top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
LETNÝ SLNOVRAT & LITHA (20. JÚN 2024): ČAS OSLAVY VNÚTORNÉHO SVETLA ~ RITUÁLY + PRACOVNÉ HÁRKY VO VNÚTRI
© Copyright

/NIE OBYČAJNÝ/ RETROGRÁDNY MERKÚR (14.1.- 4.2.2022) ~ PODROBNÝ NÁVOD AKO HO ZVLÁDNUŤ BEZ VÄČŠEJ UJMY

Updated: Feb 7, 2022

Možno ste už zaregistrovali vo virtuálnom online svete intenzívne zdieľania v štýle: „Ó, nie – Merkúr sa opäť chystá do svojho retrográdu!“ Ak aj nepoznáte astrológiu, možno vás zaujalo, o čom hovorili. Zo všetkých planetárnych aspektov sa zdá, že práve tento priťahuje najväčšiu pozornosť čitateľov a generuje masívne množstvo postov na sociálnych sieťach /obzvlášť tých zahraničných... u nás, zdá sa, sa nevenuje až tak veľká pozornosť týmto dôležitým tranzitom, bohužiaľ/. Dôvod ich záujmu je jasný – tento jav ako jeden z mála postihuje každého pomerne jednotne a jeho dopady sú vždy zjavné. Keď začnete venovať pozornosť tomu, ako sa udalosti vo vašom živote menia počas týchto fáz, čoskoro uvidíte, aké dôležité je vziať ich na vedomie. Sledovanie retrográdnych období Merkúra vám napríklad môže umožniť zvýšiť vašu produktivitu a vyhnúť sa aspoň časti frustrácie, ktorú môžu spôsobiť. V tomto príspevku sa teda pozrieme bližšie na retrográdny Merkúr a na to, čo pre nás znamená, aký má na nás vplyv, a aké výzvy i príležitosti z toho pre nás vyvstávajú...

Tento rok 2022 zažijeme štyri retrográdne obdobia Merkúra (o jedno viac ako v roku 2021) a väčšina retrográdov bude mať planétu komunikácie putujúcu cez dve znamenia zverokruhu.


RETROGRÁDNY MERKÚR V ROKU 2022

14. január – 4. február: začína vo vzdušnom znamení Vodnára, končí v zemskom znamení Kozorožca

10. máj – 3. jún: začína vo vzdušnom znamení Blížencov, končí v zemskom znamení Býka

10. september – 2. október: začína vo vzdušnom znamení Váh, končí v zemskom znamení Panny

29. december – 18. január v zemskom znamení Kozorožca


Merkúr sa v skutočnosti nepohybuje dozadu. Ak sa niekedy rozhodnete pozorovať hviezdy a nočnú oblohu, uvidíte, že Merkúr sa naozaj javí, že sa pohybuje dozadu... presne tak, ako to vnímali aj starí astrológovia pred tisíckami rokov. Po nejakom čase – v prípade Merkúra po tri a pol týždni – sa planéta "obráti" a opäť sa pohne smerom „vpred“.


Pretože Merkúr je planéta nachádzajúca sa najbližšie k Slnku, jeho obežná dráha je oveľa kratšia ako v prípade Zeme. Asi trikrát alebo štyrikrát do roka preletí Merkúr svojou rýchlosťou okolo Zeme a vtedy zažívame retrográdne obdobie Merkúra. Ak by ste boli napríklad v aute a minulo vás iné auto, mohli by ste povedať, že ide rýchlejšie ako vy. Ale ak by spomalilo a vy by ste ho potom predbehli, zdalo by sa, že to auto v skutočnosti išlo dozadu. Keď potom druhé auto zrýchli a znova vás prejde, nakopne všetok prach na ceste. Ako sa Merkúr pohybuje okolo, je to ako vlak, ktorý prelietava okolo a vytvára za sebou silný, turbulentný poryv „vetra“. Turbulencie a "poruchy", ktoré Merkúr okolo seba vytvára, keď putuje retrográdne, môžu ovplyvniť to, čo cítime na Zemi v našom každodennom živote.


