top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SEZÓNA LEVA 2024: ČAS STAŤ SA TÝM, KÝM SKUTOČNE SME & HOROSKOP PRE JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA ZVEROKRUHU + MANTRY
© Copyright

ASTROLÓGIA AKO KĽÚČ K MINULÝM ŽIVOTOM: VYUŽITIE UZLOV, DOMOV & ARCHETYPOV K POCHOPENIU CESTY DUŠE

Updated: Feb 15

Nie je zrejme žiadnym tajomstvom, že astrológia dokáže zmapovať našu budúcnosť. Ale čo minulosť? Naozaj, naozaj vzdialenú minulosť? Ak vezmeme do úvahy, že náš osobný horoskop je akýmsi kompasom nášho príchodu na túto planétu, dokáže odhaliť aj dôležité informácie o tom, kým sme boli v predchádzajúcich životoch a aké karmické úlohy ešte potrebujeme uzavrieť? Použitie astrológie za účelom zistenia poslania duše a mapovania jej vývoja je známe ako evolučná, resp. karmická astrológia. Študenti tohto odboru vnímajú všetky elementy grafu (osobného horoskopu) ako nástroje alebo učiteľov, ktorých cieľom je pokročiť k svojmu konečnému Osudu. Žiadna planéta v tomto kontexte teda nie je úplne negatívna alebo pozitívna, ale namiesto toho je akousi bránou, cez ktorú sa pohybujeme vpred. Pri pohľade na náš osobný horoskop / graf ako na karmickú mapu ide astrológia za hranice lineárnej identity a otvára priestor pre štúdium toho, aké aspekty zahŕňali minulé životy a biologickú karmu. Nie je to len o tom, ako sme sem prišli, ale najmä o tom, s čím sme sem prišli, s akým poslaním, akými úlohami a výzvami... karmická astrológia nás inými slovami informuje o "práci", ktorá je pre nás pripravená od momentu, kedy sme vstúpili do tohto pozemského tela. Pretože len vtedy, ak nasledujeme svoju Cestu duše, dokážeme naplno precítiť skutočné naplnenie a šťastie v živote. Pokačujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné...

ASTROLÓGIA AKO KĽÚČ K MINULÝM ŽIVOTOM: VYUŽITIE UZLOV, DOMOV & ARCHETYPOV K POCHOPENIU POSLANIA DUŠE

Art by Emilia Nora Elina


Karmická astrológia pracuje s teóriou, že život je otázkou našej „voľby“ – aj keď možno nie sme vždy schopní kontrolovať všetky udalosti, ktoré nás ovplyvňujú počas nášho života, môžeme sa vedome rozhodnúť, ako budeme konať a akým spôsobom reagovať, čo môže koniec koncom zmeniť celý náš život. Život je Cesta a ktorou Cestou sa rozhodneme ísť – bez ohľadu na okolnosti – je vždy len na nás! Astrológia nám môže pomôcť ukázať ten najefektívnejší spôsob, ako to urobiť – zvýšiť našu vedomú úroveň Vedomia a pomôcť nám robiť rozhodnutia, ktoré nám budú najviac prospešné pri prechode Cestou, ktorú nazývame „život!“V rámci karmickej astrológie môžu určití "kľúčoví hráči" vo vašom osobnom horoskope odhaliť pomerne všetko. Prečo zažívate to, čo zažívate, prečo máte tendencie robiť niektoré veci v živote, aj keď nie sú pre vás prospešné, prečo sa neustále ocitávate v tých istých vzťahových problémoch, prečo sa nedokážete dlhodobo zamestnať, prečo vyhľadávate konkrétne typy ľudí, pri ktorých máte pocit, že vás len využívajú a pod.


V nasledujúci časti nájdete stručný návod, ako nájsť a identifikovať niektorých kľúčových karmických hráčov vo svojom osobnom grafe / horoskope. K zisteniu postavenia jednotlivých planét počas vášho narodenia budete potrebovať nilen dátum a miesto vášho narodenia, ale aj presný čas (ak neviete, začnite pátrať vo svojej pôvodnej zdravotnej karte, ktorá je uložená zrejme niekde u vašej detskej lekárky).


