top of page
© Copyright

J.O.VE ~ Jewels Of Venus
Poklady Venuše

J.O.VE - Poklady Venuše www.jove.sk

Spirituálne Prebúdzanie, Vedomý Život, Astrológia, Numerológia, Starobylé i Novodobé Rituály, Mystika & Mágia v Každodennom Živote

J.O.VE - Poklady Venuše www.jove.sk
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Etsy

DUCHOVNÉ PREBUDENIE & VEDOMÝ ŽIVOT

Duchovné prebudenie je proces objavovania a spájania sa s naším pravým Ja a božskou energiou, ktorá nás obklopuje. Zahŕňa posun vo Vedomí a prehĺbenie nášho povedomia a pochopenia sveta okolo nás.

Cesta duchovného prebudenia je častokrát veľmi transformačná, no vedie k väčšiemu naplneniu, hlbšiemu prežívaniu života a následne k šťastiu a prosperite v živote. Praktizovaním vedomého života sa vieme rýchlejšie naladiť na prítomný okamih a hlbšie si uvedomovať krásu a hojnosť, ktoré nás obklopujú.

 

Vďaka duchovnému prebúdzaniu sa dokážeme efektívnejšie zbaviť obmedzujúcich presvedčení a negatívnych myšlienkových vzorcov, ktoré nás brzdia v našom rozvoji, a následne si vypestovať hlbší zmysel pre cieľ a význam nášho života.

Podstatou duchovného prebudenia je poznanie, že sme všetci navzájom prepojení a že naším životným cieľom je slúžiť vyššiemu dobru. Žiť vedome znamená uvedomovať si v každom momente, čo konzumujeme svojimi myslami, čo vysielame svojimi myšlienkami a činmi, a vedome spoluvytvárať život, ktorý túžime žiť, a nielen nechať sa unášať prúdom okolností života. Keď sa napojíme na túto vyššiu tvorivú energiu, otvoríme sa nekonečným možnostiam hojnosti Vesmíru, osobného rastu, uzdravenia a transformácie.

Na dosiahnutie tejto úrovne duchovného prebudenia je nevyhnutné žiť vedomý a uvedomelý život. Vyžaduje si to, aby sme boli čo najviac prítomní v každom danom okamihu, pestovali si zmysel pre vďačnosť a uznanie za všetko, čo máme vo svojom živote, a aby sme sa dokázali vzdať vecí, ktoré nám už viac neslúžia.

Keď takto žijeme, prirodzene priťahujeme do svojho života väčšie šťastie a prosperitu. Začíname si viac uvedomovať všetky skvelé príležitosti a požehnania, ktoré nás obklopujú, a otvárame sa tak samotnej hojnosti Vesmíru. Cieľom života je napokon zažiť plnosť života a dosiahnuť svoj najvyšší potenciál. Prijatím duchovného prebudenia a vedomým/uvedomelým životom môžeme tento cieľ dosiahnuť a žiť šťastný a naplnený život.

 

Vydajme sa teda spolu na túto Cestu s otvoreným srdcom a mysľou a prijmime mocnú transformačnú silu duchovného prebudenia. Táto Cesta zrejme nebude jednoduchá, ale jej výsledok určite bude stáť za to...

J.O.VE - Poklady Venuše www.jove.sk

Ďakujeme za Vašu dôveru! Váš eBook je už pripravený. Stiahnete si ho prostredníctvom linku vo Vašom maili (skontrolujte pre istotu aj priečinok Reklamy:).

Bonus/