top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V ŠKORPIÓNOVI APRÍL 2024: TRANSFORMÁCIA PODVEDOMÝCH VZORCOV & OSVETLENIE TIEŇOV + DENNÍKOVÉ VÝZVY A KRIŠTÁLOVÝ TIP
© Copyright

NUMEROLÓGIA 11/11 ~ 11. (29.) NOVEMBER: VÝZNAM ČÍSELNÉHO KÓDU, DVOJPLAMENE, MANIFESTÁCIA & RITUÁLY

Updated: Nov 30, 2023

November je vo všeobecnosti vždy veľmi špeciálny mesiac, pretože nesie so sebou vibráciu čísla 11. 11. November (11.11.) je po duchovnej stránke veľmi významný dátum, pretože za číslom 11 sa skrýva mocná numerológia. V numerológii je číslo 11 známe ako „Majster Manifestor“, resp. Majstrovské číslo, spojené s vyššími sférami, božstvami a duchovnými prebudeniami. Predstavuje tiež dosiahnutie úplného zosúladenia s našim pravým a najvyšším Ja. Číslo 11 je tiež našou pripomienkou, že aj keď sa javíme ako samostatné osoby, v skutočnosti sme všetci navzájom prepojení a súčasťou väčšieho celku. Je to vidieť na dvakrát opakovanom čísle 1 a na skutočnosti, že keď sa číslice sčítajú, 11 nám dáva 2. Sme samostatnou Bytosťou, ale sme aj jeden druhým. Všetci spoločne tvoríme Vesmír, ktorý sa prejavuje prostredníctvom nás. Sme Vedomie, ktoré ožilo, a hoci všetci máme svoje jedinečné cesty Osudu, sme taktiež vzájomne spojení a na tejto Ceste kráčame vždy spolu. Toto číslo je hlboko prepojené s anjelskou mágiou a bohatými príležitosťami, takže ak chcete využiť túto priaznivú energiu ku svojmu najvyššiemu prospechu a posunu na svojej Ceste, ponúkam vám k dispozícii na vyskúšanie niekoľko rituálov...

NUMEROLÓGIA 11/11 ~ 11. (29.) NOVEMBER: VÝZNAM ČÍSELNÉHO KÓDU, DVOJPLAMENE, MANIFESTÁCIA & RITUÁLY

Art by Emilia Nora Elina


11 je číslo spojené s vyššími sférami. Aj keď sa pozriete na samotné číslo 11, vyzerá ako dva stĺpy alebo dva portály, ktoré vytvárajú spojenie medzi týmto a "oným" svetom.


Počas celého novembra je nám umožnené využívať vyššie vibrácie tohto číselného kódu 11 a ľahšie tak pristupovať k božským ríšam. V tomto novembrovom období môžeme dosiahnuť väčší pokrok na našej Ceste duchovného rastu a vývoja, či už prostredníctvom meditácie, trávenia času v prírode, písania denníka alebo sústredenia sa na vďačnosť.


1111 & DVOJPLAMENE / TWIN FLAMES

Ako súvisí koncept Dvojplameňov s 11/11? Číslo jedenásť sa bežne považuje za reprezentáciu dvoch vesmírnych milencov, ktorí sa stretávajú ako energia jednej duše, ktorá bola kedysi veľmi dávno rozdelená na dve časti. Je to symbol duality (oddelenie dvoch jednociferných čísel) a Jednoty (jedenásť ako jediné číslo) zároveň, zarovnané v harmónii. Je tiež zaujímavé poznamenať, že číslo jedenásť, keď sa otočí na bok, vyzerá takmer ako znamienko rovnosti – čo nie je pravdepodobne náhoda, keďže Dvojplamene sa považujú za dvoch duchovne a energeticky absolútne rovnakých & rovných.


Verí sa, že 11.11 je jedným z mnohých posvätných znakov Dvojplameňov, preto používanie čísla 11 alebo 11.11 na pritiahnutie Dvojplameňa do vášho života môže byť skvelým nápomocným nástrojom. Existuje veľa nádherných rituálov, ktoré môžete použiť a prispôsobiť na prejavenie energie Dvojplameňa vo svojom živote (hneď dva rituály nájdete aj na mojom Blogu >> MAGICKÉ RITUÁLY NA PRIVOLANIE SPRIAZNENEJ DUŠE DO VÁŠHO ŽIVOTA ), ako aj krištály, ktoré vám môžu pomôcť spojiť sa s touto duchovne vysokou energiou dňa. Použite akékoľvek metódy, s ktorými rezonujete a cítite sa najviac prepojení.


