top of page
POKLADY VENUŠE Blog
NOV MESIACA VO VODNÁROVI FEBRUÁR 2024: JE ČAS NA PRAVDU ~ ZAČNITE TÝM, ČO HOVORÍTE SAMI SEBE + DENNÍKOVÉ VÝZVY PRE VAŠU DUCHOVNÚ PRAX
ČÍNSKY NOVÝ ROK 2024 ~ ROK DREVENÉHO DRAKA: SPIRITUÁLNY VÝZNAM + TIPY NA EFEKTÍVNE VYUŽITIE JEHO ENERGIE
© Copyright

ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE FEBRUÁR 2024: ČAS LIEČENIA & NÁVRATU K CELISTVOSTI

Updated: Feb 12

Február 2024 nám tento rok prináša 29 dní na hranie, keďže máme prestupný rok, čo z neho robí výnimočný a silný mesiac v roku. Na čo všetko sa môžeme tešiť? Vo februári budeme naďalej ponorení do portálu Vodnára, ktorý sa začal, keď sa Slnko a Pluto presunuli do Vodnára, a ktorý bude pokračovať portálom 2/2 a presunom ďalších planét do tohto vzdušného znamenia spolu s Novom Mesiaca 9. februára. Z kozmického hľadiska to bude nový energetický mesiac, v ktorom sa budeme môcť ponoriť hlbšie do nášho spojenia s celkom, pretože práve tam smerujeme. Do jednotnejšieho priestoru lásky a porozumenia. Február v sebe nesie esenciu čísla 1 (2+2+0+2+4=10=1). To nám, najmä v opozícii k portálu 2/2, dáva kľúč k práci s energiami tohto mesiaca, ktorý výrazne zdôrazňuje, kde sa mnohí v tomto období nachádzajú, a to prechod od seba, jednotlivca, ega, deformovaného mužského archetypu k tomu ženskému, ktorý reprezentuje celok a komunitu. Počas celého mesiaca február máme taktiež nula hlavných planét v retrográdnom režime, takže je to skvelý čas na podnikanie krokov a napredovanie. Vďaka Marsu a Plutu k nám tiež prichádza príval motivujúcej a ohnivej energie. Astrologická predpoveď pre február 2024 tiež prináša jedno z najhlbších energetických zosúladení medzi Cheirónom a Severným uzlom. Toto neuveriteľne vzácne a priaznivé zosúladenie môže priniesť ľudstvu hlboké uzdravenie. Dúfajme, že uvidíme, ako sa táto hlboká uzdravujúca energia rozšíri do komunít a krajín, ktoré ju najviac potrebujú. Tento mesiac sa tiež presúvame do posledného znamenia zverokruhu, čo nám pomôže vniesť do našich životov moment úplného kruhu, energiu zakončenia. V tomto príspevku sa podrobnejšie pozrieme na kľúčové dátumy tohto mesiaca z hľadiska astrológie a spirituálneho významu. Pripravení? Poďme na to...


ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE FEBRUÁR 2024: ČAS LIEČENIA & VRACANIA SA K CELISTVOSTI

Art by Emilia Nora Elina


"Február v sebe nesie esenciu čísla 1. To nám, najmä v opozícii k portálu 2/2, dáva kľúč k práci s energiami tohto mesiaca, ktorý výrazne zdôrazňuje, kde sa mnohí v tomto období nachádzajú, a to prechod od seba, jednotlivca, ega, deformovaného mužského archetypu k ženskému, celku a komunite, pretože univerzálna Matka nás všetkých objíma rovnako.


Číslo 1 sa individuálne môže prejaviť v podobe egoistických čŕt, ako je prebytok moci, arogancia, kontrola, manipulácia, tvrdohlavosť atď. a to nám môže pomôcť vidieť, kde sa nachádzame, bez posudzovania, len z perspektívy pozorovateľa, aby sme mohli byť svedkami toho, čo je potrebné zmeniť, aby sme sa mohli posunúť do láskyplnejšej a jednotnejšej perspektívy.


Negatívne egoistické črty možno tiež neutralizovať odhodlaním, vodcovstvom, sebaistotou a mnohými ďalšími pozitívnymi vlastnosťami, ktoré toto číslo predstavuje. Je to príležitosť pracovať na vnútornej alchýmii, zvládnuť egoistické ja predtým, než budeme môcť prijať Všetko ako Jedno, pretože to je postupný krok pre tých, ktorí sú ešte uväznení v obmedzenom pohľade ega. Je to proces, ktorý treba rešpektovať ako veľmi dôležitú súčasť našej cesty vzostupu, ktorá nám pomáha vykročiť do ďalších stupňov vzostupu.


Číslo 1 tiež predstavuje to nové, čo vytvárame zvnútra, po období rozlišovania a hlbokého spoločenstva duše. Nové začiatky, ktoré budú určovať priebeh ďalších mesiacov roka, pretože proces výsevu sa začína práve teraz a je dôležité začať zvnútra, preto sme mali meditačné obdobie predtým, než sme sa mohli pustiť do novej fázy.


Mesiac, v ktorom nás Sprievodcovia vyzývajú, aby sme pracovali na slobode, aby sme sa dokázali odpútať od starých programov prostredníctvom mentálneho a emocionálneho očistenia, ktoré je potrebné na to, aby sme si zachovali otvorenú myseľ/srdce a integritu, aby sme dokázali konať tak, ako teraz myslíme a cítime.


