top of page
POKLADY VENUŠE Blog
RITUÁL PRE SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI 2024 + NAJLEPŠIE KRIŠTÁLY & POZITÍVNE AFIRMÁCIE
SEZÓNA RAKA 2024: ASTROLÓGIA, SPIRITUÁLNY VÝZNAM, DENNÍKOVÉ VÝZVY & HOROSKOP
© Copyright

SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR

Updated: Jun 21

Nachádzame sa v polovici aktuálneho lunárneho cyklu: Spln Mesiaca označuje polovicu lunárneho mesiaca a predstavuje moment vyvrcholenia a zavŕšenia. Keď je Mesiac v Splne, z nášho pohľadu na Zemi vytvára so Slnkom 180° uhol. V astrológii sa tento druh vyrovnania odborne označuje ako opozícia a spája sa s polarizáciou, dynamickým napätím a pocitom, že sme ťahaní dvoma protichodnými smermi. V tomto období mesiaca svetlo Slnka, svetlo nášho vedomia, plne osvetľuje Mesiac, ktorý súvisí s naším podvedomím a emocionálnym svetom. Máme k dispozícii viac jasnosti a príležitosti dostať sa k novým poznatkom a realizáciám, pochopiť niečo, čo bolo predtým neisté alebo nejasné. Splny Mesiaca vnášajú do centra našej pozornosti dynamické napätie medzi dvoma protikladnými a vzájomne sa doplňujúcimi energiami dvoch oproti sebe stojacich znamení zverokruhu a žiadajú nás, aby sme pozorovali, ako tieto zdanlivo protichodné sily vyvažujeme a harmonizujeme. V tomto a nasledujúcom mesiaci sa do popredia dostáva polarita Raka a Kozorožca. Znamenia Rak aj Kozorožec, označovaná aj ako rodinná os, súvisia s našou minulosťou, výchovou a spôsobom, akým sme boli naprogramovaní alebo podmienení z našej kultúry, spoločnosti a rodiny, z ktorej pochádzame. Polarita Rak - Kozorožec súvisí s našou osobnou a emocionálnou cestou dozrievania a s tým, ako si v živote vytvárame podmienky bezpečia, a to tak emocionálneho, ako aj materiálneho. Pokračujte ďalej v čítaní tohto príspevku, kde sa dozviete všetko potrebné o tom, čo tento jedinečný dvojitý Spln Mesiaca v Kozorožcovi so sebou prináša, aký odkaz a spirituálny význam má táto raritná nebeská udalosť v súvislosti s našou cestou duše...

SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR

Art by Emilia Nora Elina


Spln Mesiaca v Kozorožcovi 2024: Astrológia a spirituálny význam

Stáva sa len zriedkavo, aby sa v rámci jedného kalendárneho roka vyskytli dva Splny v tom istom znamení, v tomto prípade v Kozorožcovi, za sebou. Hoci oba budú pod vplyvom Kozorožca, každý z nich sa bude cítiť inak kvôli blízkosti iných planét a znamení a prinesie svoju vlastnú jedinečnú energiu a potenciál uvoľnenia.


Prvý Spln Mesiaca v Kozorožcovi nastane 22. júna 2024 a pripadá len dva necelé dni po vstupe Slnka do Raka a Letnom Slnovrate. Druhý Spln v Kozorožcovi nastane na konci Sezóny Raka 2024, 21. júla 2024, keď sa Mesiac bude nachádzať v blízkosti Vodnára a Slnko blízko znamenia Leva.


Čo znamená Spln Mesiaca v Kozorožcovi?


Kozorožec je vytrvalý kozol zverokruhu. Jeho uzemnená energia prináša sústredenie a motiváciu do nášho každodenného života, a pomáha nám rozvíjať sebadisciplínu. Kozorožec je vibrácia, z ktorej čerpáme pri vytváraní rutiny, štruktúr a hraníc vo svojom vnútri. Dodáva nám perspektívu za oceán pocitov, ktoré privoláva Rak, a zároveň poskytuje nádobu, do ktorej ich môžeme uložiť. Kozorožec sa tradične spája s usilovnou prácou, kariérou a reputáciou.


Aj keď sa pri tomto Splne Mesiaca môžu objaviť problémy týkajúce sa vašej kariéry, pokúste sa rozšíriť svoju definíciu práce. Kozorožec vo svojej podstate predstavuje vašu životnú prácu, vaše životné dielo. To môže, ale nemusí mať nič spoločné s vašou skutočnou prácou. Vašou životnou prácou môže byť váš koníček, dieťa, záhrada alebo meditačná prax.


Počas tohto Splnu Mesiaca umožnite svojmu vedomiu preskúmať rôzne druhy práce vo vašom živote a potom sa prispôsobte a venujte tomu, čo stelesňuje skuťtočný zámer vašej duše a pustite sa s odhodlaním do toho...


