top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

RETROGRÁDNE PLUTO 2023: ČAS EVOLÚCIE, INTENZÍVNEJ TRANSFORMÁCIE & DUCHOVNÉHO RASTU + DENNÍKOVÉ VÝZVY

Updated: Jan 15

Len pred niekoľkými mesiacmi - presne 23. marca 2023 - bolo veľa radosti, pretože Pluto, planéta transformácie, konečne dorazila do humanitného znamenia Vodnára. Po viac ako 200-ročnej neprítomnosti v tomto znamení milujúcom spravodlivosť mala ohlásiť obdobie zmien, environmentalizmu a sociálnych reforiem. A teraz sa po necelých ôsmich týždňoch stáva retrográdnou. Všetci už zrejme veľmi dobre poznáme výzvy, ktoré so sebou prináša povestne známy retrográdny Merkúr, no retrográdne Pluto, to je iný príbeh, ktorý prináša svoje vlastné jedinečné situácie na riešenie. Počnúc 1. májom 2023 vstúpi Pán podsvetia do svojho vlastného kráľovstva, podsvetia v znamení Vodnára a neskôr aj Kozorožca, kým sa z neho 11. októbra 2023 opäť nevynorí, tentoraz s hlbšími poznatkami a nadobudnutou vnútornou múdrosťou. Nuž, nebolo teda veľa príležitostí na veľké spoločenské zmeny a ten malý pokrok, ktorý sa za toto krátke obdobie 8 týždňov tranzitu Pluta vo Vodnárovi dosiahol, môže byť potenciálne postavený na hlavu. Tento retrográdny tranzit Pluta pravdepodobne ani veľmi nepocítime na individuálnej úrovni, no môže mať zásadný vplyv obzvlášť na dianie v politike, aktivizmus a potenciálne aj revolúcie. Pluto ako vládca podsvetia, a planéta smrti a znovuzrodenia, má tendencie pôsobiť na hlbšie vrstvy nášho bytia. Predstavuje hlbšie aspekty psychiky, ako je moc, kontrola a transformácia. Keď je Pluto retrográdne, znamená to, že sa pri pohľade zo Zeme zdá, že sa na svojej dráhe pohybuje dozadu. Z duchovného hľadiska môže retrográdne Pluto naznačovať obdobie intenzívnych vnútorných úvah a transformácie. Môže to byť čas na opustenie starých vzorcov, správania a presvedčení, ktoré nám už viac neslúžia, a na prijatie nových spôsobov bytia, ktoré sú v súlade s naším skutočným cieľom a hodnotami. Môže to byť aj čas konfrontácie s našimi najhlbšími obavami a tieňovými aspektmi, aby sme ich vyniesli na povrch a mohli ich vyliečiť a integrovať. Retrográdne Pluto nás teda vedie k tomu, aby sme sa pozreli na všetky zásadné transformácie v našom živote, na to, čo odpadlo, čo povstalo a čo ešte stále pretrváva v tieni... v závere príspevku nájdete aj užitočné informácie o tom, ako efektívne pracovať s týmto tranzitom, ako bonus si taktiež môžete stiahnuť svoje denníkové výzvy.


RETROGRÁDNE PLUTO 2023: ČAS EVOLÚCIE, INTENZÍVNEJ TRANSFORMÁCIE & DUCHOVNÉHO RASTU + DENNÍKOVÉ VÝZVY

Art by Emilia Nora Elina


Počas retrográdneho tranzitu Pluta môžeme pociťovať nepohodlie alebo zvýšenú intenzitu, pretože na povrch môžu vyplávať staré rany, no v konečnom dôsledku je to naša jedinečná príležitosť na rast a transformáciu. Ak sa postavíme tvárou v tvár svojmu tieňovému Ja a prijmeme svoju vnútornú silu, môžeme z tohto obdobia vyjsť s oveľa hlbším pocitom sebauvedomenia, odolnosti voči "nepriazni osudu" a vnútornej sily.


JE PLUTO VÔBEC PLANÉTA?

Od roku 2006, keď bolo Pluto oficiálne preradené z kategórie "planéta" na kategóriu "trpasličia planéta", je každá diskusia o Plute v astrologickom priestore trochu bolestivá. V astronómii tak už nie je deväť planét v slnečnej sústave, ale len osem. V astrológii však o Plute stále hovoríme tak, ako sme to robili vždy, od roku 1930, keď bolo objavené.


