top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V ŠKORPIÓNOVI APRÍL 2024: TRANSFORMÁCIA PODVEDOMÝCH VZORCOV & OSVETLENIE TIEŇOV + DENNÍKOVÉ VÝZVY A KRIŠTÁLOVÝ TIP
© Copyright

PORTÁL 12/12 ~ AKTIVÁCIA NAŠICH SVETELNÝCH TIEL & PREBÚDZANIE KOLEKTÍVNEHO VEDOMIA

Vedeli ste, že dvanásty deň dvanásteho mesiaca v roku sa aktivuje mocný numerologický kód, ktorý pomáha zvýšiť frekvenciu nášho svetelného tela, sprístupniť vyššie sféry vedomia a priniesť pocit dokončenia väčšieho cyklu? Dvanástka je v numerológii mocné číslo, ktoré predstavuje celistvosť a dokončenie. V kalendárnom roku máme 12 mesiacov a 12 znamení zverokruhu a verí sa, že až keď zažijeme všetkých dvanásť týchto stavov, môžeme získať širšiu perspektívu a pochopenie toho, kde sa nachádzame. Niekedy až keď sa dostaneme na koniec cyklu, môžeme skutočne začať chápať svoju cestu. Uvedomenie si širšieho obrazu a tento pocit zavŕšenia je energia, ktorú v sebe nesie číslo 12. Dvanásty deň dvanásteho mesiaca túto energiu ešte viac znásobuje. Využite preto jedinečnú príležitosť, ktorú nám ponúka portál 12/12. Táto energetická brána spúšťa intenzívne vlny vyššej vibračnej energie do planetárneho vedomia. Tento nebeský jav nás pozýva vydať sa na cestu hlbokej introspekcie, znovuzrodenia a obnovy, zosúladiť svoje bytie s vyvíjajúcimi sa frekvenciami Zeme a prispieť k spoločnému prebudeniu planéty a jej obyvateľov...


PORTÁL 12/12 ~ AKTIVÁCIA NAŠICH SVETELNÝCH TIEL & PREBÚDZANIE KOLEKTÍVNEHO VEDOMIA

Art by Emilia Nora Elina


Ako energetické bytosti vo fyzickej forme vibrujeme v rámci spektra frekvencií, ktoré ovplyvňuje náš emocionálny stav. Rovnakým spôsobom aj naša Zem vibruje v pásme frekvencií, ktoré reprezentujú jej vlastný stav osvietenia, ako aj odraz hromadného energetického vedomia všetkých bytostí, ktoré s ňou spoločne okupujú planetárny priestor.


Portál 12/12 označuje čas zvýšených energií, kozmické zarovnanie, ktoré uľahčuje kolektívny posun smerom k vyšším vibráciám. Slúži ako kozmické požehnanie pre Zem umožňujúce prijímať zvýšené frekvencie, ktoré jej pomáhajú pri liečení z výziev, ktoré prekonala.


Teraz s príchodom portálu 12/12 nastal čas hlbokej introspekcie a znovuzrodenia, ako aj obnovy pre nás všetkých. Stará ťažká energia, ktorá bola prijateľná, keď bola Zem pomalá a hustá, s ňou už nie je kompatibilná, keď zrýchlila svoju frekvenciu. Preto všetci, ktorí chcú spolu s ňou hľadať vyššie vibračné frekvencie osvietenia, potrebujú vykonať očistnú prácu, ktorá je potrebná na zvýšenie ich vlastnej vibrácie.


To znamená opustiť zastaralé spôsoby správania, postoje a vzťahy, ktoré bránia ich duchovnému pokroku... Nedeje sa to však už zo strachu alebo nadradenosti, ale preto, že existuje pravdivá túžba srdca osloviť Zdroj a úplnejšie splynúť s božstvom. Mnohí z ľudí stále prevádzkuje staré programy už toľko rokov, že ich možno prekvapí, keď pochopia, že slúžia svojmu egu, čo doteraz vnímali ako najvyššie dobro.


Aby mohol každý jednotlivec, ktorý si želá zvýšiť svoju vibračnú frekvenciu, začať vykonávať prácu na liečení a otváraní srdca, aby mohol naplno využiť mocný príval tejto energie, ktorý vychádza z portálu 12/12, potrebuje vyčistiť miesta, kde sú uložené všetky urážky, zranenia, posudzovania, pochybnosti a strachy...


Keď ste pripravení skutočne expandovať, roztiahnuť svoje krídla a vstúpiť do najvyšších sfér, budete musieť čeliť týmto nižším aspektom svojho Ja, ktoré sa ešte netransformovali, a práve týmto aspektom bolo ponúknuté znovuzrodenie. Toto znovuzrodenie alebo obnova sa niektorým môže zdať ako veľmi nepríjemná, ale pozrite sa na všetko, čo je prezentované, a pozrite sa na každý tento aspekt s láskou a súcitom, nie s odsudzovaním...