V astrológii vždy veríme, že platí nasledujúce pravidlo: „Ako hore, tak aj dole“. Tým myslíme, že medzi obežnými dráhami na nebesiach a ľudskou činnosťou tu dole na Zemi existuje fraktálny vzťah. Táto myšlienka preniká do celej astrológie a je to užitočný koncept, ktorý je potrebné mať na pamäti.


Každé retrográdne obdobie nám vo všeobecnosti ponúka šancu spomaliť a zrevidovať. Ak sa nevrátime do minulosti, nemôžeme sa z nej poučiť. Retrográdne obdobia sú tu prevažne na to, aby inšpirovali náš rast prostredníctvom revízií a úvah.


S tým "najneslávnejším" z planetárnych retrográdov to zrejme dobre spoznáte aj vy sami. Retrográdny Merkúr môže spôsobiť nesprávnu komunikáciu, nedorozumenia, vytiahnuť ľudí z vašej minulosti, technické problémy a mnoho ďalších výziev /rozoberiem podrobnejšie nižšie/.


Retrográdny Merkúr je pravdepodobne životná fáza, ktorú nenávidíme a milujeme zároveň. No, väčšinou netešíme sa na to – pravdupovediac. Je to fáza, keď sa všetko zdá byť spomalené a zaseknuté. Emocionálna a intelektuálna stagnácia je dostatočná na to, aby sme sa dostali na naše hranice. Ale to nie vždy stačí. Súčasťou plánu sú aj neočakávané zrušenia, poruchy a nehody.VÝZNAM RETROGRÁDNEHO MERKÚRA V ASTROLÓGII

Merkúr je posolská planéta, ktorá je silne spojená s komunikáciou a tiež s myšlienkami a intelektom. Keď je Merkúr retrográdny, môže to byť ako pokúšať sa komunikovať cez hustú hmlu alebo pokúšať sa poskladať komplikovanú skladačku v tme, počas búrky, pričom sa stratila tretina dielikov. Myšlienky sú rozptýlené, a keďže nekomunikujeme jasne, slová sú nesprávne pochopené alebo sa strácajú v "preklade".


V práci alebo v podnikaní môže byť náročnejšie dosiahnuť konečné rozhodnutia alebo prebiehajúce rokovania, kým je Merkúr retrográdny. Vo vašom osobnom živote môže byť pre vás ťažké vyjadriť svoje pocity alebo robiť kompromisy so svojou milovanou "polovičkou".


Merkúr zohráva úlohu aj v cestovaní a doprave, strojárstve a IT, a ak retrográdny merkúr zasiahne váš osobný horoskop, môžete zistiť, že vaše cestovné plány sú narušené, vaše spotrebiče sa pokazia alebo váš telefón alebo laptop odmietne s vami spolupracovať.


Niekedy môžu byť účinky retrográdneho Merkúra vážne, ale väčšinou sú len šteklivé. Vedieť, čo môžete očakávať, vám môže pomôcť plánovať dopredu, a preto je astrológia užitočná pri zdôrazňovaní týchto potenciálne rušivých týždňov.


Retrográdny Merkúr však prináša aj výhody. Je to šanca vrátiť sa z rušného života a zabaviť sa alebo zamyslieť sa nad tým, kde ste boli doteraz. Aj keď to nie je skvelý čas na nové rozhodnutia, je to skvelý čas na preskúmanie toho, čo sa mohlo v minulosti pokaziť, aby ste mohli podľa toho upraviť svoej rozhodnutia a konanie v budúcnosti.


Retrográdny Merkúr môže do našich životov priniesť aj cenný čas. Dajte si záležať na tom, aby ste zčsu na čas vypli telefón a odložili nepodstatné stretnutia; a využili ten ušetrený čas na potulky prírodou, na hranie sa s deťmi alebo jednoducho na snívanie. V astrológii nikdy nič nie je čisto pozitívne alebo čisto negatívne; ak hľadáte svetlú stránku retrográdneho Merkúra, nie je to až také ťažké nájsť.


Keď sa bližšie pozriete na každé retrográdne obdobie v tomto roku, budete mať lepší prehľad o tom, ako riešiť archetypálne energie, ktoré sú v hre. Takže vytiahnite so svoj kalendár a zapíšte si tieto retrográdne dátumy Merkúra, aby ste mohli mať vesmírnu pripomienku, keď budete na cestách.


