top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
HVIEZDNE KRVNÉ LÍNIE & VAŠE SPIRITUÁLNE PREBUDENIE: ODHALENIE KOZMICKÝCH TAJOMSTIEV PREPOJENIA VAŠEJ KRVI A DUŠE
© Copyright

OTVORENIE HVIEZDNEJ BRÁNY ARCTURUS (17.-19.10.2021): LIEČENIE & TRANSCENDENCIA

Updated: Oct 15, 2021

Naše centrálne Slnko sa v období medzi 17. -19. októbrom každoročne zarovnáva s jednou z najjasnejších hviezd na nočnej oblohe, Arcturus. Hovorí sa, že keď sa Slnko zarovná s hviezdou Arcturus, dokážeme splynúť s jeho energiou a prijať jeho neuveriteľné frekvencie na Zemi. Arcturus je cca 25 - krát väčší ako naše Slnko a nachádza sa severne od nebeského rovníka. Môžeme ho vidieť jasne žiariť z oboch hemisfér, má výrazný oranžovo-červený odtieň. 17. októbra 2021 sa k nej pripojí Slnko a otvorí tak energetický portál, ktorý nás pozýva ísť dovnútra a vrátiť sa našou pozornosťou späť do našich sŕdc. Svetelné kódy pochádzajúce z hviezdy Arcturus prostredníctvom slnečných lúčov urýchľujú náš liečebný proces, pomáhajú nám nájsť hlbší zmysel toho, s čím sa stretávame na našej Ceste, a povzbudzujú nás, aby sme si neustále pripomínali, že veci sa dejú pre nás, a nie nám.


Jasne žiarivá hviezda Arcturus upútava pozornosť od nepamäti, jej duchovnému odkazu prikladali dôležitý význam aj naši dávni predkovia. O tejto žiarivej hviezde bolo zdieľaných veľa mýtov a legiend, slúžila tiež ako vodiaca hviezda pre tých, ktorí sa vydali na dlhú cestu cez moria.


Už aj starovekí astronómovia, najmä tí z Indie a Egypta, si boli dobre vedomí významu pevných hviezd, akými sú Sírius a Arcturus, a podrobne študovali ich vplyv. Arcturus je najjasnejšia hviezda v súhvezdí Bootes a tradične bola považovaná za jednu z najšťastnejších fixných hviezd na oblohe, spojenú so šťastím, hojnosťou a zvýšenou motiváciou prekonávať výzvy.


Vo védskej astrológii je Arcturus známy ako Swati, čo znamená „veľmi prospešný“.


Edgar Cayce, slávny psychik a prorok, bol v minulosti údajne známym aj tým, že channeloval odkazy pochádzajúce z hviezdy Arcturus, a taktiež sa stotožňoval s informáciou, že táto hviezda je domovom veľmi vyspelej mimozemskej rasy. Informácie o hviezde Arcturus následne nasmerovali aj iných psychikov a mystikov k väčšej pozornosti a záujmu o túto nádherne žiarivú hviezdu.


V spirituálnych kruhoch v súčasnosti koluje obľúbená myšlienka, že aj na Zemi boli "zasiate" arkturiánske hviezdne semená /Arcturian StarSeeds/, inkarnované v pozemských Bytostiach, ktoré pochádzajú z hviezdy Arcturus a sú na energetickej úrovni s hviezdou stále silno prepojené.


DUCHOVNÝ VÝZNAM HVIEZDNEJ BRÁNY ARCTURUS

Brána Arcturus sa otvára dvakrát ročne, keď je súlad medzi Slnkom, Zemou a hviezdou Arcturus dokonalý: v apríli sme svedkami opozície medzi Slnkom v Baranovi a jasnou stálou hviezdou vo Váhach, zatiaľ čo v októbri pociťujeme účinky ich spojenia /zosúladenia, ktoré spájajú ich energie.


