top of page
POKLADY VENUŠE Blog
JUPITER V BLÍŽENCOCH 2024: ČAS NACHÁDZANIA MÚDROSTI V NAŠICH POCHYBNOSTIACH + AFIRMÁCIE
🕯SVIEČKOVÝ RITUÁL PRE SPLN MESIACA V STRELCOVI: MAGICKÝ ČAS UVOĽNENIA & SPOJENIA SA SO SRDCOM🕯
© Copyright

VENUŠA V BLÍŽENCOCH 2024: ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU ~ ČAS NADVÄZOVANIA NOVÝCH INTELEKTUÁLNYCH VZŤAHOV + MOCNÉ AFIRMÁCIE

Len niekoľko hodín po Splne Mesiaca 23. mája 2024 Venuša opustila znamenie Býka a vstúpila do Blížencov, kde zostane až do 17. júna. Venušin posun v rámci znamení zverokruhu prináša do nášho spoločenského života závan čerstvého vzduchu a vyzýva nás, aby sme sa priklonili k objavovaniu neznámeho prostredia, a inšpiruje nás k rozširovaniu našich kruhov s postojom úprimnej zvedavosti. Kým bola Venuša v Býkovi, mali sme príležitosť prehĺbiť svoj vzťah k sebe samým a k svojmu fyzickému telu, ako aj zamerať sa na svoje vtelenie a vnímavosť. Tento tranzit nám pripomenul, že máme silu magnetizovať to, po čom túžime, a povzbudil nás, aby sme svoje rozhodnutia v oblasti vzťahov zosúladili so svojimi základnými hodnotami a inšpiroval nás, aby sme sa naladili na frekvenciu prosperity. Venušin vstup do Blížencov znamená jasný energetický posun: naša pozornosť sa presúva od somatických zážitkov k intelektuálnym, od pocitov a vnemov v našom tele k spôsobom, ako našu myseľ stimulujú iní ľudia a prostredie, v ktorom sa nachádzame. Venuša v Blížencoch je príležitosťou na renováciu spôsobu, akým máme tendenciu vzťahovať sa k svojmu okoliu, k blízkym komunitám, k ľuďom okolo nás a vonkajšiemu prostrediu všeobecne. Tento tranzit nám pripomína, že príležitosti na nadviazanie nových kontaktov sú nekonečné: sú vždy k dispozícii, ak sme im otvorení alebo ak sa rozhodneme o ne usilovať. Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako Venuša v Blížencoch 2024 ovplyvní vaše vzťahy, ale aj prístup k sebahodnote, sebaláske a sebavyjadreniu? Pokračujte ďalej v čítaní...

VENUŠA V BLÍŽENCOCH 2024: ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU ~ ČAS NADVÄZOVANIA NOVÝCH INTELEKTUÁLNYCH VZŤAHOV + MOCNÉ AFIRMÁCIE

Art by Emilia Nora Elina


Venuša v znamení Blížencov: Učíme sa od seba navzájom

Venuša je planéta, ktorá súvisí s naším vzťahom k sebe samým, vzťahom k druhým, vzťahom k peniazom, hodnotovému systému a sebaúcte. Je spojená s magnetizmom, vnímavosťou, hojnosťou, zmyselnosťou a oceňovaním toho, čo nám život môže ponúknuť. Tranzity Venuše nás informujú o možných zmenách v našich hodnotách, postoji k vzťahom, návykoch pri investovaní a míňaní a v tom, čo považujeme za príjemné, atraktívne a príjemné.


Blíženci, tretie znamenie zverokruhu, zodpovedá procesu klasifikácie a pochopenia nášho okolia prostredníctvom logiky a racionálnej mysle. V tejto fáze rastu zdokonaľujeme používanie jazyka, schopnosť zhromažďovať informácie a schopnosť efektívne vyjadrovať a komunikovať to, čo cítime, vidíme a myslíme.


Kým je Venuša v Blížencoch, prikladáme vysokú hodnotu učeniu a všetky naše vzťahy vnímame ako príležitosť na učenie sa a rast. Nachádzame potešenie v obohacovaní svojich vedomostí o rôznych témach a cítime sa priťahovaní k osobám, ktoré nás môžu naučiť niečo nové a zaujímavé. Keďže Blíženci sú premenlivým vzdušným znamením, sú spojení so zmenami a experimentovaním: z tohto dôvodu môžu byť počas pobytu Venuše v Blížencoch naše zvyky v oblasti výdavkov, hodnotové asociácie a vzťahové vzorce mimoriadne premenlivé.Venuša v Blížencoch: Zvedavosť, otvorenosť a prijímanie paradoxov

Prechod Venuše cez Blížencov naznačuje taktiež túžbu objavovať nové a rozmanité spojenia, hodnoty, záujmy a neznáme sociálne kontexty. Tento posun nás bude inšpirovať k tomu, aby sme do svojho spoločenského a romantického života vniesli viac zábavy, rozmanitosti a hravosti, a možno aj k tomu, aby sme sa pýtali na súvislosť medzi našimi predstavami a presvedčeniami týkajúcimi sa vzťahov a podmienkami, ktoré sme si zvnútornili.