OBLASTI ŽIVOTA, KTORÉ PODLIEHAJÚ VPLYVU RETROGRÁDNEHO MERKÚRA

Ako už bolo spomenuté, Merkúr vládne všetkým typom komunikácie, vrátane počúvania, rozprávania, učenia sa, čítania, editovania, skúmania, vyjednávania, predaja a nákupu. Merkúr tiež riadi všetky formálne zmluvy a dohody, ako aj dôležité dokumenty, ako sú rukopisy kníh alebo semestrálne práce, dohody, listiny, zmluvy, nájomné zmluvy, závety atď.


Pod doménou tejto planéty sú zahrnuté všetky typy kódov vrátane počítačových kódov, ako aj doprava a cestovanie. Keď táto planéta putuje retrográdne, tieto oblasti majú tendenciu byť "zakódované" alebo sa môžu vymknúť spod kontroly.


Prečo sa to deje? Keď je planéta vo svojom retrográde, astrologicky je v stave pokoja alebo spánku. Preto, kým si Merkúr symbolicky zdriemne, činnosti, ktoré riadi, nemajú výhodu dobre fungujúcej, bdelej planéty, ktorá by na ne dohliadala.


ČO BY STE MALI & NEMALI ROBIŤ POČAS RETROGRÁDNEJ FÁZY MERKÚRA

Nerobte žiadne dôležité rozhodnutia, keď je Merkúr retrográdny. Počas týchto období sa aj tak nič nevyrieši do budúcnosti – zistíte, že je takmer nemožné stanoviť si nejaký plán. Počas retrográdneho obdobia je taktiež ťažšie získať rozhodnutia od iných. Aj keď padne nejaké rozhodnutie, môže podliehať zmenám, buď hneď potom, čo sa Merkúr zmení na priamy pohyb, alebo oveľa neskôr.


Obdobie merkúrovského retrográdu tiež nie je dobrý čas na čokoľvek, čo by zahŕňalo komunikáciu, ako je spustenie nového vydania časopisu, webovej stránky alebo reklamnej či propagačnej kampane. Tieto fázy sa vo všeobecnosti považujú za neprospešné časy na začatie akéhokoľvek nového úsilia, aj keď nesúvisia s komunikačným priemyslom.


Podobne, retrográdne obdobie nie je vhodným obdobím na podpisovanie akýchkoľvek zmlúv alebo dokonca na "podávanie rúk" pri akýchkoľvek nových dohodách. Počas tejto doby neuzatvárajte kúpnu zmluvu na dom ani nepodpisujte nájomnú zmluvu. Ústne dohody sa v tomto prípade považujú za rovnaké ako písomné. Okolnosti okolo toho budú premenlivé, bez ohľadu na to, čo vám iní hovoria alebo čo si o tom momentálne myslíte vy.


Nie je to tak, že ľudia, s ktorými máte do činenia, sú nevyhnutne duplicitní. Len nikto nemôže úplne predpovedať, aké budú podmienky neskôr. Ak nastúpite do novej práce, nemusí to byť nevyhnutne tá pozícia, o ktorej ste si mysleli, že je, keď ste ju prijali. Ak ste manažér, môžete mať problém vybrať si správneho kandidáta na danú prácu, takže ak môžete, odložte si to na inokedy. Ak si napríklad kúpite dom, neskôr sa môžu objaviť problémy, ktoré boli úplne neočakávané.


Na aké ďalšie konkrétne veci by ste si mali dávať pozor?

Keďže Merkúr riadi poštu a prenos informácií, buďte obzvlášť opatrní pri odosielaní dôležitých dokumentov. Ak posielate doôležité dokumenty, nezabudnite zavolať ľuďom na druhom konci, aby ste im dali vedieť, že vaše dokumenty už na nich čakajú v maili. V opačnom prípade to možno nikdy neuvidia. Ak pracujete v kancelárii a musíte kopírovať dôležitý dokument, nezabudnite si zobrať svoj originál. Buďte rovnako opatrní, komu posielate e-maily – nechcete posielať súkromný e-mail nesprávnej osobe alebo nechcete, aby bol citlivý e-mail preposielaný iným.