Pre vytvorenie svojho osobného grafu / horoskopu použite voľne dostupné kalkulačky, ktoré sú určené širokej verejnosti, napr. prostredníctvom www.najdise.cz /nájdete tam aj stručný popis významu, je však potrebné dívať sa na to z komplexnejšieho uhla pohľadu/.UZLY

Ak chcete nahliadnuť do svojej ďalekej minulosti alebo tzv. vyššieho Osudu, pozrite sa na Mesačné uzly vo svojom horoskope. Sú to dva body, v ktorých sa ekliptika alebo pomyselná dráha Slnka pretína s dráhou Mesiaca. Je dôležité pripomenúť, že Južné a Severné uzly sa pohybujú retrográdne cez všetky znamenia zverokruhu vždy v presnej opozícii, pričom každých cca 18 mesiacov vstupujú do nového diadu znamení. Keď sa Slnko a Mesiac zarovnajú s Uzlami, nastáva Zatmenie...


Tieto dva body, označované ako Dračia hlava (Severný uzol) a Dračí chvost (Južný uzol), hovoria o našej karmickej trajektórii: umiestnenie Severného uzla nás vedie k našej vyššej iniciatíve v tomto živote; kým Južný uzol hovorí o tom, čo sa stalo predtým a kým sme pravdepodobne boli v predchádzajúcich životoch. Južný uzol tiež predstavuje naše nevyriešené rany, tragédie, obmedzenia a zlyhania z minulosti, ktoré potenciálne zasahujú do našej schopnosti naplniť našu zmluvu duše v tomto živote.


Náš Južný uzol nám teda môže poskytnúť náhľad do našej minulosti. Ak sa chcete vrátiť späť, pozrite sa na jeho znamenie a umiestnenie domu spolu s planetárnym vládcom tohto znamenia a na všetky planéty, s ktorými Južný uzol interaguje. Keď interpretujete tematickú rezonanciu vášho Južného uzla, môžete začať vidieť náznaky toho, s akou "batožinou" ste sem prišli. Naše osobné grafy nás však len zriedkavo prepoja s jednoduchými vecami z predchádzajúcich životov; naše Uzly jednoducho odkrývajú históriu, s ktorou je potrebné sa v tomto živote vysporiadať, aby sme sa mohli pohnúť vpred. Vedzte, že u každého z nás existuje buď mocný zámer duše, alebo evolučná nevyhnutnosť pracovať na konkrétnom probléme v tomto živote. Inými slovami, ‚karma dozrela‘.


Náš Severný uzol nás medzitým smeruje k nášmu najvyššiemu Osudu na tomto kolese života. Varuje nás pred možnými úpadkami v správaní alebo stagnáciou v starých rytmoch alias vyjazdených koľajách nášho Južného uzla, a namiesto toho nás vyzýva, aby sme splnili novú úlohu. Pravda o Južnom uzle je teraz v našich osobných skúsenostiach. So Severným uzlom, ktorý je vždy v opozícii, koexistujú navzájom: Čo naozaj chceme od života?


Aby som to zhrnula... Dračia hlava (Severný uzol) a Dračí chvost (Južný uzol) sú v astrológii symbolmi životného cieľa a osudu človeka. Severný uzol predstavuje lekcie a energie, ktoré človek potrebuje prijať, aby naplnil svoj najvyšší potenciál, zatiaľ čo Južný uzol predstavuje veci, ktoré potrebujeme v tomto živote opustiť, aby sme vytvorili priestor pre svoj rast. Tieto Uzly symbolizujú Cestu duchovného rastu a učenia, ktorú má každý človek zažiť vo svojej pozemskej inkarnácii. Pochopením a prijatím svojich Severných a Južných uzlov ich následne môžeme využiť ako užitočného a múdreho Sprievodcu na svojej duchovnej Ceste.12. DOM & ASCENDENT

