top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

POSVÄTNÝ SYMBOL TROJITÉHO MESIACA ~ JEHO VÝZNAM & POUŽITIE V SPIRITUÁLNEJ PRAXI (+ RITUÁL INVOKÁCIE)

Updated: May 17

Posvätný symbol trojitého Mesiaca, označovaný taktiež aj ako symbol Trojitej Bohyne, symbolicky reprezentuje tri štádiá života ženy: archetyp Panny, Matky a Stareny. Tak ako Mesiac narastá a ubúda vo večnom kolobehu života, tak je aj symbol Trojitého Mesiaca / Bohyne symbolom obrodenia, odvahy ku zmenám a novým začiatkom. Tento posvätný symbol sa bežne spája so starými pohanskými a wiccanskými tradíciami, ale objavuje sa aj v iných duchovných praktikách. Archetyp Panny predstavuje mladosť, nevinnosť, nové začiatky a potenciál rastu. Archetyp Matky predstavuje plodnosť, tvorbu, starostlivosť a hojnosť. Archetyp Stareny, resp. Vedmy, predstavuje múdrosť, skúsenosť, transformáciu a koniec cyklu, ktorý je zároveň aj začiatkom toho nového. Tieto tri aspekty spoločne symbolizujú cyklickú povahu života, smrti a znovuzrodenia. Je to naša pripomienka vzájomnej prepojenosti všetkého, čo existuje, ako aj dôležitosti prijatia zmeny. V niektorých starobylých tradíciách sa trojitá Bohyňa spája s konkrétnymi božstvami, napríklad s keltskou Bohyňou Brigid alebo gréckou Bohyňou Hekaté. Niekedy sa používa na oslavu posvätnej ženskej sily, ako aj na uctenie si ženských skúseností a ciest. Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako využiť tento starobylý symbol na svojej Ceste k prebudenie svojej vnútornej Bohyne v rámci spirituálnej praxe? Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné...

POSVÄTNÝ SYMBOL TROJITÉHO MESIACA ~ JEHO VÝZNAM & POUŽITIE V SPIRITUÁLNEJ PRAXI (+ RITUÁL INVOKÁCIE)

Art by Emilia Nora Elina


Symbol Trojitého mesiaca, nazývaný aj ako Trojitá Bohyňa, bežne vidieť na korunách alebo čelenkách wiccanských Veľkňažiek. Tento symbol sa považuje za predstaviteľa všetkých aspektov posvätnej ženskej sily - intuície alebo psychického vhľadu; tvorivá energia; a múdrosť a tajomstvo. Označuje tri životné etapy ženy. V celom rozsahu reprezentuje večný cyklus narodenia, života a znovuzrodenia.


Dorastajúci Mesiac predstavuje archetyp Panny a symbolizuje čistotu, mladosť, nový život, začiatky, omladenie, vzrušenie, očarenie a expanziu.


Spln predstavuje archetyp Matky a predstavuje naplnenie, plodnosť, zrelosť, potenciu, súcit, dávanie, starostlivosť, ochranu a moc.


Ubúdajúci Mesiac je archetypom Stareny a predstavuje pokoj, zrelosť, múdrosť, skúsenosti, vedomosti, porozumenie, dokončenie, smrť a znovuzrodenie. Táto fáza Mesiaca je najlepším obdobím na zbavovanie sa nepriaznivých energií z vášho života alebo dokončenie vecí.


Trojitá Bohyňa je skutočne rozmanitým a zložitým vyjadrením posvätného ženstva. Poskytuje neustále možnosti učiť sa a rásť prostredníctvom prepojenia na jej tri aspekty. Či už uznávate starodávne Bohyne ako aspekty Trojitej Bohyne, alebo si jednoducho ctíte archetypy Panny, Matky a Stareny, môžete sa vedome usilovať zosúladiť s Mesačnými cyklami, aby ste dosiahli ešte hlbšie a prínosnejšie duchovné spojenie.
VYUŽITIE POSVÄTNÉHO SYMBOLU TROJITEJ BOHYNE/MESIACA K AKTIVÁCII VNÚTORNEJ BOHYNE


Symbol trojitej Bohyne / Mesiaca môžete použiť ako mocný nástroj na spojenie s vašou vnútornou Bohyňou a na prebudenie vašej posvätnej ženskej sily. Tu je niekoľko návrhov na použitie symbolu trojitej v rámci vašej duchovnej praxe:


Meditujte nad symbolom: Nájdite si pokojné miesto, kde sa môžete pohodlne usadiť, a sústreďte svoju pozornosť na symbol trojitej Bohyne/Mesiaca. Dovoľte si uvoľniť sa a zhlboka dýchať a nechajte sa symbolom priam vtiahnuť dovnútra. Predstavte si, že ste obklopení energiou archetypov Panny, Matky a Stareny, a nechajte sa viesť ich múdrosťou.


