top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

NUMEROLÓGIA ANJELSKÉHO ČÍSLA 2222: SPIRITUÁLNY VÝZNAM MESIACA FEBRUÁR (2.2./22.2.2022)

Updated: Feb 22, 2022

Verí sa, že čísla sú kľúčom k stvoreniu celého Vesmíru. Keď sa pristihneme pri tom, že nás priťahujú určité čísla alebo neustále vidíme rovnaké číselné vzorce, môžeme to vnímať ako odkaz "zhora", resp. ako spôsob, ako sa spojiť s Vesmírom a hlbšie pochopiť jeho tajomstvá a našu úlohu v ňom. V numerológii číslo 2 predstavuje dualitu, spoluprácu s ostatnými a vytváranie harmónie vo vzťahu s naším vnútorným svetom a vonkajším svetom. Pozrime sa na to takto – ak číslo 1 je o našej individualite /v tarotovom archetype je číslo 1 reprezentované Mágom/, tak číslo 2 /archetyp Veľkňažná/ je o tom, ako naše jedinečné Ja interaguje so svetom okolo nás.Aký je význam čísla 2?

Čo znamená číslo 2? Najprv by sme mali poznamenať, že číslo 2 je nositeľom vibrácii, ktoré prinášajú mier, harmóniu, pohodu a spravodlivosť. Číslo 2 je takpovediac „mierotvorcom“. Číslo 2 je tiež súčasťou jin a jang, pretože sa musí vyrovnať s rovnováhou oboch polarít.


Keď opakovane vídavame číslo 2 v našich životoch, môže to byť znamenie Vesmíru, že je čas premýšľať o našich vzťahoch s ostatnými a svetom okolo nás. Môže to byť aj znak toho, že je čas zosúladiť náš vnútorný a vonkajší svet. Svet okolo nás môže byť odrazom toho, čo sa deje v nás. V tejto realite sme spolutvorcami a keď upravíme svoj vnútorný svet, zvyčajne ho nasleduje aj náš vonkajší svet.


Táto myšlienka je trocha podobná zákonu príťažlivosti. Zákon príťažlivosti hovorí, že na čokoľvek sa sústredíme, bez ohľadu na to, akú rezonanciu vibrujeme, pritiahneme k sebe viac toho istého. Aj keď je v tom hlboká pravda, nie je to vždy také čiernobiele.


Sme spolutvorcami svojho života, čo znamená, že nielen naša osobná vibrácia vytvára svet, v ktorom žijeme, ale aj kolektívna vibrácia. Sme v tom všetci spolu a každý z nás je ako maliarsky štetec, ktorý pridáva farby a vzory našej spoločnej realite, v ktorej všetci žijeme. Samozrejme, nemôžeme ovplyvniť to, čo ostatní kreslia, môžeme len prevziať zodpovednosť za svoj príspevok a energiu, ktorú vydávame do sveta.


Číslo 2 nám pripomína, že všetci sme súčasťou Vesmíru a každý z nás v ňom zohráva dôležitú úlohu. Je to pripomienka toho, že to, čo robíme, myslíme, cítime, môže byť vlnou, ktorá vyžaruje do kolektívu.


Ako spolutvorcovia tiež pracujeme v súlade s Duchom, s Vesmírom a so svojím Vyšším Ja. Niekedy k nám prichádzajú udalosti nie preto, že by sme ich priťahovali, ale preto, že sú súčasťou kolektívnych energií, ktorými sa naša Duša rozhodla prejsť, aby priniesla uzdravenie alebo aby na niečo upozornila. Udalosti môžu prísť aj k nám, pretože sú súčasťou dohôd našej Duše alebo súčasťou oveľa väčšej vízie, ktorá presahuje tento život.


Niekedy je ťažké nájsť dôvod, prečo sa veci v našom živote dejú. Nie všetko je spôsobené našou vinou alebo sa to dá racionalizovať pomocou našej ľudskej mysle. Niekedy je jediným spôsobom, ako nájsť v tom všetkom zmysel, vykročiť za túto realitu do našej vyššej mysle. Vyžaduje si to pravidelnú prax a trpezlivosť, ale ak často vidíme číslo 2, môže to byť znakom toho, že je čas rozšíriť tento spôsob myslenia.


Spirituálny význam čísla 2 alebo číselných vzorov 22, 222, 2222

Keď vidíme číslo 2 v opakovanom číselnom vzore, ako je 222 alebo dokonca 2222, môže ísť o posilnené posolstvo, že Vesmír nás žiada, aby sme premýšľali o tom, ako sú náš vnútorný svet a vonkajší svet navzájom prepojené, ako aj o našej úlohe spolutvorcu v ňom. Môže to byť aj znak toho, že je čas vytvoriť hlbšie spojenie v našich vzťahoch a v našom spojení s Vesmírom okolo nás.Keď často vidíte čísla 2, 22, 222 alebo dokonca 2222, tu je niekoľko otázok, ktoré si môžete položiť:

 • Aké tri slová vystihujú to, ako sa práve teraz cítim? Tieto slová vám môžu poskytnúť informácie o vašej súčasnej energetickej vibrácii a o tom, čo sa deje vo vašom vnútornom svete. Nesúďte, len pozorujte a spojte sa so svojím vnútorným svetom.

 • Ako môžem vytvoriť harmonickejší vzťah so svojím vonkajším svetom? Ako môžem vniesť pokoj a prijatie do toho, čo sa práve deje v mojom živote?