Váš klient môže náhle zmeniť smer projektu, na ktorom ste pracovali, a dať vám nové pokyny, ktoré môžu vyžadovať, aby ste zahodili časť práce, ktorú ste vykonali. V tomto obodí sa objavuje veľa nedorozumení, takže počas týchto dní neprestávajte nahlas sumarizovať to, čo si myslíte, že vám ten druhý práve povedal. Urobťe niečo navyše – a budete radi, že ste to urobili!


Obdobia retrográdneho Merkúra sú pomerne známe aj tým, že spôsobujú pády počítačov, prístrojov a iných elektronických zariadení, ktoré vykazujú známky opotrebovania, a ktoré si vyžadujú neodkladnú opravu. Pred akýmkoľvek retrográdnym obdobím Merkúra si zálohujte počítač. Ak ste plánovali nainštalovať nový softvér na váš osobný počítač (alebo, ak pracujete v IT, na vašu sieť), počkajte, kým sa neskončí retrográdne obdobie. V týchto obdobiach sa dejú vskutku zvláštne veci. Napríklad môžete náhle zistiť, že vám bol predaný chybný pevný disk, aj keď vám v minulosti možno nikdy nespôsobil problémy, minimálne dovtedy, kým ste nevytvorili tento dôležitý dokument a celý váš systém spadol.


Merkúr tiež vládne biznisu a obchodu, takže počas jeho retrográdnych fáz nekupujte ani nepredávajte nič drahé. Často zistíte, že požadovaná položka nie je skladom. Ak si kúpite niečo drahšie, ako napríklad auto, počítač alebo šperky, môžete svoj nákup neskôr ľutovať. Ak kupujete alebo predávate dom, môžu sa vyskytnúť problémy, chyby, oneskorenia a neúspechy. Počas retrográdneho obdobia sa odporúča kúpiť si niečo drahšie len vtedy, ak tým zároveň vraciate niečo, čo ste už kúpili.


Počítače, high-tech zariadenia, spotrebiče, automobily a ďalšie stroje a elektronika sú v retrográdnom období veľmi citlivé na vplyv Merkúra. Merkúr ovláda aj "pohyblivé časti", takže to môže byť jeden z dôvodov. Dejú sa však aj iné veci. Kúpite si napríklad ohirevač či klimatizáciu a o 30 dní neskôr zistíte, že sa začala predávať o polovicu lacnejšie, ako ste zaplatili. Alebo váš drahý smartfón, ktorý ste si kúpili počas retrográdnej fázy, vám nečakane spadne (a praskne obrazovka) alebo ho čoskoro potom stratíte. S nákupom elektroniky sa naozaj oplatí počkať.


Ak idete na nejakú značnú vzdialenosť počas obdobia, keď je Merkúr retrográdny, zoberte si so sebou ďalšie mapy (alebo sa uistite, že vaše GPS je aktuálne), uistite sa, že máte dostatok paliva, a overte si, že máte správnu adresu a jasné pokyny pre jazdu. Ak vaše auto vydáva zvláštne zvuky, pred odchodom ho nechajte skontrolovať; nechcete, aby sa objavil problém, keď ste na ceste. Ak letíte, overte si u svojej leteckej spoločnosti, či váš let odletí načas. Majte svoju batožinu dobre označenú, aby sa nestratila alebo neposlala na nesprávne letisko, a prineste si na letisko svoje PC, iPod či dobrú knihu, pretože môže dôjsť k veľkému meškaniu.


Romantika má tendenciu miznúť počas retrográdnych období Merkúra. Páry majú tendenciu vytvárať nedorozumenia, ktoré zase môžu spôsobiť dominový efekt chýb. Snažte sa nerobiť unáhlené závery a stále sa snažte o jasnosť. Váš drahý partner môže tiež náhle zmeniť názor. Napríklad, ak povie: „Chcem sa rozísť,“ môže neskôr povedať: „Nie, nie! Nemyslel som to vážne!" Je to preto, že ľudia v týchto fázach neuvažujú vždy priamo. Retrográdny Merkúr je predsa známy tým, že spôsobuje zmätok.


