top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SEZÓNA LEVA 2024: ČAS STAŤ SA TÝM, KÝM SKUTOČNE SME & HOROSKOP PRE JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA ZVEROKRUHU + MANTRY
© Copyright

NUMEROLÓGIA PRE NOVEMBER 2023: AKTIVAČNÝ MANIFESTAČNÝ RITUÁL MAJSTROVSKÉHO ČÍSLA 11/11

Updated: Nov 29, 2023

November je vždy veľmi špeciálny mesiac, a to nielen preto, že sa nachádzame v tajomnom dušičkovom období Samhain, ale aj preto, že nesie vibráciu posvätného čísla 11. V numerológii je číslo 11 považované za Majstrovské číslo spojené s vyššími sférami a duchovnými prebudeniami. Predstavuje tiež dosiahnutie úplného zosúladenia so svojím skutočným a najvyšším Ja. Číslo 11 je tiež našou pripomienkou, že aj keď sa javíme ako individuálne bytosti, v skutočnosti sme všetci navzájom prepojení a súčasťou väčšieho celku. Je to vidieť na dvakrát opakovanom čísle 1, ako aj na skutočnosti, že keď sa číslice sčítajú, 11 nám dáva 2. Sme Jedno, ale sme aj jeden druhým. Všetci spoločne tvoríme Vesmír, ktorý sa prejavuje skrze nás. Sme Vedomie, ktoré ožíva, a hoci všetci máme svoje jedinečné Cesty, sme tiež spojení a na tejto Ceste spolu. 11 je tiež číslo spojené s vyššími sférami. Aj samotné číslo 11 vyzerá ako dva stĺpy alebo dva portály medzi týmto a oným svetom. Počas celého novembra môžeme využívať vyššie vibrácie a ľahšie pristupovať k božským ríšam. Môžeme dosiahnuť väčší pokrok prostredníctvom meditácie, trávenia času v prírode, zapisovania do denníka a sústredenia sa na vďačnosť za všetko, čo nám pomáha existovať, prejavovať sa a tvoriť v tomto živote. Pripravení dozvedieť sa viac o tom, čo nám napovedá numerológia 1111 a ako toto mocné anjelské číslo využiť vo svoj najvyšší prospech? Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné...

NUMEROLÓGIA PRE NOVEMBER 2023: AKTIVAČNÝ MANIFESTAČNÝ RITUÁL MAJSTROVSKÉHO ČÍSLA 11/11

© Art by Emilia Nora Elina


Zatiaľ čo celý mesiac november nesie v sebe vibráciu špeciálneho číselného kódu 11, tu sú niektoré z tých najvýznamnejších a najmocnejších dní:


NUMEROLÓGIA 111: 1. november 2023

Numerologický kód pre tento deň je 111, čo je zhodou okolností aj anjelské číslo.


111 znamená, že vaši anjeli strážni a duchovní sprievodcovia sú po vašom boku a posielajú vám lúče ochrany.


Keď pravidelne vidíte 111, je to znamenie, že dostávate Božiu podporu a že na vás vaši anjeli dohliadajú. Tiež naznačuje osudové udalosti alebo to, čo práve prežívate, je súčasťou vášho osudu duše.


111 zvyšuje našu schopnosť manifestovať, tvoriť z miesta koherencie nášho srdca a mysle a vyžarvať to smerom von do sveta.


Energie 111 nás tiež vedú k prepojeniu a harmonizácii našej mysle, tela a duše.


Zastavte sa na chvíľu a precíťte, aké to je byť vo svojom tele. Opýtajte sa sami seba - čo moje telo teraz potrebuje? A zostaňte v tichosti, kým sa vám zjaví odpoveď.


Potom sa opýtajte – čo potrebuje moja myseľ? A opäť zostaňte v tichosti, kým sa vám zjaví odpoveď.


A nakoniec si položte otázku – čo potrebuje moja duša? A pozorne načúvajte, čo sa s vami vaša duša pokúsi zdieľať.