Pluto je jednou z tzv. generačných planét, pretože jeho prechod znamením trvá od 12 do 31 rokov. Väčšina ľudí narodených v rokoch 1983 až 1995 má napríklad Pluto v znamení Škorpióna. Je to generácia s mnohými spoločnými črtami. Sú známi ako "Mileniáli" /Millennials/, majú podobné postoje k financiám, duchovnosti a zdraviu.


Ich akceptovanie ezoterického sveta možno pripísať ich Plutu v mystickom Škorpiónovi, napríklad v porovnaní s predchádzajúcou generáciou, Generáciou X narodenou v rokoch 1971-1983, ktorej Pluto bol vo vyrovnaných Váhach a ktorá nie je až tak úplne "zapredaná" alternatívnej spiritualite.


Táto planéta, ako už bolo vyššie spomenuté, vládne smrti a znovuzrodeniu. Masívne zmeny, politické revolúcie, posúvanie hraníc a pod. Na osobnej úrovni Pluto vládne zmenám, a keď urobí takýto významný posun, vieme, že je čas na osobnú metamorfózu.ČO SA DEJE, KEĎ JE PLUTO RETROGRÁDNE?

Keď sa o planéte hovorí, že je retrográdna, znamená to, že ju pozorovaním zo Zeme vnímame na oblohe, akoby sa vracala späť. Samozrejme, planéty sa nevracajú dozadu, ale rútia sa nekonečnou cestou po svojej osobnej Vesmírnej dráhe vpred. No keď sa na ne pozeráme z nášho miesta tu na Zemi, zdá sa, že ich smer sa mení.


Pluto "mení svoj smer" približne každých šesť mesiacov, takže jeho dopad nebude pre nás ničím neznámym. Je to ako hojdajúce sa kyvadlo, prinášajúce zásadné zmeny. Každá úspešná transformácia následne vyvoláva spätnú reakciu, takže keďže sa politické tendencie, či naše osobné smery hojdajú sem a tam, a otáčajú každých šesť mesiacov, zdá sa, že táto dôsledná šesťmesačná retrogradita je priam prirodzenou cestou nášho fungovania vo svete.


Keďže Pluto je samotnou planétou transformácie, keď je retrográdne, má tendencie obrátiť predmet transformácie. Preto je to dôležitý tranzit v astrologickom kalendári na rok 2023.


Ak ste sa napríklad stali vegánmi, počas retrográdneho Pluta môžete "zakopnúť" o pizzu s prosciuttom. Vlády, ktoré podpísali mierovú zmluvu, môžu počas retrogradity Pluta znova začať riešiť útok.


V roku 2022 bol Pluto retrográdne od 29. apríla do 8. októbra. Spomeňte si na tieto mesiace a pozrite sa, akým výzvam ste vtedy čelili - môžu sa pre vás zopakovať počas tejto súčasnej retrogradity Pluta.
RETROGRÁDNE PLUTO 2023

1. máj - Pluto sa stáva retrográdnym v znamení Vodnára

Retrográdne Pluto vo Vodnárovi môže mať silný duchovný význam, pretože Vodnár je znamenie spojené s inováciami, zmenami a humanitárstvom. Môže to znamenať obdobie hlbokej vnútornej transformácie a rastu, ako aj posun kolektívneho Vedomia smerom k väčšiemu uvedomeniu a prebudeniu.


Z duchovného hľadiska môže retrográdne Pluto vo Vodnárovi naznačovať čas oslobodenia sa od starých vzorcov a obmedzení a prijatia nových spôsobov myslenia, bytia a vzťahov k okolitému svetu. Môže sa to prejaviť ako obdobie prevratov alebo rozvratu, keď sa staré systémy a štruktúry rušia v prospech spravodlivejšej a rovnejšej spoločnosti.


V tomto období môžete pocítiť výzvu, aby ste prijali svoje jedinečné dary a talenty a využili ich v prospech väčších cieľov. Môžete tiež pocítiť hlbšie spojenie s kolektívnym Vedomím a túžbu pracovať na harmonickejšom a prepojenejšom svete.