Majte tiež na pamäti, že Merkúr počas roka retrograduje v troch rôznych znameniach zverokruhu. Ak retrograduje vo vašom znamení zverokruhu, oneskorenia a frustrácie budú ešte výraznejšie ako zvyčajne. V takom prípade sa snažte byť ešte ostražitejší a preverte si návrhy, idei, tvorivé úsilie a iné plány na odstránenie nedostatkov alebo nesprávnych predpokladov. Vždy sa snažte nájsť chyby počas retrográdneho procesu. Tieto obdobia si vyžadujú pomalý a premyslený prístup.


Praktická rada k retrográdnemu Merkúru: Veci sú v pohybe, ale vy neviete, že sú – zatiaľ!


Keď je Merkúr retrográdny, berte to ako okamžitý signál, že vietor mení smer. Na ceste pred vami sa niečo mení, ale problém je v tom, že všetko vyzerá rovnako a nemenne. Tieto obdobia sú preto náročnejšie, lebo ešte nevidíte, že sa chystajú zmeniť, často radikálne.


Povedzme, že zaujmete novú pozíciu, zatiaľ čo Merkúr je retrográdny. Keď začnete, spoločnosť začne extrémne znižovanie nákladov a zrazu zistíte, že stratíte niektorých ľudí, ktorí sa vám hlásia. Okrem toho sa váš názov zmení – nie tak, ako sa vám páči. V tomto typickom príklade ste netušili, že tieto postupy sa plánujú, a keby ste to vedeli, nikdy by ste túto prácu nevzali. Takéto veci sa dejú stále, keď je Merkúr mimo fázu. Neberte si novú prácu, keď je Merkúr retrográdny, a nezačínajte nič nové počas retrográdneho stavu.


Kľúč k riešeniu akéhokoľvek retrográdneho problému Merkúra spočíva v jeho elementárnom prvku, ktorý sa nachádza v: ohni, zemi, vzduchu alebo vode. Každým rokom bude Merkúr uprednostňovať jeden prvok pred druhým. V roku 2022 bude Merkúr retrográdny vo vzdušných a zemských znameniach... čo nám to hovorí?


Ak Merkúr retrograduje v zemskom znamení, pri hľadaní riešenia buďte veľmi praktickí a prísne dodržiavajte časové a rozpočtové limity. Keď je Merkúr retrográdny, peniaze často hrajú veľkú časť problému, ale aj odpovedí.


Ak je Merkúr retrográdny vo vzdušnom znamení, bude potrebné veľa diskutovať, pretože vzdušné znamenia sú vysoko komunikatívne. Rozprávajte sa s mnohými ľuďmi a zisťujte ich odpovede. Urobte si tiež veľký prieskum. Vzdušné znamenia sú analytické a nadčasové – možno ste počuli o riešení, ktoré je tak nové, že ste možno ani netušili, že je možné. Po absolvovaní tohto procesu použite odpoveď, ktorá sa vám zdá najlepšia, a uistite sa, že ste pri výbere odpovede objektívni a nie emocionálni.


Ak je Merkúr retrográdny vo vodnom znamení, použite svoju intuíciu. Výskum môže byť riadený spôsobom kladenia otázok, takže ak váš výskum hovorí, že máte ísť určitým spôsobom, ale vaša intuícia vám hovorí, aby ste výskum odmietli, nasledujte svoje útroby. Intelekt nás môže dostať len tak ďaleko; často je naša emocionálna inteligencia presnejšia. Ak Merkúr retrograduje vo vodnom znamení, je to okamžitý signál, aby ste začali počúvať ten malý hlas vo svojom vnútri.


Ohnivé znamenia sú vysoko kreatívne a tiež odvážne a priekopnícke – nehanbite sa navrhnúť veľmi neobvyklé riešenie. Ohnivé znamenia tiež uvažujú vo veľkom, širokom meradle, takže by ste mali takto uvažovať aj pri riešení problému.


PREČO TO TENTOKRÁT NIE JE OBYČAJNÝ RETROGRÁDNY MERKÚR

Pretože existuje toľko astrologických zarovnaní súčasne. Toto nie je obyčajný retrográdny Merkúr. Začína sa vo Vodnárovi (14. až 25. januára), neskôr (25. 1. – 4. 2.) prejde do znamenia Kozorožca. Počas jeho retrográdneho kurzu sa však veľa vecí zmení.