Z nášho pohľadu na Zemi sa Arcturus stane počas konjunkcie Slnko - Acturus vo Váhach neviditeľným. Jeho sila sa však zarovnaním so Slnkom zvyšuje. Z tohto dôvodu nám pozeranie do Slnka pri jeho východe alebo západe, meditácia v prírode, obed vonku alebo dokonca čas strávený vonku s nahou pokožkou vystavenou slnečným lúčom môže pomôcť absorbovať vyššie frekvencie pochádzajúce z hviezdy Arcturus, ktoré dosahujú Zem prostredníctvom lúčov Slnka.


FREKVENCIA HVIEZDY ARCTURUS: UZDRAVENIE & TRANSCENDENCIA

Hviezda Arcturus predstavuje viac ako hviezdu: ako už bolo spomenuté vyššie, je domovom Bytostí vyššej dimenzie a má veľmi vysokú frekvenciu, ktorá je už od staroveku spájaná s transcendenciou fyzickej formy, emocionálnym uzdravovaním a tvorivosťou.


Arkturiáni údajne predstavujú najvyšší potenciál evolúcie ľudskej rasy a jednu z najvyspelejších civilizácií celej Galaxie. Mnohí veria, že v okamihu smrti ľudské Vedomie prechádza arkturiánskymi ríšami. Tieto ríše nie sú hustou fyzickou rovinou ako 3D realita, ktorú poznáme: je to éterická rovina, ktorá má hustotu šiestej úrovne. Hovorí sa, že Arkturiáni nemajú fyzickú podobu, často sa nám prejavujú ako Anjeli a ich účelom je slúžiť ľudstvu tým, že nám pomáhajú uzdravovať sa a pripomínajú nám našu skutočnú podstatu, našu pôvodnú esenciu.


Keď sa Slnko zarovnáva s hviezdou Arcturus, sme schopní prijímať jeho svetelné kódy priamo na našu planétu i do našich tiel.


Tieto svetelné kódy najlepšie vstupujú skrz stred nášho chrbta, v oblasti za srdcovou čakrou. Odporúča sa, aby ste v období od 15. -19. októbra strávili čas meditáciou nad touto oblasťou tela. Vizualizujte si napríklad prúdy Svetla vstupujúce do strednej časti vášho chrbta. Precíťte toto krásne Svetlo, ktoré vám pozdvihne energie a pozve viac lásky, liečenia a radosti do každej bunky vášho tela.


Arkturiáni sú taktiež Bytosti "ľahkého srdca". Pripomínajú nám, aby sme nebrali život tak vážne a mali sme neustále na pamäti, že toto všetko, čo sa deje okolo nás, je súčasťou oveľa väčšej „hry“.


Aj keď nám život pripadá tak skutočný a tak vážny, veci v skutočnosti nie sú také, ako sa zdajú. Vidíme, a vieme zmyslovo prijať, iba malú časť tohto obrovského celku, preto sa nesmieme príliš upínať na to, čo vidíme, počujeme a cítime.


Arkturiáni sú neuveriteľne jemné a milujúce bytosti, nepoznajú strach ani nenávisť, tak ako ľudia.


Keď sa naše Slnko zarovnáva s arkturiánskou energiou, všetkým nám môže pripomenúť, že naša schopnosť milovať je oveľa väčšia ako schopnosť nenávidieť. Nenávidieť je tak ľahké a jednoduché, ale práve v láske nachádzame svoju skutočnú odvahu a silu. Naučiť sa milovať seba, milovať sa navzájom a milovať tých, ktorí nám ublížili, nás privádza k novej, oveľa väčšej sile.


Aj keď sa zdá ťažké alebo náročné prejavovať a nachádzať lásku k tým, ktorých považujeme za "zlých" alebo dokonca nebezpečných, ak otvoríme svoje srdcia, možno rozpoznáme, že rovnaká energia životnej sily a lásky, z ktorej sme boli stvorení my, stvorila aj ich, že zdieľame s nimi tú istú energiu najvyššieho Stvoriteľa, potom začneme liečiť seba i planétu.Nabudúce, ak budete na niekoho nahnevaní - pamätajte, že je jednoduché skĺznuť do posudzovania a kritiky toho, čo nie je v súlade s našimi názormi a presvedčením, ale skutočným prejavom veľkosti, sily a slobody je opýtať sa - ako môžem namiesto toho milovať?


