top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE JANUÁR 2022: ČAS VEĽKEJ PREMENY & OBNOVY

Updated: Feb 7, 2022

Ďalší rok je tu! Január je mesiac, kedy sa zvyčajne cítime byť silne motivovaní k tomu, aby sme si stanovili ciele a dali si predsavzatia, ako chceme tento nový rok stráviť. Navyše, na tejto Ceste k novým začiatkom nového roka 2022 nás bude sprevádzať aj podporujúci Nov Mesiaca v zemskom znamení Kozorožca, ktorý zároveň poukazuje na to, že je potrebné na chvíľu spomaliť a zamyslieť sa. Rok 2022 má pre nás všetkých pripravené úžasné veci, takže sa máme na čo tešiť, najmä od marca 2022. Samozrejme, nie vždy sa všetky veci zlepšia mihnutím oka. Témou januára 2022 je premena a obnova. Január 2022 je taktiež prechodným mesiacom – medzi tým, čo nám priniesol rok 2021 a sladkými prísľubmi blízkej budúcnosti, ktoré nás čakajú na druhej strane temného Pluta, tunela transformácie.


Najdôležitejšou astrologickou udalosťou mesiaca je zmena znamení Lunárnych uzlov: Severný uzol sa presúva do Býka a južný uzol sa presúva do transformačného Škorpióna.


Lunárne uzly menia svoje znamenia len raz za rok a pol, takže tento vstup je veľmi dôležitý, pretože aktivuje úplne iné oblasti nášho života. To, čo bolo pre nás dôležité v posledných 18 mesiacoch, keď boli Uzly v Blížencoch a Strelcovi, teraz ustúpi do úzadia, pretože nové témy si začínajú vyžadovať našu pozornosť.


Severný uzol predstavuje, kam smerujeme a ako sa prejavuje naša energia, zatiaľ čo Južný uzol predstavuje našu minulosť, kde sme boli a dokonca aj naše minulé životy.


Býk vládne nad životným prostredím, stavom našej planéty, našimi základmi, úrovňou našej výdrže, našimi pocitmi vlastnej hodnoty a naším vzťahom k hojnosti. Severný uzol, ktorý sa presúva do Býka, v podstate naznačuje, že je čas začať budovať pevný základ.


Južný uzol presúvajúci sa do Škorpióna naznačuje, že na vybudovanie tohto pevného základu musíme akceptovať prirodzené cykly smrti a znovuzrodenia, ktoré sa vyskytli v minulosti. Takto môžeme zabezpečiť, že základ, ktorý postavíme, bude pevný a stabilný.


V nasledujúcich mesiacoch preskúmame toho viac o uzloch, pretože každé Zatmenie, ktorého budeme svedkami v roku 2022, aktivuje naše životné lekcie, a toto je úplne nová energia, s ktorou všetci môžeme pracovať na osobnej aj kolektívnej úrovni.


Ďalšou dôležitou témou januára 2022 sú konjunkcie Pluta s našimi osobnými planétami. V decembri 2021 sme už okúsili Pluto s 2 konjunkciami Venuša-Pluto.


V januári 2022 je Merkúr, planéta komunikácie, takmer celý mesiac v konjunkcii s Plutom a 16. januára 2022 tu máme aj každoročnú konjunkciu Slnka a Pluta.


To je veľa energie Pluta! Ak si pamätáte, už v roku 2020 sme mali stélium (stélium je, keď sú tri alebo viac planét zoskupených v jednom znamení zverokruhu) v Kozorožcovi, takže táto plutonická energia pre nás nie je úplne nová, ale teraz je tu veľký rozdiel. V roku 2020 sme mali v Kozorožcovi vonkajšie planéty. Vonkajšia planetárna energia je kolektívna a mimo našej kontroly. Život sa nám dial /akoby mimo našej kontroly/. Avšak v januári 2022 sú to osobné planéty - Merkúr, Venuša a Slnko, ktoré prechádzajú očistným ohňom transformácie Pluta. Veci sa teraz stávajú osobnými a menia nás na základnej úrovni identity.Toto je silná energia obnovy, ktorá nás pozýva dostať sa na dno toho, kým skutočne sme, aby sme mohli nájsť svoju skutočnú silu zbavenú ega. Pluto nás žiada, aby sme sa transformovali spôsobmi, ktoré sme nikdy predtým nezažili. Žiada nás, aby sme tentokrát prešli celú Cestu... je to čas teraz, alebo nikdy.


Tieto spojenia sa vyskytujú v Kozorožcovi a Kozorožec hovorí o štrukturálnej zmene. Nie je to len pár vecí, ktoré sa tu a tam zmenia, ale je to o hlbokom preorganizovaní všetkého na systémovej úrovni. Na druhej strane transformácie Pluta sa objaví naše úplne nové Ja.


