top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

PLUTO VO VODNÁROVI 2023: ASTROLÓGIA, SPIRITUÁLNY VÝZNAM & AKO HO VYUŽIŤ PRE SVOJ DUCHOVNÝ RAST + DENNÍKOVÉ VÝZVY

Updated: Jan 15

Druhým najdôležitejším tranzitom mesiaca marec 2023, a zároveň aj roka 2023 spolu s presunom Saturna do intuitívnych Rýb, je presun Pluta do znamenia Vodnára. Pluto je v Kozorožcovi od januára 2008, ale teraz, 23. marca 2023, sa prvýkrát po viac ako 200 rokoch presunie do Vodnára. V astrológii sa Pluto často spája s transformáciou, mocou a regeneráciou. Je to planéta, ktorá predstavuje najhlbšie a najhlbšie aspekty našej psychiky, a jej vplyv často pociťujeme v oblastiach súvisiacich so smrťou, znovuzrodením a zmenou. Vodnár sa naopak spája s inováciami, zmenami a pokrokom. Je to znamenie, ktoré je známe svojou intelektuálnou zvedavosťou a túžbou posúvať hranice a spochybňovať status quo. Keď je Pluto vo Vodnárovi, tieto dve energie sa spájajú a vytvárajú mocnú a transformačnú silu. Toto umiestnenie môže naznačovať obdobie veľkých zmien a prevratov, a to tak na osobnej úrovni, ako aj v celosvetovom meradle. Naznačuje, že sa bude silno presadzovať inovácia a pokrok, ale že to bude spojené s potrebou opustiť staré spôsoby myslenia a bytia. Na duchovnej úrovni možno Pluto vo Vodnárovi vnímať ako výzvu prijať zmenu a transformáciu ako prirodzenú súčasť života. Naznačuje, že Vesmír nás vedie k novému spôsobu bytia a že musíme byť otvorení tejto zmene, aby sme mohli rásť a vyvíjať sa. Toto umiestnenie môže naznačovať aj obdobie hlbokého duchovného vhľadu a prebudenia, keď sme vyzývaní, aby sme preskúmali hlbiny vlastnej psychiky a odhalili skryté pravdy o sebe a o svete okolo nás. Celkovo je Pluto vo Vodnárovi silným astrologickým umiestnením, ktoré naznačuje čas hlbokých zmien a transformácie. Ak prijmeme energie tohto umiestnenia, môžeme využiť svoju vnútornú silu a tvorivosť a využiť tieto dary na vytvorenie inovatívnejšieho a osvietenejšieho sveta. Zneje to výborne, Pravda? Chcete sa dozvedieť viac o spirituálnych lekciách tohto mocného transformačného tranzitu a ako ho využiť vo svoj najvyšší prospech? Pokračujte ďalej v čítaní... v závere príspevku nájdete aj užitočné denníkové výzvy, s korými môžete pracovať v rámci svojej duchovnej praxe pre maximalizáciu využitia tohto tranzitu pre svoj spirituálny rast.

PLUTO VO VODNÁROVI 2023: ASTROLÓGIA, SPIRITUÁLNY VÝZNAM & AKO HO VYUŽIŤ PRE SVOJ SPIRITUÁLNY RAST

© Art by Emilia Nora Elina


23. marca 2023 sa planéta Pluto prvýkrát od 18. storočia ocitne vo vizionárskom znamení Vodnára. Temný pán, ktorý strávi v každom znamení viac ako desať rokov, prináša so sebou veľké zmeny. Pluto vládne "všetkému, čo je titánske, silné a masívne", takže jeho presun do nového znamenia naznačuje masívny posuv vo Vedomí ľudstva.


Od roku 2008 spôsobuje Pluto v Kozorožcovi chaos a prebudenie, čím nenávratne mení globálnu mocenskú hierarchiu. Od marca do júna 2023 sa Pluto zastaví na 0 stupňoch vo Vodnárovi a potom absolvuje krátku záverečnú cestu Kozorožcom. Dňa 21. januára 2024 sa Pluto na dve desaťročia nepretržite usadí vo Vodnárovi.


Pluto je planéta hlbokej transformácie. Vládne nad cyklami smrti a znovuzrodenia. Jeho energia je palivom, ktoré spaľuje oheň, aby ho zničil, a palivom, ktoré pomáha popolu stúpať a transformovať na niečo nové.


Pluto je naše podvedomie, naši kostlivci v skrini, veci, ktoré sme zamietli pod koberec. Pluto sú "3 hodiny ráno", keď ste úplne sami a svet je v úplnej tichosti.


Pluto predstavuje naše najhlbšie túžby, naše najhlbšie obavy a naše najhlbšie podvedomé programovanie. Pluto funguje na pozadí našich životov a posúva nás neustálymi cyklami smrti a znovuzrodenia, až kým sa nepremeníme na svoj plný potenciál. Do akej miery mu dovolíme pôsobiť jeho mágiou je len na nás a na našej úrovni Vedomia.