Nová fáza, v ktorej sme pozvaní pokračovať v práci na očisťovaní svojho ega, aby sme sa mohli posunúť od seba k Všetkému, ako nám to bude počas celého mesiaca pripomínať portál Vodnára, v snahe napodobniť podstatu novej časovej osi, do ktorej smerujeme, pretože tam, kam smerujeme, už nejde o nás samých, ale o celok ako spoločenstvo.


Počas tohto mesiaca máme úžasnú príležitosť pracovať na odpútaní sa od egoistických programov, ktoré slúžia len nám, a začať vnímať každého v rámci Božskej lásky, aj keď sa iní rozhodli vyvíjať úplne iným spôsobom, než sme sa rozhodli my, pretože všetko je platné pre rast a rozširovanie, pretože nakoniec sa všetci znovu spojíme s Božím Zdrojom.Slnečné/platinové plazmové vlny: Ženský a mužský pilier rehabilitácie

Počas februára 2024 budú prijaté slnečné plazmové vlny z nášho centrálneho Slnka a z plejádskeho hviezdneho systému naďalej pomáhať pri planetárnej rehabilitácii ženského a mužského piliera alebo šablón, pretože ako viete, naša planéta sa teraz prvýkrát obnovuje po mnohých zvratoch a manipuláciách, ktoré na ňu pôsobili celé veky.


Reintegrácia mužskej aj ženskej podstaty na našej planéte a v nás samých je to, čo tento rok potvrdzuje aj portál 2/2 Vodnára, pretože energie sú úplne odlišné od minulých rokov, keďže sme teraz pripravení konečne urobiť krok k integrácii polarít.


Tieto galaktické plazmové vlny môžu tí, ktorí s nimi spoluvytvárajú a sú jasnovidní, vidieť ako éterickú elektrickú platinovú a zlatú tekutú plazmu, pre tie energie, ktoré majú mužské a ženské kódy potrebné na to, aby nám pomohli obnoviť obe naše podstaty.


Je to dôležitý krok pre našu osobnú cestu vzostupu i prechodu našej planéty. Uľahčuje liečenie tým, ktorí teraz pracujú na rehabilitácii svojej mužskej a ženskej šablóny, konkrétne na vyčistení ega a vymazaní lunárno-mesačných deformácií a sexuálnych tráum, pretože je to veľmi priaznivý čas.


Práve liečením seba samých a vedomým stelesňovaním týchto energií môžeme začať pracovať so svojím svetelným telom a DNA, pretože svoju DNA môžeme aktivovať len integráciou plazmových vĺn, ktoré zostupujú na našu planétu, čo bude mať za následok aktiváciu svetelného a kryštálového tela potrebnú na prechod do monády.


Slnečné vlny nám pomôžu aj pri autosyntéze pre tých, ktorí sú na ceste k zjednoteniu so svojou monádou. Tieto energie nám v tomto období znovuzrodenia a nových začiatkov veľmi pomôžu, pretože práve zo ženského kozmického zranenia v sebe dávame život novému aspektu nás samých a tomu, čo chceme uviesť do života, do našej reality.


Aj Venuša spolu s plejádskymi energiami nám pomáhajú v procese ženskej rekultivácie, ktorý prebieha u mnohých, ktorí si vedome vybrali túto cestu, a pri obnove pozemských štruktúr, ktoré boli narušené, aby pomáhali ženskej planetárnej obnove, ako aj pri liečení narušeného mužského archetypu." (Preklad úryvku z channelingu Natalie Alby pre mesiac február 2024.)
Astrologická predpoveď pre február 2024

Február 2024 je poznačený zriedkavou konjunkciou Cheirón-Severný uzol a zvýšenou energiou Vodnára. Dôraz na Cheiróna a Vodnára robí z februára veľmi zaujímavý mesiac.


Vodnár je Prométheus, ktorý ukradol bohom oheň a dal ho ľudstvu. Oheň je metaforou svetla poznania a uvedomenia.


Bohovia sa rozhodli potrestať Prometea za krádež ohňa. Zeus pripútal Prometea k skale, kde mu orol pomaly zaživa rozožieral pečeň. Prométheus bol nesmrteľný, nemohol zomrieť, a tak sa táto skúška opakovala každý deň, po celú večnosť. Jeho záchranu priniesol Cheirón. Cheirón vymenil svoju nesmrteľnosť za záchranu Prométhea.


Zaujímavé je, že Cheirón obieha medzi Saturnom a Uránom (Vodnár). Cheirón je mostom medzi nimi a slúži ako katalyzátor slobody a oslobodenia.


Tento mýtus je metaforou liečiteľskej práce, ktorú musíme vykonať, aby sme prekonali bolesť z odlúčenia a našli skutočnú slobodu. Cheirón bol napoly človek, napoly kôň, čo je metafora duálnej povahy našej existencie. Aj my sme zčasti hmota a zčasti duch.


Keď sa nám nedarí integrovať naše prvotné a božské aspekty, cítime sa izolovaní a odlúčení. To vedie k polarizácii a posudzovaniu toho, čo vnímame ako dobré a zlé. Keď však túto dualitu integrujeme, keď si uvedomíme, že všetky tieto vlastnosti môžeme nájsť v sebe - pozitívne aj negatívne -, nájdeme celistvosť a budeme svedkami ľudskosti: v sebe aj v druhých.


Cheirón je "chýbajúci článok". Ak ste sa cítili odcudzení - od seba samých aj od celého sveta - Cheirón vás opäť spojí s vašou podstatou a kolektívnym celkom.


Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

bottom of page