Počas tohto tranzitu máme tendenciu byť spoločensky zvedavejší a ceníme si komunikáciu, rozhovory a rozprávanie príbehov ako nástroje, pomocou ktorých budujeme vzťahy a dozvedáme sa viac o sebe, o druhých a o živote. Sme otvorení rozhovoru s rôznymi ľuďmi a ochotní komunikovať a spoznávať osoby, ktoré sa od nás veľmi líšia, bez odsudzovania a výhrad.


Blíženci sú znamením spojeným s dualitou a cesta Venuše tu môže byť príležitosťou zoznámiť sa s paradoxmi a zmieriť sa s rôznymi stránkami a časťami našimi i druhých. Tranzit Venuše v Blížencoch podnieti našu zvedavosť a podnieti túžbu po väčšej rozmanitosti, otvorenosti a experimentovaní. Počas nadchádzajúcich týždňov budeme mať príležitosť prijať rozmanitosť a opustiť spôsoby bytia vo vzťahoch, ktoré neslúžia nášmu rastu.Venuša v Blížencoch: Hodnota našich spojení

Venuša v Blížencoch je dokonalý spoločenský motýľ, ktorý sa cíti dobre v nespočetnom množstve spoločenských kontextov, dokáže sa prispôsobiť všetkým druhom prostredia a nadviazať kontakt s rôznymi ľuďmi. Počas tohto tranzitu si pripomíname hodnotu vzťahov ako príležitostí na učenie, pripomíname si hodnotu spojenia, intelektuálnej výmeny a ľudskej interakcie.


Putovanie Venuše Blížencami predstavuje skvelý čas na zdokonaľovanie našich sociálnych zručností, skúšanie nových koníčkov a nadväzovanie kontaktov s rôznymi osobami bez ohľadu na to, ako veľmi sú nám podobné alebo ako veľmi sa od nás líšia. Tento tranzit nás inšpiruje k zdokonaľovaniu našich komunikačných schopností a k pozorovaniu toho, ako nás priťahuje komunikácia v rámci vzťahov. Motivuje nás viesť rozhovory, podeliť sa o to, čo si myslíme a cítime, a uistiť sa, že nezabúdame počúvať druhých a ich príbehy s otvorenou mysľou a otvoreným srdcom.


Venuša v Blížencoch 2024: Ďalšie astrologické vplyvy

Je vhodné spomenúť, že počas svojej cesty Blížencami Venuša 4. júna prejde cez Slnko a začne druhú polovicu svojho cyklu, ktorý sa začal v auguste 2023. Približne v tomto čase sa nám sprístupní nové uvedomenie si našich hodnôt, vzťahových potrieb a povahy našich vzťahov. Pozvánkou pre nás je uvoľniť staré vzťahové vzorce a zvyky, ktoré predstavujú dôsledok minulých zranení, čo je téma spojená aj s aktuálnym tranzitom Južného uzla cez Váhy, ktorým Venuša vládne.


Venuša v Blížencoch sa 8. júna dostane do kvadratúry so Saturnom a 17. júna s Neptúnom v Rybách. Tieto kvadratúry upriamia našu pozornosť na to, ako otázky týkajúce sa vlastnej hodnoty, pocitu nedostatku a nedostatku sebalásky ovplyvňujú naše rozhodnutia v oblasti vzťahov, zdôraznia riziko stratiť sa vo fantázii a zdôraznia dôležitosť hraníc.Krištál pre Venušu v Blížencoch: Chryzokol

Tento nádherný kameň prúdiacej pravdy nesie v sebe ošetrujúcu energiu Venuše plus jasné prúdiace komunikačné vibrácie Blížencov, vďaka čomu sa krásne hodí pre tento tranzit. Otvára vašu myseľ a srdce, prináša múdrosť a pochopenie, umožňuje vyjadriť vaše myšlienky so súcitom a vytvára ľahký tok komunikácie s ostatnými.


Pôsobí tiež veľmi uzemňujúco a očisťujúco, aby vám pomohol zakoreniť vaše myšlienky až na zem, upokojiť a upokojiť úzkosť či nervy a pomohol vám oslobodiť sa od akýchkoľvek reťazí, ktoré môžete mať okolo svojho sebavyjadrenia. Pri prechode Venuše cez Blížencov sa nám naskytnú príležitosti nájsť väčšiu hodnotu a sebaúctu vo svojich nápadoch a spôsoboch, ako ich komunikujeme, v tom, čo sa chceme naučiť, učiť a zdieľať s ostatnými, a v diverzifikácii a zmene našich starých spôsobov myslenia.


Chryzokol je nádherný krištál, ktorý vám pomôže využiť túto energiu na očistenie starých presvedčení a spôsobov bytia a nájsť nové spôsoby, ako sa vyjadrovať jasnejšie, sebavedomejšie a od srdca. Zjednocuje hrdlo so srdcom a potom uzemňuje tieto energie až do zeme, aby vám pomohol počas tohto tranzitu hovoriť k sebe a k druhým s väčšou otvorenosťou, úprimnosťou a podporným súcitom...Afirmácie pre tranzit Venuše znamením Blížencov

Moja zvedavosť ma vedie k objavovaniu nových vzťahov, hodnôt a záujmov, čo obohacuje môj život o rozmanitosť a vzrušenie.

