top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

KONJUNKCIA CHEIRÓNA SO SEVERNÝM UZLOM FEBRUÁR 2024: PRERUŠENIE CYKLU + DENNÍKOVÉ VÝZVY

Updated: Apr 9

Konjunkcia Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi je v astrologii vnímaná ako veľmi zaujímavý a dôležitý tranzit, najmä z hľadiska spirituality a jeho prínosu pre ľudstvo. Tento významný astrologický aspekt prináša so sebou hlboké a transformačné energie, ktoré môžu ovplyvniť naše osobné a kolektívne povedomie. Keď sa v konjunkcii stretnú pomaly sa pohybujúce archetypy, ako sú vonkajšie planéty, Kentaurus a lunárne uzly, je to vždy veľká udalosť, jednoducho preto, že takéto typy tranzitov nemáme veľmi často. Cheirón je v astrologii považovaný za zraneného liečiteľa a symbolizuje oblasť našich najhlbších bolestí a rán, ale zároveň aj našu schopnosť liečiť a transformovať seba samých. Jeho spojenie so Severným uzlom, ktorý reprezentuje náš najvyšší osud a životnú cestu, naznačuje, že tento čas môže priniesť významné energie pre liečenie a možnosti rastu. V kontexte spirituality môže konjunkcia Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi podnietiť hlbokú introspekciu a prehodnotenie našej duchovnej praxe. Môže nás povzbudiť k tomu, aby sme sa otvorili novým spôsobom myslenia, prijali nové nápady a začali viac dôverovať svojej vnútornej múdrosti. Tento tranzit nás môže tiež inšpirovať k tomu, aby sme sa aktívne zapájali do procesu osobného uzdravenia a transformácie. Môže nám pomôcť identifikovať naše najhlbšie zranenia a naučiť sa, ako s nimi pracovať, aby sme mohli dosiahnuť skutočnú duchovnú integritu a následne uzdravenie. V kontexte ľudstva môže konjunkcia Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi naznačovať aj významné udalosti a zmeny na kolektívnej úrovni. Tento čas je dôležitým bodom obratu vo vývoji ľudskej spoločnosti, ktorý nás vedie k hlbšiemu chápaniu a súcitu voči sebe navzájom, ako aj pochopeniu seba samých a nášho miesta vo vesmíre. Je to naša príležitosť na uzdravenie, rast a duchovnú evolúciu nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celé ľudstvo. Tento tranzit nám prináša prísľub hlbokého preniknutia do dôležitých tém, ktoré ovplyvňujú našu osobnú a duchovnú transformáciu. V závere tohto príspevku sa môžete tešiť na užitočné denníkové výzvy pre vašu spirituálnu prax, ktoré vám môžu pomôcť využiť moc tohto mocného tranzitu na maximum. Čaká nás teda vzrušujúca cesta duchovného objavovania a rastu. Pripravení? Poďme na to...


KONJUNKCIA CHEIRÓNA SO SEVERNÝM UZLOM FEBRUÁR 2024: PRERUŠENIE CYKLU + DENNÍKOVÉ VÝZVY

Konjunkcia Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi 2024

19. februára 2024 je Severný uzol v konjunkcii s Cheirónom na 16° Barana. Ide o jeden z najdôležitejších tranzitov v tomto roku.


Keď sa v konjunkcii stretnú dva pomaly sa pohybujúce archetypy, ako sú vonkajšie planéty, Kentaurus alebo lunárne uzly, je to vždy významné, jednoducho preto, že takéto typy tranzitov nemáme až tak veľmi často.


Cheirónovi trvá 50 rokov, kým obehne okolo Slnka; uzlom 27 rokov. Naposledy sa Cheirón a Severný uzol stretli v konjunkcii v roku 2008. Bol to pre nás všetkých dosť dôležitý rok.

Aby sme pochopili, ako nás táto konjunkcia ovplyvní, najprv sa ponorme do podstaty Cheiróna a Severného uzla...


Cheirón a Severný uzol

Cheirón reprezentuje naše najhlbšie zranenie a zároveň dar, ktorý sa objaví, keď toto zranenie prijmeme a alchymizujeme.