Preto, keď cítite obdobie emocionálnej nerovnováhy a hnevu, doľahá na vás strach alebo frustrácia, keď máte pocit, že tú istú situáciu opakujete už po tisíci raz dokola, nezúfajte. Nie je potrebné dhšie čakať alebo sa ponoriť do bezodného mora pocitov hanby a obviňovania...


Otázka, ktorú si v tejto chvíli potrebujete položiť, nie je: „Čo robím zle?" Pretože to nie je to, čo aktuálne prechádza svojou transformáciou. Namiesto toho sa opýtajte: „Aké zmýšľanie ma poháňa vpred, von z tejto situácie? Ako môžem opustiť akúkoľvek negatívnu pripútanosť, ktorú v sebe mám k tejto situácii? Aký pozitívny aspekt môžem v tejto situácii nájsť, na ktorý sa môžem zamerať a venovať mu svoju pozornosť?"


Pri presune našej pozornosti na pozitívne aspekty danej situácie, dochádza k energetickým posunom a uvoľňovaniu negatívnej, stagnujúcej energie, ktorá zatemňovala naše energetické pole a nútila nás opakovať tie isté okolnosti v nekonečnej slučke...


Aj keď môžeme chápať veci z nášho pohľadu na tejto pozemskej ríši, numerologický kód 12/12 nám dáva možnosť vidieť veci z ešte väčšej perspektívy a úrovne vedomia. K tomu nám numerologický kód 12/12 pomáha aktivovať a zvýšiť frekvenciu nášho svetelného tela alebo energetického poľa...Portál 12/12 & aktivácia svetelného tela

Všetci máme svetelné telo alebo energetické pole, ktoré existuje okolo nás. Naše svetelné telo má mnoho rôznych vrstiev, no po aktivácii nám umožňuje cestovať naprieč dimenziami a do vyšších sfér vedomia a uvedomenia.


Ak veríme, že naše myšlienky formujú našu skúsenosť s realitou, znamená to tiež, že môžeme využiť naše myšlienky na prístup k iným realitám a odomknúť iné stavy bytia.

Je to takmer podobné snívaniu. Každú noc, keď sme v stave hlbokého spánku, časť z nás "cestuje" a navštevuje určitých ľudí a miesta a zažíva určité veci. Kým snívame, všetko nám pripadá skutočné.


Rovnako ako cestujeme v snoch, aj naše svetelné telá môžu cestovať do vyšších stavov vedomia, aby sme videli svet inak a zažili iný typ reality.


Skutočnosť, že naše myšlienky vytvárajú realitu, nie je ničím novým, zdá sa však, že do tejto myšlienky sa zamiešalo veľa ega, a preto táto myšlienka stratila časť svojej sily.


Nejde o to, aby ste si želali auto a potom videli, ako sa manifestuje. Namiesto toho ide o zosúladenie našich myšlienok s naším vnútorným Ja, s naším vyšším Ja, s naším pravým Ja. Keď dokážeme zosúladiť svoje myšlienky so svojou osobnou pravdou, vtedy môžeme zvýšiť úroveň svojho vedomia a ocitnúť sa na správnej ceste k naplneniu osudu svojej duše.


Keďže sa verí, že 12/12 je kód, ktorý aktivuje Merkabu, každým rokom 12.12. sa otvára portál, ktorý pomáha urýchliť formovanie tohto energetického poľa. Akonáhle toto energetické pole okolo nás existuje, je schopné pozdvihnúť naše svetelné telo na vyššie úrovne vedomia, aby sme sa mohli zosúladiť s Jednotou a uvidieť, ako sme všetci prepojení.


Predpokladá sa, že naše svetelné telo je tiež prostriedkom, ktorý nám pomáha vrátiť sa späť do nášho skutočného domova a k energii samotného Zdroja, z ktorého sme vzišli.

Toto vozidlo svetelného tela, nazývané ako Merkaba, sa zobrazuje ako dve obrátené pyramídy zasunuté v sebe, ktoré sa otáčajú v opačných smeroch.


12.12. môžeme teda ľahšie aktivovať svoju osobnú Merkabu a túto energiu využiť na to, aby sme sa na udalosti svojho života pozerali z vyššieho stavu vedomia. Tento vyšší stav vedomia je v podstate naša vrodená schopnosť vidieť všetky veci a okolnosti očami lásky. Čistej bezpodmienečnej lásky. Veľkej magickej láska.


Keď rozoberieme každú bolesť a boj na drobné kúsky, zistíme, že pôvodom bol nedostatok lásky. Keď to vidíme, vieme, že odpoveďou na všetky naše problémy a boje je len viac lásky. Láska k druhým, láska k sebe samému. Odpoveď sa vždy dá vystopovať späť k väčšej láske.