Tento tranzit môže byť aj časom hlbokých vnútorných úvah a uzdravovania. Ak sa postavíte starým vzorcom myslenia a správania a prijmete nové spôsoby bytia, ktoré sú v súlade s vaším skutočným cieľom a hodnotami, môžete z tohto obdobia vyjsť s väčším pocitom sebauvedomenia a vnútornej sily.


Retrográdne Pluto vo Vodnárovi je napokon príležitosťou oslobodiť sa od starých obmedzení a prijať autentickejší a zosúladenejší spôsob bytia vo svojom vnútri aj vo svete okolo vás.


11. júna - Pluto vstupuje do znamenia Kozorožca. Keď sa Pluto pohybuje "dozadu", vracia sa do predchádzajúceho znamenia Kozorožca.


Kozorožec je znamenie spojené so štruktúrou, stabilitou a autoritou. To môže naznačovať obdobie transformácie a prevratov v oblastiach života, ktoré sú s týmito témami spojené.


Z duchovného hľadiska môže retrográdne Pluto v Kozorožcovi naznačovať čas rozbíjania starých štruktúr a systémov, ktoré už neslúžia nášmu najvyššiemu dobru. Môže sa to prejaviť ako obdobie otrasov alebo krízy, ale v konečnom dôsledku je to silná príležitosť na rast a transformáciu.


Možno zistíte, že v tomto období ste vyzvaní, aby ste prehodnotili svoj vzťah k autoritám, a to tak vo svojom vnútri, ako aj vo svete okolo vás. Možno budete vyzvaní, aby ste sa postavili starým vzorcom kontroly alebo podriadenosti a prijali nový zmysel pre osobnú moc a iniciatívu.


Tento tranzit môže byť aj časom hlbokých vnútorných úvah a duchovného rastu. Ak prijmete svoje tieňové aspekty a postavíte sa svojim najhlbším obavám a neistotám, môžete z tohto obdobia vyjsť s obnoveným zmyslom pre cieľ a smerovanie svojho života. Retrográdne Pluto v Kozorožcovi je napokon príležitosťou na transformáciu starých štruktúr a systémov vo vašom vnútri i vo svete okolo vás v prospech autentickejšieho a zosúladenejšieho spôsobu bytia.


11. október - Pluto sa dostáva do svojho priameho pohybu vpred v znamení Kozorožca. Pocit neistoty je preč, ste sebavedomejší a istejší vo svojich rozhodnutiach a vaše každodenné zmeny, a dokonca aj väčšie životné zmeny, vás už viac nerozhadzujú. Cítite sa prijatí svojím okolím a ste spokojnejší sami so sebou.


21. januára - Pluto, stále priame, vstupuje späť do znamenia Vodnára. Vracia sa vám angažovanosť v humanitárnych a environmentálnych otázkach. Novo sa vo vás posilnilo presvedčenie o potrebe nového spôsobu fungovania v rámci tejto globálnej dediny a nemáte problém priniesť osobné obete, ktoré sú prospešné pre väčšie dobro.


1. február 2024 - tieňové obdobie retrográdneho Pluta, čo je čas, počas ktorého planéta prekonáva rovnakú vzdialenosť, ktorú neskôr prejde opačne, trvá od 8. januára 2023 do 1. februára 2024. Keďže sa prekrýva s obdobím tieňa predchádzajúcej a nasledujúcej retrográdnej Plutónovej dráhy, netreba si s ním robiť veľké starosti, pretože je prakticky konštantné.RETROGRÁDNE PLUTO 2023: AKO VYUŽIŤ JEHO ENERGIU NA DUCHOVNÝ RAST

Retrográdne Pluto môže byť silným obdobím pre duchovný rast a transformáciu. Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete využiť energiu retrográdneho Pluta pre svoj duchovný rast:


# Zamyslite sa nad svojím tieňovým Ja: Pluto sa spája so svojím tieňovým Ja a počas retrográdneho obdobia sa táto energia môže ešte viac zosilniť. Využite tento čas na to, aby ste sa zamysleli nad svojimi aspektmi, ktoré máte tendenciu potláčať alebo popierať, a snažte sa ich integrovať do svojho Vedomia. Môže to byť silný krok k väčšiemu sebauvedomeniu a celistvosti.


# Nechajte odísť staré vzorce: Pluto sa tiež spája s transformáciou a uvoľnením. Využite tento čas na to, aby ste sa zbavili starých vzorcov, návykov a presvedčení, ktoré vám už viac neslúžia. Môže to byť silný krok k väčšej slobode a posilneniu.