Január 2022 je prechodným mesiacom. Na obzore je nádej, ale na to, aby sme sa tam dostali, nás ešte čaká dôležitá práca. Planéty Venuša aj Merkúr sú retrográdne, vo svojom podsvetí a zaoberajú sa vecami, ktoré sú hlboko pochované, ale ktoré si teraz vyžadujú našu pozornosť.


Retrográdna Venuša nás bude viesť k dobitiu energie nášho srdca, zatiaľ čo retrográdny Merkúr nás bude viesť k dobitiu duševnej energie.


Je dôležité, aby sme si dali tento čas na dobitie energie, pretože rok 2022 je v%daka numerológii čísla 6 rokom zdravia a liečenia. Musíme začať venovať pozornosť nášmu vnútornému a vonkajšiemu blahu a dopriať si príležitosti na odpočinok, spomalenie a pohodu.


Poďme sa teraz pozrieť bližšie na niektoré z ďalších kľúčových astrologických udalostí januára 2022:


2. januára 2022 - Merkúr vstupuje do znamenia Vodnára

2. januára 2022 Merkúr opúšťa znamenia Kozorožca a vstupuje do Vodnára. Za normálnych okolností sa Merkúr vo Vodnárovi cíti celkom dobre, pretože zdieľa jeho intelektuálne a "vzdušné vlastnosti" komunikácie, expanzie a slobody pohybu. Merkúr však teraz spomaľuje a pripravuje sa na retrográdny prechod. Merkúr sa vzťahuje aj na konjunkciu so Saturnom.


Merkúr je teraz menej "urozprávaný" ako zvyčajný Merkúr vo Vodnárovi, čo nás privádza k tomu, aby sme viac uvažovali o našej komunikácii a s väčším zámerom.


2. januára 2022 - Nov Mesiaca v Kozorožcovi

2. januára 2022 máme Nov v kardinálnom zemskom znamení Kozorožca. Tento Nov Mesiaca je súčasťou stélia Kozorožca, ktorý posilňuje tému obnovy a podporuje naše ambície pre Nový rok 2022.


Nov Mesiaca v Kozorožcovi je v pozitívnom aspekte s Uránom, čo naznačuje, že Vesmír je na našej strane. Snívať vo veľkom v roku 2022 nie je len v poriadku – dôrazne sa to odporúča! Toto je najlepší čas na stanovenie zámerov na rok 2022, takže s touto informáciou možno budete chcieť s novoročnými predsavzatiami pár dní počkať. Tento Nov Mesiaca je skvelým čas na stanovenie si ambicióznych cieľov a na reálne kroky smerom k ich uskutočneniu.


9. januára 2022 - Venuša v konjunkcii so Slnkom v Kozorožcovi

9. januára 2022 je Slnko v konjunkcii s Venušou v Kozorožcovi. V srdci Slnka Venuša oficiálne začína nový 18-mesačný cyklus. Slnečná konjunkcia s Venušou je o znovuzrodení srdca. Naša srdcová čakra sa zosúlaďuje s čakrou Solar Plexus. Naše hodnoty sú v súlade s tým, kým skutočne sme.


Existujú časti nás samých, ktoré nás v minulosti definovali – a niektoré z týchto častí už nemusia byť relevantné, nemusia už slúžiť nášmu rastu, nášmu najvyššiemu potenciálu. Ale je tu aj časť nás, ktorá sa nikdy nemení. A nemali by sme na to ani zabúdať, pretože to je naša podstata, kto skutočne sme, za hlbokými vrstvami podmieňovania.


Začiatky cyklov sú veľmi silné, takže si naozaj nájdite čas na to, aby ste využili čo najviac z tejto silnej obnovovacej energie spojenia Slnko-Venuša, aby ste získali krištáľovo jasné vhľady o tom, kto skutočne ste a čo skutočne chcete. Toto je čas, kedy sa môžu odhaliť nové poznatky, pokiaľ ide o záležitosti srdca. Ak ste sa zaoberali problémami vo svojich vzťahoch alebo dokonca v súvislosti so svojím vlastným zdravím, práve v tomto bode môžete začať nadobúdať jasnosť alebo začať vidieť svetlo na konci tunela.


Toto nie je nevyhnutne čas na odvážne kroky, dôležité rozhodnutia, pretože Venuša je stále retrográdna. Toto je však čas pochopiť, na čom skutočne záleží, čo je skutočne dôležité.


14. januára 2022 – Merkúr vo Vodnárovi ustupuje do retrográdneho stavu

Prvý retrográdny pohyb Merkúra v tomto roku práve začína! Toto je čas reflexie a skôr sústredenia sa na prácu s tým, čo už máme "na tanieri", než čas zavádzať niečo nové. Retrográdny Merkúr je tiež časom, kedy môžeme pouvažovať o tom, ako sa rozhodujeme komunikovať so sebou samými a ostatnými.