Vytvorte si oltár: Vytvorte si doma alebo v kancelárii posvätný priestor, kde si môžete uctiť trojitú Bohyňu. Na oltár umiestnite sochu alebo obraz archetypov Panny, Matky a Stareny spolu s ďalšími symbolmi, ktoré s vami rezonujú. Zapáľte sviečky alebo kadidlo, aby ste navodili atmosféru, a použite svoj oltár ako ústredný bod svojej duchovnej praxe.


V rámci starobylého posvätného Kola roka sa taktiež stretávame s archetypmi posvätného ženstva. Keltské Kolo roka je cyklus ôsmich sezónnych sviatkov, ktoré nám pripomínajú cyklické striedanie ročných období a rytmus prírody. Každý festival je spojený s konkrétnym archetypom alebo energiou vrátane niekoľkých posvätných ženských archetypov, i keď v tomto prípade ide o 4 posvätné ženské archetyp: Panna - Sviatok Imbolc (1.-2. február), Milenka - Beltane (1. mája), Matka - Lugnasadh/Lammas (1. august) a Starena - Samhain (31. október - 1. november).


Spojením s týmito archetypmi a energiami s nimi spojenými môžeme prehĺbiť svoje spojenie s prírodným svetom a s vlastnou vnútornou múdrosťou a silou.Spojte sa so živlami: Trojitá Bohyňa sa často spája s prvkami zeme, vzduchu, ohňa a vody. Trávte čas v prírode, meditujte o živloch a využívajte ich na spojenie s rôznymi aspektmi trojitej Bohyne.


Používajte afirmácie a vizualizácie: Afirmácie a vizualizácie môžu byť silným nástrojom na spojenie s vašou vnútornou Bohyňou. Opakujte si pozitívne afirmácie, napríklad "Som silná a mocná..." alebo "Prijímam svoju ženskosť". Vizualizujte si, že ste stelesnením energie archetypu Panny, Matky a Vedmy a predstavujte si, ako plne prijímate svoju posvätnú ženskú silu. Nezabudnite, že spojenie s vašou vnútornou Bohyňou je osobný a nepretržitý proces. Buďte k sebe trpezliví a súcitní a verte, že energia trojitej Bohyne je vždy vo vás a čaká na prebudenie.Wiccanská Trojitá Bohyňa

POSVÄTNÝ SYMBOL TROJITÉHO MESIACA ~ JEHO VÝZNAM & POUŽITIE V SPIRITUÁLNEJ PRAXI (+ RITUÁL INVOKÁCIE)

BOHYŇA PANNA

Tento archetyp predstavuje mladistvú fázu života ženy. Toto je čas rastu, ktorý sa odráža na pribúdajucom Mesiaci, keď sa pohybuje smerom k plnosti. V cykloch Prírody je Panna spojená s úsvitom, východom slnka a jarným obdobím.

Panna predstavuje krásu, čerstvý potenciál a nový život. U ľudí je spájaná s kvalitami nevinnosti, mladosti, sebavedomia, inteligencie a nezávislosti a s činnosťami súvisiacimi s prieskumom, objavovaním, sebavyjadrením a tvorivosťou. Tento archetyp Panny nájdeme v podobe gréckych Bohýň Persefony a Artemis, keltskej Rhiannon a / alebo severskej Freyi.


BOHYŇA MATKA

Počas Splnu sa Panna stáva Matkou a rodí hojnosť na Zemi. Je spájaná s poludním a jej sezónou je Leto, najbujnejšie obdobie roka, kvitnú lesy a polia a dospievajú mladé zvieratá. V ľudskej oblasti je spojená s výchovou, zodpovednosťou, dospelosťou a plnosťou života. Ako darkyňa života je aspektom, ktorý sa najviac spája s manifestácioui. Bohyňa Matka je mnohými Wiccanmi považovaná za najmocnejšiu z troch aspektov Bohyne a práve archetyp „Bohyňa Matky“ inšpiroval víziu posvätného ženstva Geralda Gardnera. Medzi Bohyne, ktoré zastupujú archetyp Matky na mnohých wiccanských oltároch, patria grécka Demeter a Selene, rímska Ceres a keltská Danu a Badb.

