top of page
POKLADY VENUŠE Blog
SPLN MESIACA V ŠKORPIÓNOVI APRÍL 2024: TRANSFORMÁCIA PODVEDOMÝCH VZORCOV & OSVETLENIE TIEŇOV + DENNÍKOVÉ VÝZVY A KRIŠTÁLOVÝ TIP
FEMME FATALE: AKO SA STAŤ NEZABUDNUTEĽNOU ŽENOU & ŽIARIVÝM ARCHETYPOM BOHYNE /HĽADISKO TRADIČNEJ I DUCHOVNEJ PERSPEKTÍVY/
© Copyright

SEZÓNA BÝKA 2024: STABILITA A NÁDEJ UPROSTRED CHAOSU + HOROSKOP PRE JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA ZVEROKRUHU

V astrológii je Slnko naším stredom. Je to naša životná sila. Náš Duch. Naša skúsenosť. Ako Slnko prechádza každým z 12 znamení zverokruhu, prechádza aj tým, kým sme. Počas každého mesačného tranzitu skúmame rôzne terény a pozvania daného znamenia zverokruhu. Cítime to. Pohybujeme sa v ňom. Prežívame svet cez jeho optiku. Svojím spôsobom sa stávame vyjadrením tohto znamenia zverokruhu. 19. apríla 2024 o 16:00 hod. sa Slnko presunie do znamenia Býka. Našou úlohou v tomto období je spolupracovať s energiou Býka, aby sme sa ním stali, učili sa od neho a prežívali svet jeho optikou. Býk, ktorému vládne Venuša, je zemské znamenie. Vyzýva nás, aby sme si ctili fyzický svet, v ktorom sa nachádzame. Nie aby sme ho menili, ale aby sme sa doň ponorili, prijali ho a zamilovali si ho. Býk nás vťahuje do radosti zo života, do zmyslov nášho tela a do všetkých hmatateľných a zmyselných vecí. Ako vystupujeme z obdobia zatmení a vysokých prílivov transformácie, ktorými sme všetci nedávno prechádzali, a keď vystupujeme z ohnivého a rýchleho tempa, ktorým bola Sezóna Barana, obdobie Býka nás pozýva, aby sme spomalili, vstúpili vedome do svojho tela, priniesli bezpečie vlastnému bytiu a na chvíľu sa zamysleli nad tým, kam chceme ísť a ako chceme túto cestu prežívať. Zatiaľ čo Sezóna Barana mohla povzbudiť naše vášne, vízie a nápady na vlastné vnútorné znovuzrodenie, Sezóna Býka je miestom, kde sa pýtame, ako si túto iskru môžeme aj naďalej udržať? Ako môžeme túto myšlienku viac uzemniť? A ako sa môžeme svetom pohybovať spôsobom, ktorý ctí moje telo, myseľ, energiu? Ako môžeme budovať seba a svoj život spôsobom, ktorý bude udržateľný, príjemný a nebude nadradený môjmu vlastnému tempu, ale bude ho ctiť?

Sezóna Býka nás navracia späť k prírode. Bezpečiu, ktoré prináša. K spolupatričnosti, ktorú v nás povzbudzuje. Objatiu toho hmatateľného. Starostlivosti o naše telo a uctenia si cyklov prírody a ročných období. Býk a Venuša nám pripomínajú nespochybniteľnú pravdu o našej vlastnej hodnote. Do 20. mája 2024, kým bude Sezóna Býka 2024 trvať, vstupujeme teda do partnerstva so sebou samými, so svojím pocitom vlastnej hodnoty, so svojou vnútornou hodnotou a so svojou príslušnosťou k sebe samým, k tomuto životu a k tejto Zemi...


SEZÓNA BÝKA 2024: STABILITA A NÁDEJ UPROSTRED CHAOSU + HOROSKOP PRE JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA ZVEROKRUHU

Art by Emilia Nora Elina


Po nabitom začiatku nového astrologického roka (konkrétne po ceste Slnka cez Barana, nehovoriac o období plnom zatmení) je čas zastaviť sa a "privoňať si k ružiam", pretože do centra pozornosti sa dostáva Býk.