Pluto podnecuje témy okolo smrti a znovuzrodenia a vedie nás k tomu, aby sme vytvorili mier s opustením, stratou, smrťou /symbolickou i fyzickou v podobe našich blízkych či príbuzných/ a transformáciou, ktorá sa cez to všetko deje.


Smrť môže byť konfrontačnou témou takmer každého z nás, či už o nej hovoríme obrazne alebo doslova. Ale keď sa Pluto aktivuje, keď sa Pluto prebudí v našich životoch, často prináša veci, udalosti ku svojmu koncu.


Pluto nás tiež vedie tam, kde je sila, a môže pomôcť transformovať a posunúť dynamiku moci na individuálnej aj kolektívnej úrovni. V skutočnosti môžu tranzit Pluta odhaliť, kde bola moc zneužitá, a môže priniesť posun v oblasti týkajúcej sa moci.
Slovo Pluto pôvodne znamenalo "bohatstvo" a v staroveku sa používalo ako poverčivá prezývka Háda, Boha podsvetia. Možno tým, že ho požehnali hojným bohatstvom, sa tí, ktorí o ňom hovorili, mohli vyhnúť skorému odchodu do jeho panstva.


Planéta Pluto sa zaoberá prebudením alebo znovuzískaním toho, čo bolo pochované: tajomstiev, dedičstva či zlata. Na konci našej slnečnej sústavy Pluto predstavuje konečnosť a osudovosť a ako vládca znamenia Škorpióna sa zaoberá karmickou mechanikou smrti a znovuzrodenia.


Pluto je akýmsi symbolickým spojením zvodného Dionýza a zúrivosti matky ničiteľky, Bohyne Kali... jeho tranzity prinášajú pád, decimáciu a z popola prebudené Vedomie. Ako najvyšší vykonávateľ osudu sa príslušné účinky Pluta nedajú zredukovať len na morálny relativizmus. Vedzte, že akýkoľvek chaos alebo prudkú transformáciu Pluto so sebou prinesie, sú nevyhnutné v záujme metamorfózy a napokon zmeny osudu celého ľudstva.


PRESUN PLUTA Z KOZOROŽCA DO VODNÁRA

Pluto je v Kozorožcovi od januára 2008, ale teraz, 23. marca 2023, sa prvýkrát po viac ako 200 rokoch presunie do Vodnára. Pluto bude tancovať medzi Kozorožcom a Vodnárom do 19. novembra 2024, kedy sa bezpečne presunie do Vodnára, kde zostane až do marca 2043.


Keď Pluto cestovalo znamením Kozorožca, pracovalo na odhalení a transformácii problémov týkajúcich sa veľkého podnikania, materializmu, finančného sektora a zákonov a nariadení. Teraz, keď sa presúva do Vodnára, uvidíme transformáciu v oblastiach súvisiacich s technológiou, AI, komunitou, humanitárstvom a „ľuďmi“.


Možno jedným z najväčších posunov, ktoré sa očakáva v tomto roku 2023, že Pluto sa presunie z Kozorožca do Vodnára, je presun sily z hierarchických štruktúr "zhora nadol" (Kozorožec) k sile poháňanej komunitou a ľuďmi (Vodnár).


Podobne ako "Nositeľ vody" /symbol znamenia Vodnára/, ktorý vylieva prúd Rybieho Vedomia, aj Vodnár ovláda nové technológie na šírenie informácií, ktoré prenáša na celé ľudstvo, podobne ako stroj Cerebro profesora Xaviera.


Hoci posledných dvadsať rokov prinieslo kvantové skoky v technologickom vývoji, dominantné vynálezy storočia sa s najväčšou pravdepodobnosťou objavia až pri tomto tranzite. Pluto, oslobodený od vyčerpávajúceho vzťahu Kozorožca k tradíciám a minulosti, môže počas pobytu vo Vodnárovi konečne hľadieť ďaleko dopredu, vďaka čomu sa začne šíriť aj oživený zmysel pre nové možnosti a príležitosť na zmenu.PLUTO VO VODNÁROVI: SPIRITUÁLNY VÝZNAM

Na osobnej úrovni Pluto aktivuje transformáciu v určitej oblasti nášho života, táto oblasť bude závisieť od nášho osobného horoskopu. Pluto častokrát prináša so sebou aj energiu posadnutosti, závislosti, opustenia, zbavovania sa, smrti, znovuzrodenia, transformácie, odhalenia tajomstiev, spochybňovania života a zmyslu života, boja o moc, bytie v pozícii väčšej sily, či zvýšený záujem o tabu témy.


Ak poznáte svoj osobný horoskop, môžete sa pozrieť, ktorým domom sa Pluto bude pohybovať, keď bude cestovať cez Vodnára. Ak však svoj graf nepoznáte, venujte pozornosť tomu, kde sa vám tieto tém veľkých životyných zmien, transformácie a znovuzrodenia môžu objaviť, pretože je pravdepodobné, že ide o dielo Pluta.


Majte však na pamäti, že Pluto má tendenciu ovplyvňovať nás na takej podvedomej úrovni, že častokrát až keď Pluto dokončí svoju Cestu zverokruhom, skutočne dokážeme presne určiť, akými lekciami a transformáciami sa nás snažilo viesť.