Štyri dni po tom, čo Merkúr ustúpi do retrográdnej polohy, sa "Vlny osudu" zmenia. Ide o globálny energetický posun, ktorý zažívame od roku 2020. Lunárne uzly prechádzajú cez znamenie Býka a ovplyvňujú ich spolu s Levom, Škorpiónom a Vodnárom. (Majte na pamäti, že Lunárne uzly už prešli na os Býk - Škorpión). V ten istý deň Urán zastaví svoj retrográdny kurz a otočí sa do pohybu priamo vpred. Preto je tento deň dňom obrovských zmien. Uložte si ďalší dôležitý dátum do svojho kalendára: 18. január 2022. Viac o energetickom vplyve tohto dôležitého tranzitu roka 2022 nájdete v článku >> LUNÁRNE UZLY V BÝKOVI A ŠKORPIÓNOVI (2022-2023): ODHALENIE KARMICKÝCH LEKCIÍ.RETROGRÁDNY MERKÚR V ZNAMENÍ VODNÁRA A KOZOROŽCA: 14. JANUÁR – 4. FEBRUÁR

Merkúr vo Vodnárovi nás žiada, aby sme vyvinuli nadhľad. Dokážeme lepšie porozumieť druhým, ak sa dištancujeme od zvýšených emócií a spúšťačov, a pokúsime sa čo najlepšie pochopiť perspektívy a motivácie druhých.


Vodnár je inovatívne znamenie zverokruhu, ktoré myslí dopredu a vždy posúva hranice. So Saturnom a Uránom ako jeho vládnucimi planétami nás Vodnár žiada, aby sme mysleli mimo rámca a prehodnotili štruktúry v spoločnosti. Pre koho bol tento systém postavený – a zaslúži si, aby vydržal až do konca vekov? Môžeme vidieť posuny na kolektívnej úrovni, pokiaľ ide o dlhodobé štruktúry a systémy.


Toto retrográdne obdobie v nás môže vyvolávať veľkú túžbu po zmene alebo priniesť na riešenie neočakávané udalosti. 14. januára, v deň retrográdu Merkúra, vytvorí napätý aspekt s Uránom, planétou prekvapenia a vzbury.


Naše osobné retrográdne príbehy sa začnú úderom na gong a toto je deň, kedy je potrebné venovať väčšiu pozornosť tomu, čo príde, konverzáciám, ktoré vediete, alebo témam, ktoré sa objavia. Nebuďte prekvapení, ak zaznamenáte náhlu zmenu "potrieb srdca" alebo myslenia – mentálne prielomy a ahá momenty - kedže sa 30. januára stretáva s Plutom, planétou sily a transformácie.


Ak sa chcete dozvedieť, čo ďalšie nás ešte čaká v mesiaci JANUÁR 2022, s akými ďalšími dôležitými tranzitmi budeme mať do činenia, prečítajte si aj príspevok >> ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE JANUÁR 2022: ČAS VEĽKEJ PREMENY & OBNOVY.


Vstupom do roka 2022 sme započali numerologický rok vibrácie čísla 6, aké spirituálne lekcie a výzvy nám táto ročná vibrácia prináša, sa dozviete v článku >> NUMEROLÓGIA & TAROT PRE ROK 2022: VIBRÁCIA ROKA ČÍSLA 6 /+ eBook vo vnútri ZDARMA/.


Kompletnú atrologickú predpoveď pre ROK 2022 nájdete v článku >> ASTROLÓGIA PRE ROK 2O22: ROK LIEČENIA, NOVÝCH NÁDEJÍ & DUCHOVNÉHO POSUNU.


S Láskou,
P.S.: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora. Ďakujem❤️♀🙌🏼

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

A co ak mame uz kupne zmluvy pripravene od minuleho roku. Moze nam v tom pripade retrogradny merkur uskodit? Pre nas je to totiz velky krok a odklepnut sa ma niekedy v nasledujucom tyzdni. Dakujem Val

Like
bottom of page