BOHYŇA STARENA

Keď Mesiac ubúda a temnota nočnej oblohy rastie, do jej moci vkročila Babizňa. V predchádzajúcich iteráciách Trojitej bohyne, ktorej sa hovorí „Hag“, predstavuje post-plodiace roky života a je spojená s jeseňou a zimou, západom a nocou, uzatváraním a ukončením vegetačného obdobia. Starena je múdrym starším aspektom Bohyne a riadi starnutie a konce, smrť a znovuzrodenie, minulé životy, ako aj premeny, vízie, proroctvá a vedenie. Aj keď je tisícročia obávanou Bohyňou, je to ona, ktorá nám pripomína, že smrť je súčasťou životného cyklu, rovnako ako temná fáza Mesiaca predchádza Novému Mesiacu. Za týmto archetypom často stoja Bohyne spojené so smrťou a podsvetím, ako napríklad grécka Hecate, ruská Baba Yaga a keltská Morrigan či medvedica Cailleach.ARCHETYP TROJITEJ BOHYNE V RÁMCI RÔZNYCH KULTÚR A TRADÍCII SVETA


BOHYŇA PANNA

Archetyp panenskej Bohyne je bežný v mnohých kultúrach a duchovných tradíciách. Tento archetyp sa spája s čistotou, nevinnosťou a novými začiatkami. Tu je niekoľko príkladov archetypu Bohyne Panny v rôznych kultúrach:


Grécka mytológia: V gréckej mytológii sa Bohyňa Aténa často spája s archetypom panenskej bohyne. Aténa je Bohyňa múdrosti, odvahy a inšpirácie a často sa zobrazuje ako panenská bojovníčka.


Rímska mytológia: V rímskej mytológii sa Bohyňa Vesta spája s archetypom panenskej bohyne. Vesta je Bohyňou krbu a domova a často sa zobrazuje ako cudná a čistá panna, ktorá sa stará o posvätný oheň.


Hinduizmus: V hinduizme sa Bohyňa Durga niekedy spája s archetypom panenskej Bohyne. Durga je divoká Bohyňa, bojovníčka, ktorá chráni svojich oddaných pred ujmou, a často sa zobrazuje ako mladá a krásna panna.


Keltská mytológia: V keltskej mytológii sa Bohyňa Epona spája s archetypom panenskej Bohyne. Epona je Bohyňou koní a často sa zobrazuje ako krásna deva jazdiaca na bielej kobyle.


Egyptská mytológia: V egyptskej mytológii sa Bohyňa Isis niekedy spája s archetypom panenskej Bohyne. Isis je Bohyňou materstva a plodnosti, ale je vnímaná aj ako panenská Bohyňa, ktorá predstavuje čistotu a nové začiatky.


Mezoamerická mytológia: V mezoamerickej mytológii sa Bohyňa Ixchel spája s archetypom panenskej Bohyne. Ixchel je Bohyňou plodnosti a mesiaca a často sa zobrazuje ako mladá a čistá panna.


Toto je len niekoľko príkladov archetypu panenskej Bohyne v rôznych kultúrach. Tento archetyp predstavuje potenciál nových začiatkov, čistoty a nevinnosti a môže byť silným symbolom obnovy a transformácie.BOHYŇA MATKA

Koncept starostlivej a materskej Bohyne je spoločný pre mnohé kultúry a duchovné tradície. V mnohých mytológiách je táto Bohyňa známa ako Bohyňa Matka a spája sa s plodnosťou, stvorením a starostlivosťou o život.


V gréckom panteóne je Bohyňa Demeter často vnímaná ako postava Matky Bohyne. Demeter je Bohyňou úrody a spája sa s poľnohospodárstvom, plodnosťou a starostlivosťou o úrodu. Je tiež vnímaná ako ochrankyňa detí a nositeľka hojnosti.


V rímskej mytoloógii reprezentuje tento archetyp Bohyňa Ceres. Ceres je Bohyňou poľnohospodárstva a plodnosti a často sa zobrazuje ako zrelá žena s rohom hojnosti.


V hinduizme je Bohyňa Parvati často vnímaná ako postava Matky bohyne. Parvati je manželkou Boha Šivu a spája sa s plodnosťou, materstvom a božskou ženskosťou. Často je zobrazovaná ako starostlivá a milujúca matka, ktorá sa stará o svoje deti a chráni ich.


V keltskej mytológii sa Bohyňa Brigid často spája so starostlivosťou a materstvom. Brigid je trojitá Bohyňa, ktorá sa spája s liečiteľstvom, poéziou a kováčstvom, ako aj s plodnosťou a materstvom. Často je vnímaná ako ochrankyňa žien a detí a spája sa s vyživujúcimi aspektmi zeme a sveta prírody. Poz.: V niektorých neopohanských tradíciách je Brigid spájaná s archetypom Panny (Posvätným sviatkom Imbolc), ktorá reprezentuje nevinnosť, čistotu a nádej.