Na kolektívnej úrovni Pluto vo Vodnárovi pravdepodobne prinesie transformácie súvisiace s používaním technológií a umelej inteligencie, s naším vzťahom ku komunite, s našimi cieľmi a snami a so slobodou ako takou. Pluto vo Vodnárovi môže tiež podnietiť väčší tlak na prejavenie väčšej autenticity.


Vedzte však, že akékoľvek premeny, ktoré zažívame na osobnej aj kolektívnej úrovni, sú tu, aby nás posunuli do hlbšej a prebudenejšej verzie nášho pravého Ja. Transformácie sú tu na to, aby odkryli oblasť nášho života, ktorá bola doteraz skrytá, nepreskúmaná a neviditeľná, aby sme ju mohli transcendovať a vďaka tomu vyvíjať sa.


PREDPOVEDE PRE TRANZIT PLUTA ZNAMENÍM VODNÁRA

Niektoré z predpovedí pre túto 20-ročnú cestu Pluta znamením Vodnára:


 • Odklon od individuálnych vodcov k vodcovským skupinám

 • Väčší tlak na vyjadrenie vašej individuality

 • Transformácia mocenských štruktúr zhora nadol v podnikaní i vláde

 • Väčšie zameranie na budovanie komunity

 • Mentalita „skupinového myslenia“

 • Taktika ovládania mysle prostredníctvom technológie

 • Technologický/AI boom

 • Technologické spoločnosti získavajú väčšiu moc

 • Odhalenie tienistých praktík technologických spoločností

 • Veľké technologické spoločnosti padajú z piedestálu moci

 • Technológia mikročipov

 • Experimentálne alebo revolučné nápady/technológie

 • Revolučný vývoj v medicíne

 • Nové prístupy k medicíne využívajúce zvuk, vzdušné vlny a lasery

 • Rast alternatívnych liečebných postupov

 • Decentralizovanie meny/mainstreamové kryptomeny

 • Nový internet – Web3

 • Vlastníctvo online obsahu

 • Silnejší nástup robotiky a umelej inteligencieDENNÍKOVÉ VÝZVY PRE TRANZIT PLUTA ZNAMENÍM VODNÁRA

Tu je niekoľko podnetov do denníka, ktoré vám môžu pomôcť preskúmať spirituálny význam Pluta vo Vodnárovi:


Ako vnímate zmeny a transformáciu? Ste človek, ktorý ich s nadhľadom prijíma, alebo sa im bráni? Ako môže váš postoj k zmene ovplyvniť váš život?


Ktoré oblasti vášho života podľa vás potrebujú transformáciu? Sú nejaké zvyky alebo vzorce, ktorých by ste sa chceli vzdať, aby ste vytvorili priestor pre niečo nové?


Čo si myslíte o inováciách a pokroku? Sú nejaké oblasti vášho života, v ktorých sa cítite byť stagnujúci alebo zaseknutí? Ako by ste mohli využiť vlastnú tvorivosť a intelektuálnu zvedavosť, aby ste našli nové riešenia alebo perspektívy?


Ako pristupujete k neznámemu a nepredvídateľnému? Ste človek, ktorému sa darí v neistote, alebo ju považujete za stresujúcu? Ako môže váš vzťah k neistote ovplyvniť vašu schopnosť orientovať sa v zmenách?


Ako môže vaša osobná transformácia prispieť k väčšiemu kolektívnemu posunu smerom k pokroku a inováciám? Akým spôsobom by ste mohli využiť svoje nadanie a talent na vytvorenie pozitívnej zmeny vo svete?


Ako by ste mohli prehĺbiť svoju duchovnú prax, aby ste sa plnšie spojili s energiami Pluta vo Vodnárovi? Existujú nejaké praktiky alebo rituály, ku ktorým sa cítite byť priťahovaní a ktoré by vám mohli pomôcť využiť vašu vlastnú vnútornú silu a tvorivosť?


Ako by ste mohli vo svojom živote pestovať zmysel pre väčšiu otvorenosť a flexibilitu, aby ste mohli plnšie prijať energie Pluta vo Vodnárovi? Aké kroky môžete podniknúť, aby ste sa stali prispôsobivejšími a menej precitlivenými na zmeny?


Aké posolstvá alebo poznatky sa podľa vás vynárajú z vašej vlastnej psychiky alebo z kolektívneho nevedomia v tomto období hlbokej transformácie a zmeny? Ako by ste mohli tieto poznatky integrovať do svojho každodenného života a duchovnej praxe?

S Láskou,


Ak túžite pomôcť s objavením svojho poslania na Zemi, prečo ste sa rozhodli inkarnovať práve v tomto čase, aké dary si sebou nesiete, aké lekcie ste sa rozhodli v tomto živote riešiť a kde sa nachádza váš povestný BOD ŠŤASTIA, objednajte si svoju online konzultáciu pod názvom KARMICKÁ ASTROLÓGIA & CESTA DUŠE. Podrobné info nájdete v časti >> ONLINE SLUŽBY.


留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page