top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
VENUŠA V BLÍŽENCOCH 2024: ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU ~ ČAS NADVÄZOVANIA NOVÝCH INTELEKTUÁLNYCH VZŤAHOV + MOCNÉ AFIRMÁCIE
© Copyright

VENUŠA V BARANOVI APRÍL 2024: SPOCHYBŇOVANIE MAINSTREAMOVÝCH VZŤAHOV & ZNOVUOBJAVENIE SEBA SAMÝCH + NAJLEPŠIE KRIŠTÁLY A DENNÍKOVÉ VÝZVY

Updated: Apr 29

5. apríla o 06:00 hod. Venuša opúšťa znamenie Rýb a vstupuje do znamenia Barana, ktorým už aktuálne prechádza Slnko, Merkúr, Cheirón a Severný uzol. Bohyňa lásky a hodnôt zostane v znamení Barana až do 29. apríla a pozýva nás na cestu osobného a vzťahového sebapoznávania, pričom nás inšpiruje k tomu, aby sme preskúmali, kým skutočne sme vo vzťahoch, ale aj mimo nich. Tento tranzit je mimoriadne dôležitý pre tých, ktorí sa narodili s osobným umiestnením v kardinálnych znameniach (Baran, Rak, Váhy a Kozorožec), a najmä pre osoby s natálnou Venušou v Baranovi, ktoré zažijú tzv. návrat Venuše, čas obnovy svojho milostného života, spoločenských kruhov, hodnotového systému a svojho vzťahu k peniazom. Tí, ktorých najviac osobne ovplyvní Venuša v Baranovi, budú mať šancu prijať svoju individualitu, uctiť si svoju túžbu po nezávislosti a nájsť spôsob, ako naplniť svoju potrebu slobody i potrebu spojenia. Venuša v Baranovi nás vo všeobecnosti všetkých vyzýva, aby sme nanovo zadefinovali svoj vzťah k hojnosti a bohatstvu. Energia Barana podporuje iniciatívu, akčnosť a asertivitu a nabáda nás k odvážnym krokom smerom k zhmotneniu našich túžob. Počas tohto tranzitu sa môžeme všetci cítiť povzbudzovaní k tomu, aby sme šli za svojimi cieľmi sebavedome a odhodlane, dôverujúc svojej schopnosti vytvoriť hojnosť vlastným úsilím. Je však nevyhnutné dávať si pozor na impulzívne výdavky alebo finančné rozhodnutia, pretože energia Barana môže niekedy viesť k ľahkovážnosti. Namiesto toho nás nabáda, aby sme si pestovali pocit vlastnej hodnoty a sebaúcty, ktorý presahuje materiálne bohatstvo, a uvedomili si, že skutočná hojnosť pramení z vnútorného naplnenia a súladu s naším autentickým Ja. Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné o tom, ako Venuša v Baranovi ovplyvní počas najbližších týždňov náš vzťah k sebe samým, k ľuďom okolo nás, ako aj naše vnímanie hojnosti a skutočných hodnôt...


VENUŠA V BARANOVI APRÍL 2024: SPOCHYBŇOVANIE MAINSTREAMOVÝCH VZŤAHOV & ZNOVUOBJAVENIE SEBA SAMÝCH + NAJLEPŠIE KRIŠTÁLY NA PRÁCU

Art by Emilia Nora Elina


Tranzit Venuše z Rýb do Barana: Znovuobjavenie seba samých a našich vzťahov

V astrológii je Venuša planéta spojená s tým, ako milujeme a ako si želáme byť milovaní, s tým, čo si vážime, ako si vážime sami seba, s naším vzťahom k peniazom, pôžitkom a zmyselnosti.


Vo vzťahoch nás Venuša v Baranovi vyzýva, aby sme prijali svoju individualitu a presadili svoje potreby a túžby. Energia Barana sa vyznačuje nezávislosťou, spontánnosťou a ochotou riskovať, čo nás nabáda pristupovať k vzťahom s väčšou odvahou a autenticitou.


Počas tohto tranzitu sa môžeme všetci bezohľadu na znamenia zverokruhu v našom osobnom horoskope cítiť priťahovaní k vzťahom, ktoré nám umožňujú slobodne a naplno byť samými sebou bez toho, aby sme museli robiť kompromisy vo svojej identite alebo hodnotách.


Môžeme si tiež nanovo zadefinovať svoje priority a hranice vo vzťahoch a vyhľadávať vzťahy, ktoré si ctia a podporujú náš osobný rast a sebavyjadrenie. Je však nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi nezávislosťou a spojením a zabezpečiť, aby naše vzťahy zostali vzájomne naplňujúce a rešpektujúce autonómiu toho druhého.