Je potrebné však zdôrazniť, že žiadna mágia ani rituál neurýchli stretnutie s vašim Dvojplameňom, ani váš osobný proces duchovného rastu, pokiaľ nebudete zároveň intenzívne pracovať na sebe a svojich tieňoch či deštruktívnych paradigmách, uložených hlboko v podvedomí. Rituály sú skvelým doplnkovým nástrojom, samé o sebe však žiadnu situáciu nevyriešia /min. nie na dlho/, pokiaľ nie sú sprevádzané týmito ďalšími aktivitami podporujúcimi našu duchovnú transformáciu.


Je to proces a dlhá Cesta sebaobjavovania, častokrát skrze náročné prekážky, ktoré nám akoby život neustále podkladal pred nohy. Dôverujte však tomu, že to nie je pre to, že sa vás niekto "zhora" snaží trestať, ale je to vždy pre vaše najvyššie dobro, aj keď to tak v danej chvíli nemusí vôbec vyzerať. Uvedomenie si toho, je prvým výrazným posunom na Ceste k naplneniu vášho účelu na Zemi. Hovorím to zo svojich vlastných, dlhoročných skúseností...
11. (29.) NOVEMBER: 11/11

Slávny deň 11.11.! Špeciálny deň pre mnohých! Tento deň nesie v sebe magický číselný kód 1111, mocné číslo v astrológii a takiež považované za významné anjelské číslo.


Ak existuje niečo, čo chcete manifestovať vo svojom živote, toto je deň, kedy je vhodné stanoviť si svoje zámery! 1111 zvyšuje našu schopnosť manifestovať a zanechávať odtlačok na tapisérii, ktorá predstavuje celý náš život. Tiež naznačuje, že sme v dokonalej harmónii a v súlade s celou prírodou, celým Vesmírom.


Z tohto stavu zosúladenia je pre nás jednoduchšie cítiť sa uzemnení a spojení s našim životom tu na Zemi, a zároveň aj s hlbokou mágiou a múdrosťou vyšších sfér.


11. november je mimoriadne silným dňom na otvorenie srdca a posilnenie energie srdcového poľa. Ak sa cítite zablokovaní, pokiaľ ide o záležitosti srdca, alebo ak sa snažíte spojiť s túžbou svojho posvätného srdca, stanovte si zámer a požiadajte svojich anjelov a duchovných sprievodcov, aby vám pomohli uvoľniť akékoľvek bloky, ktoré už nie sú potrebné a neslúžia viac vášmu najvyššiemu účelu.


Počas celého dňa sa snažte vedome udržiavať svoje srdce otvorené a vo vibrácii lásky, porozumenia, odpustenia a súcitu, najmä voči sebe!


Ak chcete niečo pritiahnuť, manifestovať alebo vytvoriť, je to tiež silný deň na modlitbu, afirmácie a rituálnu prácu.Rituálna práca počas 11.11. bude mimoriadne silná a ak máte energiu, ktorú by ste chceli buď odstrániť alebo pozvať do svojho života, teraz je na to skvelý čas. Ale pamätajte tiež na to, že keď pracujete s energiou Vesmíru v akomkoľvek rituáli, je dôležité odovzdať do kolobehu energie dar vďačnosti, tzv. obetinu /preto môžete často vidieť kalich vína alebo nejaké ovocie nahromadené na oltároch/. Dokonca aj jednoduché zapálenie sviečky, aby ste uznali a uctili si energiu, ktorá vás podporuje, je nádherným gestom poďakovania.


Hovorí sa, že karma je okamžitá, keď je prítomná energia 11. Takže namiesto niečoho bežného, urobte v tento deň niečo pekné pre cudzinca alebo prispejte na nejakú charitatívnu vec. Čím viac počas 11.11. dáte, tým viac dostanete späť.


V nasledujúcej časti nájdete niekoľko jednoduchých, ale účinných rituálov, ktoré môžete vykonať 11. novembra, a ktoré vám pomôžu využiť silu 11. novembra v jej plnej miere, a aby ste pozvali väčšiu hojnosť a pozitívnu energiu do svojho života.


