top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
VENUŠA V BLÍŽENCOCH 2024: ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU ~ ČAS NADVÄZOVANIA NOVÝCH INTELEKTUÁLNYCH VZŤAHOV + MOCNÉ AFIRMÁCIE
© Copyright

PORTÁL "LEVIA BRÁNA" & NOV MESIACA V LEVOVI (8/8) ~ MANIFESTAČNÁ SILA & OBROVSKÝ POSUN VEDOMIA

Updated: Aug 4, 2023

8. augusta 2021 o 15:50 začíname Novom Mesiaca v ohnivom znamení Leva nový lunárny cyklus za prítomnosti otvorenia portálu Levia Brána. Táto výnimočná kombinácia dvoch nebeských udalostí vytvára magickú, vysoko vibračnú energiu, ktorá nám všetkým umožňuje spojiť sa s našou vlastnou vnútornou energiou Leva. Portál Levia Brána sa aktivuje v dôsledku východu hviezdy Sírius, ktorá stúpa na oblohu každý rok počas leta a je spájaná s novými začiatkami, novými poznatkami, novým svetlom, novým Vedomím a myslením. Sírius je považovaný za naše duchovné Slnko a po zmiznutí z našej nočnej oblohy sa teraz pripravuje na svoj návrat. Mnoho starovekých civilizácií sledovalo vzostup Síria a verilo, že je to silný čas znovuzrodenia, hojnosti, duchovného pokroku a prechodu do vyššieho stavu Vedomia.


Aj keď presný "návrat" Síria späť na nočnú oblohu v konečnom dôsledku závisí od zemepisnej šírky, podľa toho, kde sa vo svete nachádzame, 8. august sa stal dátumom moci a transformačnej sily kvôli symbolike otvorenia portálu vďaka numerológii čísla 88.


V numerológii je 8. deň 8. mesiaca vysoko duchovným a energeticky nabitým časom.


Číslo 8 predstavuje nekonečno - nekonečnú dušu, ktorou sme, a nekonečnú cestu, ktorou sa vydáme. Predstavuje „večne vedomú“ časť našej duše; duša, ktorá žila a bude žiť dlho po tejto inkarnácii.


Číselný kód 88 predstavuje duchovnú inteligenciu a aktiváciu DNA. Verí sa, že v tento deň môžeme integrovať vysokofrekvenčné energie Síria priamo do našej bytosti.

Túto energiu Síria môžeme považovať za kľúč, ktorý pomáha odomknúť vyššie povedomie, náš osud, nové vrstvy našej zmluvy o duši a svetelné kódy, ktoré sme prišli na túto Zem skúmať a pracovať s nimi.


Levia Brána nie je len o numerológii, ale aj o astrológii nakoľko zahŕňa Slnko v jeho vládnucom znamení Leva a východ hviezdy Sírius.


Sírius je jednou z najjasnejších hviezd na oblohe a je známy ako naše duchovné Slnko. Zatiaľ čo naše pozemské Slnko osvetľuje náš fyzický svet, ktorý je "ilúziou", naše duchovné Slnko osvetľuje pravdu našej nadčasovej Duše.


Dávni predkovia boli veľmi v súlade s hviezdou Sírus, pretože verili, že to bola brána do neba a domov vyšších vibračných Bytostí. Verili, že energia Síria nesie vysoko pokročilú múdrosť, ktorú môžeme využiť a použiť vždy, keď je Sírius na našej oblohe viditeľný.


V starovekom Egypte sa vzostup Síria na oblohu zhodoval so zaplavením Nílu. Považovali to za dar prosperity a plodnosti, a údajne si uctili túto hviezdu natoľko, že dokonca zosúladili svoje pyramídy s jej vzostupom.


Existujú tiež teórie, že pyramídy slúžili ako vysielače, ktoré pomáhali zosilniť energiu Síria, aby sa jeho správy mohli jednoduchšie prenášať a sťahovať dolu na Zem.


V tomto ročnom období je Veľká sfinga so svojimi levími vlastnosťami tiež v súlade so zverokruhom Leva. Verí sa, že toto zarovnanie pomáha pri prijímaní božských posolstiev od Isis a Anubisa, Bohyne a Boha spojených s hviezdou Sírius.


Neboli to len Egypťania, ktorí uctievali Síriusa, na celom svete od Mayov, po Sumérov, Babylončanov a kmeň Dogonov, existuje silné spojenie s touto jasne modrou hviezdou.


Aj keď je naše Slnko zodpovedné za vyžarovanie života pre naše fyzické telá, obzvlášť keď je vo svojom vládnucom znamení Leva, Sírius je zodpovedný za vyžarovanie života pre naše duchovné telá.


To je dôvod, prečo otvorenie portálu Levej Brány môže priniesť prebudenie a pozdvihnúť naše Vedomie do nových výšin.


Aj keď sa portál Levia brána koná každý rok, rok 2021 je mimoriadne zvláštny, pretože sa zhoduje s Novom Mesiaca v Levovi. Tento Nov Mesiaca môže zosilniť energiu portálu, turbo-nabíjanie jeho účinkov a našu schopnosť manifestácie.


Novy Mesiaca sú vždy mocným časom na stanovovanie zámerov, ale o to viac to platí, keď spadá do vysoko kreatívneho znamenia Leva a vedľa portálu Levej Brány.


