top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

LUNÁRNE UZLY V BÝKOVI A ŠKORPIÓNOVI (2022-2023): ODHALENIE KARMICKÝCH LEKCIÍ

Updated: Feb 7, 2022

Mesačné uzly resp. lunárne uzly sú dva fascinujúce kúsky astrologickej skladačky, napriek tomu, že to nie sú planéty ani planetárne telesá akéhokoľvek druhu; sú to body v priestore. Pri pohľade zo Zeme sa javí, že Slnko sa počas roka pohybuje po oblohe po obrovskej oválnej dráhe – astrológovia túto zdanlivú dráhu nazývajú ekliptika. V tom istom čase Mesiac obieha okolo Zeme. Dráha obežnej dráhy Mesiaca pretína túto ekliptiku v dvoch bodoch, jeden na severe a druhý na juhu – tieto priesečníky sa nazývajú uzly, alebo presnejšie, severný uzol Mesiaca a južný uzol Mesiaca. Astrológovia veria, že práve severný a južný uzol sú kľúčom k pochopeniu našich lekcií karmického života a objaveniu zmyslu tohto pozemského života. Či už veríte v minulé životy alebo nie, objavenie znamenia a polohy domu vašich lunárnych uzlov by vám mohlo dať veľký podnet na zamyslenie sa nad vašim životom i lekciami, ktoré v tomto živote zažívate. Teraz sa však pozrieme na to, ako to vyzerá s lunárnymi uzlami kolektívne a aké lekcie nám prinášajú pre aktuálne obdobie (2022-2023)...

Art by Emilia Nora Elina


Aký je astrologický význam Severného a Južného uzla?

Severné a južné uzly Mesiaca sú v astrológii duchovne veľmi významné. V našom osobnom horoskope predstavuje Severný uzol náš Osud – život, ktorý ešte len naplníme. Južný uzol na druhej strane predstavuje našu karmu; našu minulosť a to, čo sme už zažili a nemôžeme to už zmeniť.


V ideálnom prípade je optimálne použiť to, čo sa naučíme z lekcií južného uzla Mesiaca, aby sme ovplyvnili to, ako budeme pristupovať k svojmu osudu, ako to naznačuje severný uzol.

Ako cyklus postupuje a uzly sa presúvajú z jedného páru znamení do druhého, presúva sa aj naše zameranie. Uzly nás učia, aké zručnosti a vlastnosti potrebujeme v danom období rozvíjať (Severný uzol) v porovnaní s tými, na ktoré sa príliš spoliehame alebo ich musíme nechať ísť (Južný uzol).


Zatiaľ čo uzly v našom osobnom horoskope nesú prudko individuálny význam, aktuálna pozícia lunárnych uzlov môže tiež naznačovať našu kolektívnu karmu a lekcie, s ktorými pracujeme na globálnej úrovni.


Z tohto dôvodu stojí za povšimnutie dôležitý astrologický dátum pre rok 2022, a tým je 18. január 2022, kedy sa Lunárne uzly presúvajú do znamení Býka a Škorpióna, kde zostanú približne 18 mesiacov, do 23.júla 2023. Severný uzol bude v Býkovi a Južný uzol bude v Škorpiónovi. Tento posun uzlov naznačuje novú kolektívnu karmickú lekciu, ktorá sa rozvinie počas celého roka 2022.


Lunárne uzly a Zatmenia sú veľmi úzko prepojené, čo znamená, že pri každom Zatmení Slnka a Mesiaca počas nasledujúcich 18 mesiacov sa odhalí viac kolektívnych karmických lekcií, s ktorými budeme pracovať.


Čo znamená Južný uzol v astrológii?

Z dvoch lunárnych uzlov Južný uzol predstavuje vlastnosti, schopnosti, črty a skúsenosti, s ktorými sme už do tohto života vstúpili. Ak by sme chceli, môžeme povedať, že Južný uzol naznačuje náš minulý život alebo minulé životy. Prípadne môžeme povedať, že tieto vlastnosti sú v nás mimoriadne podporené.


Akokoľvek sa rozhodneme pozrieť na astrologický Južný uzol, v podstate ide o to, že reprezentuje naše vlastnosti, skúsenosti a problémy, za ktoré sa potrebujeme v tomto živote posunúť ďalej. Ak veríte v karmu, toto je váš karmický dlh, ktorý potrebujete "splatiť". Ak nie, predstavujte si to tak, že sa potrebujete posunúť za tieto "jednoduché veci" a prejsť k náročnejším záležitostiam a úlohám.