RITUÁL VOĽNÉHO PÍSANIA 11/11

Náhradné dni na vykonanie tohto rituálu: 10., 28. a 29. novembra.


Na začiatok je potrebné vyčistiť svoj priestor (pomocou nástrojov, ktoré vám budú vyhovovať – vydymovacie zväzky, esenciálne oleje, čistenie selenitovou paličkou, tibetskými zvončekami atď.) a uistiť sa, že máte niekoľko minút pokoja a nebudete nikým rušení.


Nastavte si časovač na 11 minút a dovoľte si počas tohto obdobia plne sa koncentrovať iba na vašu meditáciu. Nebojte sa, ak nie ste pokročilí meditujúci! Ak sa vaša myseľ zatúla, skúste ju jemne postrčiť späť do stredu, uznajte myšlienky, ktoré prichádzajú, a potom ich nechajte jednoducho odísť.Ak chcete ešte viac zvýšiť účinky tohto rituálu, začnite riadenou meditáciou, ktorá vám pomôže naladiť sa na frekvencie Lásky (vyskúšajta napr. meditáciu na liečenie a aktiváciu srdcovej čakry od Toma Kenyona - Heart Chakra Meditation, nájdete na YouTube). V tomto prípade nemusíte dodržiavať časový limit 11 minút.Krok 1: Vezmite si denník alebo kus papiera, znova nastavte časovač na 11 minút a už len píšte. Snažte sa príliš dlho nepozastavovať, aby ste premýšľali o tom, čo povedať – toto cvičenie je o tom, že necháte svoje podvedomie vyliať všetko na stránky papiera bez toho, aby sa váš vnútorný kritik alebo vedomá myseľ snažila do toho zasahovať, takže nech vyjde von čokoľvek – aj keď je to prakticky "blábol"!


Píšte napríklad o všetkých veciach, ktoré otvárajú vaše srdce a prinášajú vám radosť do vášho života. To môže zahŕňať veci, ktoré vám momentálne prinášajú radosť, alebo veci, ktoré chcete do svojho života pritiahnuť v budúcnosti. Alebo píšte o veciach, ktoré vás aktuálne trápia najviac, je to naozaj len na vás. Keď píšete plynule, myšlienkou je pokračovať v písaní bez toho, aby ste pero zdvihli zo stránky, takže si dovoľte písať čokoľvek, len aby ste pero udržali v pohybe. Keď sa časovač spustí druhýkrát, môžete ukončiť písanie.


Krok 2: Teraz premýšľajte o všetkom, čo sa k vám dostalo počas vašej meditácie (vízie, opakované myšlienky, pocity), ako aj prehodnocovanie toho, čo ste napísali počas relácie voľného písania. Prejdite si všetko a zvýraznite všetky kľúčové činnosti alebo slová o pocitoch, ktoré sú pre vás dôležité. Tieto slová a/alebo aktivity vám poskytnú informácie o tom, kam potrebujete zamerať svoju energiu a čas, keď budete postupovať vpred a cez portál 11/11


Krok 3: Vyberte si 3 slová alebo činnosti s najlepšími pocitmi, ktoré s vami práve teraz najviac rezonujú, a potom si ich zapíšte na samostatný list papiera. Teraz si položte ruku na srdce a opakujte pre každú jednu z nich:


"Dávam si povolenie cítiť/robiť (sem vložte pocit/aktivitu)... Dávam si povolenie priniesť viac tejto energie do môjho života, počnúc dnešným dňom."


Krok 4: Teraz zatvorte oči a predstavte si, ako bude váš život vyzerať, keď doň vnesiete všetku túto krásnu energiu. Predstavujte si, ako dosiahnete všetko, čo chcete, a budete sa cítiť naplnení a šťastní. Meditujte o tom 11 minút.


Krok 5: S ohľadom na svoju víziu napíšte jasný zámer toho, čo chcete vo svojom živote prejaviť / manifestovať. Skúste jednou vetou výstižne zachytiť, aké emócie, pocity a veci chcete do svojho života vniesť. To vám pomôže vyslať jasné želanie do Vesmíru. Tu je niekoľko príkladov:


"Mojim zámerom je pohnúť sa vpred a priniesť do môjho života uvoľnenejšiu a pokojnejšiu energiu, aby som sa mohol/-la cítiť zosúladený/-á a spojený/-á s mojou najvyššou cestou."