 • Ako môžem zosúladiť svoj vnútorný svet s tým, čo chcem vidieť alebo manifestovať vo svojom vonkajšom svete? Zamyslite sa nad tým, aké stavy pocitov chcete pritiahnuť, a potom tieto pocity stelesnite.

 • Po čom vo svojom živote najviac túžim? Ako môžem začať žiť odteraz tak, aby som moje túžby precítila akoby už boli tu, manifestované v prítomnosti?

 • Ako môžem rozšíriť svoje vedomie mimo seba a do iných? Ako sa môžem vcítiť do „kolektívneho vedomia“, ktoré ma obklopuje?

 • Čo môžem urobiť, aby som vytvoril/-a väčší pocit spolupatričnosti a spojenia s ostatnými?

 • Ako môžem vo svojich vzťahoch vytvoriť viac harmónie, dôvery a priateľstva?


Posvätná ženská sila vplyvom Anjelského čísla 2222

Hovorí sa, že toto anjelské číslo je číslo ženského rodu a posvätného ženstva. Tvar čísla 2 reprezentuje odolnosť, vytrvalosť a odhodlanie, čo sa údajne väčšinou prejavuje u žien. Číslo 2222 tiež symbolizuje partnerstvá, obzvlášť tie, ktoré pretrvávajú prevažne vplyvom ženy.


V tarotovom archetype je číslo 2 reprezentované kartou II. Veľkňažná. Ak cítite silné vnútorné spojenie s týmto archetypom, a túžite ho v sebe invokovať a naplno prejaviť jeho najvyšší potenciál, prečítajte si príspevok CESTA ZASVÄTENIA II ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA ARCHETYPU "VEĽKŇAŽNÁ".
Numerológia pre 2. a 22. február 2022

2. a 22. február nám dáva numerologický kód 22 a 222 (ak pridáme k tomu rok, tak pridajte 222 navyše), čo z neho robí energeticky mocné dni, ktoré posilňujú energiu čísla 2.


22 a 222 je mocenský číselný kód, ktorý možno použiť na manifestačnú prácu a na zosúladenie nášho vnútorného a vonkajšieho sveta. Ak budeme spolupracovať pomocou sily tohto dátumu, môžeme nielen vytvárať energetické vlny v našej osobnej realite, ale aj v našej kolektívnej realite.


Predstavte si 2. a 22. februára ako deň, kedy máme najsilnejší vplyv na to, čo náš maliarsky štetec kreslí na plátno našej kolektívnej reality.


V aktuálnom roku 2022 nám 22. február dáva číselný kód 2222022. Energia čísla 2 je priam magicky nabitý hromnou silou! Ale nemôžeme ignorovať ani nulu v aktuálnom roku. Nula predstavuje nekonečný potenciál a je tvorivou silou, ktorá umožňuje všetkým veciam sa stať možným.


V tento deň môžeme využiť silnú numerológiu dňa, aby sme sa manifestovali, prejavili, zosúladili, prehĺbili naše vzťahy a pamätali na to, že všetko je možné!


Rok 2022 je v numerológii číslom 6, takže kombinovaná energia 22. februára 2022 má aj vibráciu 3. (2+2+2+2+0+2+2= 12, 1+2=3). Viac o spirituálnom význame vibrácie roka 6 sa dočítate v príspevku NUMEROLÓGIA & TAROT PRE ROK 2022: VIBRÁCIA ROKA ČÍSLA 6 /+ eBook vo vnútri ZDARMA/.


Číslo 3 je o spojení s mysľou, telom a duchom, aby ste cítili pocit celistvosti. Toto sa spája so silnou energiou 2, aby sme vytvorili deň, v ktorom sa môžeme prejaviť, spojiť sa s duchom a priniesť uzdravenie celej našej bytosti. Tarotový archetyp čísla 3 je reprezentovaný kartou III. Cisárovná >> čítajte viac v príspevku PREBÚDZANIE POSVÄTNÉHO ŽENSTVA SKRZ AKTIVÁCIU ARCHETYPU CISÁROVNEJ.


Tu je niekoľko spôsobov, ako stelesniť všetku túto energiu:

 • Stanovte si zámer toho, čo chcete manifestovať / prejaviť vo svojom živote

 • Stanovte si zámer toho, čo chcete pre planétu

 • Prevezmite zodpovednosť za energiu, ktorú odovzdávate svetu

 • Nájdite svoju vlastnú pravdu v tejto myšlienke, že sme všetci prepojení a spoločne vytvárame kolektívnu realitu

 • Uveďte rovnováhu do svojej mysle, tela a duše

 • Zamerajte sa na svoje vzťahy a starajte sa o nich so súcitom

 • Uvoľnite všetky neistoty, ktoré vám bránia vo vytváraní hlbších spojení s ostatnými

 • Zamyslite sa nad tým, ako môžete prehĺbiť svoje spojenie so svetom okolo vás

 • Precíťte Jednotu s prírodou a celým životom

 • Vedzte, že nikdy nie ste sami a ste spojení so všetkými

 • Prehĺbte svoj vzťah s Dušou / najvyšším Ja / vašimi Sprievodcami / Vesmírom

 • Spojte sa s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, aby ste podporili pocit komunity


S Láskou,
P.S.: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora. Ďakujem❤️♀🙌🏼!
Komentarai

Įvertinta 0 iš 5 žvaigždučių.
Kol kas nėra įvertinimų

Pridėti vertinimą
bottom of page