Cheirón je jedným z najvyhľadávanejších pojmov súvisiacich s astrológiou na internete; niečo na Cheirónovi je, niečo na ňom skutočne je, niečo na záhadnej povahe archetypu zraneného liečiteľa a prísľube uzdravenia.


Lunárne uzly sú abstraktné body, kde sa pretínajú dráhy Slnka a Mesiaca, čo znamená priesečník našej minulosti a budúcnosti - našu karmickú cestu.


Južný uzol je bezprostrednejšie spojený s našou minulou karmou; keď hovoríme o karme rezignovane, fatalistickým spôsobom typu "nemôžem to zmeniť", máme na mysli Južný uzol. Severný uzol je, naopak, príležitosťou zmeniť našu karmu a prepísať náš osud.


Lunárne uzly sa neustále objavujú v rodinnej dynamike a zdôrazňujú vzorce, ktoré sa dedia z generácie na generáciu (a ako niektorí hovoria, naprieč inkarnáciami duše). Ak Južný uzol predstavuje minulú karmu, ktorú treba uvoľniť a transformovať, Severný uzol pozýva novú karmu / dharmu do našej inkarnácie.


Severný uzol sa stále zaoberá našou karmou, pretože sa týka nášho životného smerovania. Ale práve toto smerovanie v živote môžeme zmeniť. Pokiaľ žijeme - bez ohľadu na to, koľko máme rokov -, stále môžeme zmeniť svoj život. Stále môžeme naplniť svoj ľudský potenciál.
Konjunkcia Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi - prečo je to dôležité

Milovníci astrológie sú rovnako fascinovaní Cheirónom a Severným uzlom - a to z dobrých dôvodov. Oba archetypy hovoria o prvkoch našej existencie, ktoré sa zdajú byť neuchopiteľné, osudové a zároveň veľmi významné.


Hovorí sa, že Cheirón je "rana, ktorá sa nikdy nezahojí". Severný uzol je naším "životným cieľom".


Ide o transformačné archetypy, ktoré hlboko formujú naše chápanie seba samých a našej životnej cesty.


Keď sa teda stretnú Cheirón a Severný uzol, je to veľká udalosť, pretože máme jedinečnú príležitosť pochopiť, ako sa naše najhlbšie zranenie - a liečenie tohto zranenia - zhoduje so širším kontextom nášho životného cieľa.


"Cheirónovo zranenie" nazývame "najhlbším zranením" preto, lebo sa vymyká bežnému chápaniu. Je jemné. Presahuje vedomú pamäť. Vo väčšine prípadov ju možno vystopovať generácie dozadu, pretrváva pod povrchom nášho vedomia, ale zásadne ovplyvňuje náš život a správanie.


Potrebujeme nový, revolučný pohľad, aby sme prelomili podmienenosť tohto hlbokého Cheirónovho zranenia.


A presne to Severný uzol ponúka...


Keď sa Severný uzol stretne s Cheirónom, máme jedinečnú príležitosť pozrieť sa na toto zranenie z iného uhla a prepísať svoje karmické vzorce. Tentoraz môžeme tento cyklus skutočne prelomiť.Rana existencie a Cheirónova dilema

Hovorí sa, že Cheirón je naším najhlbším zranením, ale aj najväčším darom. Hovoríme o našom najhlbšom zranení, pretože skutočne vychádza z najväčšej hĺbky našej psychiky.


Je to náš najväčší dar - pretože vyliečenie tejto hlbokej rany zanecháva určitý druh dedičstva, ktoré presahuje individuálne utrpenie a stáva sa vodiacim svetlom pre ďalšie generácie.


Cheirónovo zranenie - ako vieme z mýtu o Cheirónovi, ale aj z vlastného pozorovania - súvisí predovšetkým s opustením a odmietnutím. Cheirón sa narodil ako kentaur, napoly človek, napoly kôň. Znechutený svojím vzhľadom ho rodičia opustili...


Ak však prenikneme hlbšie, môžeme pochopiť skutočný dôvod tohto odmietnutia.

Kronos (Saturn), jeho otec, sa premenil na koňa, aby zviedol Filiru (mladú dievčinu).

Výsledkom genofondu bol teda Cheirón; 50 % génov dedíme po otcovi a 50 % po matke, a tak to bolo aj s Cheirónom, preto sa narodil napoly ako kôň, napoly ako človek.