Ak chcete zistiť, ako sa váš posledný život skončil predtým, ako sa začal tento, upriamte svoje zameranie na miesto koncov a začiatkov vo vašom osobnom horoskope: konkrétne na dvanásty a prvý dom. Dvanásty dom je posledná "spracovateľská komora" celého vášho osobného grafu, kde sa všetky lekcie a skúsenosti z predchádzajúcich domov a znamení vlievajú do témy liečenia, uzavretia a syntézy. Keď budete hláskovať názov jaskyne svojho podsvetia v dvanástom dome, zaručene objavíte hlboké pravdy, pocity, dary a bolesti, ktoré presahujú konečno a stáčajú sa do prahu. Dvanásty dom je veľmi mystický a má moc zasiahnuť do predchádzajúcich existencií. Dvanásty dom je o spomienkach našej duše.


Dvanásty dom ukončuje náš osobný graf, predchádza nášmu ascendentu resp. stúpajúcemu znameniu, ktoré spúšťa celú ságu odznova. Označenie momentu, kedy ste sa prvýkrát nadýchli, ascendent funguje ako začiatok a koniec vašej osobnej mapy a určuje umiestnenie všetkých vašich planét. Myslite na to ako na miesto, kde ste pristáli. V akom znamení stúpa váš ascendent, je na nejakom vrchole? Povedzme, že váš ascendent je na úplne prvom stupni znamenia Raka. Možno to, čo vás poháňa v tomto živote smerom k bezpečiu a kmeňovej príslušnosti, je pre vás úplne nové, pretože sa stále zbavujete motívov predchádzajúcich cyklov Blížencov, v ktorých bolo vašou prvoradou úlohou zbierať obrovské množstvo skúseností. Pozrite sa na znamenia, stupne a planéty pred vaším ascendentom, aby ste získali prehľad o tom, čo bolo dokončené a čo je tentoraz ešte potrebné spracovať.KĽÚČOVÉ PLANÉTY & ASTEROIDY

Môžete stráviť celý život spoznávaním mýtických archetypov vášho grafu, z ktorých mnohé sa zaoberajú odplatou, liečením a riešením minulej histórie. Pokiaľ ide o planéty, pozrite sa tiež na váš Mesiac, ktorý prináša informácie vašej rodovej línii, emocionálnom zložení a základoch vašej identity. Zatiaľ čo Pluto pôsobí ako karmická brána a procesor, z ktorého pochádzajú všetky veci a nakoniec tan aj končia. Umiestnenia a aspekty týchto planét vám ukážu, ako sa dostať k hlbším, i keď možno temnejším, no potenciálne veľmi oslobodzujúcim pravdám, ktoré sa v nich ukrývajú.


Na druhej strane asteroidy vykresľujú podrobnejší príbeh o vašom pôvode. Cheirón alias zranený liečiteľ hovorí o vašich bolestivých zážitkov, ktoré by ste mali v tomto živote dokázať premeniť na vyššiu múdrosť; kým s Lilith (hoci nie je asteroid) sa stretávate so svojimi najhblšími tieňmi, témou vyhnanstva a slávnou pomstou. Keď si dovolíte považovať svoju minulosť za akýsi odrazový mostík k vášmu duchovnému a osobnostnému rastu, môžete tieto "postavy" pozvať (v rámci meditácie či kontemplácie), aby sa s vami podelili o tieto lekcie z predchádzajúcich životov. Nechajte ich prehovoriť, načúvajte pozone svojim vnútorným sluchom...ABY SME TO VŠETKO DALI DOKOPY...

Pre prístup k informáciám z minulých životov prostredníctvom vášho osobného grafu potrebujete skombinovať analytické schopnosti s intuitívnymi vhľadmi. Veľa informácii sa dá získať napríklad zvážením umiestnenia vášho Južného uzla. Povedzme, že ste stúpajúci Škorpión (máte ascendent v Škorpiónovi), s Južným uzlom v Levovi v desiatom dome verejnej slávy, v spojení s Psyché. Leví vládca, Slnko, je v Baranovi, vo vašom šiestom dome, a Severný uzol je vo Vodnárovi, vo vašom štvrtom dome domova.


