top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

ARCHETYP "MÁG" ~ JEHO PREJAVY, DARY A TIENE SKRZE PSYCHOLÓGIU CARLA JUNGA

Updated: Feb 20, 2022

Mág je archetyp spojený s tajomstvom, alchýmiou a transformáciou. Má vrodený vzťah s potenciálom a možnosťami. Mág je mysliteľ, tvorca posvätného priestoru, vizionár schopný naplno využívať svoju intuíciu. Mág predstavuje dynamický archetyp s mnohými variantmi. Tí, ktorí majú tento archetyp ako dominantný vo svojom otisku (blueprint) Duše na Ceste zasvätenia, sa zvyčajne zaujímajú o kvantovú fyziku, technológie, psychoterapiu, mytológiu, mystiku, astrológiu a ďalšie ezoterické oblasti, alebo sa na ne špecializujú. Archetyp Mága je spojený s intelektom, ľahko prepája vnútorný svet mysle a ducha s vonkajším svetom stvorenia a fyzických prejavov. Má väčšinou silnú charizmu a ostatní ho majú veľmi radi, dokonca ho až obdivujú.

Vonkajší prejav archetypu Mága možno vidieť v neustálom učení sa, v úsilí o získanie vedomostí o vonkajšom svete a väčšom porozumení, či už prostredníctvom kníh, duchovných učiteľov alebo iných formálnych metód vzdelávania. Vnútorný prejav mága možno vidieť v intuícii. Mág sa učí z vnútornej skúsenosti, ktorá je nadobudnutá z jeho vlastnej intuície a následnej dôvery v tieto vnútorné informácie prostredníctvom konania na ich podnet. Vo svojom tieni sa archetyp mága prejavuje ako podvodník, klamár, manipulátor, ktorý zneužíva rozptýlenie a manipuláciu k zmene vnímania reality. Na ceste zasvätenia v rámci cesty Duše sa my všetci v istom momente života stretávame s archetypom Mága. Či už ste v tejto inkarnácii muž alebo žena, príde mílnik v živote, kedy sa tento archetyp naplno prejaví vo svojej najväčšej sile... preto je vždy nápomocné vedieť rozoznať jeho prejavy, či už jeho silné, tvorivé stránky alebo prejavené cez svoje najväčšie tiene, ktoré potrebujú byť prijaté a transformované práve cez vedomú prácu s týmto archetypom. Pretože práve o tom je naša Cesta Transformácie.DARY A TIENE ARCHETYPU MÁGA


MNOHO TVÁRÍ / MASIEK MÁGA

Počiatky slova „archetyp“ možno hľadať v dobách starovekého Grécka, pričom jeho definícia sa vzťahuje na „pôvodný vzor“. Táto definícia presne popisuje aplikáciu archetypov, pretože ju používame na identifikáciu pôvodných vzorcov osobností, presvedčení a motivácií. Renomovaný psychológ Carl Jung vyvinul 12 jungovských archetypov ako rámec pre pochopenie základných ľudských motivácií a operácií ľudskej mysle alebo toho, čo tiež poznáme ako ľudská psychika. V každom archetype sa nachádza hlboký vhľad do našich myšlienok, emócii a našich činov. Týchto 12 archetypov je rozdelených do 4 hlavných orientácií. Tieto orientácie predstavujú zameranie archetypu - t.z. jedinú misiu, ktorú chce archetyp plniť. Archetyp Mága spadá do oblasti nazývanej "Poriadok /Rád".


Pozrime sa teda najpr na tento archetyp z hľadiska Jungovej psychológie. Akými vlastnosťami a zručnosťami disponuje, ktoré archetypálne tiene sú pre neho príznačné?