Váš účel je niečo, čo vychádza z vnútra vašej duše. Je to spôsob, akým rozširujete korene svojho bytia do sveta. Kozorožec chce, aby ste sa vo svete ukázali, ako pevne stojíte vo svojej Pravde. Vyzýva vás, aby ste boli rovnakým človekom bez ohľadu na to, kde ste, s kým ste alebo aká situácia nastane. Táto integrita znamená, že dôsledne komunikujete so svetom spôsobom, ktorý zodpovedá vašim základným ideálom a presvedčeniam.


Keď ste plne v súlade s Kozorožcom, rozširujete svoju Pravdu do sveta z pevného základu zakoreneného v duši. Chápeme tiež, že súčasťou našej životnej práce je nájsť Pravdu o našom bytí a plne pochopiť, kým sme. Spln Mesiaca v Kozorožcovi je teda časom, keď sa môžete ponoriť do svojho vnútra a pochopiť svoju základnú podstatu. Je to čas, keď sa máte odhodlať nájsť svoj cieľ a zbaviť sa všetkého, čo vás rozptyľuje, vrátane vašich emócií...
Spln Mesiaca v Kozorožcovi: Demontáž zastaraných vnútorných štruktúr

Rak je ovládaný Mesiacom (Mesiac je vládnucou planétou znamenia Raka): obidva sú spojené s naším vnútorným dieťaťom a vnútorným materským archetypom, s tým, ako nás vychovával náš primárny opatrovateľ, a s tým, ako my sami vychovávame a staráme sa o seba.


Kozorožec a jeho vládca Saturn sú naopak spojené s našou vnútornou otcovskou postavou a dospelými časťami našej psychiky, ktoré súvisia s naším vzťahom k otcovi alebo hlavnej autorite našej výchovy a s tým, ako vychádzame do sveta a presadzujeme svoju prítomnosť.


Z tohto dôvodu má os Rak-Kozorožec veľa spoločného s naším štýlom sebavýchovy a tento Spln v Kozorožcovi spolu s nadchádzajúcim Splnom v júli nám uľahčia nové pohľady na to, ako sme sami sebe matkou a otcom, a ponúknu nám možnosti zistiť, čo funguje a čo nie, čo treba zmeniť a čo vylepšiť...


Kozorožec zodpovedá povahe podmienenosti, ktorú sme si zvnútornili, a tomu, ako sa vďaka tomu vytvorili vnútorné štruktúry, ktoré nás udržiavajú obmedzené a odpojené od našej skutočnej podstaty. Táto udalosť je príležitosťou na získanie povedomia o tom, aké štruktúry je potrebné odstrániť a aké štruktúry je namiesto toho potrebné vytvoriť, aby sme podporili svoj rast a vývoj, ako aj svoje emocionálne zdravie.


Keďže tento júnový Spln nastáva na 1º Kozorožca, čo je veľmi skorý stupeň, naznačuje to, že práve začíname pristupovať k novej úrovni uvedomenia, ktorá sa bude postupne prehlbovať počas obdobia medzi týmto Splnom a nadchádzajúcim Splnom v júli, ktorý nastane na poslednom stupni Kozorožca.


Nadchádzajúci Spln, ktorý nastane 21. júla na 29º Kozorožca, predstavuje zavŕšenie cesty osobného a kolektívneho dozrievania, ktorá je hlboko spojená s tranzitom Pluta cez Kozorožca, ktorý sa začal v roku 2008. Pluto na 0º Vodnára bude v konjunkcii s júlovým Splnom v Kozorožcovi, čo uľahčí nové a objektívne pochopenie toho, čo je potrebné rozobrať, zničiť a transformovať...

Spln Mesiaca v Kozorožcovi: Preberanie zodpovednosti za naše emócie

Spln v Kozorožcovi predstavuje príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako vychovávame sami seba, a nájsť väčšiu harmóniu medzi uprednostňovaním starostlivosti o seba, osobného života a poskytovaním priestoru svojim emóciám a uprednostňovaním svojich spoločenských záväzkov a profesionálnych povinností vo svete.


Táto udalosť je príležitosťou uvedomiť si, ako sme boli podmienení vo vzťahu k našim emóciám, našej zraniteľnosti a potrebe starostlivosti a nehy...


Mesiac je tradične oslabený v Kozorožcovi, keďže je doma v opačnom znamení Raka: je to výzva pozorovať, akým spôsobom sme si zvykli nectiť svoje emócie a aké posolstvá sme dostali od našej kultúry, spoločnosti alebo rodiny v súvislosti s vyjadrovaním emócií, ktoré sa stále často spájajú so slabosťou.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page