Tranzíty Venuše nám vo všeobecnosti ukazujú kolektívne trendy v našej orientácii na všetko "venušinské", informujú nás o potenciálnych zmenách v našich vzťahoch, hodnotách, zmyselných túžbach a finančných návykoch.


Putovanie Venuše cez Ryby zdôraznilo našu túžbu po ideálnej romantike, túžbu zhmotniť naše romantické sny a duchovné vízie, ako aj našu schopnosť nadväzovať vzťahy s druhými z miesta úcty a oddanosti. Tento tranzit nám pripomenul úlohu vzťahov ako katalyzátorov rastu Duše, zdôraznil riziká stratenia sa vo fantázii a nekonečnom hľadaní ideálu a zároveň nás povzbudil, aby sme preskúmali svoje spojenie s niečím väčším, než sme my sami.


Venušin začiatok nového cyklu cez zverokruh prináša obnovu a renováciu do nášho romantického a finančného života. Po tom, čo Venušina cesta cez znamenie Rýb zvýšila našu schopnosť súcitu a empatie, Venušin vstup do znamenia Barana opäť upriamuje pozornosť na nás samých, naše potreby a túžby, a ponúka nám príležitosť znovu objaviť seba samých aj naše vzťahy.


Tento tranzit nás teda inšpiruje k tomu, aby sme objavili, kým sme ako jedinečné osobnosti, namiesto toho, aby sme sa uspokojili s tým, že nás definuje naša úloha v našich spoločenských, rodinných a romantických vzťahoch.


💡TIP: Ak vás priťahuje téma prebúdzania skutočnej lásky, vedomých vzťahov či posvätného ženstva, pozrite si obsah môjho Online programu >> PREBÚDZANIE VNÚTORNEJ BOHYNE PROSTREDNÍCTVOM ARCHETYPU VENUŠE.


Nájdete tam praktické nástroje na určenie natálnej Venuše a hotové rozbory k stiahnutiu k jednotlivým významom tranzitu Venuše pre hlbšie pochopenie vašich vrodených potrieb, vašej túžbe po spojení s konkrétnym typom človeka, ako aj jedinečných prejavov smerom k hojnosti, kreativite a vášni... nechýba ani časť ohľadom posvätnej praxe tantry pre vaše znamenie Venuše ⤵️


Online program PREBÚDZANIE VNÚTORNEJ BOHYNE PROSTREDNÍCTVOM ARCHETYPU VENUŠE

Venuša v Baranovi: Spochybňovanie hlavných modelov vzťahov

Keďže Venuša vládne opačnému znameniu na kolese zverokruhu, Váham, hovorí sa, že keď putuje cez Barana, je v škodlivom postavení. Tieto energie môžu byť náročné na prelínanie: Venuša chce byť láskavá a milá, no Baran nemá žiaden filter, Venuša túži po spojení a Baran požaduje slobodu, Venuša chce mier a Baranovi vládne Mars, boh vojny. Keď sú planéty v detrikte, máme jedinečnú šancu naučiť sa akceptovať a prijať paradoxy vo svojom vnútri a nájsť jedinečné riešenia, ktoré nám vyhovujú.


Planéty prechádzajúce znameniami, ktoré sú pre ne nepohodlné, vždy prinášajú zaujímavé výzvy a príležitosti na učenie: inšpirujú nás robiť veci inak a spochybňovať bežné štandardy, normy a očakávania spoločnosti. Venuša v Baranovi nie je výnimkou: tento tranzit nás vyzýva, aby sme skúmali iné spôsoby vzťahov s druhými, iné hodnotové systémy a iné spôsoby vnímania bohatstva a hojnosti, inšpiruje nás k objavovaniu ciest a možností, ktoré nie sú naučené alebo nám nie sú vzorom.


Kým je Venuša v Baranovi, máme príležitosť pozorovať všetky obavy, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s vnímanou stratou individuality, slobody a nezávislosti v dôsledku investovania väčšieho množstva energie do našich vzťahov. Máme šancu precvičiť si vytváranie spojení, ktoré nám umožnia mať priestor, ktorý potrebujeme, naučiť sa lepšie identifikovať a vyjadrovať svoje potreby a túžby a pozorovať, čo sa deje v našich vzťahoch, keď nerobíme kompromisy v otázke našej autenticity.
Venuša v aspekte na Pluto a lunárne uzly

Krátko po vstupe do znamenia Barana, 6. apríla, Venuša vytvorí sextil s Plutom vo Vodnárovi. Toto harmonické zosúladenie nás inšpiruje k prehĺbeniu tých vzťahov, na ktorých nám záleží, a podporuje našu ochotu dovoliť, aby nás naše spojenia s druhými ľuďmi pretvárali. Sextil Venuše a Pluta naznačuje, že sa zvyšuje naša túžba po vášni a intenzite, ale aj uvedomenie si, kedy je intenzita zdravá a kedy nie. V tomto období bude možné lepšie pochopiť dynamiku moci vo vzťahoch.