To nám dáva veľa práce: S asteroidom Psyché a vaším Južným uzlom v takej významnej pozícii ste možno boli nejaká verejne známa osobnosť alebo niekto s vysokým postavením, kto mohol byť veľmi obmedzený svojou nečinnosťou a súdnymi pravidlami. Umiestnenie Severného uzla do Vodnára medzitým upriamuje vašu pozornosť nie na pestovanie slávy a úspechu, ale na vybudovanie skutočného a spravodlivého domova v tomto živote – skutočného paláca, ktorý si sami vytvoríte. Vaše Slnko v Baranovi, v šiestom dome práce a hraníc, vás poháňa do služby, prináša vám pocit väčšieho zmyslu, ktorý vám možno chýbal v predošlom živote privilégií a premárneného potenciálu.


Samozrejme, toto je len jeden, veľmi voľný výklad. Ak chcete pochopiť odkiaľ pochádzate a kam smerujete v tomto živote, môžete to urobiť tak, že zdokonalíte svoju intuíciu. Použite k tomu základné emócie tohto života ako svoj východiskový bod. Pamätáte si, aké bolo vaše detstvo? Pretože Južný uzol je odtlačkom toho, čo sa snažíme opustiť. Skúsenosti z detstva a raného života odrážajú minulý život, kde sme naposledy skončili. Z intuitívneho miesta môžete pridať dimenziu teórií o tom, aký mohol byť váš minulý život.


Veľa z toho, ako sa v súčasnosti v mainstreame pracuje s astrológiou, sa zúžilo na: Aká je vaša veľká trojka (Slnko, Mesiac, Ascendent)? Ak však chcete, aby k vám vaše kozmické archetypy skutočne prehovorili o hlbších zážitkoch, budete musieť povoliť viac abstrakcie, nejednoznačnosti a nezodpovedaných otázok. Je vysoko pravdepodobné, že akékoľvek výzvy, ktorým teraz čelíte, majú silné zakorenenie vo vašom planetárnom zložení a majú zaužívané prvenstvo v predchádzajúcich existenciách. Váš osobný horoskop vám poskytne nástroje na hlbší pohľad, ale iba vtedy, ak dôverujete svojim inštinktom a nesnažíte sa ich príliš analyzovať svojou racionálnou mysľou.


Keď pracujete so svojimi duchovnými sprievodcami, anjelmi alebo astrologickými archetypmi, dobrý spôsob, ako začať, je zamerať sa na jednu konkrétnu otázku. Ako vám môžu vaše minulé životy poskytnúť pohľad na túto konkrétnu oblasť skúmania vášho života? Keď sa v tom zdokonalíte, zadajte si ďalší smer, ako ísť hlbšie, a nebudete sa cítiť ohromení ani stratení. Váš osobný graf / horoskop nemá skutočný koniec ani začiatok, rovnako ako váš životný cyklus. Netlačte na pílu, neponáhľajte sa a uvidíte, čo príde, keď zamierate svoju pozornosť na rozlúštenie tejto "záhady". Ako sa vraví, kde je naša pozornosť, tam smeruje aj naša energia... tak pozorujte, čo táto energia prinesie nové do vášho života...


Ak túžite pomôcť s objavením svojho poslania na Zemi, prečo ste sa rozhodli inkarnovať práve v tomto období veľkej transformácie Zeme, aké dary si sebou nesiete, aké lekcie ste sa rozhodli v tomto živote riešiť a kde sa nachádza váš povestný BOD ŠŤASTIA, objednajte si svoju online konzultáciu pod názvom KARMICKÁ ASTROLÓGIA & CESTA DUŠE. Podrobné info nájdete v časti >> ONLINE SLUŽBY.S Láskou,
Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora! Ďakujem❤️♀🙌🏼!
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page