V období od 19. apríla do 20. mája 2024 sa atmosféra zmení na Venušinu kulisu, a my prejdeme do pokojnej a pozemskej ríše Býka. Toto astrologické obdobie nás vyzýva, aby sme spomalili, aby sme dokázali oceniť jednoduché životné radosti a napokon sústredili sa na pestovanie hlbšieho zmyslu pre stabilitu.


Kedy ste sa naposledy vyhrievali vo svojom pohodlí? Nechápte to zle - toto obdobie, ktorému vládne Venuša, nie je založené výlučne na hedonistickom užívaní si života; je predovšetkým o uzemnení sa a prítomnosti v danom okamihu. Takže otázku môžeme preformulovať: kedy ste si naposledy dovolili naplno relaxovať a užívať si útočisko svojho osobného priestoru? Pamätajte, archetyp Býka symbolizuje stabilitu a "vlastníctvo" človeka, a to tak v pozemskej, ako aj v duchovnej sfére.


Prijatie tejto energie nám umožňuje nájsť silu a zdroje vo svojom okolí a vytvoriť si hlbšie spojenie s podstatou toho, kým skutočne sme. Býk je stelesnením stability, spoľahlivosti a uzemnenia. Niet divu, že toto nebeské obdobie sa odohráva na vrchole jari, keď samotná príroda prekypuje plodnosťou a vitalitou. Tak ako nám zem pod nohami poskytuje pevný základ pre rast, aj obdobie Býka nás vyzýva, aby sme sa ukotvili vo svojich hodnotách a prijali hojnosť, ktorá nás obklopuje.


Pri uvažovaní o našom duchovnom rozvoji a ľudskej skúsenosti nás Venušina podstata Býka učí, aké dôležité je starať sa o svoje korene, ctiť si svoje fyzické telo a nachádzať hodnoty v hmatateľných aspektoch našej existencie. Ako múdry strážca Zeme nám pripomína, aby sme si vážili krásu prírodného sveta a našli pokoj v jednoduchých radostiach života. Viete, ktorý astrologický dom patrí Býkovi vo vašom osobnom horoskope? V tomto dome by ste sa mali zamerať na otázky stability, sebaúcty a vlastníctva.


Od Barana k Býkovi: Upevňovanie toho, čo sme začali, učenie sa prijímať

Zatiaľ čo Baran je jangové, mužské a kardinálne ohnivé znamenie, ktoré má iniciovať a viesť podľa pulzu túžby a inštinktu, Býk je jinové, ženské, zemské a fixné znamenie, ktoré sa má učiť prijímať, budovať, magnetizovať a zhmotňovať. Býk má do činenia s hmotou, s formou, s telom.


Kým Baran zodpovedá momentu narodenia, Býk zodpovedá momentu uvedomenia si, že sme živí, že máme telo a že musíme vytvoriť podmienky, ktoré umožnia nášmu telu prežiť, ktoré umožnia životu pokračovať. Z tohto dôvodu je Býk spojený s fyzickým aspektom sexuality a plodenia, ako aj so schopnosťou využívať svoje zdroje na vytváranie hojnosti a vytváranie základov pre život, na ktorých sa môže rozvíjať.


Prostredníctvom Býka sa učíme prijímať to, čo nám vesmír poskytuje, učíme sa udržiavať a pestovať hojnosť, učíme sa vytvárať nové zdroje múdrym využívaním tých, ktoré máme k dispozícii. Tento archetyp súvisí aj s naším vzťahom k peniazom, hojnosti a bohatstvu, s našou schopnosťou zhmotniť svoje vízie a upevniť to, čo sme začali vďaka ohnivému impulzu Barana.


Obdobie Býka prináša pozornosť na náš vzťah k telu a k pôžitkom. Je to výzva na obnovenie nášho spojenia s našimi jedinečnými darmi a talentami a na preskúmanie toho, ako môžeme svoje schopnosti uplatniť pri vytváraní zdrojov. Toto ročné obdobie je tiež príležitosťou zamyslieť sa nad našimi základnými hodnotami, všimnúť si, či sú naše životné rozhodnutia v súlade s nimi, alebo nie, a v prípade potreby ich upraviť. Túto tému ešte zvýrazní nadchádzajúci retrográdny cyklus Merkúra v znamení Býka, ktorý sa začne 21. apríla.Sezóna Býka 2024: Ostatné astrologické vplyvy