"Mojim zámerom je posunúť sa vpred, počúvať a ctiť si svoju intuíciu, aby som mohol/-la napredovať vo svojej kariére a prinášať viac hojnosti, ako sebe, tak aj ostatným."


"Mojim zámerom je pohnúť sa vpred, otvoriť svoje srdce novej láske a zdieľať nové spomienky s ostatnými, ktorí rezonujú s mojou energiou."


Pokiaľ ide o váš zámer, neexistuje žiadne správne alebo nesprávne, ale každopádne ho formulujte pozitívne. Akonáhle máte svoj zámer hotový, uschovajte ho niekde, kde ho môžete pravidelne vidieť, a niekoľkokrát ho vysloviť nahlas.


Z hľadiska psychológie je užitočné pravidelne opakovať si svoj pozitívny zámer, spolu s vizualizáciou doplnenou o pozitívne emócie sprevádzajúce zámer, min. po obdobie najbližších 30 dní. Toľko údajne trvá prepísať program v našom podvedomí. Najlepšie je to urobiť hneď ráno po prebudení, kým sa vrhnete do prúdu každodenných výziev.


Krok 6: Umiestnite svoje ruky do pozície modlitby, poďakujte svojim duchovným sprievodcom a uzatvorte tento rituál afirmáciou:


„Som v súlade s Vesmírom, som Jednota, vytváram si život na svojej najvyššej Ceste, kde sú splnené všetky moje priania. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem."RITUÁL SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE 11/11

Jednoduchý rituál pre magický deň 11.11. prostredníctvom vyrezávania bielej sviečky so slovami afirmácie alebo vecami, ktoré chceme v našom živote prejaviť / manifestovať. Energia 11/11 je ideálna na manifestáciu, a používanie mágie sviečok je skvelý spôsob, ako priniesť silu a energiu do našich zámerov.


Čo budete potrebovať:

Postup rituálu:

Začnite prípravou sviečky na rituál ešte pred jeho začiatkom. Budeme používať bielu s bergamotovým olejom, pretože bergamot má silné manifestačné vlastnosti a je tiež skvelý na ochranu. Bergamotový olej aplikujete tak, že potriete malým množstvom oleja vonkajšiu stranu sviečky, začnite pri knôte a pokračujte trením smerom nadol až po spodok sviečky.


Teraz vytiahnite nástroj na vyrezávanie sviečok (všetko, čo dokáže túto prácu vykonať bezpečne a efektívne, bude stačiť!) a vyryjte akékoľvek slová alebo symboly, ktoré predstavujú to, čo dúfate, že sa prejaví vo vašom živote. Nie je potrebné príliš veľa slov, ale buďte konkrétni a úmyselní so slovami, ktoré si vyberiete.


Môžete použiť napr. astrologické symboly Slnka a/alebo Jupitera /hojnosť, šťastie, radosť/, alebo Venuše /láska, vášeň, krása, prosperita/, alebo runy /zoznam rún a ich magický význam >> nájdete v článku TU/. Alebo jednoduche vyrežte do sviečky kľúčové slová: napr. hojnosť, prosperita, láska, šťastie, zdravie, a pod.


Rituál skutočne začne, keď 11.11. zapálite sviečku. Po vyrezaní slov / symbolov do sviečky ju zapáľte 11.11. o 11:11. Každopádne sa odporúča zapáliť sviečku presne o 11:11 hod., ale ak to nie je možné, urobte to kedykoľvek v daný deň.


Akonáhle je sviečka zapálená, je čas na vašu vizualizáciu manifestácie. Po dobu 11 minút si pri pohľade na plameň predstavujte, ako bude váš život vyzerať, keď vnesiete všetku túto novú hojnú energiu /akéhokoľvek zámeru, ktorý ste si vybrali/. Je užitočné, ak si nastavíte vo svojom telefóne časovač na 11 minút, aby ste sa mohli skutočne sústrediť na svoju vizualizáciu bez toho, aby ste museli neustále kontrolovať váš čas.