Čo znamená Severný uzol v astrológii?

Naproti tomu astrologický Severný uzol predstavuje vlastnosti, črty a skúsenosti, ktoré ešte nemáme, ale ktoré by sme sa mali snažiť dosiahnuť alebo získať. Severný uzol nám ukazuje, ako rásť a rozvíjať sa, posun preč z pohodlia Južného uzla do úplne neprebádaného územia.


Dohromady tieto dva lunárne uzly ilustrujú našu kľúčovú životnú lekciu, ktorú by sme sa mali počas tohto života snažiť naučiť – práve tejto významnej oblasti zadefinovania a pochopenia našich životných lekcií a následného nasmerovania smerom k poslaniu duše sa venuje karmická astrológia.


Lunárne uzly sú v nebeskej sfére vždy priamo oproti sebe – to je to, čo je poznáme pod názvom uzlová os. To znamená, že ak je váš Južný uzol napríklad v Levovi, váš Severný uzol musí byť nevyhnutne vo Vodnárovi. Ak je váš Južný uzol vo vašom 4. dome, váš Severný uzol musí byť nevyhnutne vo vašom 10. dome.


Aký význam má severný uzol v Býkovi?

Severný uzol v Býkovi nás nabáda, aby sme sa viac sústredili na to, čo nám prináša potešenie a uspokojenie. Južný uzol v Škorpiónovi nám zasa pripomína, že sme strávili príliš veľa času snahou potešiť ostatných a teraz je čas, aby sme sa namiesto toho sústredili na naše vlastné túžby a potreby.


Môže to znieť sebecky a v niektorých ohľadoch to tak môže byť, ale pamätajte, že nemôžete skutočne slúžiť nikomu inému, pokiaľ nie ste šťastní sami v sebe. Keď Severný uzol prechádza cez Býka, dáva nám šancu znovu vyvážiť naše životy, aby sme mohli dávať druhým, namiesto toho, aby sme dávali druhým na úkor nás samých.


Keď Severný uzol prechádza cez Býka, je dôležité sústrediť našu pozornosť na zmyselnosť, rovnako ako zdravý rozum, stabilitu a emocionálne bezpečie. Tam, kde sme boli zranení, sa musíme menej sústrediť na pomstu a odplatu a viac na uzdravenie pre seba. Je to dobrý čas na odpustenie druhým, pretože len vtedy môžeme dosiahnuť psychologický komfort, ktorý potrebujeme.


Severný uzol v Býkovi naznačuje tiež energiu, ktorú sa snažíme kultivovať v našich životoch. Býk je zemské znamenie, ktoré predstavuje stabilný a uzemnený býk. Býk sa rád potuluje vo svojom výbehu a poskytuje pôde výživu. Býk je stabilný, sebavedomý a nemá potrebu čokoľkvek komukoľvek dokazovať.


Keď sa Severný uzol presunie do znamenia Býka, sme povzbudení, aby sme prijali tieto stabilné a uzemnené vlastnosti v našich vlastných životoch. Býk sa usilovne stará o trávu okolo seba a robí to najlepšie, kdekoľvek sa ocitne. Býk sa nesnaží zmeniť, jednoducho sa snaží vyťažiť maximum z toho, kde sa aktuálne nachádza. V skutočnosti zmena nie je pre Býka jednoduchá, má rád predvídateľnosť a vedieť vopred to, čo príde ďalej.

Pod touto energiou sme preto povzbudzovaní, aby sme do našich životov vniesli viac štruktúry a stability. Vyzýva nás, aby sme boli metodickí v našom prístupe a aby sme čo najlepšie využili to, čo je pred nami.


Na kolektívnej úrovni Severný uzol v znamení Býka naznačuje, že je čas uzavrieť mier so situáciami, ktoré sa odohrali za posledných pár rokov. Niet cesty späť k tomu, čo bolo, preto sa potrebujeme snažiť čo najlepšie využiť to, kde sme.


TIP: Ak chcete čo najviac vyťažiť z aktuálnych spirituálnych lekcii kolektívnej energie vibrácie roka 6 (2+0+2+2), stiahnite si eBOOK ZDARMA, ktorý nájdete v príspevku Blogu >> NUMEROLÓGIA & TAROT PRE ROK 2022: VIBRÁCIA ROKA ČÍSLA 6Je čas pracovať so zmenami, ktoré sa udiali, aby sme sa mohli cítiť viac uzemnení a stabilnejší. Prostredníctvom práce s týmito zmenami a ich maximálneho využitia môžeme nájsť nové spôsoby, ako prekvitať v aktuálne sa dramaticky meniacom svete.