Tento rok... môžeme s istotou povedať, že Sezóna Býka sa začína s veľkou pompou! Po oficiálnom debute Slnka 19. apríla sa len dva dni potom Jupiter spojí s Uránom v dlho očakávanej konjunkcii. Táto vzácna udalosť - možno povedať, že jeden z najvýznamnejších astrologických aspekt roku 2024 - prinesie do našej fyzickej reality príval nadšenia, inovácií a celkový pocit stability. Očakávajte neočakávané, ale na obzore sú určite prekvapivé príležitosti a prelomové udalosti. Prijímanie zmien a myslenie mimo rámca je nevyhnutné, preto dovoľte tejto dynamickej synergii, aby vás poháňala vpred na neprebádané územie.


Jupiter obehne okolo Slnka pomerne rýchlo, za 12 rokov, kým Uránu to trvá pomaly, 84 rokov, takže Jupiter dobehne Urán každých 14 rokov. Tým sa vytvorí konjunkcia, čo je akési zosúladenie sa planét sa vo vesmíre, a to 21. apríla 2024 v Býkovi. Táto expanzívna energia sa vznáša v našom éteri celý rok a bude nás ovplyvňovať aj v nasledujúcich mesiacoch. No práve tento prvý týždeň vlády Býka dosiahne svoj vrchol.


V astrológii je Jupiter planétou nášho rastu a expanzie. Zväčšuje všetko, čoho sa dotkne, otvára nové príležitosti a zanecháva za sebou stopu nádeje a optimizmu. Urán je na druhej strane planéta individuality, oslobodenia a revolúcie.


Jupiter aj Urán sú vizionári. Sú to planéty, ktoré sa pozerajú dopredu. Svojou orientáciou na budúcnosť sa starajú o to, aby bol zajtrajšok lepší ako dnešok, otvárajú nové dvere a prijímajú nové potenciály. Toto kozmické stretnutie je aj našou výzvou, aby sme sa pozreli dopredu a privítali tô verziu seba, ktorá nám s láskavou podporou poklope na rameno, seba, ktoré je pripravené vykročiť s odvahou vpred, seba, ktorým sme pripravení sa stať.


Konjunkcia Jupitera s Uránom hovorí o témach úspechu, bezpečia vo vlastnom bytí a odvážnej individuality. Prehovára k tej časti nás, ktorá vie, že sme tu preto, aby sme boli sami sebou, úplne a bezpodmienečne, bez ohľadu na to, kým nám svet hovorí, že by sme mali byť. Hovorí o vnútornej revolúcii, v ktorej sa menej riadime svojou minulosťou a viac nás poháňa inšpirácia tým, kým sa stávame a ako si ctíme svoju vlastnú mágiu.


Prostredníctvom kozmických prílivov a odlivov nedávneho obdobia zatmení sme sa posúvali, menili, zbavovali starého, transformovali, uvoľňovali a znovuzrodili. Keď sa 21. apríla 2024 na našej oblohe spojí Jupiter s Uránom, stretneme sa s iskrou inovatívnej a hojnej novosti. V tomto momente všetok náš vnútorný pohyb, naša vnútorná transformácia začne dávať väčší zmysel, akoby nás viedol presne tam, kam si želáme ísť. Je to deň potenciálu hojnosti a optimizmu, ktorý v nás môže prebudiť niečo, čo sme tak veľmi pripravení zažiť.V čase transformačného Splnu v Škorpiónovi 24. apríla by táto lunácia mohla vyniesť na povrch hlboko zakorenené emócie a vyzvať vás, aby ste sa odvážne a úprimne postavili svojej tienistej stránke. Merkúr sa 25. tiež stane direktným, čo je vždy výhodou, ale bude to ešte lepšie! Od 29. apríla sa Venuša pripojí k Slnku v Býkovi (kde táto planéta bohyne lásky exaltuje), po ktorom bude 30. apríla nasledovať debut Marsu v Baranovi (znamenie vládcu planéty bojovníka). Táto magicky plodná synergia sa premietne do našej reality, vďaka čomu naše schopnosti manifestácie prudko vzrastú.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page