  • Zvedavosť je pre mňa vodiacou silou, ktorá ma poháňa k hľadaniu nových skúseností a vzťahov, ktoré do môjho života prinášajú bohatstvo a živosť.


Som otvorený/á kráse rozmanitosti vo vzťahoch a cením si komunikáciu a učenie ako základné nástroje rastu a spojenia.

  • Oceňujem jedinečné vlastnosti každého jednotlivca, s ktorým sa stretávam, podporujem hlboké vzťahy prostredníctvom otvorenej a úprimnej komunikácie a prijímam bohatstvo rôznych perspektív.


Venuša v Blížencoch ma inšpiruje k všestrannosti a prispôsobivosti v láske a spoločenských interakciách, čo mi umožňuje autenticky sa vyjadrovať v rôznych kontextoch.

  • Pripúšťam si premenlivosť lásky a spoločenskej dynamiky, prispôsobujem sa rôznym situáciám s gráciou a autenticitou a v každej interakcii si dovolím vyjadriť svoju pravú podstatu.


Vo svojich vzťahoch vítam hravú a ľahkú energiu, pričom nachádzam radosť v spontánnosti a intelektuálnej stimulácii.

  • Vo svojich vzťahoch pestujem zmysel pre hravosť a spontánnosť, teším sa z ľahkosti bytia a vzrušenia zo zapájania sa do podnetných rozhovorov a aktivít.


Moja myseľ je otvorená skúmaniu paradoxov a prijímaniu protikladov, čo mi umožňuje prehĺbiť porozumenie sebe samému/ej aj druhým.

  • K životu pristupujem s otvorenou mysľou, prijímam paradoxy a protirečenia ako príležitosti na rast a sebapoznanie a rozširujem svoje chápanie zložitosti ľudskej povahy.


Komunikujem jasne a úprimne, čím podporujem hlbšie prepojenia a vzájomné porozumenie vo svojich vzťahoch.

  • Oceňujem jasnú a úprimnú komunikáciu ako základ autentických vzťahov, čím podporujem vzájomné porozumenie a intimitu vo svojich vzťahoch.


Oslavujem mnohotvárnu povahu lásky a uznávam jej schopnosť prejavovať sa v rôznych formách a podobách.

  • Ctím si rozmanité prejavy lásky, prijímam jej mnohotvárnosť a dovoľujem si prežívať jej krásu vo všetkých podobách.


Som otvorený/á skúmaniu nových perspektív a myšlienok, čím obohacujem svoj pohľad na svet a prehlbujem svoje spojenie so svetom okolo seba.

  • K životu pristupujem so zvedavosťou a otvorenou mysľou, vítam nové perspektívy a myšlienky, ktoré rozširujú moje chápanie sveta a obohacujú moje skúsenosti.


Vo svojich vzťahoch prijímam zmeny a prispôsobivosť, čím im umožním, aby sa časom organicky vyvíjali a rástli.

  • Dôverujem prirodzenému toku vzťahov, prijímam zmeny a prispôsobovanie sa ako základné súčasti rastu a vývoja a nechávam svoje vzťahy rozvíjať sa s pôvabom a autenticitou.


Nachádzam krásu v rozmanitosti a oceňujem jedinečné vlastnosti a perspektívy, ktoré každý človek prináša do môjho života.

  • Oslavujem bohatstvo rozmanitosti vo svojich vzťahoch, uznávam krásu v jedinečných vlastnostiach a perspektívach každého človeka, s ktorým sa stretávam.


Tieto afirmácie vám môžu pomôcť zosúladiť sa s energiou Venuše v Blížencoch, podporiť otvorenosť, zvedavosť a všestrannosť vo vašich vzťahoch a spoločenských interakciách.


TIP💡: Radi by ste získali väčšiu jasnosť v tom, aký archetyp Venuše reprezentujete, čo to pre vás osobne znamená v oblasti lásky, hodnôt, ale aj najvhodnejšieho prístupu k hojnosti a naplňujúcich vzťahov, prípadne s tým pomohli na ceste ostatných? Pozrite si podrobnosti môjho Online kurzu PREBUDENIE VNÚTORNEJ BOHYNE PROSTREDNÍCTVOM AKTIVÁCIE ARCHETYPU VENUŠE >> Bližše info

Online kurz PREBUDENIE VNÚTORNEJ BOHYNE PROSTREDNÍCTVOM AKTIVÁCIE ARCHETYPU VENUŠE

S láskou,

PLAVBA PO MORI SEBALÁSKY: CESTA K RADOSTI, HOJNOSTI & CELISTVOSTI /+ RITUÁL SEBALÁSKY VO VNÚTRI
Prechádzate náročným obdobím a radi by ste získali svoju osobnú mapu na Ceste duše a získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE, ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše? Objednajte si svoj osobný výklad KARMICKEJ ASTROLÓGIE & CESTY DUŠE >> Bližšie info v časti ONLINEComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page