu. Zahŕňa runy, ako je narodenie, spoločenstvo, intuícia a dedičstvo.


Runy ako starodávny jazyk pretkávaný rúškami tajomstva, reprezentuje širokú škálu potenciálnych významov. Vo všeobecnosti sú všetky symboly a ich význam nasledovné:FREYROV AETT

V severskej mytológii bol Freyr vládcom mieru, plodnosti, dažďa a slnečného svitu a synom morského boha Njörda.


1. Fehu ᚠ - „Dobytok / Bohatstvo“

Prvý zo staršieho Futharku, Fehu, naznačuje prosperitu a hmotné bohatstvo, buď vyhraté, alebo zarobené. Môže to predstavovať šťastie, hojnosť a finančný úspech v blízkej budúcnosti. Môže taktiež súvisieť aj so spoločenským úspechom. Nie každý sa rozhodne prečítať runu ako obrátenú („merkstave“), ak to tak bude, ale ak tak urobí, a rezonuje to s vami - jej obrátený význam môže naznačovať stratu osobného majetku alebo príjmu, pokles sebaúcty alebo niečo iné. Istý druh bojov. V tarote sa to dalo považovať za kartu Cisárovná.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Hojnosť, šťastie, nádej, prosperita


2. Uruz ᚢ - „Vôl“

Druhý, Uruz, je zástupcom divého býka. Je runou sily, vytrvalosti, tvrdej práce, motivácie a odhodlania. Môže naznačovať čas veľkej energie, rýchlosti a zdravia. Ukazuje tiež zvyšujúcu sa moc a mužnosť. V opačnom význame môže znamenať stratu zdravia, vytrvalosti, blokády na ceste, nadvládu iných nad nami alebo nesprávne nasmerované sily.

V tarote ju možno považovať za kartu Sily. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Sila, vytrvalosť, zdravie, odvaha


3. Thurisaz ᚦ - „Obor“

Táto runa predstavuje Thorovo kladivo alebo obra. Ako taká označuje silný smer energie a sily, či už na zničenie alebo na obranu, a tak môže naznačovať aj konflikt. V obrátenom význame môže znamenať bezbrannosť, nátlak, zlobu alebo zradu. Túto runu môžme v tarote spájať s kartou Voz. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Obrana, výzva, nebezpečenstvo


4. Ansuz ᚫ - „Správa“

Ansuz je runa komunikácie. Predstavuje boha predkov Odina, a tak naznačuje prichádzajúce božské posolstvo alebo vhľad. Môže to tiež znamenať dobrú radu, múdrosť, pravdu, inšpiráciu a nadšenie. Ak by bola runa obrátená, mohlo by to poukazovať na nesprávnu komunikáciu, klamanie, nedorozumenie a manipuláciu.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Zjavenie, znamenia, vízie


5. Raidho ᚱ - „Cesta“

Raidho naznačuje cestu a predstavuje koleso. Môže to byť fyzické cestovanie, napríklad dovolenka doma alebo v zahraničí, alebo môže reprezentovať duchovnú cestu pri rozširovaní obzorov. Môže tiež naznačovať, že veci sa dávajú do perspektívy, vývoja a životného cyklu. Obrátená znamená rigiditu, nespravodlivosť, iracionalitu a narušenie.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Pokrok, pohyb, vývoj, perspektíva
6. Kenaz ᚲ - „Fakľa / Plameň“

Kenaz predstavuje plameň alebo pochodeň. Reprezentuje teda maják pravdy a hľadania skutočného "severu" vedeného vašim vlastným žiariacim svetlom. Môže to naznačovať, že to, čo bolo predtým neznáme, môže vyjsť na povrch, môžu sa vyjsť najavo tajomstvá, a vy ste na správnej ceste nájsť svoje skutočné povolanie v živote. Znamená to tiež vedomosti, tvorivosť, inšpiráciu, vitalitu, regeneráciu a energiu. V opačnom význame môže znamenať to, že nemáte videnie, že ste uviaznutí v tvorivej rutine, falošnej nádeji a nestabilite.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Osvietenie, vedomosti, porozumenie


7. Gebo ᚷ - „Dar“

Gebo je runa darov. Je to pozitívny symbol, ktorý naznačuje, že vlastníte veľa darov a talentov, alebo že vám niekto udelí štedré požehnanie. Týka sa to aj štedrosti, rovnováhy a pozitívnych vzťahov. Táto runa nemá žiadny obrátený význam.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Veľkorysosť, partnerstvo, dary


8. Wunjo ᚹ - „Radosť“

Wunjo je predstaviteľom rodových erbov klanov a víťazstva. Predstavuje triumf a radosť, bezpečie, bezpečie, slávu a spolupatričnosť. Môže tiež naznačovať harmóniu, prosperitu a duchovné odmeny. V obrátenom význame môže poukazovať na bolesť, smútok, odcudzenie a stratu.KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Potešenie, radosť, hody, oslavy, pohodlie


Pokračovanie nájdete v ďalšej časti v príspevku RUNY ~ PÔVOD, HISTÓRIA & ICH VÝZNAM PRI VEŠTENÍ, 2.časť.


S Láskou,UPOZORNENIE: Tento článok podlieha autorských právam, preto kopírovanie obsahu článku, resp. jeho častí, bez predošlého súhlasu nie je dovolené. Članok je možné zdielať prostredníctvom sociálnych sietí len v celom rozsahu aj s uvedeným linkom tejto webstránky. Ďakujem♥


Ak vás história a magický význam rún chytili hlboko za srdce, vyberte si svoj vlastný set rún vyrytých do pravých polodrahokamov, ktoré zvyšujú ich magický účinok. Nájdete ich v rozsiahlej ponuke nášho eShopu s možnosťou výberu z rôznych druhov polodrahokamov... >> vojsť do eShopu


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page