Počas svojej cesty Baranom Venuša 17. apríla prejde cez severný uzol Mesiaca a zároveň sa postaví do opozície s južným uzlom Mesiaca. Venuša je planetárnou vládkyňou Južného uzla, ktorý je teraz vo Váhach, preto je toto zosúladenie mimoriadne dôležité.


Konjunkcia Venuše so Severným uzlom naznačuje, že na to, aby sme sa v tomto období posunuli na ceste vývoja našej Duše, možno budeme musieť zopakovať známy vzťahový vzorec, aby sme si lepšie uvedomili, čo ho spôsobuje, a úplne sa od neho oslobodili.


Prechod týmto procesom s jasným pochopením toho, čo sa deje, namiesto nutkavého opakovania známych rozhodnutí má potenciál naučiť nás niečo, čo nám pomôže cyklus úplne uzavrieť a oslobodiť sa od neho.

Venuša v konjunkcii s Cheirónom v Baranovi: Zlomový bod na našej ceste k uzdraveniu

Venuša prejde 21. apríla cez Cheiróna v Baranovi. Približne v tomto čase môžeme zažiť zlomový bod na našej ceste liečenia, ako aj v procese, ktorý naštartovala predchádzajúca konjunkcia medzi Venušou a Lunárnymi uzlami.


Konjunkcia Venuše s Cheirónom prináša pozornosť na zranenia spojené s naším vzťahovým životom, sebaláskou, sebaúctou, pocitom, že sme milovaní, a vnímavosťou, ako aj na zranenia, ktoré nám bránia prejavovať hojnosť a dovoliť si užívať život a cítiť radosť.


Najmä počas niekoľkých dní pred presnou konjunkciou sa tieto rany môžu opäť otvoriť a "krvácať" silnejšie ako zvyčajne: môžeme sa vrátiť k zážitkom opustenia, odmietnutia alebo zrady a mať šancu zbaviť sa starej bolesti. Prístupné budú prelomové momenty na našej ceste k uzdraveniu a nová úroveň uvedomenia si toho, kde sa nachádzame.


Venuša v Baranovi: Nasledovanie rytmu nášho vlastného bubna

Počas nadchádzajúcich týždňov sa môžeme cítiť priťahovaní k impulzívnejším a spontánnejším výdavkom a radšej sa rozhodneme žiť v danom okamihu, než sa starať o budúcnosť. Venušin vstup do znamenia Barana znamená zvýšenie našej ochoty investovať do seba, do svojich túžob a do našej cesty za osobnou aktualizáciou. Tento tranzit odráža zvýšenie našej tendencie vážiť si nezávislosť, individualitu a slobodu.


Venuša v Baranovi nás inšpiruje k tomu, aby sme nasledovali rytmus vlastného bubna, znovu sa spojili so svojou spontánnosťou a inštinktom a pozorovali, čo sa deje v našich vzťahoch s druhými, keď prehlbujeme spojenie so svojím autentickým Ja a odvažujeme sa ho vyjadriť.


Putovanie Venuše Baranom nám ponúka príležitosť preskúmať náš vzťah ku konfliktom a zdokonaliť našu schopnosť prejaviť sa s vedomím v každom konflikte, ktorý sa môže vyskytnúť. Tento tranzit nám pripomína, že nezhody alebo konfrontácie vo vzťahoch jednoducho predstavujú pozvánky na prehĺbenie našej schopnosti intimity a na to, aby sme sa o sebe a o druhých dozvedeli viac.
Krištáľový tip pre Venušu v Baranovi 2024: Zelený avanturín

Tento nádherný zelený krištál je ideálny na využitie energie tohto tranzitu, pretože spája rast, hojnosť a rovnováhu Venuše s optimizmom, nadšením a chuťou do života Barana. Je to krásny kameň, ktorý vám pomôže zbaviť sa starých zvykov a vzorcov a vykročiť do nového života.


Zelený avanturín prináša veľké šťastie pri manifestovaní peňazí (údajne aj pri výhre v hazardných hrách:) alebo pri získaní dobrých správ, v ktoré ste dúfali. Je to upokojujúci a aktivizujúci kameň zároveň a môže vám pomôcť zbaviť sa hnevu, frustrácie a podráždenia, ktoré môžu vzniknúť vďaka energii Barana, a namiesto toho využiť jeho vodcovské vlastnosti a otvorenosť, aby ste vystúpili zo svojej komfortnej zóny a prežívali život.