Potrebujeme sa tiež naučiť odpúšťať, pretože pamätajte, že nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. „Krivdy“, ktorých sa v tomto živote dopúšťame, alebo ktoré sú v našom vnímaní páchané na nás, môžu byť v skutočnosti súčasťou niečoho väčšieho, čo si neuvedomujeme.


Mali ste niekedy pocit, že s vami bolo zaobchádzané nespravodlivo? V tej dobe to tak možno vyzeralo, vsadili by ste dokonca ruku za to, že to tak bolo. Ale nakoniec, s odstupom času, sa pravda odhalila, a všetko zrazu akoby dávalo väčší zmysel.


Keď vykročíte zo svojho ľudského tela, uvidíte, ako je všetko navzájom prepojené a všetko má svoje miesto. Aj pojem "pocit nespravodlivého zaobchádzania" má svoje miesto!


Vesmír nie je náhodný, existuje štruktúra a poriadok, rovnako ako každá bunka nášho tela má štruktúru a poriadok. Ale keď sme v ľudskom tele, táto štruktúra a poriadok sa zdajú byť trochu chaotické. A takto to má byť, pretože ak by sme všetko hneď pochopili, mali k dispozícii všetko to poznanie, táto pozemská "hra" by bola pre nás ukončená! A my sme tu predsa kvôli tejto "hre", pravda?


Možno si niekedy pomyslíte "Chcem už vypadnúť z tejto hry!". Vedzte však, že vaša Duša súhlasila s tým, že tu bude, v tomto čase a na tomto mieste. Vedela, čo ju tu čaká, do akého sveta sa zrodí, a napriek tomu bola plná odhodlania podstúpiť toto všetko, pretože vedela, že práve vďaka týmto neľahkým podmienkam bude stimulovaná k svojmu najväčšiemu rastu.


Nech to znie akokoľvek ťažko, táto "hra" nie je len pre nejakú zábavu, v tejto hre vždy ide o niečo oveľa viac. Spýtajte sa v rámci meditácie svojho srdca, môže sa stať, že sa vám vyjaví nejaká myšlienka alebo spomienka, ktorá vám pripomenie, že nič nie je v skutočnosti také, ako sa zdá.


SYMBOLICKÝ VÝZNAM VÁH 25

24°14‘ stupeň Váh, kde sa stretávajú Slnko a Arkturus, je v súvzťažnosti so Sabiánskym symbolom Váh 25.


Sabiánske symboly sa skladajú z 360 konkrétnych fráz, ktoré obsahujú metafóry a obrázky spojené s každým z 360 stupňov zverokruhu. Usmernila ich jasnovidka Elsie Wheeler, ktorá v roku 1925 spolupracovala s astrológom Markom Edmundom Jonesom. Symboly majú funkciu, ktorá každému stupňu každého znamenia dodáva ďalšiu významovú vrstvu.


Sabiánsky symbol pre Váhy 25 je „Pohľad na jesenný list prináša pútnikovi náhle odhalenie tajomstva života a smrti“. Táto fráza nám pripomína našu vrodenú schopnosť pozerať sa nad rámec toho, čo je zrejmé, nad to, čo je bezprostredne viditeľné voľným okom.


Tento sabiánsky symbol je o hľadaní hlbšieho významu toho, s čím sa stretávame na našej Ceste, a o uvedomení si dôvodu cyklických a opakujúcich sa vzorcov, ktoré sa objavujú v našich životoch. Hľadanie skrytého významu toho, čo je zrejmé, nám pomáha spojiť sa s naším Vyšším Ja a uľahčuje prístup k našej vnútornej múdrosti a intuícii.