Ak je to možné, nechajte svoju sviečku bezpečne dohorieť až do konca, potom čo bude vaša vizualizácia hotová.
CHANNELING ANJELSKÝCH POSOLSTIEV

Čo budete potrebovať: vaša vlastná intuícia; papier a pero.


Pretože Majstrovské číslo 11 je spojené s anjelskou ríšou, rozšírením Vedomia a duchovným prebudením, možno budete chcieť v tento magický deň skúsiť venovať väčšiu pozornosť svojej intuícii – a možno sa dokonca pokúsiť preniknúť do nej hlbšie. Neuveriteľným darom, ktorý 11.11. povzbudzuje, je vrodená schopnosť intuície každého z nás.


Channeling božských posolstiev by mal byť 11.11. výrazne jednoduchší ako po iné dni, takže si doprajte v tomto dni určitý priestor na to, aby ste to využili, a vyberte si spôsob, ktorý s vami rezonuje najviac. Medzi jednoduché rituály na prepojenie vašej osobnej energie s energiou posolstiev vašich duchovných sprievodcov sú meditačné rutiny, cvičenie jógy, trávenie času v prírode a voľné písanie (uvedené v časti vyššie). Tieto aktivity vám umožňujú využiť svoju vlastnú silu a veľmi podporujú vašu vlastnú intuíciu.


Či už sa rozhodnete vyhradiť si pár minút na meditáciu, aby ste otvorili svoju myseľ božským posolstvám, vydať sa na prechádzku prírodou po krásnom mieste, aby ste si vyčistili myseľ, alebo vykonať rituál voľného písania, urobte to s jasným zámerom a venujte pozornosť tomu, čo sa vám ako prvé zjaví v podobe náhlej myšlienky alebo pocitu /ešte predtým, ako sa do toho zapojí vaša racionálna myseľ/.


Čokoľvek sa rozhodnete urobiť, majte po ruke svoj diár alebo poznámkový blok, aby ste si mohli zapísať všetky myšlienky alebo „správy“, ktoré vás môžu počas tohto energeticky nabitého dňa zasiahnuť. Neodsudzujte žiadne postrehy, ktoré vám napadnú. Ak to tak budete cítiť, môžete požiadať o ochranu a vedenie svojich duchovných sprievodcov počas celého dňa.TAROTOVÝ VÝKLAD "KELTSKÝ KRÍŽ"

Numerológia a astrológia sa krásne spájajú, aby vytvorili jedinečnú energiu 11/11, a tá istá synergia platí aj pre mystické umenie Tarotu. S týmto Vedomím použite magickú energiu tohto dňa na to, aby ste urobili symbolický 11-kartový tarotový výklad, ktorý vás informuje o tom, ako sa posunúť vpred so svojimi súčasnými cieľmi, ktoré súvisia s hojnosťou a duchovným rastom.


Keltský kríž je v tarote klasický a dobre známy komplexný tarotový výklad, ktorý je veľmi obľúbený a populárny vďaka svojmu vysoko podrobnému čítaniu v každej danej situácii. Zatiaľ čo sa tento výklad zvyčajne robí pomocou 10 kariet, k tomuto dňu bola špeciálne vytvorená 11-kartová verzia výkladu Keltského kríža, ktorá je ideálna na použitie 11.11.


Pred samotným výkladom Tarotu pomáha urobiť si dlhý očistný kúpeľ s himalájskou soľou, pretože soľ z vášho tela (a aurického poľa!) vytiahne negatívne energie, toxíny a zároveň ho obnoví minerálmi. Nezabudnite sa po kúpeli osprchovať, aby ste zo seba zmyli zvyškové energie, ako aj samotnú soľ, ktorá do seba všetky naše neduhy "natiahla". Následne si vytvorte relaxačný a pokojný priestor pre váš výklad Tarotu. Ak chcete, zapáľte bielu šalviu a/alebo sviečky a stlmte svetlá, aby ste vytvorili skvelú atmosféru!


Potom očistite svoje karty nad plameňom sviečky a/alebo dymom šalvie, a rozložte ich podľa zobrazenia nižšie. Začleňte správy, ktoré vám boli odoslané prostredníctvom Tarotu, do vášho nastavenia mysle, keď sa budete pohybovať vpred, a dovoľte im, aby vám pomohli pri práci smerom k vašim zámerom.