Býk je do značnej miery aj o hojnosti, takže spojenie s hojnosťou okolo nás, napriek tomu, čo sa môže diať v našich životoch a vo svete, bude silovým ťahom.


Ako môžete čo najviac využiť príležitosti, ktoré sú okolo vás, aj keď veci vyzerajú inak alebo nie sú také, aké bývali?


Býkom vládne Venuša, najmä vlastnosti Venuše, ktoré súvisia s našimi pocitmi vlastnej hodnoty. Pod touto energiou budeme vedení k tomu, aby sme sa spojili s našimi pocitmi hodnoty a s tým, ako náš vzťah s našou hodnotou diktuje niektoré naše rozhodnutia a činy, ktoré robíme.


Pocit vlastnej hodnoty nie je len o našej sebaúcte, ale aj o tom, čomu sa rozhodneme venovať svoj čas, čo sa rozhodneme tolerovať, aké hranice sa rozhodneme nastaviť a o našich pocitoch bezpečia. Spojenie s našou sebahodnotou je hlboké a často môže byť základom toho, prečo robíme určité rozhodnutia.


So Severným uzlom v Býkovi použite túto energiu na to, aby ste boli premyslenejší o svojich činoch. Ako môžete žiť z miesta vedomého zámeru namiesto toho, aby ste sa vrátili späť do starých zvykov?


Energia Býka vládne aj planéte Zem, takže témy týkajúce sa životného prostredia, udržateľnosti a podmienok planéty sa môžu počas tohto prechodu tiež dostať do kolektívneho povedomia.


Existuje nádej, že v rámci tohto umiestnenia v uzloch uvidíme nejaké pozitívne zmeny v tom, ako zaobchádzame s planétou a v rozhodnutiach, ktoré robíme pre jej budúcnosť.


Finančnému priemyslu tiež vládne Býk, takže si môžeme všimnúť témy okolo tohto odvetvia vo verejnej aréne. Severný uzol Býka má veľkú šancu, že sa náš postoj k peniazom alebo k hodnote peňazí môže zmeniť.


Na osobnej úrovni si môžete všimnúť témy okolo tohto uzlového umiestnenia aktivovaného počas nasledujúcich Zatmení:


30. apríla 2022 - Zatmenie Slnka v Býkovi

8. novembra 2022 - Zatmenie Mesiaca v Býkovi

28. október 2023- Zatmenie Mesiaca v Býkovi


V týchto bodoch sa zamyslite nad tým, ako ste vedení k tomu, aby ste pracovali na svojich pocitoch vlastnej hodnoty a bezpečia a na svojom vzťahu k hojnosti. Zamyslite sa nad tým, ako ste vedení k práci s tým, čo je pred vami, a vytvorte vo svojom živote väčšiu stabilitu a štruktúru.Aký význam má Južný uzol v Škorpiónovi?

Je ľahké odmietnuť energie Južného uzla, pretože predstavuje minulosť a to, od čoho sa vzďaľujeme, avšak o práci s energiami južného uzla sa dá veľa povedať.


Južný uzol nie je len o minulosti, ale reprezentuje aj to, čo sme si osvojili, čo sme majstrovsky zvládli a čo si potrebujeme zapamätať, aby sme mohli plne prijať a integrovať svoj Osud. Zatiaľ čo Severný uzol je miesto, kam smerujeme, Južný uzol predstavuje to, na čo by sme nemali zabúdať a čo si potrebujeme vážiť, aby sme dosiahli tento ďalší krok na ceste nášho Osudu.


Južný uzol v Škorpiónovi nás pozýva, aby sme si uctili spôsoby, vďaka ktorým sme sa zmenili, a zároveň si uctiť aj zmeny, ktoré sa udiali v našich životoch. Žiada nás, aby sme plne akceptovali tieto zmeny a zamysleli sa nad tým, ako môžeme zabezpečiť, aby fungovali v náš najvyšší prospech.

Potrebujeme priniesť mier do všetkého, čo sa zmenilo, a uvedomiť si, že je to jednoducho súčasť prílivu a odlivu života. Tým, že vnesieme mier do zmien, ktoré sa rozvinuli, nám môže pomôcť nájsť štruktúru a stabilitu, ktorú potrebujeme, aby sme mohli napredovať.