Kronos a Filira teda neodmietli Cheiróna len preto, že bol "škaredý" - odmietli ho, lebo im pripomínal ich samých.


Mohli by sme tu ísť až tak ďaleko, že by sme povedali, že oni v skutočnosti neodmietli Cheiróna; odmietli seba samých; presnejšie, odmietli svoje genetické dedičstvo ako živý potenciál ich spoločnej podstaty.


Keď ľudia nie sú spokojní sami so sebou alebo s miestom, na ktorom sa vo svojom živote nachádzajú, budú podvedome odmietať alebo hľadať chyby vo všetkom, čo vytvoria. Ak je táto nespokojnosť prekonaná, novorodenec sa stáva nádobou rodičovských ašpirácií.


"Neverím, že som schopný/á dosiahnuť svoje sny, preto ich premietam na teba, moje dieťa, aby si ich splnilo namiesto mňa."


Dieťa sa stáva nádobou pre rodičovské túžby, nesplnené priania, nevyužitý potenciál a naše nevyriešené traumy...
Buď preto, že v dieťati vidia svoju "miniatúru", alebo v túžbe priniesť dieťaťu čo najlepšie možnosti môžu rodičia nevedome vytvárať scenáre, ktoré nemusia nevyhnutne umožniť spontánne vyjadrenie jedinečných darov a individuality ich dieťaťa.


"Vždy som chcel byť hudobníkom, tak budem svoje dieťa vodiť na hodiny klavíra".


Hoci odovzdávanie nášho dedičstva je prirodzeným sklonom, táto usmerňovaná cesta môže neúmyselne potlačiť sebapoznanie a autentické vyjadrenie dieťaťa.


Napriek tomu má tento "usmerňovaný rámec" svoju hodnotu, pretože poskytuje základ, z ktorého môže dieťa skúmať svoje vlastné záujmy a jedinečný talent, a ponúka mu zmysel pre smer a cieľ. A práve táto dynamika (práca s dedičstvom predkov oproti boju proti nemu) poháňa jednotlivca k rastu a sebarealizácii.


Je to Cheirónova existenciálna dilema, ktorá iniciuje snahu o sebapoznanie. Cheirónovo zranenie prichádza v balení s našou existenciou. Je súčasťou ľudského bytia.


Niekedy sa ocitáme v pocite nevraživosti voči rodičom a spoločnosti. "Vy ste ma takého urobili, je to vaša vina".


Zabúdame však, že takto funguje život. Sme biologické bytosti. Máme DNA - a DNA je navrhnutá tak, aby odovzdávala nielen biologické vlastnosti, ale aj emocionálne a psychologické dedičstvo.


Generačná trauma má aj svoje svetlé stránky. Ak naši predkovia zažili traumatizujúcu udalosť a potom mali deti, znamená to, že prežili; "zvládli to" - a odovzdali nám túto odolnosť a inštinkt prežitia.


Hnevať sa na svojich rodičov, spoločnosť alebo Boha je ako hnevať sa na fyziku, biológiu alebo prírodu.


To neznamená, že ich zbavujeme zodpovednosti za zlé skutky alebo "odpúšťame" bez náležitého spracovania. Práca s Cheirónom nie je o "odpúšťaní" - ak "odpúšťanie" znamená zanedbávanie, popieranie alebo zametanie pod koberec rán a tráum, ktoré si treba priznať a vyliečiť.


Pri "práci s Cheirónom" ide o prácu v rámci nášho ľudstva - s jeho krásou a obmedzeniami. Práve prostredníctvom prijatia a integrácie dedičstva našich predkov prekonávame obyčajnú existenciu, aby sme našli svoju celistvosť a nakoniec odhalili svoj jedinečný dar.
Konjunkcia Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi ~ Kto som?

Konjunkcia Cheiróna so Severným uzlom nastáva v Baranovi, 1. znamení zverokruhu. Baran je naša identita.


Konjunkcia Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi nás preto vyzýva, aby sme si odpovedali na niekoľko veľmi dôležitých otázok:


Kto skutočne som? Kto som zbavený/á vrstiev podmienenosti, rodinnej histórie a očakávaní? Vďaka čomu sa cítim ŽIVÝ/ŽIVÁ? Čo zapaľuje moju vášeň a núti ma angažovať sa vo svete okolo mňa?