Prechod medzi 24°a 25° Váh symbolizuje našu schopnosť porozumieť prepojenosti všetkého pri Stvorení a prebiehajúcu výmenu energie a informácií medzi našou dimenziou, inými rovinami, pokročilejšími Bytosťami a rôznymi časovými osami.


Keď je tento symbol aktivovaný silným zarovnaním, akým je napríklad brána Arcturus, musíme si obzvlášť uvedomiť, čo sa nám v týchto dňoch ukazuje. Svetské udalosti, ktorým by sme za normálnych okolností nevenovali veľkú pozornosť, môžu predstavovať metafóru niečoho oveľa hlbšieho, čo obsahuje dôležité posolstvá pre vývoj našej Duše.OTVORENIE BRÁNY ARCTURUS: POHĽAD ZA ZÁVOJ ILÚZIE

Tieto dni budú plné neuveriteľných synchronicít, náhlych vhľadov a odhalení. To, čo príde v tejto dobe, má potenciál neuveriteľne urýchliť posun vo Vedomí, ktorý všetci zažívame.


Kontaktovanie Arkturiánov, Bytostí iných dimenzií, našich Anjelov a Sprievodcov, bude pravdepodobne jednoduchšie ako obvykle. Arkturiánske hviezdne semená, ktoré sú inkarnované medzi nami na Zemi, budú toto vyrovnanie pociťovať obzvlášť intenzívne. Prevažne tí z nich, ktorí strávili časť svojho minulého života na hviezde Arcturus.


Aby ste sa zosúladili s vibráciami hviezdy Arcturus, nabite na slnečnom svetle svoje krištály, amulety, tarotové karty alebo iné duchovné a veštecké nástroje. Je to nádherný čas na liečenie a vedomé manifestácie, pretože energia blížiaceho sa Splnu Mesiaca v Baranovi a frekvencia spojenia Arkturus - Slnko sa navzájom posilňujú a obe energie tieto zámery podporujú a posilňujú.


Spúšťače, ktoré sa v týchto dňoch objavia, môžeme cítiť intenzívnejšie než obvykle. Napriek tomu nám tiež ponúkajú veľký potenciál pre emocionálne uzdravenie, pre integráciu komplexných alebo traumatických zážitkov a transmutáciu stagnujúcich energií do vyšších vibrácií.


Brána Arcturus otvára kozmický portál, ktorý nás pozýva, aby sme sa vrátili Domov k sebe, do centra svojho Bytia a spojili sa s našou časťou, ktorá je mimo času a priestoru, za fyzickou formou a všetkými obmedzeniami, ktoré z nej vyplývajú. V konečnom dôsledku nám táto kozmická udalosť pripomína našu skutočnú povahu. V týchto časoch neistoty a prechodu nás zarovnanie Slnko - Arkturus povzbudzuje, aby sme otvorili svoje srdcia, dôverovali božskému plánu a kultivovali svoje vrodené spojenie so Zdrojom.


Pridajte koment nižšie, ak vás táto téma kozmickej brány nadchla, prípadne sa podeľte o to, čo vo vás zarezonovalo najviac. Ak sa vám tento príspevok páčil, ťuknite tiež na srdce.


Hneď v tesnom závese po otvorení hviezdnej brány Arcturus tu máme ohnivý Spln Mesiaca v Baranovi, ktorý umožni zavŕšiť cyklus liečenia a transformácie. Kompletný výklad pre blížiaci sa októbrový Spln Mesiaca >> nájdete TU.


Ak chcete vedieť, čo nás ešte zaujímavé čaká v mesiac OKTÓBER 2021, pozrite si prehľad najvýznamnejších astrologických udalostí a tranzitov aktuálneho mesiaca >> prejsť na článok.


Požehnanie a Lásku vám všetkým, moja duchovná rodina, prajem!
P.S.: Tento príspevok je autorským článkom, preto ak ho túžite zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora. Ďakujem❤️♀🙌🏼


Komentáře

Hodnoceno 0 z 5 hvězdiček.
Zatím žádné hodnocení

Přidejte hodnocení
bottom of page