Pod Južným uzlom v energiách Škorpióna môžeme tiež vidieť posun v sile. Vládnucou planétou Škorpióna je Pluto, planéta sily, ale aj smrti a znovuzrodenia, a Pluto bolo v posledných rokoch veľmi aktívne, najmä v oblastiach týkajúcich sa vlády a veľkých podnikov.


Môžeme vidieť, že problémy v týchto oblastiach naďalej vznikajú a zotrvávajú, navyše vidieť posuny, pokiaľ ide o úroveň moci, ktorú nad nami majú, ale aj v spôsobe, akým sa rozhodujeme žiť svoj život.


Pre USA je významným historickým míľnikom v tomto roku návrat Pluta, ktorý súvisí s mocenským bojom a vládnymi štruktúrami, takže bude zaujímavé sledovať, čo sa pod touto energiou prejaví a ako sa posun v moci vyvynie >> viac o tom sa dozviete v článku TU.


Na osobnej úrovni si môžeme všimnúť témy okolo tohto umiestnenia uzlov aktivované v nasledujúcich Zatmeniach:


16. mája 2022 - Zatmenie Mesiaca v Škorpióne

25. októbra 2022 - Zatmenie Slnka v Škorpiónovi

5. mája 2023 - Zatmenie Mesiaca v Škorpiónovi


V týchto bodoch premýšľajte o tom, akým spôsobom vás vedú k tomu, aby ste prijali zmeny, ktoré nastali, a aby ste využili silu zo zmien, ktorými ste prešli. Čo vás naučili zmeny v minulosti a ako ich môžete použiť tak, aby fungovali vo váš prospech s tým, kde ste dnes?


Severný uzol sa zarovnáva s Uránom v Býkovi

Jednou zo zaujímavých vecí pri presune Severného uzla do Býka je aj to, že planéta Urán je tiež v Býkovi. V júli 2022 sa Severný uzol a Urán zosúladia, čo prinesie určitú nestabilnú energiu, ale aj niekoľko veľkých momentov prebudenia.


Bude zaujímavé sledovať, ako sa to prejaví, i keď môžeme zažiť silný tlak a ťah, pokiaľ ide o vykonávanie zmien a zabezpečenie toho, aby veci zostali rovnaké. Táto kombinácia energie môže tiež podnietiť nestále vzorce počasia a vytvoriť všeobecný pocit rozptýlenej energie na kozmickom nebi.


Zostaňte naladení na ďalšie informácie o tomto vzácnom tranzite na našom Blogu!


Severný uzol v predpovediach Býka a južný uzol v predpovediach Škorpióna:

  • Hlbšie objavovanie vlastných hodnôt a toho, čo nám skutočne stojí za to

  • Hlbšie objavenie našej vlastnej hodnoty

  • Potreba vytvárať pocity moci a autonómie nad našimi vlastnými životmi

  • Udržateľnejšie riešenia pre planétu

  • Environmentálne katastrofy, pri ktorých nebola zachovaná udržateľnosť

  • Zmeny vo finančnom sektore

  • Mainstreamové akceptovanie digitálnych mien / zmeny toho, čo považujeme za „hodnotné“

  • Vytváranie hlbšieho pocitu bezpečia / otázky súvisiace s národnou bezpečnosťou

  • Zmeny na úrovni moci, pokiaľ ide o veľké podniky/korporácie/vládu

  • Zmeny v tom, čo nám prináša pohodlie / pocit bohatstva

TIP: Prečítajte si kompletný astrologický prehľad najvýznamnejších udalostí roka 2022 >> ASTROLÓGIA PRE ROK 2O22: ROK LIEČENIA, NOVÝCH NÁDEJÍ & DUCHOVNÉHO POSUNU


Prehľad astrologických udalostí a ich spirituálny odkaz pre mesiac JANUÁR 2022 nájdete v príspevku >> ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE JANUÁR 2022: ČAS VEĽKEJ PREMENY & OBNOVY


Spirituálne vhľady pre rok 2022 skrze channeling Rebeccy Campbell nájdete v príspevku >> REFLEXIA PRE ROK 2022 ~ SPIRITUÁLNY CHANNELING by REBECCA CAMPBELL


S Láskou,P.S.: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora. Ďakujem❤️♀🙌🏼
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page