Keďže tento retrográdny Merkúr začne vo Vodnárovi, vzdušnom znamení, a skončí sa v Kozorožcovi, zemskom znamení, našu pozornosť je lepšie v tomto období možno viac upriamiť na to, ako sa môžeme oslobodiť od odsudzujúcich a kontrolujúcich myšlienkových vzorcov. Keďže Merkúr je retrográdny, nemusí to byť konečný smer, ale je dôležité venovať pozornosť tomu, čo sa stane, keď sa Merkúr dostane opäť do svojho pohybu priamo, pretože nám to môže otvoriť oči pre niečo, čo bolo v minulosti prehliadané.16. januára 2022 - Slnko v konjukcii s Plutom v Kozorožcovi

Toto je čas roka odovzdať svoje Ego čomukoľvek, čo od nás vyžaduje vyššia Pravda o Plute. Od decembra 2021 do začiatku marca 2022 tu máme nielen Merkúr a Venušu v konjunkcii s Plutom, ale i Slnko v konjukcii s Plutom v Kozorožcovi.


Ako vidieť, v roku 2022 tu máme veľa energie Pluta, čo nás pozýva k transformácii na základnej, štrukturálnej úrovni. Ak si stále nie ste istí, čo presne od vás tieto premeny Venuše a Merkúra v konjukcii s Plutom vyžadujú, venujte pozornosť všetkému, čo sa stane, akémukoľvek udpdate-u alebo akémukoľvek "aha momentu", ktorý môžete mať okolo obdobia 16. januára.


Niektoré poznatky o nás samých, o tom, kto naozaj sme, môže byť ťažké prijať. Ale akonáhle sa poddáme čomukoľvek, čo táto Pravda vynesie na povrch, všetko to, čoho sme sa najviac báli, sa stane naším najväčším spojencom.


18. januára 2022 - Spln Mesiaca v znamení Raka

Spln Mesiaca je oproti Plutu a posilňuje témy tohto mesiaca premeny a obnovy. Ak ste doteraz pociťovali tlak Pluta, no zároveň ste uviazli bez jasných možností, aký bude ďalší váš krok, ako postupovať ďalej, Spln Mesiaca v Rakovi vám poskytne túto vonkajšiu perspektívu. Budete môcť vystúpiť zo seba a pozrieť sa na veci z perspektívy pozorovateľa.

Veci sa akoby zrazu vyjasnia a vy budete presne vedieť, čo potrebujete urobiť.

Januárový Spln Mesiaca je nazývaný aj ako Vlčí Mesiac, prečo tomu tak je a aké legendy sa s ním spájajú, sa dozviete TU.


18. januára 2022 – Severný uzol vstupuje do Býka, Južný uzol vstupuje do Škorpióna

18. januára 2022 nás čaká jedna z najdôležitejších udalostí roka 2022. Lunárne uzly menia svoje znamenia. Severný uzol opúšťa Blížencov a presúva sa do Býka a južný uzol opúšťa Strelca a presúva sa do Škorpióna.


Na kolektívnej úrovni sa dôraz presunie od tém Blíženci – Strelec (pohyb, cestovanie, vzdelávanie, zákony) k témam Býk – Škorpión (hodnoty, financie, majetok).


Na osobnej úrovni by ste sa možno mali pozrieť bližšie na domy, ktorým vládne Býk a Škorpión vo vašom osobnom horoskope, aby ste videli, ktoré oblasti vášho života budú ovplyvnené týmto tranzitom.


18. januára 2022 – Urán sa vracia do svojho pohybu vpred

18. januára 2022 Urán začína svoju púť priamo v zemskom znamení Býka, takže tu budeme mať zosilnenie uránskej energie. Niektoré náhle zmeny, oznámenia, odhalenia môžu obrátiť náš život naruby.


Keďže Severný uzol je teraz v Býkovi a aktivuje Urán na celý rok, mali by sme si radšej zvyknúť na oslobodzujúcu energiu Uránu.


Niektoré zmeny spôsobené Uránom môžu byť šokujúce, ale ak sme k sebe skutočne úprimní, vieme, že tieto zmeny sa dejú len preto, aby sme sa dostali zo situácií, s ktorými sme sa príliš dlho uspokojili, ale ktoré nás nikam v živote neposunuli.20. januára 2022 - Slnko vstupuje do Vodnára

Všetko najlepšie k narodeninám všetkým vodnárom! Rok 2021 bol pre mnohých z vás intenzívnym rokom a všetci si zaslúžite poriadne potľapkanie po pleci. Vaši vládcovia, Saturn a Urán práve vyšli zo svojej 3. (a poslednej kvadratúry), takže úľava príde čoskoro!