Nakoľko archetyp Mága vie, že má schopnosť preniknúť do zručností a schopností presahujúcich to, čo je vyskúšané a pravdivé vo fyzickom svete, je schopný riskovať a dôverovať sile, ktorá je nám všetkým k dispozícii prostredníctvom intuície a kolektívneho podvedomia. Napríklad niekto, kto má tento archetyp ako dominantný vo svojom živote, sa môže z ničoho nič ukázať na mieste nehody a jednoducho prevziať kontrolu. Ostatní ho budú okamžite vyhľadávať, aby im poskytol vedenie a podporu, a až potom neskôr zistia, že táto osoba bola iba náhodným okoloidúcim. Mág je typom sebavedomého človeka s rozhodovacími právomocami bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností. S trochou znalostí sa môže javiť ako profesionál s takmer akýmikoľvek zručnosťami. Čo môže byť v istom ohľade veľmi užitočné, ale iba ak Mág túto informáciu nezatajuje. Transparentnosť je pre archetyp Mága nevyhnutná na to, aby si udržal svoju integritu a konal v osvietenom stave. Mág je dokonalým príkladom frázy „Fake it til you make it.“ (Predstieraj to dovtedy, až kým sa to nestane "pravdou".) Ale len pre objasnenie, mág to v skutočnosti nepredstiera, môžu to byť samozrejme totálne podvody (masky), ale skutočným talentom Mága je jeho prirodzená dôvera v jeho intuíciu. Jeho prirodzená zvedavosť mu umožňuje prostredníctvom intuície preniknúť do veľkého prameňa ľudských kolektívnych vedomostí a zručností. Keď je archetyp Mága prejavený v tieňovej podobe, táto zručnosť sa stáva akousi maskou, ktorá je určená na klamanie, manipuláciu alebo unikanie ostatným.

TIEŇOVÝ MÁG / KÚZELNÍK

Všetky archetypy reprezentujú akési vzory správania, ktoré definujú spôsob, akým vnímame a prezentujeme svoju moc. Tieňový archetyp Mága využíva svoju moc na vytváranie ilúzií a falošných udalostí ako spôsobu udržania kontroly nad svojim vlastným životom. Tajomstvo je súčasťou tohto archetypu a ukáže sa v tieni ako ten, kto uchováva dôležité informácie od ostatných, aby im zabránil získať sebestačnosť. Pretože majú zvyčajne dôvtipné vedomosti o tom, ako veci fungujú, princíp príčiny a následku, aké sú ľudské reakcie v správaní atď.

Sú schopní manipulovať ostatných tak, aby videli iba to, čo chce, aby videli. Môže pôsobiť tajomne, najmä pokiaľ ide o to, v akej hĺbke sú, o ich slabostiach a zraniteľnostiach a o čomkoľvek, čo cítia, čo môže ohroziť ich identitu. Pasívnou stránkou tieňového Mága je vytvorenie osobnosti nevinnosti, akási „kto, ja?“ pretvárka. Táto pasívna vlastnosť slúži na to, aby ostatní verili, že tieňový Mág nie je zodpovedný za svoje činy, aby o tom jednoducho nevedeli. Pasívny tieňový Mág udržuje navonok svoj obraz inteligencie a zručnosti (pretože chce pôsobiť na iných inteligentne) bez toho, aby niesol zodpovednosť za svoje správanie. Chce status bez zodpovednosti.