Baran je ŽIVOTNÁ energia, to semienko, ktorému stačí len iskra, aby vzbĺklo. Spojte sa s touto iskrou, s prvotnou energiou, ktorá všetko uvádza do pohybu - od Veľkého tresku až po váš prvý nádych.


Ste ŽIVÍ...


Ste tu z nejakého dôvodu a nikdy nie je neskoro prijať svoj zámer a zmeniť svet k lepšiemu.


Konjunkcia Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi  ~ Prerušenie cyklu

So svojou rodinou sme spojení prostredníctvom génov a spoločných skúseností. Je tu neprelomiteľné spojenie. Aby mohlo dôjsť k hlbokému uzdraveniu a osobnému rastu, v určitom okamihu musíme pochopiť, ako tieto rodinné uzly formovali našu identitu.


Komplexná trauma, posttraumatická stresová porucha, fóbie a nevyriešené emocionálne vzorce majú korene v nevyslovenom dedičstve, ktoré sa odovzdáva z generácie na generáciu. Je pravdepodobné, že ak neviete pochopiť, čo je s vaším životom "zle", je v hre niečo zdedené...


Pozrite sa na svoju rodinnú históriu. Vidíte opakujúce sa témy? Závislosti? Vzorce vzťahov?

Možno vaši rodičia, starí rodičia alebo prastarí rodičia nemali možnosť všetko spracovať. To, čo sa nespracovalo, sa odovzdáva ďalej.


Vaša história vás formovala, ale neurčuje vás. Tento cyklus môžete prelomiť. Môžete prepísať scenár.


Venujte preto pozornosť všetkým vhľadom a načítaniam, ktoré k vám prichádzajú okolo 19. februára 2024, keď je Cheirón presne v konjunkcii so Severným uzlom.


Aj keď sa hneď nemusí stať nič konkrétne, tranzit vo vás niečo prebudí, niečo, čo sa stane zrejmým v marci až apríli, keď máme stélium v znamení Barana vrátane zatmenia v konjunkcii s Cheirónom.


Nezabúdajte, konjunkcia Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi 2024 je pre vás príležitosťou znovu získať svoju identitu a zmeniť trajektóriu svojho rodu. Je to vaša jedinečná šanca oslobodiť sa od zdedených vzorcov a vytvoriť nový príbeh pre seba a budúce generácie...Čo robiť počas nasledujúcich dní v rámci konjunkcie Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi 2024:


 1. Sebareflexia a sebaprijatie: Každý deň si vytvorte niekoľko minút na hlbokú introspekciu. Premýšľajte o svojej minulosti, svojich zraneniach a daroch. Hľadajte spôsoby, ako prijať seba so všetkými svojimi rozmanitosťami, pretože práve to je kľúčom k osobnému rastu a uzdraveniu.

 2. Píšte si denník: Každý deň si zaznamenávajte svoje myšlienky, pocity a zážitky. Tento proces vám pomôže lepšie porozumieť vašim emocionálnym reakciám a zraneniam, čo môže následne viesť k hlbšiemu uzdraveniu.

 3. Komunikácia s rodinou: Venujte čas otvorenej a úprimnej komunikácii s vašou rodinou. Skúste pochopiť rodinné dynamiky a vzorce, ktoré vás formovali, a prehlbovať väzby s vašimi blízkymi.

 4. Praktizovanie sebaúcty a súcitu: Každý deň si nájdite čas na praktizovanie sebaúcty a súcitu voči sebe aj iným. Buďte láskaví a zhovievaví voči svojim chybám a nedokonalostiam, a preukazujte rovnakú porozumenie a empatiu aj ostatným okolo vás.

 5. Nájdenie svojej životnej vášne: Premýšľajte o tom, čo vás skutočne napĺňa, zapaľuje vašu vášeň a poskytuje vám najväčšiu radosť. Sledujte svoje záujmy a hľadajte spôsoby, ako sa viac angažovať vo veciach, ktoré vám prinášajú skutočné naplnenie a uspokojenie.