Počúvanie je mocný nástroj, takže najmä v tento deň sa uistite, že počúvate svoj vnútorný aj vonkajší svet – ktovie, aké správy a postrehy môžete získať...NUMEROLÓGIA 1111: 11. november 2023

Slávny čas 11/11! Špeciálny deň pre mnohých! Tento deň nesie v sebe mocnú vibráciu číselného kódu 1111, čo reprezentuje Majstrovské číslo, ale tiež mocné Anjelské číslo.


Ak existuje niečo, čo chcete manifestovať alebo želanie, ktoré chcete urobiť, toto je deň, kedy vaše úsilie a zámery budú mnohonásobne posilnené!


1111 zvyšuje našu schopnosť vytvárať a zanechávať odtlačok na tapisérii, ktorá je celým životom. Tiež to naznačuje, že sme v dokonalej harmónii a v súlade s celou prírodou.


Z tohto stavu zosúladenia je pre nás jednoduchšie cítiť sa uzemnení a spojení s naším životom tu na Zemi, ale aj s mágiou a múdrosťou vyšších sfér.


11. november je tiež mimoriadne silným dňom na otvorenie srdca a posilnenie energie vášho srdcového poľa.


Ak sa cítite zablokovaní, pokiaľ ide o záležitosti srdca, alebo ak sa snažíte spojiť s túžbou svojho srdca, stanovte si zámer a požiadajte svojich Anjelov alebo duchovných sprievodcov, aby vám pomohli uvoľniť akékoľvek bloky, ktoré už nie sú potrebné na vašej Ceste životom.Počas celého dňa sa snažte vedome udržiavať svoje srdce otvorené a vo vibrácii lásky, porozumenia, odpustenia a súcitu, najmä voči sebe!


Ak chcete niečo pritiahnuť, manifestovať alebo vytvoriť vo svojom živote, je to tiež silný deň na modlitbu, rituálnu prácu, ale aj na konanie.Zamyslite sa nad niečím, čo chcete manifestovať a prituahnuť do svojho života, a potom urobte tri nasledovné kroky (aj keď sú malé), aby ste to premenili na skutočnosť...


RITUÁL AKTIVÁCIE MAJSTROVSKÉHO ČÍSLA 1111

Najlepším dňom pre tento rituál je 11. november (optimálne 11:11 hod.). Náhradné dni na vykonanie tohto rituálu: 1., 10., 28. a 29. novembra.


Ak chcete zvýšiť účinky tohto rituálu, začnite riadenou meditáciou, ktorá vás spojí s vašim Vortexom (magickým vibračným miestom, kde sú uložené všetky vaše sny a túžby odo dňa, kedy ste sa narodili) alebo posvätným miestom v srdci. Na Youtube alebo Spotify nájdete mnohé inšpirácie, nechajte sa viesť svojou vlastnou intuíciou pri výbere.


Ak sa cítite komfortne s AJ, pripájam moju obľúbenú meditáciu, ktorá vo vás bezpochyby spustí mocné procesy aktivácie.


Krok 1: Po skončení meditácie sa pohodlne usaďte a začnite voľne písať 11 minút o všetkých veciach, ktoré otvárajú vaše srdce a prinášajú vám radosť do vášho života. To môže zahŕňať veci, ktoré vám momentálne prinášajú radosť, alebo veci, ktoré chcete do svojho života manifestovať v budúcnosti. Keď píšete plynule, myšlienkou je pokračovať v písaní bez toho, aby ste pero zdvihli z papiera, takže si dovoľte písať čokoľvek, aby ste pero udržali v pohybe. Táto technika sa zvykne označovať ako tzv. automatické písanie.


Krok 2: Prejdite si očami všetko, čo ste počas tých 11 minút napísali, a zvýraznite všetky kľúčové činnosti alebo slová o pocitoch, ktoré sú pre vás dôležité. Tieto slová a/alebo aktivity vám poskytnú informácie o tom, kam potrebujete zamerať svoju energiu a čas.