ILÚZIA VS. REALITA

Tieňový Mág chápe silu ilúzie. Vytvára ilúzie, ktoré slúžia jeho vlastným účelom. Tu je jeden príklad správania tohto archetypu v praxi. Spomeňte si na typického predajcu ojazdených vozidiel, ktorý vás môže tak nadchnúť dobrým obchodom, alebo autom, ktoré sa vám snaží predať, že nakoniec podľahnete kúzlu jeho ilúzie. Až potom, keď idete domov so svojim "nákupom", ktorý ste skutočne nechceli, si uvedomíte, že ste boli podvedení. Predajca automobilov môže pomocou ktorejkoľvek z vašich viditeľných emócií vytvoriť ilúziu, vďaka ktorej sa budete cítiť lepšie. Predajca vás tiež môže povzbudiť, aby ste sa otvorili a podelili sa o svoje problémy alebo obavy tým, že bude charizmatickým poslucháčom, a potom tieto informácie použije pri hľadaní riešení vášho problému. Tento falošný záujem spôsobuje, že potenciálny kupujúci investuje emocionálne a skôr či neskôr, aj finančne. Tieňový Mág pracuje na základe rýchlej analytiky ľudského správania a ľudských potrieb, a použije tieto vedomosti na manipuláciu ostatných vo svoj prospech. Tieňový kúzelník je zbehlý v tom, aby prinútil ostatných, aby robili alebo hovorili veci, ktoré on chce. Je citlivý a vedomý sily i slabosti danej atmosféry. Preto sa snaží neustále vytvárať prostredie, ktoré dokáže podporiť ilúziu, ktorú potrebuje. Vytvára ilúziu za ilúziou, až kým nebude skutočná realita neodhaliteľná. Tieňový Mág zároveň podvádza aj sám seba, aby uveril svojim vlastným ilúziám.


TIEŇOVÝ MÁG AKO MANIPULÁTOR

Tieňový Mág je majster manipulátor, ktorý neustále hľadá spôsoby, ako zlepšovať svoje skúsenosti, zmysel pre seba a ako ich ostatní vnímajú prostredníctvom manipulácie a nesprávneho smerovania. Ich manipulatívna stratégia môže byť občas vyčerpávajúca, keď sa snažia manipulovať s celým svojim prostredím, ale pretože sa radi cítia dôležitejšie a lepšie ako ostatní, urobia všetko pre to, aby si tento pocit udržali. Budú predstierať, že majú špeciálne vedomosti, ktoré iní nemajú, a ak ich majú a zdieľajú ich, zadrží časť informácií, aby si mohol naďalej udržať pocit, že má niečo, čo iní nemajú. Tieňový Mág niekedy použije tieto špeciálne vedomosti ako zbraň proti iným, keď je ohrozená jeho identita alebo vlastná dôležitosť.


SILA TAJOMSTIEV

Tieňový Mág môže byť tajnostkársky a má tendenciu udržiavať väčšinu svojho súkromného života pre ostatných neprístupných alebo záhadných. Tieňový Mág akoby žil v sivom svete, kde sa mieša morálka a nemorálnosť, tma a svetlo. Sú to klasickí vyhýbači. Ich podvod ich môže dostať do nepríjemných situácií, preto tieňový Mág NECHCE zaujať stanovisko. Dáva prednosť tomu, aby sa ostatní čudovali, kým vlastne sú, než aby prezradili, čo je hlboko vo vnútri. Zdanie je pre tieňového Mága veľmi dôležité, pretože mu umožňuje vytvárať obraz, ktorý ho ochráni pred tým, aby ho niekto videl skutočného. Tieňový Mág ľahko upadne do arogancie a vlastnej dôležitosti, a neustále potrebuje ostatných, aby túto vieru posilnili. Tieňový Mág často trpí hlbokou osamelosťou, pretože v ich tajnom svete je väčšinou len miesto pre jedného.


TEN, KTORÝ VIE VŠETKO

Tieňový Mág sa často prezentuje ako ten, ktorý vie všetko. Tieňový kúzelník vie zájsť do veľkej (a často klamlivej) diaľky, aby nevyzeral hlúpo alebo nevzdelane. Už si všetko prečítal, všetko počul, všetko videl a s chuťou komentuje akúkoľvek slabosť intelektu iných. Potreba "vedieť všetko" pramení z jeho nedostatku vlastnej hodnoty a ako aj strachu zo zraniteľnosti. Jeho vedomosti, či už skutočné alebo predstierané, ho chránia pred akýmikoľvek pocitmi zraniteľnosti.