Zamyslite sa nad tým, čo chcete vo svojom živote vytvoriť, nechajte toto tvorenie vychádzať priamo z vášho srdca a potom ho dajte von do sveta, aby sa mohol prejaviť vo vašej realite.

Aj keď je tento Nov Mesiaca magickým časom na stanovovanie zámerov, je to tiež čas spojenia sa s vašim Vyšším Ja. V každom ohľade, nastavenia zámeru, a zameranie sa na spojenie a splynutie s vašim Vyšším Ja bude v tomto období omnoho silnejšie.


Vedomé prepojenie so svojim Vyšším Ja vám umožní dosiahnuť nové miesto slobody a moci. A možno namiesto toho, aby ste od Vesmíru žiadali veci a písali svoj dlhý zoznam prianí, buďte tenkokrát viac otvorení a prijímajte čokoľvek, čo vám Vesmír pošle do cesty, v stave absolútnej dôvery, že všetko sa odvíja pre vaše najvyššie dobro.


Vaše Vyššie Ja - Božstvo vo vás a okolo vás, vždy vie, čo je pre vás a cestu vašej Duše to najlepšie. Rozhodovanie a konanie z tohto stavu vám umožňuje pracovať v harmónii s Vesmírom a cestou vašej Duše. Pri práci z tohto miesta uvedomenia možno tiež zistite, že to, čo manifestujete vo svojom každodennom živote, je vždy automaticky zladené s tým, čo presne v danom období potrebujete.


Zatiaľ čo Leví Nov Mesiaca je časom vysokej tvorivej energie a silovým obdobím na pripojenie k energiám s vyššou frekvenciou, planéta Urán je v tomto období tiež veľmi aktívna.


Urán je planéta prebudenia a zmien. Môže so sebou prinášať väčšie otrasy a obraciať veci naruby, takže sme nútení nazerať na nich novým spôsobom.


Keďže Urán je pod týmto Novým Mesiacom veľmi aktívny, môžeme dostať nejaké informácie, ktoré zmenia naše nazeranie na to, čo sme kedysi "vedeli", alebo sa môžeme cítiť roztrúsení alebo neistí v niečom, v čom sme si kedysi boli veľmi istí.


Urán rád prináša prvok prekvapenia, takže nie je vždy možné predpovedať, čo sa bude odohrávať. Jediná vec, ktorú je potrebné mať na pamäti, je, že Urán s nami trasie, aby nás prebudil. Prostredníctvom otrasenia našej reality môžeme vidieť veci v novom svetle, vnímať veci z nového nadhľadu a zažiť veľký posun vo Vedomí a následný rast.


Neistota je súčasťou života, a aj keď je to nepríjemné, môže to byť mocný učiteľ, ktorý nás naučí odtrhnúť sa od známych brehov iluzionárnej "istoty", zostať v prítomnom okamihu a otvoriť sa svojmu plnému potenciálu. Ako sa hovorí - keď nič nie je isté, je možné všetko.


Ako planéta prebudenia je Urán tiež spojený s otáraním tretieho oka a rozširovaním nášho vedomia. Tento dar, ktorý Urán prináša, môže byť pod týmto Novom Mesiaca výraznejší, a to vďaka portálu Leviej Brány a ďalším vysokofrekvenčným energiám, ktoré sa v tejto dobe intenzívne miešajú a prepájajú.


Ak sa vo vašom živote niektoré veci či záležitosti, ktoré vo vás vyvolávajú pocit neistoty alebo nestability, využite túto energiu na posunutie svojho vnímania toho, ako sa rozhodujete veci vidieť. Ako môžete začať vnímať akúkoľvek neistotu vo vašom živote za otvorené pole možností?


Môžete tiež použiť prebúdzajúcu silu Uránu na meditáciu, spojenie s vašou intuíciou a na prácu zvyšovania vašej intuície.


Táto energia údajne tiež zmenšuje závoj medzi dimenziami, uľahčuje našim zosnulým blízkym, anjelom alebo duchovným sprievodcom byť v intenzívnejšom kontakte s nami.


Nov Mesiaca 8. augusta 2021 je rozhodne jedinečný z mnohých dôvodov. Zatiaľ čo v nás aktivuje leviu energiu, je tiež ideálnym časom k nájdeniu vnútornej dôvery, k posúvaniu našich hraníc a prebudeniu neobmedzeného potenciálu nášho Bytia.


Tento Nov Mesiaca v Levovi hovorí o tom, že už nie je čas na to, aby sme "hrali na istotu" alebo vracali sa späť k tomu, čo je "bezpečné" či pohodlné. Ide o to, aby sme sa odvážne postavili našej skutočnej, autentickej sile. Aby sme prijali svoju jedinečnosť, prijali to, kto v skutočnosti sme, aby sme boli hrdí na to, odkiaľ sme prišli, a boli si istí svojou cestou, ktorá nás čaká pred nami.


Energia Leva je veľmi zameraná na srdce, je poháňaná srdcom. Takže sa vyhýbajte obmedzujúcim prejavom ega, a rozhodnite sa konať a pracovať s touto nádhernou energiou z miesta srdca.


Dovoľte svojmu srdcu, aby bolo vašim Sprievodcom... 👉 Rituál pre Portál Levej Brány nájdete >> TU.


S Láskou,
P.S.: Ak sa vám páčil tento príspevok a máte túžbu ho zdieľať, pokojne tak urobte aj s uvedením linku na tento web, budem veľmi rada.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page