Môžeme to tisíckrát počuť, že láska nás obklopuje, prúdi v nás a preniká cez všetko a všetkých, ale skutočne ju precítiť je to, čo jej pomáha stať sa skutočnou... a pomáha nám spoznať pravdu o všetkom, čo existuje.


Pocítiť takúto úroveň lásky je zrejme niečo, čo možno dosiahnuť len v prchavých okamihoch, pretože nie vždy je súčasťou pozemskej skúsenosti. Tento stav môžeme na chvíľu dosiahnuť meditáciou, nasledovaním svojej vášne a radosti, obklopovaním sa tými, ktorých milujeme, pobytom v prírode a praktizovaním vďačnosti.


Práve v týchto chvíľach sa môžeme napojiť na rieku bezpodmienečnej lásky, ktorá preteká cez nás všetkých a tvorí celý energetický rámec vesmíru okolo nás. A práve dňa 12.12. je pre nás ľahšie dostať sa do tohto priestoru lásky a naplno ho obsiahnúť vo svojom srdci, preto v tento deň strávte čas meditáciou, písaním denníka, naladením sa na svoje srdce a praktizovaním sebalásky.


Vizualizujte si svoje energetické pole okolo seba a zistite, či ho môžete rozšíriť, napojiť sa naň a využiť ho na cestovanie do vyšších dimenzií. 12.12. venujte pozornosť aj svojim snom, pretože je pravdepodobné, že budú prorockejšie alebo budú obsahovať informácie z hlbších častí vašej duše.


Portál 12/12 odomyká neuveriteľne silnú energiu, preto sa naň nalaďte a využite ho vo svoj najvyšší prospech. Vnímajte, čo je pre vás správne, a zostaňte otvorení všetkým správam, znameniam a posolstvám, ktoré sa môžu dostaviť.
12/12 Meditačné cvičenie:

1.) Postavte sa alebo si sadnite do vzpriamenej lotosovej polohy.

2.) Zavrite oči a zhlboka sa 12-krát nadýchnite, aby ste upokojili svoju myseľ.

3.) Vizualizujte si hornú polovicu svojho tela (od kolien nahor) obklopenú svetlom krásnej pyramídy. Vizualizujte si túto pyramídu, ktorej špic končí asi jednu dlaň na temenom vašej hlav, no je svetlo siaha až do nebies a spája vaše telo s vyššími sférami.

4.) Akonáhle je táto predstava vo vašej mysli ukotvená, vizualizujte si ďalšiu pyramídu na spodnej polovici vášho tela smerujúcu špicom nadol, k Matke Zemi. Vizualizujte si svetlo tejto pyramídy, ktoré obklopuje dolnú polovicu vášho tela (od úrovne pŕs po chodidlá) a spája vás so samotnou planétou. (Viď obr. nižšie.)

5.) Keď je táto vizuálna predstava pyramídy ukotvená vo vašej mysli, vydržte s ňou sedieť počas nasledovných 12 nádychov a výdychov.

6.) Keď budete pripravení, predstavte si, že vrchná pyramída sa pomaly začína otáčať v smere hodinových ručičiek a spodná pyramída sa pomaly začína otáčať proti smeru hodinových ručičiek.

7.) Pokračujte v tejto vizualizácii a len pozorujte všetky pocity alebo vnemy, ktoré sa vo vašom tele objavia. Zostaňte tu 21 dychov alebo tak dlho, ako budete cítiť, že je to potrebné.

8.) Keď budete pripravení meditáciu ukončiť, zastavte otáčanie pyramíd a vnímajte, ako sa svetlo pyramíd zmenšuje a približuje k vášmu telu, až kým vaše telo toto svetlo úplne neabsorbuje.

9.) Znova sa 12-krát zhlboka nadýchnite a vydýchnite, a začnite jemne pohybovať prstami na nohách a rukách.

10.) Keď ste pripravení, postavte sa a pretrepte celé svoje telo. Vypite pohár vody, ktorá vám pomôže očistiť a vyrovnať vašu energiu.Prajem nám všetkým nádherný aktivačný portál 12/12...


S láskou,

PORTÁL 12/12 ~ AKTIVÁCIA NAŠICH SVETELNÝCH TIEL & PREBÚDZANIE KOLEKTÍVNEHO VEDOMIAViac o ďalších dôležitých astrologických tranzitoch mesiaca december 2023 a ich spirituálnom odkaze sa dozviete v príspevku ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE DECEMBER 2023 ~ UZAVRETIE ĎALŠEJ KAPITOLY ŽIVOTA.


Prechádzate náročným obdobím a radi by ste získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE, a ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše? Objednajte si svoj osobný výklad TAROTOVÉHO ARCHETYPU & OSOBNEJ VIBRÁCIE ROKA >> Bližšie info v časti ONLINE SLUŽBY


コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page