OSVIETENÝ MÁG

Mág vo svojej pozitívnej sile, budeme ho označovať ako "osvietený Mág", inštinktívne chápe Vesmírne zákony a môže meniť vnímanie reality v prospech ostatných. Osvietený Mág je majstrom obojstranne výhodných kreatívnych riešení a dokáže udržať celkový obraz pri súčasnom skúmaní podrobností. Má prirodzený talent na špecializované oblasti, často sa zaujíma o technológie, pretože práve technológia môže byť silným prostriedkom na vytváranie mágie. Môže tiež prejavovať záujem o metafyziku, šamanizmus alebo o iné ezoterické oblasti. Myšlienka dimenzií a neviditeľných svetov je pre osvieteného Mága úplne prirodzená. Ale jeho skutočným darom je jeho schopnosť monitorovať svoje vlastné ego a dôverovať v múdrosť samotného života. Osvietený Mág silno ovplyvňuje tých, s ktorými sa stretáva.


ZASVÄTENIE A POSVÄTNÝ PRIESTOR

Osvietený Mág má prirodzenú schopnosť vytvárať posvätné priestory na účely zmeny a transformácie. Často zažíva akési vlastné zasvätenia, veľakrát bolestivé alebo ponižujúce, ktoré otvárajú dvere ich vlastnej premene z tieňa na svetlo. Následne sa môžu stať prostriedkami zasvätenia pre ostatných, ktorí hľadajú transformáciu a dokonca uzdravenie. Osvietený Mág je vynikajúcim poslucháčom a dokáže vycítiť, čo leží pod povrchom iných slov, siaha hlboko do srdca človeka, zámery a pocity, ktoré ich ťahajú vpred, sú viditeľné. Je zručný v tom, aby vytváral priestor, v ktorom sa ostatní cítia v pohode, uznáva a vie pomenovať hodnotu pre každého človeka. V tomto posvätnom priestore nie je pre osvieteného Mága NIČ nemožné. Stáva sa katalyzátorom pre ostatných, ochotný a schopný byť plavidlom, ktorý smeruju všetko, čo je potrebné, v prospech ostatných.


ZDRAVÝ SKEPTIK

Osvietený Mág je zdravým skeptikom, ktorý využíva svoje prirodzené schopnosti vidieť cez masky. Používa skepsu, aby sa dostal k hlbšiemu koreňu vecí, videl zámery iných a spozoroval postranné úmysly u tých, ktorí sa snažia ovládať alebo manipulovať. Osvietený Mág sa nedá ľahko oklamať, pretože spozná rozdiel medzi skepticizmom a cynizmom. Cynik nedôveruje nikomu a ničomu, vždy hľadá nejaké dôkazy alebo uistenia, skôr ako si dovolí akýkoľvek priestor na vieru. Na druhej strane skeptik je múdry pýtajúci sa, ktorý pred prijatím čohokoľvek najpr hľadá pravdu, ktorá je často skrytá. Skeptik verí svojej vlastnej intuícii a dokáže odhaliť ostatných, ktorí sú podvodníkmi. Ich skepsa vychádza skôr z hlbokej zvedavosti okolo pôvodu vecí než z pesimizmu alebo strachu z manipulácie.


TRANSPARENTNOSŤ

Osvietený Mág odhaľuje skrytú hĺbku vecí. Obzvlášť opatrne odhaľuje svoje vlastné ego, motiváciu a zdroj svojich schopností. Transparentnosť je nevyhnutná pre udržanie archetypu Mága v jeho osvietenom stave. Humor môže byť mocným nástrojom pre neho a schopnosť naučeniť sa zasmiať aj sám na sebe. Naučiť sa byť úplne otvoreným a viditeľným a umožniť ostatným vidieť ich najhlbšiu časť, úmyselne to vystaviť ostatným. Osvietený Mág je zručný diplomat a je schopný obratne sa orientovať v mimoriadne citlivých alebo výbušných situáciách. Vie starostlivo odhaliť potreby a obavy ostatných, skôr ako sa im veci vymknú spod kontroly, pretože osvietený Mág vidí, čo leží pod nimi, a rieši problém pri zdroji. Ak máte pred sebou zložitý rozhovor, ktorý je potrebné uskutočniť, je vždy dobré mať v sebe prebudeného osvieteného Mága. Manifestovaný v bežnom živote môže byť archetyp Mága uplatnený ako vynikajúci vyjednávač rukojemníkov, politický diplomat, terapeut či manželský poradca.