Slnko vychádzajúce z Kozorožca do Vodnára nám prináša trochu viac ľahkosti! Keď sa presúvame zo zeme na vzduch, energia sa pohybuje nahor v našom tele, čo nám pomáha cítiť sa trochu viac nabití energiou. Keď sú naše mentálne procesy stimulované, môžeme sa tiež pristihnúť, že skúmame nové nápady alebo premýšľame o nových spôsoboch, ako k veciam pristupovať. Keďže Merkúr je stále vo svojom retrográdnom stave, tento posun môže byť jemný, no ak sa naň naladíme, ponúkne sa v ňom moment prebudenia.


23. januára 2022 - Slnko v konjunkcii s Merkúrom vo Vodnárovi

23. januára 2022 je Slnko v konjunkcii s Merkúrom v znamení Vodnára a začína sa nový cyklus Merkúra. Cykly Slnko-Merkúr sú skvelé časy na začatie nového projektu, a keďže ku konjunkcii dochádza vo Vodnárovi, môže to byť niečo spojené s komunikáciou, technológiou, sociálnymi médiami, priateľmi, sieťami a skupinami ľudí.


Venujte pozornosť všetkým novinkám a uploadom, ktoré prídu okolo 23. januára, pretože toto bude pre vás relevantná téma v nasledujúcich 3 mesiacoch.


24. januára 2022 - Mars vstupuje do Kozorožca

24. januára 2022 Mars opúšťa znamenie Strelca a vstupuje do Kozorožca. Mars je povýšený v Kozorožcovi, takže nasledujúcich pár mesiacov je skvelý čas na to, aby ste sa zamysleli nad tým, čo chcete dosiahnuť. Mars v Kozorožcovi vám dá extra výdrž a vytrvalosť, aby ste svoje projekty dotiahli do konca, nech sa deje čokoľvek.


Mars je v zaujímavej spoločnosti v Kozorožcovi a potliapkáva si plecia s Venušou a Plutom. Toto trio je dynamit. Venuša, Mars a Pluto naplnia naše túžby na úroveň, ktorú sme nikdy predtým nezažili. Je to pocit, ako keď po niečom túžime tak veľmi, tak obsedantne, až sa zdá, že nám nikto nezabráni to získať. S Venušou, Marsom a Plutom v Kozorožcovi nie je žiadna hora príliš vysoká.


26. januára 2022 - Merkúr znovu vstupuje do Kozorožca

26. januára 2022 retrográdny Merkúr opäť vstúpi do Kozorožca, aby dokončil to, čo začal v decembri 2021. Merkúr je v konjunkcii s Plutom takmer 3 týždne, takže sa môžete staviť, že čokoľvek, čo musí Merkúr urobiť v Kozorožcovi, bude intenzívne, všetko pohlcujúce úsilie. Pripravte sa na intenzívne odhalenia a pamätajte, že Pravda vás najskôr naštve, no nakoniec vás oslobodí.


29. januára 2022 - Venuša ide priamo, Merkúr v konjunkcii s Plutom

Január 2022 končí v intenzívnej atmosfére. Venuša putuje opäť priamo po nebeskej oblohe po tom, čo bola retrográdna od 19.decembra 2021 (o vplyve retrográdnej Venuše sa dozviete viac TU), a v ten istý deň je retrográdny Merkúr v konjunkcii s Plutom na 26° Kozorožca.


Toto je silný deň, pokiaľ ide o srdcové záležitosti a naše vzťahy. Stabilita, uvedomenie, porozumenie a súcit budú prúdiť vo veľkom, čo nám umožní vidieť veci v jasnejšom svetle. Priame umiestnenie Venuše tiež naznačuje, že sme pripravení odísť do sveta s našimi novozrodenými srdcami.


Na konci tunela je vždy svetlo, veci sa menia k lepšiemu a už sme skoro tam! No ešte sa potrebujeme vysporiadať so záležitosťami okolo toho, ako sa Pluto zbavuje a odhaľuje našu Pravdu. Vo februári, marci a najmä v apríli však konečne uvidíme plody našej tvrdej a intenzívnej práce.


Požehnaný Január a Nový rok 2022 všetkým prajem!


TIP: Prečítajte si aj spirituálny odkaz pre rok 2022 prostredníctvom channelingu Rebeccy Campbell >> prejsť na posolstvo roka 2022.

Astrologickú predpoveď na rok 2022 pod názvom ROK LIEČENIA, NOVÝCH NÁDEJÍ & DUCHOVNÉHO POSUNU >> nájdete TU.


S Láskou,
P.S.: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora. Ďakujem❤️♀🙌🏼Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page