Je to kameň, ktorý je v histórii známy tým, že do popredia vášho života prináša pozitivitu a prosperitu, takže môžete bežať priamo cez všetky prekážky a priamo k svojim cieľom s dôverou a radosťou v srdci. Použite ho počas tohto tranzitu, aby vám pomohol vymaniť sa zo starých strachov a reakcií a odvážne vykročiť do väčšej sebaúcty, sebalásky a sebarealizácie.
Podnety do denníka pre tranzit Venuše v Baranovi

Tu je niekoľko podnetov do denníka prispôsobených tomuto tranzitu Venuše v Baranovi:


Sebapoznávanie:

 • Ako definujem svoju individualitu a jedinečnosť?

 • Aké sú moje základné hodnoty a ako ovplyvňujú moje konanie a rozhodnutia?

 • V ktorých oblastiach svojho života sa cítim najviac posilnený/á a sebavedomý/á?

 • Aké obavy alebo neistoty sa objavujú, keď uvažujem o odvážnejšom presadzovaní svojich potrieb a túžob?


Úvahy o vzťahoch:

 • Ako vyjadrujem svoju autenticitu vo svojich vzťahoch?

 • Akú úlohu zohráva v mojich vzťahoch nezávislosť a ako ju vyvažujem s potrebou spojenia?

 • Existujú v mojich vzťahoch nejaké vzorce alebo dynamika, ktoré by som chcel/a zmeniť alebo ďalej skúmať?

 • Ako môžem vo svojich vzťahoch asertívnejšie komunikovať svoje potreby a hranice?


Hojnosť a sebaúcta:

 • Ako definujem hojnosť nad rámec materiálneho bohatstva?

 • Aké presvedčenia alebo postoje zastávam o svojej hodnote a toho, čo si zaslúžim?

 • Ako si môžem vypestovať hlbší pocit vlastnej hodnoty, ktorý nie je závislý od vonkajšieho potvrdenia alebo úspechov?

 • Aké kroky môžem podniknúť, aby som zosúladil/a svoje konanie so svojimi hodnotami a cieľmi v snahe dosiahnuť hojnosť?


Odvaha a konanie:

 • Aké sny alebo túžby sa zdráham uskutočniť kvôli strachu alebo neistote?

 • Ako si môžem vypestovať väčšiu odvahu a odolnosť voči výzvam alebo neúspechom?

 • Aké kroky môžem podniknúť, aby som vystúpil/a zo svojej komfortnej zóny a prijal/a nové príležitosti?

 • Ako sa cítim, keď podnikám odvážne a rozhodné kroky smerom k svojim cieľom?


Prijatie autenticity:

 • Aké aspekty seba samého/ej mám tendenciu v určitých situáciách skrývať alebo potláčať?

 • Ako môžem plnšie prijať a osláviť svoje jedinečné vlastnosti a "zvláštnosti"?

 • Akým spôsobom si môžem viac uctiť svoje pravé Ja v každodennom živote a v interakciách s ostatnými?

 • Aké činnosti alebo zážitky mi prinášajú pocit radosti a naplnenia, keď sa im venujem autenticky?


Tieto podnety môžu slúžiť ako východisko pre hlbšiu sebareflexiu a skúmanie vašich potrieb a základných hodnôt v súlade s vašou cestou Duše počas prechodu Venuše v Baranovi...


Požehnaný tranzit Venuše znamením Barana nám všetkým prajem...


Viac o ďalších významných tranzitoch mesiaca apríl sa dozviete v príspevku ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ APRÍL 2024: VSTUPUJEME DO NAJINTENZÍVNEJŠIEHO MESIACA ROKU ~ UPREDNOSTENIE RASTU NAD POHODLÍM.


S Láskou,

VENUŠA V BARANOVI APRÍL 2024: SPOCHYBŇOVANIE MAINSTREAMOVÝCH VZŤAHOV & ZNOVUOBJAVENIE SEBA SAMÝCH + NAJLEPŠIE KRIŠTÁLY A DENNÍKOVÉ VÝZVY
Ak túžite pomôcť s objavením svojho poslania na Zemi, prečo ste sa rozhodli inkarnovať práve v tomto čase, aké dary si sebou nesiete, aké lekcie ste sa rozhodli v tomto živote riešiť, objednajte si svoju online konzultáciu pod názvom KARMICKÁ ASTROLÓGIA & CESTA DUŠE. Podrobné info nájdete v časti >> ONLINE SLUŽBY.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page