IMPROVIZÁCIA A ZRANITEĽNOSŤ

Mocný intelekt osvieteného Mága sa vždy riadi srdcom. Jeho motivácia je zameraná skôr na srdce než na ego. Vie, že zraniteľnosť je bránou k vyspelejšej a rozvinutejšej intuícii. Čím viac si osvojuje svoje vlastné zraniteľné miesta, tým viac žiaria jeho ďalšie zručnosti a talent. Transformácia tieňového Mága na osvieteného Mága si vyžaduje vysoký stupeň zraniteľnosti, pretože tieňový Mág odmieta čokoľvek, čo sa podobá zraniteľnosti, a považuje to za slabosť. Zraniteľnosť je teda kľúčovým aspektom tejto transformácie. Ale akonáhle je táto zraniteľnosť uznaná ako sila a podpora, otvára sa nový kreatívny svet. Improvizácia je príkladom toho, ako zraniteľnosť môže priniesť úžasné kreatívne umenie vo všetkých jeho formách.

PREJAVENÉ ASPEKTY ARCHETYPU MÁGA

Archetyp Mága bezpochyby patrí k veľmi starým archetypom, a v priebehu storočí sa z neho vyvinulo veľa rôznych prejavov. Aj keď je na výber príliš veľa variácií prejaveného archetypu Mága, nižšie nájdete niektoré z jeho najbežnejších prejavov. Možno sa stotožníte s niektorým z nich, alebo sa môžete vidieť vo všetkých z nich. Tak či onak, všetky sa riadia základným vzorom archetypu Mága.


KŇAZ / KŇAŽNÁ

Archetyp Mága prejavený v postave kňaz / kňažná má špeciálne vedomosti týkajúce sa náboženských obradov alebo duchovného života. Tento typ prejavený vo svojom tieni môže používať náboženstvo alebo spojenie s božským zdrojom ako masku pre postranné úmysly. Tienistú stránku Kňaza / Kňažky vidno u niektorých stredovekých kňazov, ktorí využívali špecializované vzdelávanie, ktoré dostávali, aby udržali nevzdelané masy pod kontrolou prostredníctvom manipulácie, predstierajúc, že ​​majú moc nad duchovným životom, napríklad sľubovaním spasenia alebo odpustenie hriechov. Výnimkou nie sú ani poniektoré novodobé kulty "kňazov a kňažien" v rámci neopohanizmu, ktoré sa pod vplyvom New Age "revolúcie" rozšírili po celom svete.

Príkladom osvieteného Kňaza / Kňažky sú mnísi, mníšky či kňažné, ktoré vytvorili posvätné priestory, kde sa ľudia mohli schádzať, modliť sa, či meditovať, a tým sa znova prepojiť s božskou mocou. Boli tiež poradcami kráľov a vládcov. Kňazi staroegyptských faraónov boli tiež označovaní ako čarodejníci alebo kúzelníci. Náboženstvo starých čias sa tiež považovalo za istý druh mágie a ktokoľvek, kto mal prístup k obradom, sa považoval za človeka, ktorý mal zároveň prístup do neviditeľného sveta.


