top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

KONJUNKCIA SLNKO & JUPITER APRÍL 2023: NAJŠŤASTNEJŠÍ DEŇ V ROKU + MANIFESTAČNÝ RITUÁL A AFIRMÁCIE

Konjunkcia Slnka a Jupitera je významná astrologická udalosť, ktorá má hlboký duchovný význam. V astrológii Slnko predstavuje náš zmysel pre seba, naše ego a našu vitalitu, zatiaľ čo Jupiter je známy ako planéta expanzie, rastu a hojnosti. Keď sa tieto dve planéty spoja, verí sa, že vytvárajú silné zosúladenie energie, ktoré môže mať hlboký vplyv na náš spirItuálny I osobnostný rast. Duchovne je spojenie Slnka a Jupitera vnímané ako čas veľkej príležitosti pre rast a expanziu. Je to čas stanoviť si odvážne zámery, zariskovať a ísť za svojimi snami s dôverou a nadšením. Energia tohto spojenia je optimistická, povznášajúca a inšpirujúca, a napomáha zvýšiť naše sebavedomie a povzbudzuje nás k odvážnym krokom smerom k naplneniu našich cieľov. Toto spojenie je tiež úzko prepojené s hojnosťou, prosperitou a šťastím. Energia vzájomného spojenia Slnka a Jupitera prináša umocnený potenciál manifestovať bohatstvo, úspech a šťastie v našich životoch. Toto je čas byť otvorení a vnímaví k novým príležitostiam a dôverovať Vesmíru, že nás povedie k nášmu najvyššiemu dobru. Celkovo možno povedať, že duchovný význam spojenia Slnka a Jupitera spočíva v raste, expanzii a hojnosti. Je čas zamerať sa na svoje ciele, aktívne konať smerom k svojim snom a dôverovať Vesmíru, že nás na ceste povedie a podporí. Ako na to? Pokračujte ďalej v čítaní, a dozviete sa všetko potrebné. Nájdete tu aj manifestačný rituál, afirmácie a najlepšie krištály pre manifestačnú prácu v rámci konjukcie Slnka a Jupitera...

KONJUNKCIA SLNKA & JUPITERA APRÍL 2023: NAJŠŤASTNEJŠÍ DEŇ V ROKU + MANIFESTAČNÝ RITUÁL A AFIRMÁCIE

Spočítajte svoje šťastné hviezdy, milovaní, pretože 12. apríla 2023 (vrchol tejto konjukcie nastáva v skorých ranných hodinách o 00:06 hod.) máme osudové stretnutie Slnka a Jupitera. Energia tohto spojenia potrvá niekoľko nasledujúcich dní...


Tradične v astrológii je tento deň známy ako najšťastnejší deň v roku, kedy môžeme dostať nejaké dobré správy alebo dar hojnosti z Vesmíru, avšak na intuitívnej úrovni je v hre niečo hlbšie.


Vo všeobecnosti možno konjunkciu Slnka a Jupitera vnímať ako silné astrologické zarovnanie, ktoré predstavuje energiu expanzie, rastu a hojnosti. Jupiter je planéta expanzie, optimizmu a vyššieho učenia sa, zatiaľ čo Slnko je symbolom života, vitality a vedomia.


ZAROVNANIE SLNKA A JUPITERA V BARANOVI 2023

Keď sa tieto dve nebeské telesá spoja v Baranovi, znamení spojenom s vodcovstvom, podnikateľským snažením, novými začiatkami a kvantovými skokmi vo viere, prinášajú so sebou pocit obnovenej energie, sebadôvery a motivácie ísť za svojimi cieľmi a ašpiráciami. Baran je tiež spájaný s odvahou a nezávislosťou, takže toto spojenie nám môže tiež poskytnúť novú príležitosť vstúpiť do svojej moci a prevziať kontrolu nad svojimi životmi.


Venujte pozornosť znameniam a indíciám, ktoré k vám Vesmír v tento deň vysiela, pretože nikdy neviete, aké žiarivé nové príležitosti alebo úžasné správy sa môžu objaviť!


Z hľadiska spirituality by sa toto spojenie dalo vnímať ako čas na sústredenie sa na osobný rast a rozvoj, preskúmanie starých presvedčení a zavedenie nových, konštruktívnejších presvedčení, a rozširovanie vlastného Vedomia. Jupiter je často tiež spájaný s duchovným rastom a hľadaním vyššieho zmyslu a účelu, zatiaľ čo Slnko predstavuje svetlo Vedomia a uvedomenia. Preto môže toto nádherné vesmírne zosúladenie poskytnúť duchovným hľadačom silnú energiu a podporu v tom, aby sa hlbšie ponorili do svojich každodenných praktík a možno preskúmali nové Cesty duchovného rastu a rozvoja.


Aj keď je stretnutie Jupitera so Slnkom krásnym a pozitívnym aspektom, funguje aj ako pripomienka na rozšírenie a zvýraznenie tých oblastí nášho života, ktoré potrebujú v tomto období nejakú extra pozornosť a lásku. Stretnutie Jupitera so Slnkom môže tiež odhaliť a stiahnuť oponu tam, kde nevyužívame svoj plný potenciál.JUPITER: PLANÉTA EXPANZIE

Jupiter je astrológii považovaný za šťastnú planétu, no okrem toho je označený aj za planétu expanzie. Môže rozšíriť a zdôrazniť veci, ktoré sú v našich životoch dôležité resp. kľúčové, aby sme im venovali väčšiu pozornosť.


Slnko predstavuje úplné jadro toho, kým sme, takže keď sa Jupiter a Slnko zosúladia v tejto nádhernej konjunkcii, toto spojenie má tendencie rozširovať aj jednotlivé časti nás samých, pomáha otvárať nové dary a talenty a ukázať Cestu alebo nový smer, ktorým sa môžeme vydať, aby sme sa viac priblížili k naplneniu nášho plného potenciálu.


Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page