Krok 3: Vyberte si 3 slová alebo činnosti, ktoré vo ás vyvolávajú najlepší pocit, ktoré s vami práve teraz najviac rezonujú, a potom si ich zapíšte na samostatný list papiera. Teraz si položte ruku na srdce a opakujte pre každé slovo / činnosť osobitne:


"Dávam si povolenie cítiť/robiť (sem vložte pocit/činnosť). Dávam si povolenie vniesť viac tejto energie do môjho života od dnešného dňa. A tak to je."


Krok 4: Teraz zatvorte oči a predstavte si, ako by váš život vyzeral, keď doň vnesiete všetku túto krásnu energiu. Predstavujte si svoj život, akoby ste už dosiahli všetko, čo chcete, precíťte naplno to šťastie a radosť. Meditujte nad týmto obrazom / víziou 11 minút.


Krok 5: S ohľadom na svoju víziu napíšte jasný zámer toho, čo chcete vo svojom živote manifestovať. Skúste jednou vetou výstižne zachytiť, aké emócie, pocity a veci chcete do svojho života vniesť. To vám pomôže vyslať jasné želanie do Vesmíru. Pri písaní použite svoje zámery v prítomnom čase /akoby sa to už dialo/. Tu je niekoľko príkladov:


"Prinášam do môjho života uvoľnenejšiu a pokojnejšiu energiu, cítim sa zosúladený/-á a spojený/-á s mojou najvyššou cestou."

"Dávam si povolenie prebudiť svoje vnútorné dieťa, byť hravým a opäť precítiť hravosť, ľahkosť a radosť vo svojom živote."

"Načúvam a ctím si svoju intuíciu, aj vďaka nej napredujem vo svojej kariére a prinášam do svojho života viac hojnosti a finačnej slobody."

"Otváram svoje srdce novej láske a s radosťou zdieľam svoje nové, naplňujúce spomienky s ostatnými."


Pokiaľ ide o váš zámer, neexistuje žiadne správne alebo nesprávne, skúste ho formulovať pozitívne, a ako už bolo vyššie spomenuté, v prítomnom čase. Akonáhle máte svoj zámer zapísaný, niekoľkokrát ho vyslovte nahlas, a uschovajte niekde, kde ho môžete pravidelne vidieť. Skvelým tipom je napríklad mať tento kúsok papiera buď nalepený na skrini / stene, oproti posteli, alebo si ho zložte a vložte do vrecka oblečenia, ktoré pravielne nosíte /vždy, keď vložíte ruku do vrecka sa aktivuje vaša myseľ a bunková pamäť ohľadom tohto zámeru./


Krok 6: Umiestnite svoje ruky do polohy modlitby, poďakujte svojmu tímu duchovným sprievodcov a zatvorte rituál nasledovnou /alebo inou ľubovoľnou pozitívnou/ afirmáciou:


„Som zosúladený/-á, som v Jednote so všetkým, čo kedy bolo, je a bude, a vytváram svoj život na najvyššej Ceste Osudu, kde sú naplnené všetky túžby a priania môjho srdca. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem."


Váš rituál je dokončený...Verím, že vás tento príspevok niečím inšpiroval a povzbudil na vašej Ceste k manifestácii najvyššieho poslania vašej duše.


Požehnaný November nám všetkým prajem!!!


Tento príspevok je k dispozícii zDARma všetkým, preto ak sa vám páčia moje príspevky a chcete podporiť mojú prácu, môžete ma symbolicky POZVAŤ NA KÁVU. Ďakujem❤️😇♀🙌🏼


S Láskou,

NUMEROLÓGIA 1111: NOVEMBER & AKTIVAČNÝ MANIFESTAČNÝ RITUÁL MAJSTROVSKÉHO ČÍSLA 11/11
Prechádzate náročným obdobím a radi by ste získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE (od narodenín do narodenín), a ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše? Objednajte si svoj osobný výklad TAROTOVÉHO ARCHETYPU & OSOBNEJ VIBRÁCIE ROKA >> Bližšie info v časti ONLINE SLUŽBY


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page