IMPROVIZÁTOR

Improvizátor je šikovný survivalista, ktorý dokáže z ničoho urobiť takmer všetko. Táto schopnosť improvizácie sa prejaví v akomkoľvek tvorivom talente, ktorý človek má, či už je to umenie, varenie, podnikanie alebo akékoľvek iná oblasť. Improvizátor dokáže zvládnuť krízu "s kľudom angličana". Zlyhania môžu vyzerať ako úspechy, no kráčanie na hranici medzi falošnosťou a improvizáciou môže byť pre tento typ skutočne náročné.


EXORCISTA

Exorcista má schopnosť vytiahnuť a konfrontovať ako svoje, tak aj iných tiene a temné stránky, a umožniť ich transformáciu v svetlo. Pojem exorcista má asociácie s vyháňaním diablov a zlých duchov, v tomto ponímaní je to iba symbolický aspekt. Exorcista vie udržiavať svoje osobné svetlo pred obrovskou vlnou zla, negativity a temnoty. Známy Viktor Frankel je príkladom osvieteného Exorcistu. Prežil koncentračné tábory a vrátil sa k svojej práci terapeuta, a napísal jednu z najznámejších kníh o ľudskom správaní s názvom "Man’s Search for Meaning". Objavil svetlo v najtemnejších vrstvách zla, aké sú ľudské bytosti schopné, a pokračoval v pomoci tisícom ďalších ľudí nájsť svoje vlastné svetlo v temných situáciách. Tento archetyp môže priťahovať ľudí, ktorí našli svoje poslanie v oblasti psychiatrie, terapie, sociálnej práce, ako aj ďalšie oblasti kariéry, ktoré si vyžadujú riešenie veľmi negatívnych a zložitých situácií. Tieňový Exorcista na druhej strane nie je ochotný pozerať sa na temné impulzy a aspekty v sebe, a pomocou svojho talentu vytvárania ilúzie sa bude snažiť skryť zlo a negativitu za fasádu dobra. Svetlá strana Exorcistu dokáže vidieť cestu skrze tmu, a môže pomôcť priniesť svetlo iným tak, že vytlačí temnotu svojim vlastným svetlom.


ŠAMAN

V mnohých indiánskych kultúrach a iných kmeňových kultúrach sa Šaman javí ako dôležitá súčasť komunity. Ako archetypálny vzor vykonáva akúsi mágiu pre tých, ktorí hľadajú zasvätenie alebo duchovné osvietenie. Šamanský archetyp je priťahovaný do neviditeľného sveta energie a duchov. Tento typ bude mať záujem o liečenie, transformáciu, astrálne cestovanie, zvieracích duchov, minulé životy a mnoho ďalších zážitkov „mimo tohto sveta“. Rovnako ako všetky typy Mága, aj pre tento prejav je dôležité nájsť integritu a zachovať si transparentnosť. V pozitívnom prejavení tento archetyp používa rituál na vytvorenie posvätného priestoru alebo portálu pre ostatných, ktorí majú prístup do neviditeľného sveta liečenia, vízií a osobného osvietenia. Šaman je spojnicou medzi svetmi. Prejavený vo svojom tieni môže Šaman svojimi schopnosťami ohroziť a ovládnuť mysle ostatných.


VIZIONÁR

Vizionári majú schopnosť vidieť skôr to, čo by bolo možné, ako to, čo je. Môžu nahliadnuť do budúcnosti pomocou svojej silnej intuície a vidieť širokú škálu potenciálnych možností reálnejšie ako priemerný človek. Ich talent sa často používa na uskutočnenie tvorivých potenciálov v prospech spoločností a kultúr. Vždy majú na pamäti celkový obraz a vidia, čo je za horizontom. Svetlá stránka Vizionára je veľmi kreatívna a optimistická, pretože budúcnosť je pre nich skôr plná nádeje ako záhuby. Tento typ je podobný vynálezcovi, ale je menej pragmatický a skôr taký "snílek". Vidí, čo bude pre svet dôležité len kúsok pred ostatnými. Ich kúzlo spočíva v schopnosti predstaviť si možnosti a pomôcť ich uviesť do reality. Medzi príklady vizionárov patria Steve Jobs, Marie Curie, Walt Disney a ďalší.