V mnohých domorodých kultúrach je koncept Matky Bohyne ústredným prvkom ich duchovných tradícií. Napríklad v indiánskej tradícii je Bohyňa Pavúčia žena vnímaná ako materská postava, ktorá tká sieť života a stará sa o svoje deti. Podobne v mnohých afrických kultúrach je Bohyňa Yemoja vnímaná ako starostlivá matka, ktorá ovláda element vody a stará sa o svoje deti.


Celkovo je Bohyňa Matka mocným symbolom vyživujúcich a životodarných aspektov božskej ženskosti. Predstavuje silu stvorenia, hojnosť prírodného sveta a lásku a ochranu matky voči svojim deťom.
BOHYŇA STARENA / VEDMA

Archetyp Bohyne Stareny / Vedmy / Čarodejnice sa vyskytuje v mnohých kultúrach a duchovných tradíciách. Tento archetyp sa spája s múdrosťou, starnutím a transformáciou. Tu je niekoľko príkladov tohto archetypu v rôznych kultúrach:


Grécka mytológia: V gréckej mytológii sa s archetypom Bohyne Vedmy často spája Bohyňa Hekaté. Hekaté je Bohyňou mágie, križovatiek a podsvetia a často sa zobrazuje ako stará žena s tromi tvárami.


Hinduizmus: V hinduizme sa Bohyňa Kálí niekedy spája s týmto archetypom. Kálí je mocná Bohyňa, ktorá predstavuje deštrukciu a transformáciu a často sa zobrazuje ako stará žena s divokými vlasmi a vencom z lebiek.


Keltská mytológia: V keltskej mytológii sa bohyňa Cailleach spája s archetypom Bohyne Vedmy. Cailleach je Bohyňou zimy a prírodného sveta a často sa zobrazuje ako stará žena s palicou a košom s kameňmi.


Egyptská mytológia: V egyptskej mytológii sa Bohyňa Sekhmet niekedy spája s archetypom bohyne Vedmy. Sekhmet je divoká Bohyňa s levími hlavami, ktorá predstavuje ničivú silu Slnka a často sa zobrazuje ako stará žena s levími hlavami.


Toto je len niekoľko príkladov archetypu Bohyne Vedmy v rôznych kultúrach. Tento archetyp predstavuje silu múdrosti a transformácie.


RITUÁL INVOKÁCIE SILY TROJITEJ BOHYNE

POSVÄTNÝ SYMBOL TROJITÉHO MESIACA ~ JEHO VÝZNAM & POUŽITIE V SPIRITUÁLNEJ PRAXI (+ RITUÁL INVOKÁCIE)

Čo budete potrebovať:

  • Ohňovzdorná misa alebo kotlík,

  • Tri papieriky,

  • Zapaľovač,

  • Pero

  • Šalvia alebo Palo Santo


KROK 1: Robte toto kúzlo vonku, najlepšie vo svetle Mesiaca. Začnite svoje kúzlo 3 hlbokými očistnými dychmi. Doprajte svojmu telu uvoľniť sa a vašim myšlienkám nechajte priestor na vyrovnanie a sústredenie sa.

KROK 2: Na prvý list papiera napíšte „Panna“, na druhý „Matka“ a na tretí „Starena“.


KROK 3: Pod slovo „Panna“ napíšte jedno slovo reprezentujúce osobnú kvalitu tohto archetypu, ktorú chcete v sebe invokovať. Napr.: Inšpirácia. Neodolateľnosť. Sebaúcta.

Do časti „Matka“ napíšte jedno slovo reprezentujúce to, čo chcete priniesť do svojho života, manifestovaním tejto kvality. Napr.: Bohatstvo. Moja pravá láska. Silná komunita.

Pod slovo „Starena“ napíšte jedno slovo z toho, čo púšťate, aby ste dosiahli tento cieľ.

Napr.: Apatia. Izolácia. Negatívne reči. Závisť. Žiarlivosť.


KROK 4: Vložte všetky tri papieriky do ohňovzdornej misky alebo kotlíka, a zapáľte ich! Ak máte nejaké bylinky ako šalvia alebo sladká tráva, pridajte ich do zmesi.


Počas horenia vyslovte nahlas tieto slová:

"Zrodenie, život a smrť - vstupujem do prúdu cyklu Života, nastupujem na jeho Plť.

Privolávam moc a silu Trojitej Bohyne, ako hore, tak i dole, nech ma jej múdrosť a požehnanie neminie. Panna, Matka, Starena – tri aspekty Bohyne, ale stále je to len jedna.

V prospech všetkých, nech sa to kúzlo naplní! A v mojom srdci sa prebudí."


Váš rituál invokácie je týmto dokončený...


S Láskou,

UPOZORNENIE: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora! Ďakujem❤️♀🙌🏼!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page