top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

PLUTO VO VODNÁROVI 2024: JEDEN Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH TRANZITOV ROKA ~ "V INFORMÁCIÁCH JE SILA" + HOROSKOP

Updated: Jan 26

Pluto je najpomalšie sa pohybujúca planéta zo všetkých planét našej slnečnej sústavy. Pluto sa pohybuje jedným znamením zverokruhu od 12 do 28 rokov - čas každého prechodu sa líši kvôli oválnej dráhe Pluta okolo Slnka. Pluto sa považuje za planétu, ktorá prináša hlboké transformácie, ako na individuálnej, tak i kolektívnej úrovni. Jeho vplyv sa považuje za vskutku intenzívny, prispieva k odhaleniu skrytých aspektov nás samých. Spája sa aj so sexom, smrťou a prvotnou snahou o prežitie. Na druhej strane, energia jeho tieňovej stránky môže byť až obsedantná, nutkavá a kontrolujúca - Pluto je v podstate o využívaní, ale aj zneužívaní moci. Keďže sa Pluto pohybuje tak pomaly, astrológovia ho nazývajú "generačnou planétou" - jeho energia má tendenciu formovať epochy v spoločnosti ako celku. Ak ste však Škorpión, Pluto je vaša vládnuca planéta a má na vás oveľa osobnejší vplyv. Táto planéta je vo vašom horoskope personalizovaná aj vtedy, ak máte ascendent alebo Mesiac v Škorpiónovi, prípadne ak sa Pluto v čase vášho narodenia nachádzal blízko dôležitých uhlov vo vašom horoskope, resp. ak vytvára silné astrologické aspekty s akoukoľvek inou planétou. 23. marca 2023 Pluto ukončilo svoju 15-ročnú púť Kozorožcom a presunul sa do znamenia Vodnára - čo podľa niektorých astrológov znamená skutočný začiatok veku Vodnára. Pluto sa opäť presunie do Vodnára 21. januára 2024 (01:51hod.), kde zostane až do 2. septembra 2024. Kvôli retrográdnemu pohybu sa však úplne usadí vo Vodnárovi až 19. novembra 2024, kde následne zostane najbližších 21 rokov až do januára 2044, keď sa presunie do znamenia Rýb. Pluto sa do Vodnára vráti až o takmer 250 rokov. Pluto bol naposledy vo Vodnárovi v rokoch 1778 až 1798 - v tomto búrlivom historickom období došlo k priemyselnej revolúcii, francúzskej revolúcii, osvietenstvu a ratifikácii americkej ústavy. Aj tentoraz môžeme očakávať veľké otrasy v spoločnosti. Viac o tomto významnom a svet meniacom tranzite sa dozviete v tomto príspevku. Na konci nájdete aj horoskop pre jednotlivé znamenia zverokruhu, aby ste vedeli, akú oblasť vášho života najviac ovplyvní Pluto vo Vodnárovi 2024. Pripravení? Poďme na to...

PLUTO VO VODNÁROVI 2024: JEDEN Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH TRANZITOV ROKA ~ "V INFORMÁCIÁCH JE SILA" + HOROSKOP

Art by Emilia Nora Elina


Vodnár je intelektuálne vzdušné znamenie, ktoré prekypuje nápadmi a inováciami. Bol to anglický filozof a štátnik sir Francis Bacon, ktorý v 16. storočí vymyslel frázu "v poznaní je sila", ktorú by sme si však mohli s výhodou požičať aj pre modernú dobu - tranzit Pluta cez Vodnára bude pravdepodobne definovaný slovami "v informáciách je sila".


Kontrola myšlienok a intelektuálnych argumentov bude kľúčom k tomu, ako sa bude spoločnosť pretvárať a meniť - a pretvárať sa takmer určite bude, pretože to Pluto jednoducho robí. Prevládajúce ideológie sa budú trieštiť a rozpadať, na ich mieste budú vznikať nové; propaganda a manipulácia s informáciami sa môže stať vážnym problémom spoločnosti a môžeme byť dokonca svedkami rozdelenia medzi ľuďmi "v obraze" a tými, ktorí zostali zámerne mimo kruhov informačnej moci.


Vodnár ako znamenie zverokruhu tiež predstavuje individualitu a slobodu. Pluto však so svojou potrebou kontroly má tendenciu bojovať proti individuálnym slobodám v prospech transformácie kolektívnej skúsenosti.


Budeme svedkami erózie individuálnych práv s odôvodnením, že takáto erózia je pre ľudstvo najlepšia kolektívne? Možno...


Technológie budú v našich životoch čoraz dôležitejšie, nakoľko Vodnár je silne spojený s novými technológiami všetkého druhu. Keď však Pluto roztrhá "knihu pravidiel", môžeme zistiť, že nové technológie majú nad nami väčšiu moc, než by sa nám páčilo - alebo väčšiu moc, než väčšina z nás pochopí, kým možno nebude neskoro.


Môže to znieť alarmujúco a dystopicky, ale, samozrejme, nestane sa to zo dňa na deň. V priebehu nasledujúcich 19 rokov bude dochádzať k postupnému objavovaniu sa týchto tém, čo nám spoločne dáva dostatok času na to, aby sme ovplyvnili smerovanie a rozhodnutia našej spoločnosti.


Nezabúdajte, že hnacím motívom Vodnára je humanitárna motivácia. Ak bude vôľa ľudí, tranzit Pluta cez Vodnára by mohol využiť technológie aj na obrovské dobro a mohol by veľmi účinne bojovať proti erózii práv a škodám, ktoré spôsobuje globalizácia.


Je dôležité si uvedomiť, že Plutónova transormácia nie je len začiatkom novej éry, ale aj koncom tej starej, keď Pluto opúšťa Kozorožca. V oblasti vášho horoskopu, ktorá je najviac ovplyvnená Kozorožcom, každý z nás pocíti uvoľnenie tlaku, keď sa Pluto presunie ďalej, a do týchto oblastí nášho života sa vráti väčší pocit samostatnosti.


V nasledujúcej časti nájdete pohľad na to, čo môže Pluto vo Vodnárovi znamenať pre VAŠE znamenie zverokruhu. Pre každé znamenie platí, že ešte nikdy nezažilo tranzit Pluta cez túto novú oblasť vášho horoskopu. Nečakajte, že okamžite pocítite niečo dramatické, ale existujú kľúčové témy, ktoré budú nenápadne formovať vaše nadchádzajúce desaťročia...


Poznámka: Histórii, astrológii a spirituálnemu významu prechodu Pluta do znamenia Vodnára som sa veľmi podrobne venovala v príspevku z marca 2023, ktorý nájdete /spolu s užitočnými denníkovými výzvami pre vašu duchovnú prax/ na mojom Blogu 👉🏼 PLUTO VO VODNÁROVI 2023: ASTROLÓGIA, SPIRITUÁLNY VÝZNAM & AKO HO VYUŽIŤ PRE SVOJ DUCHOVNÝ RAST + DENNÍKOVÉ VÝZVY.


PLUTO VO VODNÁROVI 2024: HOROSKOP PRE JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA ZVEROKRUHU


Pluto vo Vodnárovi, ak ste Baran (cca 20. marec - 19. apríl)

Keď Pluto opustí samotný vrchol vášho horoskopu, začnete sa cítiť viac pod kontrolou svojho kariérneho smerovania. V nasledujúcich desaťročiach však môžete očakávať radikálne otrasy vo svojom spoločenskom kruhu. Pravdepodobne sa budete chcieť viac stýkať s ľuďmi, ktorí zdieľajú vaše názory a ideológiu, a menej s tými, ktorí ich nezdieľajú.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page