# Prijmite zmenu: Pluto sa spája so zmenami a prevratmi. Počas jeho retrográdneho obdobia môžete vo svojom živote zažiť nečakané posuny alebo zmeny. Namiesto toho, aby ste sa týmto zmenám bránili, skúste ich prijať ako príležitosť pre svoj rast a transformáciu.


# Spojte sa so svojou vnútornou silou: Pluto sa tiež spája s osobnou silou a transformáciou. Využite tento čas na to, aby ste sa spojili so svojou vnútornou silou pre dosiahnutie väčšieho pocitu osobnej moci a samostatnosti.


# Venujte sa starostlivosti o seba: Retrográdne Pluto môže byť intenzívnym obdobím a je dôležité, aby ste sa o seba v tomto období dobre starali. Dbajte na to, aby ste si našli čas na oddych, premýšľanie a starostlivosť o seba a aby ste udržiavali v rovnováhe svoje telo, myseľ a ducha. Či už praktizovaním jógy, pravidelnou meditáciou alebo ajurvédskymi masážami... a prečo to nevyskúšať všetko naraz? Vaše telo i myseľ sa vám za to poďakuje.


Využívaním energie retrográdneho Pluta týmito spôsobmi môžete efektívne pracovať s jej transformačnou silou a využiť ju na podporu svojho duchovného rastu a vývoja.RETROGRÁDNE PLUTO 2023: DENNÍKOVÉ VÝZVY PRE VAŠU SPIRITUÁLNU PRAX

Tu je niekoľko podnetov do vášho denníka pre obdobie retrográdneho Pluta 2023, ktoré môžu podporiť váš duchovný rast:


Ktoré aspekty seba samého/-ej mám tendenciu potláčať alebo popierať a ako ich môžem integrovať do svojho Vedomia?


Ktorých starých vzorcov, návykov a presvedčení som pripravený/á sa vzdať v prospech svojho duchovného rastu a transformácie?


V ktorých oblastiach svojho života sa bránim zmenám a ako môžem prijať zmenu ako príležitosť na rast a vývoj?


Ako sa môžem počas tohto obdobia retrográdneho Pluta spojiť so svojou vnútornou silou a osobným posilnením?


Ktoré oblasti môjho života potrebujú transformáciu a uzdravenie a ako môžem tento proces počas retrográdneho Pluta ešte viac podporiť?


Ako si môžem počas tohto obdobia intenzívneho vnútorného premýšľania vypestovať väčší zmysel pre sebauvedomenie a sebaprijatie?


Akým spôsobom sa brzdím v prežívaní svojho skutočného cieľa a potenciálu, a ako môžem pracovať na väčšom súlade so svojím vyšším Ja?


Aké kroky môžem podniknúť na podporu svojho duchovného rastu a vývoja počas tohto obdobia intenzívnej transformácie a zmeny?


Pomocou týchto podnetov do denníka, ktoré vám pomôžu hlbšie sa zamyslieť nad svojím vnútorným svetom počas obdobia retrográdneho Pluta, môžete prehĺbiť svoje porozumenie sebe samého/ej, svojej duchovnej cesty a využiť túto silnú energiu na podporu svojho duchovného rastu a osobnostného vývoja.


Denníkové výzvy si môžete pre väčšie pohodlie rovno stiahnuť a vytlačiť ⤵️


DENNÍKOVÉ VÝZVY_RETROGRÁDNE PLUTO 2023
.pdf
Download PDF • 531KB


S Láskou,

RETROGRÁDNE PLUTO 2023: ČAS EVOLÚCIE, INTENZÍVNEJ TRANSFORMÁCIE & DUCHOVNÉHO RASTU + DENNÍKOVÉ VÝZVY

PS: Ak túžite pomôcť s objavením svojho poslania na Zemi, prečo ste sa rozhodli inkarnovať práve v tomto čase, aké dary si sebou nesiete, aké lekcie ste sa rozhodli v tomto živote riešiť a kde sa nachádza váš povestný BOD ŠŤASTIA, objednajte si svoju online konzultáciu pod názvom KARMICKÁ ASTROLÓGIA & CESTA DUŠE. Podrobné info nájdete v časti >> ONLINE SLUŽBY.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page