 6. Uzdravenie z minulých zranení: Aktívne pracujte na uzdravení a prekonaní vašich minulých zranení. Pracujte s denníkom, prípadne vyhľadajte kvalifikovanú terapeutickú podporu, ak je to potrebné, a prebúdzajte vnútorné liečiteľské zdroje, ktoré vám pomôžu prekonať prekážky na ceste k osobnému rastu.

Tieto inšpirácie vám môžu pomôcť využiť moc konjunkcie Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi 2024 na plnohodnotný duchovný a osobný rast. Súčasne vám umožnia prehlbovať svoje porozumenie sebe samým a svojmu životnému poslanie, čo môže byť následne kľúčom k trvalému uzdraveniu a transformácii.
DENNÍKOVÉ VÝZVY PRE KONJUNKCIU CHEIRÓNA SO SEVERNÝM UZLOM 2024

Tu je niekoľko introspektívnych otázok, ktoré vám môžu pomôcť pri hlbšom pochopení a odkrytí vašich podvedomých programov počas konjunkcie Cheiróna so Severným uzlom v Baranovi 2024:


 • Aké vzorce podvedomého správania či myslenia som si vytvoril/a na základe svojich minulých zranení?

 • Ktoré udalosti z mojej minulosti ma stále ovplyvňujú a prečo?

 • Aké vzťahy vo svojom živote si opakujem a prečo?

 • Kde v mojom živote cítim, že som utrpel/a najväčšie zranenia a aké ponaučenia som z nich vzal/a?

 • Aké oblasti môjho života pociťujem ako nedokonalé a ako môžem pracovať na ich uzdravení?

 • Ako môžem posilniť svoju sebaúctu a sebadôveru v súvislosti s mojimi minulými zraneniami?

 • Aké vzorce správania alebo presvedčenia mi bránia v dosiahnutí môjho plného potenciálu?

 • Aké sú moje najhlbšie túžby a ako moje minulé zranenia môžu ovplyvniť moju schopnosť ich dosiahnuť?

 • Ktoré kroky môžem podniknúť na ceste k uzdraveniu a transformácii mojich minulých zranení?

 • Aké pozitívne aspekty som získal/a z mojich minulých zranení a ako ich môžem využiť na svoj prospech?


Tieto otázky môžu slúžiť ako výborný nástroj pre hlbokú introspekciu a pochopenie vašej vnútornej dynamiky počas tohto významného tranzitu. Umožnia vám preniknúť pod povrch a odhaliť vzorce a presvedčenia, ktoré vás formujú, a pomôžu vám lepšie pochopiť vaše vlastné potreby a túžby na ceste k osobnému uzdraveniu a rastu...


POZNÁMKA: Téme sebaúcty, sebalásky a odhaľovaniu vnútorných zranení za účelom liečenia a prebudenia posvätného ženstva a vnútornej Bohyne sa do hlbších detailov venujem v pripravovanom Online kurze PREBUDENIE VNÚTORNEJ BOHYNE PROSTREDNÍCTVOM AKTIVÁCIE ARCHETYPU VENUŠE. Ak chcete byť informovaní o spustení tohto nového kurzu /cca 22. februára 2024/, prihláste sa k odberu noviniek tohto webu a budete prví, ktorí sa o tom dozvedia...


Viac o ďalších významných astrologických tranzitoch mesiaca sa dozviete v príspevku ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE FEBRUÁR 2024: ČAS LIEČENIA & NÁVRATU K CELISTVOSTI.S Láskou,

KONJUKCIA CHEIRÓNA SO SEVERNÝM UZLOM FEBRUÁR 2024: PRERUŠENIE CYKLU + DENNÍKOVÉ VÝZVY
Tento môj autorský príspevok je k dispozícii zDARma pre všetkých, preto ak sa vám páčil, prípadne vás inšpiroval a radi by ste prispeli do kolesa Dharmy, môžete ma symbolicky POZVAŤ NA KÁVU ⤵️Prechádzate náročným obdobím a radi by ste získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE, a ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše a objavili svoj povestný BOD ŠŤASTIA? Objednajte si svoj osobný výklad KARMICKEJ ASTROLÓGIE & CESTY DUŠE >> Bližšie info v časti ONLINE SLUŽBYComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page