ALCHYMISTA

Transformácia je hlboké volanie k archetypálnemu prejavu Alchemistu. Príkladom Alchymistov sú napríklad umelci, ktorí premieňajú odpad na nádherné sochy. Majú veľmi silnú potrebu vytvárať prostredníctvom sily transformácie. Transformácia samého seba je však skutočným účelom, ktorý Alchemista cíti byť povolaný vykonávať. Tento typ má takmer magickú schopnosť premeniť tmu na svetlo, zúfalstvo v nádej a povýšiť aj tie najpodrobnejšie koncepty na transcendenciu. Vo svojom tieni Alchymista použije túto zručnosť na vytvorenie zisku, na udržanie si nadradenosti a v najtemnejšej podobe na premenu dobrých úmyslov na zlé činy. Môže sa tiež transformovať na čokoľvek, čo najlepšie vyhovuje jeho vlastným potrebám. Na opačnej strane, osvieteného Alchymistu najviac zaujíma, ako je možné pretaviť kreativitu a nápady do reálnej formy v prospech všetkých. Túto prirodzenú schopnosť môže využiť na vytváranie firiem, charitatívnych organizácií a iných subjektov, ktoré môžu existovať nezávisle od ich tvorcu.


VYNÁLEZCA

Vynálezca je jednou z praktickejších variantov archetypu Mága, ktorý pomocou vynálezov aplikuje svoje vedomosti a schopnosti na fyzický svet. Vynálezca potrebuje mať najprv víziu toho, čo je možné, a potom v ňu veriť dostatočne silno, aby ju dokázal uskutočniť a "magicky" ju priviesť do formy. Vynálezca vidí, že veci vždy môžu byť lepšie, efektívnejšie a užitočnejšie. Stále hľadá spôsoby, ako veci vylepšiť. Medzi príklady tohto archetypu patrí napr. Nikola Tesla, Thomas Edison a ďalší.ARCHETYP MÁGA NA CESTE ZASVÄTENIA

Archetyp mága na Ceste Zasvätenia (v rámci Veľkej arkány Tarotu) reprezentuje číslo 1.

Mladistvá postava v rúchu s tvárou božského Apolla, s úsmevom dôvery a žiarivými očami. Nad jeho hlavou je záhadné znamenie Ducha Svätého, znamenie života, ako nekonečná šnúra, formujúce číslo 8 vo vodorovnej polohe, ktoré je zároveň symbolom rovnováhy.

Znak nekonečna nad jeho hlavou tiež naznačuje nekonečné možnosti tvorenia prostredníctvom vôle. Okolo pása má symbol hada, ktorý požiera svoj vlastný chvost, v mytológií nazývaný aj Ouroboros. Je to starobylý symbol nekonečného cyklu zrodenia a zániku, symbol večnosti.


O významoch jednotlivých symbolov archetypu Mága z hľadiska mystiky, mágie, hermetizmu, astrológie a numerológie, ako aj o praktických využitiach pri práci s týmto archetypom, si môžte prečítať v nasledujúcom článku...

TIP: Ak vás fascinujú posvätné archetypy na Ceste zasvätenia, prečítajte si článok o Archetype Veľkňažnej, ktorá má svoje dôležité miesto v kabbalistickom Strome Života a reprezentuje nekončiaci cyklus toku Vedomia. Prejsť na článok >>> UPOZORNENIE: Tento článok podlieha autorských právam, preto kopírovanie celého obsahu článku, resp. jeho častí, bez predošlého súhlasu nie je dovolené. Članok je možné zdielať prostredníctvom sociálnych sietí len v celom rozsahu aj s uvedeným linkom tejto webstránky. Ďakujem♥
Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page