Návod k jednotlivým bodom tarotového výkladu KELTSKÉHO KRÍŽA:


Tento tarotový výklad vým poskytne všeobecný prehľad vášho súčasného stavu mysle alebo Vedomia, je indikátorom emocionálnych, fyzických či spirituálnych situácii vo vašom živote, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Tento výklad je tiež navrhnutý tak, aby vám umožnil prístup k vašim nezvyčajným podvedomým príležitostiam, talentom a darom, a taktiež poukázal na to, kde máme ešte nejaké lekcie, ktoré je potrebné absolvovať.

 1. Ako ste sa dostali do súčasnej situácie.

 2. Prekážka / záležitosť, ktorú potrebujete zvládnuť. Most, ktorý potrebujete prekročiť.

 3. Základy / korene vašej situácie. Základ vášho Bytia.

 4. Minulosť: predošlé vzorce, rozhodnutia alebo vplyvy, ktoré stoja za vašou súčasnou situáciou.

 5. Vedomé ideály pre túto situáciu: ciele, zámery a vízie.

 6. Blízka budúcnosť: čo sa nachádza hneď za prekážkou / situáciou, v závislosti na tom, ako ju zvládnete.

 7. Vaše Ego: ako vidíte sami seba v tejto situácii. Kým si myslíte, že ste.

 8. Rodina a najbližší: ako vás vnímajú. Starosť o to, čo si ostatní myslia

 9. Strachy a nádeje: dvojsečná zbraň, čoho sa bojíte a súčasne najviac po tom túžite.

 10. Výsledok situácie, niečo na čom ste pracovali alebo čoho ste sa snažili zbaviť.

 11. Dary a vedenie: skrytý faktor, ktorý môže poslúžiť v danej situácii ako dar alebo zásah "zhora". Čo môže prísť následne...


11/11 MANIFESTAČNÝ RITUÁL S KRIŠTÁLOM

Aby ste rituálne nabili svoje krištály, nepotrebujete tonu zvončekov a píšťaliek, len malú zelenú sviečku /ak nemáte, použite univerzálnu bielu alebo magickú sviecu "Prosperita" či "Úspech"/ a krištály podľa vášho výberu. V tento deň bude Mesiac v znamení Váh, takže môžete použiť kamene, ktoré sú spojené s týmto znamením /ruženín, modrý krajkový achát, lepidolit, mesačný kameň, lapis lazuli a pod./ alebo akýkoľvek iný vzácny kameň podľa vášho vkusu a intuície.


Navrhujem počas tohto rituálu pomazať sviečku esenciálnym olejom z pačuli tak, že rozotriete malý kúsok oleja po vonkajšej strane sviečky, začínajúc od knôtu a pokračujete k základni. Počas toho môžete nahlas vysloviť nasledovné:


"Spájam sa so svojou schopnosťou vytvárať hojnosť vo všetkých materiálnych sférach."


Pred zapálením sviečky si na chvíľu podržte krištály vo svojich dlaniach a predstavte si, ako váš bankový účet rastie, váš šatník sa rozširuje a možno aj ten nový počítač či čokoľvek iné, čo túžite manifestovať. Zapáľte sviečku s krištálmi postavenými okolo nej a nechajte ju celú bezpečne dohorieť. Noste tieto kamene po najbližší mesiac vždy so sebou.


Verím, že sa vám tieto rituály páčia, a ak sa rozhodnete niektorý z nich vyskúšať, dajte vedieť, ako to dopadlo...


Tento príspevok je k dispozícii zDARma všetkým, preto ak sa vám páčia moje príspevky a chcete podporiť mojú prácu, môžete ma symbolicky POZVAŤ NA KÁVU. Ďakujem❤️😇♀🙌🏼S Láskou,

NUMEROLÓGIA 1111 ~ 11. NOVEMBER: POSVÄTNÝ VÝZNAM ČÍSELNÉHO KÓDU; DVOJPLAMENE, MANIFESTÁCIA & RITUÁLY
P.S.: Toto autorský článok, preto ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora. Ďakujem ❤🙌🏼❤


ONLINE KURZ NUMEROLÓGIA A TAROTOVÉ ARCHETYPY
Комментарии

Оценка: 0 из 5 звезд.
Еще нет оценок

Добавить рейтинг
bottom of page